Разделы презентаций


Презентация на тему INFORMASIYA RESURSLARI

Содержание

İnsanların yaşamaq üçün hansı ehtiyacları var? İnsanlara yaşamaq üçün nə lazımdı?

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1İnformasiya resursları

İnformasiya resursları

Слайд 2İnsanların yaşamaq üçün hansı ehtiyacları var?

İnsanlara yaşamaq üçün nə lazımdı?

İnsanların yaşamaq üçün hansı ehtiyacları var? İnsanlara yaşamaq üçün nə lazımdı?

Слайд 4“Resurs” fransız sözü olub “ yardımçı vasitə” deməkdir.
Resursları iki qrupa

ayırırlar: maddi və qeyri-maddi resurslar. Maddi resurslar hər hansı maddədən olub, formaya, rəngə, qoxuya malik ola bilər. Qeyri-maddi resurslar isə belə xassələrə malik olmur. Onların əsas hissəsini bəşəriyyətin topladığı bilik və mədəniyyət təşkil edir.
Ən vacib qeyri-maddi resurslardan biri informasiya resurslarıdır.

Maddi ve qeyri-maddi resurslara nələri nümunə göstərə bilərsiz?
Gəlin dediyiniz bu resursların oxşar və fərqli əlamətlərini Venn diaqramı vasitəsilə təsvir edək.


“Resurs” fransız sözü olub “ yardımçı vasitə” deməkdir. Resursları iki qrupa ayırırlar: maddi və qeyri-maddi resurslar. Maddi

Слайд 5Maddi resurslar
Əlamətləri
Qeyri-maddi resurslar
Əlamətləri
Oxşar əlamətləri

Maddi resurslar ƏlamətləriQeyri-maddi resurslarƏlamətləriOxşar əlamətləri

Слайд 6Tədqiqat sualı: İnformasiya resursları nədir?

Tədqiqat sualı: İnformasiya resursları nədir?

Слайд 7Qruplara bölmə

Qruplara bölmə

Слайд 8İş vərəqLƏRİ

İş vərəqLƏRİ

Слайд 9İş vərəqİ
Kİtabxana qrupu

Qrup üzvlərinin adları___________________

___

Tarix________________

Verilmiş informasiyaları bölmələr üzrə qruplaşdırıb cədvəli doldurun

www.edu.gov.az

www.tqdk.gov.az

www.tehsil.org

www.xaricidil.net

www.bala.az

www.balalar-az.com

www.anacan.az

www.childhelpline.az

2. Qrupunuzun adına uyğun öz loqonuzu Paint proqramında çəkib, http://www.stixy.com/guest/257305 ünvanına yerləşdirin.

İş vərəqİKİtabxana qrupu Qrup üzvlərinin adları___________________

Слайд 10İş vərəqi
Arxİv Qrupu
Qrup üzvlərinin adları

____________________

Tarix________________

1. Verilmiş resursların növlərini təyin edin və onları oxlarla birləşdirin.

Qrafik

Mətn

Musiqi

2. Qrupunuzun adına uyğun öz loqonuzu Paint proqramında çəkib, http://www.stixy.com/guest/257305 ünvanına yerləşdirin.

İş vərəqiArxİv QrupuQrup üzvlərinin adları

Слайд 11İş vərəqİ
Sərgi Qrupu
Qrup üzvlərinin adları______________________________________________

Tarix________________
1. Maddi və Qeyri-maddi resursları müəyyən

edib yazın.

Şəkil

mətn

ev

Səs

ağac

kömür

2. Qrupunuzun adına uyğun öz loqonuzu Paint proqramında çəkib, http://www.stixy.com/guest/257305 ünvanına yerləşdirin

yemək

Video görüntü

İş vərəqİSərgi QrupuQrup üzvlərinin adları______________________________________________ Tarix________________1. Maddi və Qeyri-maddi resursları müəyyən edib yazın.Şəkil mətnev Səs ağackömür2. Qrupunuzun

Слайд 12İş vərəqİ
Muzey Qrupu
Qrup üzvlərinin adları________________________________________________
Tarix________________
2. Qrupunuzun adına uyğun öz loqonuzu Paint

proqramında çəkib, http://www.stixy.com/guest/257305 ünvanına yerləşdirin

1. Verilmiş resursların uyğun daşıyıcılarını müəyyən edib, onları oxlarla birləşdirin.

İş vərəqİMuzey QrupuQrup üzvlərinin adları________________________________________________Tarix________________2. Qrupunuzun adına uyğun öz loqonuzu Paint proqramında çəkib, http://www.stixy.com/guest/257305 ünvanına yerləşdirin1. Verilmiş

Слайд 13İş vərəqi
İnformasİya Qrupu
Qrup üzvlərinin adları______________________________________________

Tarix________________
2. Qrupunuzun adına uyğun öz loqonuzu

Paint proqramında çəkib, http://www.stixy.com/guest/257305 ünvanına yerləşdirin

1. Aşağıda qeyd olunmuş obyektlərdən insanlar nə üçün istifadə edirlər?

İş vərəqiİnformasİya QrupuQrup üzvlərinin adları______________________________________________ Tarix________________2. Qrupunuzun adına uyğun öz loqonuzu Paint proqramında çəkib, http://www.stixy.com/guest/257305 ünvanına yerləşdirin1.

Слайд 14Ümumiləşdirmə və Nəticə
“Resurs”-vəsait, ehtiyat deməkdir. Resurslar Maddi və Qeyri- maddi resurslara

ayrılır. Maddi resurslara əmək alətləri, maliyyə, enerji, xammal və s. aiddir. Qeyri-maddi resursların əsas hissəsini bəşəriyyətin topladığı bilik və mədəniyyət təşkil edir.
İnformasiya resurslarını insan yaradır və bu resurslar nəsildən-nəslə ötürülür. Ötürmək üçün insanlar bu resursları müəyyən formalarda və müxtəlif daşıyıcılarda saxlayırlar.
Məsələn ta qədim zamanlardan informasiyanı gələcək nəsillərə ötürmək üçün daş və qayaların, gil lövhələrin, perqamentin, kağızın üzərində yazaraq indiki nəslə ötürmüşlər.
Ümumiləşdirmə və Nəticə“Resurs”-vəsait, ehtiyat deməkdir. Resurslar Maddi və Qeyri- maddi resurslara ayrılır. Maddi resurslara əmək alətləri, maliyyə,

Слайд 15Müasir cəmiyyətdə informasiya resurslarının bir qismi İnternet saytlarında yerləşdirilir. Kağızda saxlanılan

resurslarda elektron informasiyaya çevrilir və onların sayı günü-gündən artır. Buna misal olaraq elektron jurnalları, qəzetləri, www.youtube.com saytında yerləşdirilən filmlər və nəhayət son vaxtlar İnternet televiziya kanalları göstərmək olar.
İnformasiya resursları arxivlər, muzeylər,


kitabxanalar, elektron informasiya daşıyıcıları

vasitəsilə toplanılıb gələcək nəsillərə ötürülür.
Müasir cəmiyyətdə informasiya resurslarının bir qismi İnternet saytlarında yerləşdirilir. Kağızda saxlanılan resurslarda elektron informasiyaya çevrilir və onların

Слайд 17İnformasiya resursu bir şəxsə və ya quruma, şəhərə və ya bölgəyə

aid ola bilər. Məsələn: bütün dünyadan toplanan informasiya dünya informasiya resursu hesab olunur. Başqa sözlə, dünya informasiya resursları dedikdə ayrı-ayrı dövlətlərin informasiya resurslarının toplusu nəzərdə tutulur.
İstifadəsinə qoyulan məhdudiyyətlərə görə informasiya resurslarını fərdi məlumatlar, kommersiya sirri, yaxud dövlət sirri kimi kateqoriyalara ayırmaq olar.
İnformasiya resurslarını mövzular üzrə də qruplaşdırmaq olar: təhsil resursları, qanunlar, statistik və s.
-Resurslar tükənən və tükənməyən olur. Məsələn: neft, təbii qaz, kömür, minerallar və başqa faydalı qazıntılar gec-tez qurtaracaq. Belə resursları bərpa etmək mümkün deyil. Tükənməyən resurslar isə zaman keçdikcə azalmır. Günəş enerjisi, külək, dalğalar belə resurslardandı.
Yaradıcı tətbiqetmə.
Ölkəmizdə hansı tükənən təbii resurslar var? Sizcə onların tükənməsinin qarşısını necə almaq olar? Cavablarınızı vərəqlərdə simvollarla təsvir edin.
İnformasiya resursu bir şəxsə və ya quruma, şəhərə və ya bölgəyə aid ola bilər. Məsələn: bütün dünyadan

Слайд 18Qiymətləndirmə.
ƏLA

YAXŞI ORTA
Qiymətləndirmə.         ƏLA

Слайд 191.Resurs anlayışına nümunələr gətirərək şərh edir.
2.“İnformasiya resursları” anlayışını şərh edir
3.İnformasiya resurslarını

əlamətlərinə görə təsnif edir
4.İnformasiya resurslarını əsas əlamətlərinə görə qruplaşdırır

1.Resurs anlayışına nümunələr gətirərək şərh edir.2.“İnformasiya resursları” anlayışını şərh edir3.İnformasiya resurslarını əlamətlərinə görə təsnif edir4.İnformasiya resurslarını əsas

Слайд 20Ev tapşırığı
İnternetdən istifadə edərək hər qrupun üzvü öz qrupunun adına uyğun

informasiya resurslarının elektron variantları haqqında məlumat toplayıb http://www.stixy.com/guest/257305 ünvanına yerləşdirsin.

Ev tapşırığıİnternetdən istifadə edərək hər qrupun üzvü öz qrupunun adına uyğun informasiya resurslarının elektron variantları haqqında məlumat

Слайд 21Refleksiya

Refleksiya

Слайд 22Mənbələr:
V- sinif İnformatika kitabı
V- sinif İnformatikadan “Müəllim üçün metodik vəsait”
Osman Gündüz

- “İNTERNET. AZƏRBAYCAN İNTERNET RESURSLARI” kitabı
www.treasure-hunt.alaska.edu
www.azembassy.ae
www.probel.com.ua
www.facebook.com
urun.gittigidiyor.com
www.zaman.az
www.müsabiqe.edu.az


İstifadə olunan sayt -www.stixy.com


Mənbələr:V- sinif İnformatika kitabıV- sinif İnformatikadan “Müəllim üçün metodik vəsait”Osman Gündüz - “İNTERNET. AZƏRBAYCAN İNTERNET RESURSLARI” kitabıwww.treasure-hunt.alaska.eduwww.azembassy.aewww.probel.com.uawww.facebook.com

Слайд 23Diqqətinizə görə çox saq olun!

Diqqətinizə görə çox saq olun!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика