Разделы презентаций


Презентация на тему "Til bilgan-el biladi"

O`zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Mavzu:
TIL BILGAN – EL BILADI
(Juft va

takroriy so`zlar,ularning yasalishi va imlosi)

3-dars

Mavzu: TIL BILGAN – EL BILADI(Juft va takroriy so`zlar,ularning yasalishi va imlosi)

Слайд 2O`zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti

O`zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti

Слайд 3O`zbekiston Respublikasining davlat tili o`zbek tilidir. 1989-yil 21-oktabrda “Davlat tili

to`g`risida”gi qonun qabul qilindi. Ushbu qonun milliy qadriyatlarimizni tiklash va

rivojlantirish uchun juda katta imkoniyatlar berdi. O`zbek tili davlatimizning bayrog`i, gerbi, madhiyasi qatorida turadigan, qonun yo`li bilan himoya qilinadigan muqaddas biriga aylanadi. O`tgan davr mobaynida davlat tilining hayotimizdagi o`rni, va ta’sirini kuchaytirish yo`lida g`oyat ulkan ishlar amalga oshirildi. Istiqlol yillarida o`zbek tilining qo`llanish doirasi nihoyatda kengaygani, uning xalqaro miqyosda ham muloqot vositasiga aylanib borayotgani juda quvonarlidir. Tilga e’tibor – elga e’tibor, deydilar.

Islom Karimov “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” asaridan

O`zbekiston Respublikasining davlat tili o`zbek tilidir. 1989-yil 21-oktabrda “Davlat tili to`g`risida”gi qonun qabul qilindi. Ushbu qonun milliy

Слайд 4Insonni til ayladi judo hayvondin,
Bilki, guhari sharifroq yo`q

ondin.

Tilga ixtiyorsiz – elga e’tiborsiz.

Bilmaganin so`rab o`rgangan olim,
Orlanib

so`ramagan o`ziga zolim.

Tiling birla ko`nglingni bir tut.


Insonni til ayladi judo hayvondin, Bilki, guhari sharifroq yo`q ondin.Tilga ixtiyorsiz – elga e’tiborsiz.Bilmaganin so`rab o`rgangan

Слайд 5Noan’anaviy test
Kalit
1. Sodda so`zlar


2. Qo`shma so`zlar
3.

Juft so`zlar
4. Takroriy so`zlar
Savollar.
1.Bahor. 2. Tez-tez. 3. Yeryong`oq.
4.Ota-ona. 5. Muallim . 6. Inson.
7. Xushxabar. 8. Ko`zoynak. 9. Orzu-havas.
Noan’anaviy test Kalit 1. Sodda so`zlar      2.

Слайд 6 Savollar:

1. Davlat tili to`g`risida”gi Qonun qachon qabul qilingan?
2. So`zlar

tuzilishiga ko`ra qanday turlarga bo`linadi?
3. Sodda so`zlarga misollar keltiring.
4. Qo`shma

so`zlarga misollar keltiring.
5. Juft so`zlarga misollar keltiring.
6. Yasama so`zlar qanday hosil qilinadi?
7. “Dastyor qiz” she’rining muallifi kim?
8. “Birinchi muallimim” she’rining muallifi kim?
9. “Izzat-hurmat” so`zining to`g`ri tarjimasini toping.
10. “Donishmand” so`zini tarjima qiling.

Savollar: 1. Davlat tili to`g`risida”gi Qonun qachon qabul qilingan?2. So`zlar tuzilishiga ko`ra qanday turlarga bo`linadi?3.

Слайд 77- topshiriq. Matnni o`qing. Savollarga javob bering
Til barcha asrlarda xalqlar

o`rtasidagi eng asosiy muloqot vositasi bo`lgan. Kimki millat va xalqlar

tilini bilsa, u shu xalqning dilini ham tushunadi. Xalqlar o`rtasidagi birlik, ahillik, mer-oqibat va hurmat til bilishdan boshlanadi. O`zbek xalq shoiri G`afur G`ulom ko`p til bilishning xosiyati haqida shunday deb yozgan edi: “Hayotda ko`p tilni bilish chuqur bilim olmoqchi bo`lgan yoshlar uchun juda zarur. Ingliz, nemis,fransuz yoki italyan tillarini bilish dunyo madaniyati xazinasiga yo`l ochadi. Shekspirni, Shillerni, Gyugoni, Gyoteni, Danteni asl nusxada o`qiy olish katta fazilat-ku!”
7- topshiriq. Matnni o`qing. Savollarga javob beringTil barcha asrlarda xalqlar o`rtasidagi eng asosiy muloqot vositasi bo`lgan. Kimki

Слайд 8 Savollar:


1.

Boshqa tillarni bilishning qanday foydasi bor?
2. G`afur G`ulom ko`p til

bilish haqida nima degan?
3. Siz qaysi tillarni o`rganayapsiz?
Savollar: 1. Boshqa tillarni bilishning qanday foydasi bor?2. G`afur

Слайд 9 Bilib oling!

Juft so`zlar –u

(-yu) yuklamasi bilan bog`langanda, so`zlar orasiga chiziqcha qo`yilmaydi.
Masalan: baxt-saodat –

baxt-u saodat, yaxshi-yomon – yaxshi-yu yomon
Bilib oling!Juft so`zlar –u (-yu) yuklamasi bilan bog`langanda, so`zlar orasiga chiziqcha

Слайд 107-mashq. Berilgan juft so`zlarni –u(-yu) yuklamasi bilan bog`lab gaplar tuzing.Gul-lola, kecha-kunduz,
yoz-qish, yosh-qari,
katta-kichik, uzun-qisqa,
past-baland.

7-mashq. Berilgan juft so`zlarni –u(-yu) yuklamasi bilan bog`lab gaplar tuzing. Gul-lola, kecha-kunduz, yoz-qish, yosh-qari, katta-kichik, uzun-qisqa,

Слайд 118-mashq. Berilgan gaplardan juft so`zlarni toping va ma’nosini tushuntiring.

1. U boshini egganicha, lom-mim demadi.
2. Bobom ko`rgan-kechirganlsrini

gapirib berar edilar.
3. U to`ppa-to`g`ri do`stining yoniga bordi.
4. Onam supur-sidirdan bo`shamay qoldi.
5. Qad-qomati kelishgan, ko`z-qoshi qora qiz edi.
6. Daftar-kitoblarimni yig`ishtirib qo`ydim.
8-mashq. Berilgan gaplardan juft so`zlarni toping va ma’nosini tushuntiring. 1. U boshini egganicha, lom-mim demadi.

Слайд 12 8- topshiriq. Matnni o`qing, mazmunini so`zlab bering.
Davlat tili.

Mamlakat qonunchiligida, rasmiy ish yuritishda, sud jarayonida, o`quv

faoliyatida qo`llanadigan asosiy til o`zbek (davlat) tilidir. O`zbek tili – jahondagi eng boy va rivojlangan tillardan biri. O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga asosan O`zbekiston Respublikasining davlat tili o`zbek tilidir(4-modda). O`zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomi maxsus qonun bilan ham belgilangan. Konstitutsiya va qonunda o`zbek tilining davlat tili deb belgilanishi boshqa har qanday tillarning muomalada bo`lishini rad etmaydi. Boshqa tillardan ham kundalik hayotda, turmushda keng foydalanish imkoniyati yaratiladi.
8- topshiriq. Matnni o`qing, mazmunini so`zlab bering.Davlat tili. 	  Mamlakat qonunchiligida, rasmiy ish yuritishda,

Слайд 13Adabiy o`qish. Ona tilim.
Alla bo`lib jaranglagan
Ona tilim-jon-u

dilim.
Unga,axir, payvastadir
Qadr-u qimmat, mehr, bilim.

Buyuk Temur jahon bo`ylab
Dovrug`ini solgan tilim.
Mir Alisher bobomlardan
Meros bo`lib qolgan tilim.
Bobur Mirzo she’rlaridan
Rang va ohang olgan tilim.
Shunday tildan tonar bo`lsam,
Qiyma-qiyma bo`lsin tilim.

Adabiy o`qish.  Ona tilim.Alla bo`lib jaranglagan Ona tilim-jon-u dilim.Unga,axir, payvastadirQadr-u qimmat, mehr, bilim.

Слайд 15Uyga vazifa

Ayting-chi, nima uchun o`zbek tilini o`rganish zarur? Munosabatingizni bildiring.

Uyga vazifaAyting-chi, nima uchun o`zbek tilini o`rganish zarur? Munosabatingizni bildiring.

Слайд 16E’TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT !

E’TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT !

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика