Разделы презентаций


Опыление

Содержание

Mövzu: TozlanmaStandart: 2.1.1. Bioloji proseslərin xüsusiyyətlərini sadalayır. Məqsəd: 1. Tozlanma prosesinin təsnifatını verir. 2. Tozlanmanın növlərini sadalayır. 3. Tozlanmanın bitkilərin həyatındakı rolunu izah edir.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Sumqayıt şəhər TET Gimnaziyanın biologiya müəllimi Məmmədova Çinarə

Sumqayıt şəhər  TET Gimnaziyanın biologiya müəllimi  Məmmədova Çinarə

Слайд 2Mövzu: Tozlanma
Standart: 2.1.1. Bioloji proseslərin xüsusiyyətlərini sadalayır.
Məqsəd: 1. Tozlanma

prosesinin təsnifatını verir.
2. Tozlanmanın növlərini sadalayır.

3. Tozlanmanın bitkilərin həyatındakı rolunu izah edir.

Mövzu: TozlanmaStandart: 2.1.1. Bioloji proseslərin xüsusiyyətlərini sadalayır. Məqsəd: 1. Tozlanma prosesinin təsnifatını verir. 	2. Tozlanmanın növlərini sadalayır.

Слайд 3 Təlim forması: Kollektiv, kiçik qruplarla iş.
Təlim üsulu: Beyin həmləsi,

müzakirə, təqdimat.
Resurslar:

İKT materialları, iş vərəqləri, şəkillər, dərslik biologoya-6
İnteqrasiya : Riyaziyyat,coğrafiya, həyat bilgisi,fizika

Təlim forması: 	Kollektiv, kiçik qruplarla iş.Təlim üsulu:	 Beyin həmləsi, müzakirə,

Слайд 4Motivasiya
https://www.edmodo.com/home#/ vasitəsilə video
Videoda hansı prosesi görürsünüz?
https://www.youtube.com/watch?v=zYFcXlex3ds#t=25Motivasiyahttps://www.edmodo.com/home#/ vasitəsilə videoVideoda hansı prosesi görürsünüz?https://www.youtube.com/watch?v=zYFcXlex3ds#t=25

Слайд 6Çiçəklər və meyvələri

Çiçəklər və meyvələri

Слайд 7Tozlanma
Tozlanma- tozcuğun dişiciyin ağızcığına düşməsinə deyilir.

TozlanmaTozlanma- tozcuğun dişiciyin ağızcığına düşməsinə deyilir.

Слайд 8Tozcuqlar
Qızılağac tozcuğu
Palıdın tozcuğu
Ayıpəncəsi bitkisinin tozcuğu

TozcuqlarQızılağac tozcuğuPalıdın tozcuğuAyıpəncəsi bitkisinin tozcuğu

Слайд 9tozlanma
çarpaz
Öz-özünə

tozlanmaçarpazÖz-özünə

Слайд 10Tozlanmanın növləri
Öz-özünə tozlanma
Çarpaz tozlanma
Açılmış və ya açılmamış çiçəklərdə gedir
Erkəkciklər dişicikdən

hün-
dür yerləşməlidi
Erkəkcik və dişicik eyni
vaxtda yetişməlidi

Küləklə
Həşəratla
quşla

Tozlanmanın növləriÖz-özünə tozlanmaÇarpaz tozlanmaAçılmış və ya açılmamış çiçəklərdə gedirErkəkciklər dişicikdən hün-dür yerləşməlidiErkəkcik və dişicik eyni vaxtda yetişməlidiKüləkləHəşəratlaquşla

Слайд 11Çarpaz tozlanma
Küləklə
Həşəratla

Çarpaz tozlanmaKüləkləHəşəratla

Слайд 12Həşəratla tozlanan bitkilər
Çiçəkləri iri olur və ya xırda çiçəkləri qruplarda

toplanmış olur
Çiçəkləri gözəl görünüşlü olur
Nektarları bol və xoş iyli olur
Tozluqları

dişiciyin ağızcığına düşməyə uyğunlaşmış olur

Həşəratla tozlanan bitkilərÇiçəkləri iri olur və ya xırda çiçəkləri qruplarda toplanmış olurÇiçəkləri gözəl görünüşlü olurNektarları bol və

Слайд 14Qarışqayla tozlanma
Dırnaq gülləri qalın zibilliklərdə yerləşir.
Və alimlərin fikrincə onlar

qarışqalarla tozlanır.

Qarışqayla tozlanmaDırnaq gülləri qalın zibilliklərdə yerləşir. Və alimlərin fikrincə onlar qarışqalarla tozlanır.

Слайд 15Quşlarla tozlanma
Tropik ölkələrdə güllər kiçik quşlar olan kolibrlərlə tozlanır

Quşlarla tozlanma Tropik ölkələrdə güllər kiçik quşlar olan kolibrlərlə tozlanır

Слайд 16Qarğıdalı
Ağcaqayın
Qızılağac
Söyüd
Çovdar

QarğıdalıAğcaqayınQızılağacSöyüdÇovdar

Слайд 17Öz-özünə tozlanma

Öz-özünə tozlanma

Слайд 18Süni tozlanma – insan vasitəsilə həyata
keçir
Yastıqcıklarla süni tozlanma

Süni tozlanma – insan vasitəsilə həyata keçirYastıqcıklarla süni tozlanma

Слайд 19Tədqiqat sualı
Tozlanma hansı yollarla gedir ? Tozlanmanın növlərindən hansı

bitki üçün daha əhəmiyyət kəsb edir ? Öz-özünə tozlanmadan niyə

insanlar demək olar ki istifadə etmir ?
Tədqiqat sualı Tozlanma hansı yollarla gedir ? Tozlanmanın növlərindən hansı bitki üçün daha əhəmiyyət kəsb edir ?

Слайд 20Tədqiqatın aparılması
Şagirdlər qruplara ayrılır və tədqiqat başlanır.

Tədqiqatın aparılmasıŞagirdlər qruplara ayrılır və tədqiqat başlanır.

Слайд 21I Qrup – Lalə
Venn diaqramına əsasən aşağıdakı tozlanmaları fərqləndirin

I Qrup – LaləVenn diaqramına əsasən aşağıdakı tozlanmaları fərqləndirin

Слайд 22II Qrup – Yasəmən
Aşağıdakı qeyd olunan tozlanma haqqında nə

bilirsiniz?

II Qrup – Yasəmən Aşağıdakı qeyd olunan tozlanma haqqında nə bilirsiniz?

Слайд 23III Qrup – Pambıq
Aşağıda şəkilləri qeyd olunan tozlamaların Venn

diaqramına əsasən fərqli cəhətlərini qeyd edin

III Qrup – Pambıq Aşağıda şəkilləri qeyd olunan tozlamaların Venn diaqramına əsasən fərqli cəhətlərini qeyd edin

Слайд 24IV Qrup – Gecə çiçəyi
Aşağıda şəkli qeyd olunan tozlanma

haqqında nə deyə bilərsiniz?

IV Qrup – Gecə çiçəyi Aşağıda şəkli qeyd olunan tozlanma haqqında nə deyə bilərsiniz?

Слайд 25I Qrup – Lalə
Süni tozlanma aparılan hava şəraiti ilə çarpaz

tozlanma aparılan hava şəraitinin asılılıq qrafikini göstərin

I Qrup – LaləSüni tozlanma aparılan hava şəraiti ilə çarpaz tozlanma aparılan hava şəraitinin asılılıq qrafikini göstərin

Слайд 26II Qrup – Yasəmən
Günəbaxan bitkisinin tozlanmasının hava şəraitindən asılılıq

qrafikini göstərin.

II Qrup – Yasəmən Günəbaxan bitkisinin tozlanmasının hava şəraitindən asılılıq qrafikini göstərin.

Слайд 27III Qrup – Pambıq
Küləkli havada qarğıdalı bitkisində məhsuldarlığın qrafikini

təsvir edin.

III Qrup – Pambıq Küləkli havada qarğıdalı bitkisində məhsuldarlığın qrafikini təsvir edin.

Слайд 28IV Qrup – Gecə çiçəyi
Küləkli havada qızılgül bitkisində məhsuldarlığın

qrafikini təsvir edin.

IV Qrup – Gecə çiçəyi Küləkli havada qızılgül bitkisində məhsuldarlığın qrafikini təsvir edin.

Слайд 29Düzgün xarakteristikanı seçin.
Çiçəkləmə:
Ilkin yazda baş verir;
Yazın sonu baş verir;
Yayda baş

verir.
3
3
2
3
3
2
1

Düzgün xarakteristikanı seçin.Çiçəkləmə:Ilkin yazda baş verir;Yazın sonu baş verir;Yayda baş verir.3323321

Слайд 30Düzgün xarakteristikanı seçin.
Tozlanma:
Həşəratla tozlanan bitkilərdir,çiçəkləri xoş görünüşlüdü,xoş iylidi,nektarlıdı,çiçəkləmə dövrü həşəratların

kütləvi uçuşu dövrünə təsadüf edir;
Öz-özünə tozlanan bitkilərdir,tozlanma ya açılmış çiçəklərdə

və ya açılmamış qönçələrdə gedir;
Küləklə tozlanan bitkilərdə xoş ətir,nektara ehtiyac olmur,çiçəkləri çox xırda olur və çox vaxt qruplar şəklində yerləşir.

3

1

1

2

1

2

3

Düzgün xarakteristikanı seçin.Tozlanma:Həşəratla tozlanan bitkilərdir,çiçəkləri xoş görünüşlüdü,xoş iylidi,nektarlıdı,çiçəkləmə dövrü həşəratların kütləvi uçuşu dövrünə təsadüf edir;Öz-özünə tozlanan bitkilərdir,tozlanma

Слайд 31Məsələ həlli:
Günəbaxan bitkisində 1000 ləçək var,ondan 350 ləçəyi dilcikşəkillidir.Arının tozlandırması

nəticəsində bu bitkidən max nə qədər toxumca meyvə əmələ gələr?
HƏLLİ:

Məsələ həlli:Günəbaxan bitkisində 1000 ləçək var,ondan 350 ləçəyi dilcikşəkillidir.Arının tozlandırması nəticəsində bu bitkidən max nə qədər toxumca

Слайд 32Nə üçün yağışlı hava alma ağacının çiçək-
lədiyi dövrdə bağbanı kədərləndirdi?
2.Cırtdan

hansı bioloji səhvlərə

yol verib:
Bir arı uçur,ardınca başqaları
Baxın güclü orduya,heyrandı görən onları!
Uçurlar şam ağacın tozlandırıb ürəklə,
Çovdarı tozlandırırlar bir-birinə köməklə.
Onların sevdiyi yer çöldür,dağdır,meşədir.
İndi görün necə də maraqlı bir peşədir

Düşünün və cavab verin!

Nə üçün yağışlı hava alma ağacının çiçək-lədiyi dövrdə bağbanı kədərləndirdi?2.Cırtdan hansı bioloji səhvlərə

Слайд 33Müstəqil iş.
Pazl qurmaq pazl.filipchart

Müstəqil iş.Pazl qurmaq  pazl.filipchart

Слайд 34Qiymətləndirmə
qruplar
meyarlar
Əməkdaşlıq
və zaman
Təqdimat
Tapşırıq tam,düzgün
yerinə yetirilməsi
Nəticə
Yasəmən
Lalə
Gecə çiçəyi
Pambıq

QiymətləndirməqruplarmeyarlarƏməkdaşlıq və zamanTəqdimatTapşırıq tam,düzgünyerinə yetirilməsiNəticəYasəmənLaləGecə çiçəyiPambıq

Слайд 35Tozlanmaya dair video
https://www.youtube.com/watch?v=ge3EM8AERV0

Tozlanmaya dair videohttps://www.youtube.com/watch?v=ge3EM8AERV0

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика