Разделы презентаций


Презентация на тему Промышленные образцы

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро охорону прав на промислові зразкиПрийнято у 1993 роціОстанні зміни у 2003 році

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Промышленные образцы

Промышленные образцы

Слайд 2З А К О Н У К Р А Ї Н

И

Про охорону прав на промислові зразки

Прийнято у 1993 році
Останні зміни у 2003 році

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро охорону прав на промислові зразкиПрийнято

Слайд 7Определения
промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі художнього

конструювання;
автор – людина, творчою працею якої створено промисловий зразок;
патент – патент України на промисловий зразок;
Определения промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання; автор – людина, творчою працею

Слайд 8Правовая охрана
Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку,

принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.
Правовая охранаПравова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає

Слайд 9Объект
Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх

поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.
ОбъектОб'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового

Слайд 10Никогда не получают охрану
об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні

та інші стаціонарні споруди;
друкована продукція як така;
об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.
Никогда не получают охрануоб'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція

Слайд 11Срок действия
Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років

від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.
Срок действия Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи

Слайд 12Объем правовой защиты
Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих

ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.
Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.
Объем правовой защиты Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні

Слайд 13Условие патентоспособности - НОВИЗНА
Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих

ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.
Условие патентоспособности - НОВИЗНАПромисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі

Слайд 14Заявка на патент
Заявка складається українською мовою і повинна містити:
заяву про

видачу патенту;
комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;
опис промислового зразка;
креслення, схему, карту (якщо необхідно).
Заявка на патентЗаявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про видачу патенту; комплект зображень виробу (власне

Слайд 15Не считаются нарушением
Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки

або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).
Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано заявлений промисловий зразок чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
Не считаются нарушениемБудь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати

Слайд 16
в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово

або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу;
без комерційної мети;
з науковою метою або в порядку експерименту;
за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання власника патенту одразу як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.
в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному

Слайд 17Добросовестное использование
Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні

протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка.
Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.
Добросовестное использованиеЯкщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика