Разделы презентаций


Декоративно-прикладное искусство и ремесла Узбекистана презентация, доклад

Содержание

O’zbek amaliy bezak san’atining eng rivojlangan naqqoshlik, ganchkorlik, tosh va suyak o’ymakorligi, kandakorlik, pichoqchilik, zargarlik, kashtachilik, zardo’zlik, gilamdo’zlik, savatchilik kabi turlarining bajarish texnologiyalari, xaqiqiy milliy nomlari, va atamalarga ega.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Маvzu: Развитие прикладного исскуство в Узбекистане O’qituvchi: Shodijon Baqoev tayorlagan
vvvvv

Маvzu: Развитие прикладного исскуство в Узбекистане   O’qituvchi: Shodijon Baqoev tayorlaganvvvvv

Слайд 2 O’zbek amaliy bezak san’atining eng rivojlangan naqqoshlik, ganchkorlik,

tosh va suyak o’ymakorligi, kandakorlik, pichoqchilik, zargarlik, kashtachilik, zardo’zlik, gilamdo’zlik,

savatchilik kabi turlarining bajarish texnologiyalari, xaqiqiy milliy nomlari, va atamalarga ega. Amaliy san’atga xos maktablar, uslublar hamda shu sohalarda nom qozongan ustalarning xizmatlari butun jahonga dong`I ketgan.
 

Amaliy san‘at

O’zbek amaliy bezak san’atining eng rivojlangan naqqoshlik, ganchkorlik, tosh va suyak o’ymakorligi, kandakorlik, pichoqchilik, zargarlik,

Слайд 3Hunarmand- iborasining tub ma`nosini ochganda

uni ikki xil ta`riflashga to`g`ri

keladi
Uyda yoki do`konida kundalik turmushda ishlatiladigan buym yoki biror maxsulot ishlab chiqarish bilan mashg`ul bo`lgan kosib.
2. Biror bir hunarni yaxshi mukammal egallagan ustadir.
Amaliy san‘at - eng ommaviy, xalqchil, hayotiy zarurati bo`lgan, insonlarga estetik zavq bera oladigan va shu bilan birga hayratlantiradigan ijod mahsulining samarasidir.

Amaliy san‘at asoslari

Hunarmand- iborasining tub ma`nosini ochganda        uni ikki xil  ta`riflashga

Слайд 4 O‘zbek xalqi o‘zining qadimiy va boy madaniyati bilan

butun dunyoga mashhur. O‘zbekistonning qadimiy yodgorliklari va tuproq osti qismi

ulkan tarixiy muzeydir.
Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent, Termiz va boshqa shaharlardagi har bir arxitektura yodgorligi bu bir buyuk asar hisoblanadi. Tarixdan ma`lumki ozbek xalq amaliy bezak san`ati ham rivojlanib bizgacha etib kelgan. Amaliy san`at bir necha turlardan iborat bo`lib ularni asosini, poydevorini naqqoshlik tashkil qiladi. Bunday deb aytishimizga sabab, amaliy san`atning barcha turlarda naqshlar ishlatiladi.

Amaliy san`atning qisqacha tarixi

O‘zbek xalqi o‘zining qadimiy va boy madaniyati bilan butun dunyoga mashhur. O‘zbekistonning qadimiy yodgorliklari va

Слайд 5Qadimda odamlar yashayotgan maskanlariga, devor-u toshlarga ov jarayonlari, jang-u jadallar,

bazmlar, tantanali marosimlarni aks ettirganlar.
Keyinchalik, VIIasr oxiri VIII asr

boshlarida islom dinini Ortaosiyoga kirib kelishi sababl tirik mavjudotni aks ettirish taqiqlab qo‘yildi. Shuning uchunturli tasvirlar o‘rnini o‘simliksimon, geometrik naqshli bezaklar egalladi.

Qadimda odamlar yashayotgan maskanlariga, devor-u toshlarga ov jarayonlari, jang-u jadallar, bazmlar, tantanali marosimlarni aks ettirganlar. Keyinchalik, VIIasr

Слайд 6Rang-barang, o‘simliksimon, geometrik naqshlar, ularning o‘zaro joylashishida chuqur mazmun singdirilgan.

Tasvirlangan naqshlarda ramziylik ustivordir. Ota-bobolarimiz qadimiy obidalarni nafis naqshlar bilan

bezar ekanlar, zavq olish bilan bir qatorda ular orqali o‘z orzu-umidlarini, muhabbatlarini, tilaklarini kuylaganlar. Naqqosh ota-bobolarimiz inson ruhiyatini juda chuqur va har taraflama o‘rganib, uylarni ajoyib naqshnigorlar bilan boyitganlar.

Rang-barang, o‘simliksimon, geometrik naqshlar, ularning o‘zaro joylashishida chuqur mazmun singdirilgan. Tasvirlangan naqshlarda ramziylik ustivordir. Ota-bobolarimiz qadimiy obidalarni

Слайд 7


Naqqoshlik
Ganch o`ymfkorligi
Kashtachilik
Zardo`zlik
Kulolchilik
Mis kandakorligi
Rextagarlik
Zargarlik
Yog`och o`ymakorligi

NaqqoshlikGanch o`ymfkorligiKashtachilikZardo`zlikKulolchilikMis kandakorligiRextagarlikZargarlikYog`och o`ymakorligi

Слайд 8Naqqoshlik san`atidan namunalar

Naqqoshlik san`atidan namunalar

Слайд 9Naqqoshlik xalq amaliy bezak san`atining bir turi sifatida qadimdan o`zbek

madaniyatining muhim bo`g`ini hisoblanadi. Ko`p asrlar mobaynida ananalar shakllanib keldi.

Naqshlarda san’atning boshqa hamma turlaridan farqli ravishda ajdodlarning chambarchas bog`liqligini, an`analarning davomiyligini ko`rish mumkin.

Naqqoshlik san`ati

Naqqoshlik xalq amaliy bezak san`atining bir turi sifatida qadimdan o`zbek madaniyatining muhim bo`g`ini hisoblanadi. Ko`p asrlar mobaynida

Слайд 10 Naqqoshlik – an`analari san`atning shu turini o`rganish metodlari

sifatida ham bobodan otaga, otadan o`g`ilga o’tib kelgan. Ana shu

davomiylik tufayli naq- qoshlik san`ati hozirgacha saqlanib bizgacha yetib keldi. Naqshlarning eng yaxshi namunalari, boy ijodiy fantaziya orqali birlashtirilgan shakllarning maqsadga muvofiqligi va go`zalligi bilan farqlanadi.

Naqqoshlik – an`analari san`atning shu turini o`rganish metodlari sifatida ham bobodan otaga, otadan o`g`ilga o’tib

Слайд 12Murakkab naqsh kompozitsiyasi

Murakkab naqsh kompozitsiyasi

Слайд 13 Girih – forscha, chigal, tugun degan ma’noni beradi.
Handasaviy

naqsh – to‘rtburchak, uchburchak va boshqa elementlardan tashkil topgan geometrik

murakkab naqsh turi. Girih to‘g‘ri, egri va aralash chiziqlarga bo‘ysundirilgan bo‘lib, o‘ziga xos shartlilikka ega.

Girih

Girih – forscha, chigal, tugun degan ma’noni beradi.Handasaviy naqsh – to‘rtburchak, uchburchak va boshqa elementlardan

Слайд 14Naqsh kompozitsiyasi

Naqsh kompozitsiyasi

Слайд 15naqsh kompozitsiyasi

naqsh kompozitsiyasi

Слайд 16Islimiy naqsh kompozitsiyasi

Islimiy naqsh kompozitsiyasi

Слайд 17Islimiy naqsh kompozitsiyasi

Islimiy naqsh kompozitsiyasi

Слайд 18 Islimiy naqsh - tabiatda uchraydigan gullar, barglar, g`uncha, novda

va tanoblardan foydalanib tuzilgan o`simliksimon ramziy naqsh kompazitsiyasiga aytiladi.
Islimiy

naqsh
Islimiy naqsh - tabiatda uchraydigan gullar, barglar, g`uncha, novda va tanoblardan foydalanib tuzilgan o`simliksimon ramziy naqsh

Слайд 19 Islimiy naqshlar ona tabiat, tabiatning go‘zalligi, noz ne’matlar

diyori ekanligi. To‘lqinsimon islimiy naqsh hayotning notekisligini, oyning o‘n beshi

yorug‘ bo‘lsa, o‘n beshi qorong‘udir. Bularda hikmat alomatlari bordir. Insonning kuni va tuni, vaqtni o‘tishini ya’ni umr o‘tishini ramziy anglatadi. Shuning uchun inson har bir daqiqani g‘animat bilishni anglatadi.

Islimiy naqsh

Islimiy naqshlar ona tabiat, tabiatning go‘zalligi, noz ne’matlar diyori ekanligi. To‘lqinsimon islimiy naqsh hayotning notekisligini,

Слайд 20Badiiy akademiya faxriy a`zosi, ganch o`ymakor usto Shirin Murodov

Badiiy akademiya faxriy a`zosi, ganch o`ymakor usto Shirin Murodov

Слайд 21 Бухоро Амири қароргоҳи «Ситораи Мохи-Хоса» XVIII-XIX аср. (Ганч уймакорлиги ва

безакли нақш намуналарига эътиборни қаратайлик).

Бухоро Амири қароргоҳи «Ситораи Мохи-Хоса» XVIII-XIX аср. (Ганч уймакорлиги ва безакли нақш намуналарига эътиборни қаратайлик).

Слайд 22Intererni ganch o`ymakorligida bezash

Intererni ganch o`ymakorligida bezash

Слайд 23Intererni ganch o`ymakorligida bezash

Intererni ganch o`ymakorligida bezash

Слайд 24Ganch o`ymakorligi

Ganch o`ymakorligi

Слайд 25Ganch o`ymakorligida girih kompozitsiyasi

Ganch o`ymakorligida girih kompozitsiyasi

Слайд 26Ganch o`ymakorligida namoyon kompozitsiya

Ganch o`ymakorligida namoyon kompozitsiya

Слайд 27Ravoqlarni muqarnas uslubida bezash

Ravoqlarni muqarnas uslubida bezash

Слайд 28Ganch o`ymakorligida qirma uslubda bajarilgan ish

Ganch o`ymakorligida qirma uslubda  bajarilgan ish

Слайд 29Qirma pardozda namoyon

Qirma pardozda namoyon

Слайд 30Tosh oyna ustida ganch o`ymakorligi

Tosh oyna ustida ganch o`ymakorligi

Слайд 31Tosh oyna ustida ishlangan namoyon va tokcha

Tosh oyna ustida ishlangan  namoyon va tokcha

Слайд 32Ganch o`ymakorligida girih kompozitsiyasi

Ganch o`ymakorligida girih  kompozitsiyasi

Слайд 33Ganch o`ymakorligida ruta kompozitsiyasi

Ganch o`ymakorligida ruta kompozitsiyasi

Слайд 34 Kundal – Me’morchilikda keng tarqalgan devor yuzasiga nisbatan bo‘rttib

ishlangan bezak texnikasi.
Mo‘yqalam bilan devorga surtilgan qizil kesak bo‘rtma

shakl oladi, ustidan bo‘yoq va zarhal beriladi. Zamin zarhalga, asosiy bo‘rtma naqsh elementlari turli-tuman ranglarga bo‘yaladi yoki aksincha, bo‘rtma naqsh zarhalga, zamin esa turli rangga bo‘yaladi. XV asrdan boshlab Samarqanddagi Ashratxona maqbarasi, Amir Temur maqbarasi, Buxorodagi Baland masjidda,Xo`ja Zayniddin masjidida hozirga qadar jozibador namunalar saqlangan. O‘rta Osiyoda kundal texnikasidagi bezaklar keng tarqalgan.

Kundal

Kundal – Me’morchilikda keng tarqalgan devor yuzasiga nisbatan bo‘rttib ishlangan bezak texnikasi. Mo‘yqalam bilan devorga surtilgan

Слайд 35Kashtachilik san`atida ustoz shogird ananalari

Kashtachilik san`atida ustoz shogird ananalari

Слайд 36Iplarni tabiiy bo`yoqda bo`yash

Iplarni tabiiy bo`yoqda bo`yash

Слайд 37G.Narzullaeva G`ijduvon kashtachilik maktabi namo`yondasi

G.Narzullaeva G`ijduvon kashtachilik maktabi namo`yondasi

Слайд 38Kashtachilik namunasi

Kashtachilik namunasi

Слайд 39Kashtachilik namunasi

Kashtachilik namunasi

Слайд 40 Uzbek kulolchiligi ikki turga bo`linadi: sirlangan va sirsiz -

sopol buyumlari. Bizning davrimizga kelib respublikamizda bir necha kulolchilik markazlari

mavjud bo`lib, ular quyidagilar: Samarqand, Shaxrisabz, Kitob,Buxoro viloyati (Gijduvon, O`ba), Bular Fargona vodiysining (Rishton, Ko`kon, G`urumsaroy) va Xorazmning (Xonqa, ko`xna Urganch) zangori-oq rangdagi buyumlari; Samarqand (Urgut), Surxondaryo (Denov) hamda Toshkent qizil-jigarrang-sariq rangdagi buyumlari ishlab chikariladi.

Kulolchilik

Uzbek kulolchiligi ikki turga bo`linadi: sirlangan va sirsiz - sopol buyumlari. Bizning davrimizga kelib respublikamizda bir

Слайд 41Koshinkorlik

Koshinkorlik

Слайд 42E`tiboringiz uchun raxmat!

E`tiboringiz uchun raxmat!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика