Разделы презентаций


Презентация на тему Międzynarodowe stosunki kulturalne

UNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i KulturyMa status organizacji wyspecjalizowanej ONZSiedzibą UNESCO jest Paryż. W jęz. łacińskim unesco oznacza: „łączę się

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Międzynarodowe stosunki kulturalne
Wykład 2. UNESCO

Międzynarodowe stosunki kulturalneWykład 2. UNESCO

Слайд 2UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizacja Narodów Zjednoczonych

do spraw Oświaty, Nauki i Kultury
Ma status organizacji wyspecjalizowanej ONZ
Siedzibą UNESCO jest Paryż.
W jęz. łacińskim unesco oznacza: „łączę się w jedno”.
UNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i KulturyMa

Слайд 3Historia UNESCO
UNESCO została założona w 1945 roku przez 44 państwa (w

tym Polskę). Działa na podstawie Konstytucji z 1946 roku.
Prowadzona przez część krajów UNESCO polityka antyimperialistyczna (zimna wojna, dekolonizacja) doprowadziły do opuszczenia organizacji przez Stany Zjednoczone (1984) i Wielką Brytanię (1985).
W wyniku reform organizacji w 1997 roku ponownie przystąpiła do niej Wielka Brytania, a w 2003 roku Stany Zjednoczone.
Od 2007 UNESCO zrzesza 193 państwa.
Historia UNESCOUNESCO została założona w 1945 roku przez 44 państwa (w tym Polskę). Działa na podstawie Konstytucji

Слайд 4Misja UNESCO
W preambule Konstytucji UNESCO napisano, że ponieważ wojny rodzą się

w umysłach ludzi, również w ich umysłach powinny być zwalczane.
UNESCO realizuje wizję świata opartego na współpracy międzynarodowej opartą na założeniu, że pokój to nie tylko stan braku wojny.
Misja UNESCOW preambule Konstytucji UNESCO napisano, że ponieważ wojny rodzą się w umysłach ludzi, również w ich

Слайд 5Formy działalności UNESCO
UNESCO tworzy standardy współpracy poprzez:
ustanawianie prawa międzynarodowego
mobilizowanie społeczności międzynarodowej

dla wspólnych działań

Formy działalności UNESCOUNESCO tworzy standardy współpracy poprzez:ustanawianie prawa międzynarodowegomobilizowanie społeczności międzynarodowej dla wspólnych działań

Слайд 6Cele UNESCO
Jej podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury,

sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka.
Swój cel UNESCO realizuje poprzez oddziaływanie na sferę wychowania, nauki i kultury poszczególnych członków, tworzenie społeczeństwa informacyjnego, wymianę kulturalną i wzajemne poznanie różnych kultur.
Cele UNESCOJej podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie

Слайд 7Zadania UNESCO
Program działalności UNESCO obejmuje dwa zasadnicze działy:
działania na rzecz rozwoju

nauki i kultury
udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w organizowaniu oświaty
Zadania UNESCOProgram działalności UNESCO obejmuje dwa zasadnicze działy:działania na rzecz rozwoju nauki i kultury udzielanie pomocy materialnej,

Слайд 8Cele w dziedzinie kultury
W dziedzinie kultury organizacji przyświecają trzy strategiczne cele:
wypracowywanie

i wdrażanie norm prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego
ochrona różnorodności kulturowej i budowanie dialogu między kulturami i cywilizacjami w oparciu o poszanowanie praw człowieka i demokrację.
 wzmocnienie związków pomiędzy kulturą a rozwojem poprzez upowszechnianie dobrych praktyk i wymianę doświadczeń, na przykład w zakresie polityki kulturalnej.
Cele w dziedzinie kulturyW dziedzinie kultury organizacji przyświecają trzy strategiczne cele:wypracowywanie i wdrażanie norm prawnych, ze szczególnym

Слайд 9Cele w dziedzinie edukacji
Celem działań UNESCO w dziedzinie edukacji jest uświadamianie,

że prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka.
Pokrewnym celem jest poprawa jakości edukacji oraz wspieranie doświadczeń, innowacyjności i dialogu.
Aktualne cele:
pilna potrzeba nowego zdefiniowania pojęcia kształcenia bazowego
rozwijanie kształcenia do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim,
podejmowanie wysiłków w celu zapewnienia kształcenia dzieci imigrantów.
Cele w dziedzinie edukacjiCelem działań UNESCO w dziedzinie edukacji jest uświadamianie, że prawo do edukacji jest podstawowym

Слайд 10Organy UNESCO
Konferencja Ogólna (zebranie plenarne co 2 lata) - decyduje o

budżecie i sprawach organizacyjnych
Rada Wykonawcza - sprawuje funkcje kontrolne
Sekretariat z dyrektorem generalnym na czele
Organy UNESCOKonferencja Ogólna (zebranie plenarne co 2 lata) - decyduje o budżecie i sprawach organizacyjnychRada Wykonawcza -

Слайд 11Komitety krajowe UNESCO
We wszystkich krajach członkowskich działają komitety krajowe.
Wszystkie komitety krajowe

realizują jednolity program UNESCO
Każdy komitet krajowy wypracowuje indywidualny program narodowy realizujący cele UNESCO.
Komitety krajowe UNESCOWe wszystkich krajach członkowskich działają komitety krajowe.Wszystkie komitety krajowe realizują jednolity program UNESCOKażdy komitet krajowy

Слайд 12Dialog międzykulturowy
Jednym z podstawowych celów UNESCO jest wspieranie dialogu międzykulturowego.
Ma on

służyć upowszechnieniu wartości uniwersalnych w świecie.
UNESCO promuje inicjatywy wzajemnego poznania ludzi z różnych kultur i cywilizacji.
Dialog międzykulturowyJednym z podstawowych celów UNESCO jest wspieranie dialogu międzykulturowego.Ma on służyć upowszechnieniu wartości uniwersalnych w świecie.

Слайд 13Funkcje dziedzictwa kulturowego
Dziedzictwo kulturowe jest uważane za:
ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego
środek poszukiwania

dróg porozumienia w regionach dotkniętych konfliktami na tle etnicznym lub religijnym
wyraz różnorodności kulturowej krajów i regionów świata.
Funkcje dziedzictwa kulturowegoDziedzictwo kulturowe jest uważane za:ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczegośrodek poszukiwania dróg porozumienia w regionach dotkniętych konfliktami

Слайд 14Struktura dziedzictwa kulturowego
Dziedzictwo kulturowe w UNESCO umownie dzieli się na:
dziedzictwo

materialne, na które składają się zabytki nieruchome (w tym Światowe Dziedzictwo) i ruchome oraz
dziedzictwo niematerialne, przekazywane przede wszystkim za pomocą przekazu ustnego i tradycji.
Struktura dziedzictwa kulturowegoDziedzictwo kulturowe w UNESCO umownie dzieli się na: dziedzictwo materialne, na które składają się zabytki

Слайд 15Dorobek w zakresie dziedzictwa kulturowego
UNESCO wydało szereg konwencji i rekomendacji -

mających na celu wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego na szczeblu krajowym i w ramach współpracy państw. Podstawowe z nich to Konwencja Haska oraz Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa.
Organizacja ma w swym dorobku wiele akcji ratowania zabytków.
Do spektakularnych akcji UNESCO należy ratowanie zabytków Wenecji czy Florencji.
Dorobek w zakresie dziedzictwa kulturowegoUNESCO wydało szereg konwencji i rekomendacji - mających na celu wzmocnienie ochrony dziedzictwa

Слайд 16Lista Światowego Dziedzictwa
Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa stanowią wspólne

dobro ludzkości.
Wyróżnia je „najwyższa powszechna wartość”.
Światowe Dziedzictwo ma przedstawiać różnorodność kulturalną i bogactwo natury wszystkich regionów świata.
Konwencja jest umową międzynarodową określającą obowiązki Państw-Stron i instrumentem współpracy międzynarodowej.
Lista Światowego Dziedzictwa Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa stanowią wspólne dobro ludzkości.Wyróżnia je „najwyższa powszechna wartość”.Światowe

Слайд 17Lista Światowego Dziedzictwa
Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa znajduje się 890 miejsc w 148

krajach: 689 obiektów kulturalnych, 176 naturalne i 25 o charakterze mieszanym kulturalno-przyrodniczym.
W Polsce na Listę Światowego Dziedzictwa wpisano:
Stare Miasto w Krakowie
Zabytkową Kopalnię Soli w Wieliczce
Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady,
Puszczę Białowieską - obiekt transgraniczny polsko-białoruski
Stare Miasto w Warszawie
Stare Miasto w Zamościu
Średniowieczny zespół miejski Torunia
Zamek krzyżacki w Malborku
Kalwarię Zebrzydowską: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy,
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy,
Drewniane kościoły południowej Małopolski - Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa,
Park Mużakowski - obiekt transgraniczny polsko-niemiecki.
Halę Stulecia we Wrocławiu
Lista Światowego DziedzictwaObecnie na Liście Światowego Dziedzictwa znajduje się 890 miejsc w 148 krajach: 689 obiektów kulturalnych, 176 naturalne i

Слайд 18Światowa Lista Pamięci Świata
W 1997 roku UNESCO utworzyło program Światowej Listy

„Pamięć Świata”.
Skupia obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego o szczególnym znaczeniu. Obecnie na Liście znajduje się 89 obiektów z 45 krajów.
Jest wśród nich dziewięć zabytków zgłoszonych przez Polskę: m.in. Autograf dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus, rękopisy Fryderyka Chopina, archiwum Komisji Edukacji Narodowej i tablice 21 Postulatów Gdańskich z sierpnia 1980 roku.
Światowa Lista Pamięci ŚwiataW 1997 roku UNESCO utworzyło program Światowej Listy „Pamięć Świata”.Skupia obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego o

Слайд 19Program promocji wolności słowa
UNESCO realizuje program promocji wolności słowa na świecie
Od

1997 roku UNESCO przyznaje nagrodę wolności prasy (World Press Freedom Prize).
Jako pierwszy nagrodę otrzymał chiński dziennikarz, Gao Yu.
Program promocji wolności słowaUNESCO realizuje program promocji wolności słowa na świecieOd 1997 roku UNESCO przyznaje nagrodę wolności

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика