Разделы презентаций


Літературна доба П росвітництва

Содержание

Просвітництво — це широка ідейна течія, яка відображала антифеодальний, антиабсолютистський настрій освіченої частини населення у другій половині XVII —XVIII століття. Представники цієї течії: вчені, філософи, письменники, — вважали метою суспільства людське

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Літературна доба
Просвітництва

Літературна доба Просвітництва

Слайд 2Просвітництво — це широка ідейна течія, яка відображала антифеодальний, антиабсолютистський

настрій освіченої частини населення у другій половині XVII —XVIII століття.

Представники цієї течії: вчені, філософи, письменники, — вважали метою суспільства людське щастя, шлях до якого — переустрій суспільства відповідно до принципів, продиктованих розумом, були прихильниками теорії природного права.
Просвітництво — це широка ідейна течія, яка відображала антифеодальний, антиабсолютистський настрій освіченої частини населення у другій половині

Слайд 3.
Просвітники мали широкий світогляд, в якому виділялися концепція:
освіченого абсолютизму,


ідея цінності людини,
критика церкви,
патріотизм,
осуд експлуатації людини людиною,


утвердження самосвідомості й самооцінки особи.
. Просвітники мали широкий світогляд, в якому виділялися концепція:освіченого абсолютизму, ідея цінності людини, критика церкви, патріотизм, осуд

Слайд 4Просвітництво зародилося практично одночасно в країнах Західної Європи:

Британії,

Франції,Нідерландах,

Німеччині,

Італії,

Іспанії,

Португалії.

Просвітництво зародилося практично одночасно в країнах Західної Європи: Британії, Франції, Нідерландах, Німеччині, Італії, Іспанії,Португалії.

Слайд 5Джон Локк (1632— 1704)
«Віра не може мати авторитету перед ясними

й очевидними приписами роздуму»
вважає, що людина народжується як «табула раса»

(з лат. чиста дошка). В розумі не знаходиться нічого, що би не було сприйнято органами чуття.
є емпіриком
Джон Локк (1632— 1704)«Віра не може мати авторитету перед ясними й очевидними приписами роздуму»вважає, що людина народжується

Слайд 6Суттєвою відмінністю епохи Просвітництва від попередніх було те, що в

цей час почало складатися громадське життя.
Хоча держава та церква

намагалися стримувати вільнодумство, часто зробити це було неможливо.Масонство
Складовою частиною Просвітництва було братерство вільних каменярів, масонство, всесвітній орден, який ставив перед собою мету змінити суспільство шляхом впливу на владні органи і державних діячів. Чимало просвітників належали до тієї чи іншої масонської ложі. Серед них Монтеск'є, Вольтер, Александр Поуп, Горас Волпол, Роберт Волпол, Моцарт, Гете, Фрідріх Великий, Бенджамін Франклін, Джордж Вашингтон.
Суттєвою відмінністю епохи Просвітництва від попередніх було те, що в цей час почало складатися громадське життя. Хоча

Слайд 7Даніель Дефо (1660—1731)
Всесвітню славу Дефо здобув романом «Життя й незвичайні

та дивовижні пригоди Робінзона Крузо» (1719). Також відомими романами письменника

є «Капітан Сінглтон» (1720), «Історія полковника Джека», «Моль Фландерс» (обидва — 1722), «Роксана» (1724) та ін.

Саме с просвітництва
започаткувалась журналістика.

Даніель Дефо (1660—1731)Всесвітню славу Дефо здобув романом «Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо» (1719). Також

Слайд 8Йоганн Вольфганг фон Гете (1749—1832)
Образ ученого-чарівника Фауста, взятий з народної

легенди, в драмі Гете зазнає складної еволюції, втілює суперечливий розвиток

світогляду самого поета і боротьбу ідей, властиву бурхливій епосі кінця 18 — початку 19 ст.
Служіння науки народові, глибока віра в творчі сили людини, в краще майбутнє є ідейним висновком поеми.
Йоганн Вольфганг фон Гете (1749—1832)Образ ученого-чарівника Фауста, взятий з народної легенди, в драмі Гете зазнає складної еволюції,

Слайд 9Французькі просвітники-енциклопедисти
Енциклопедія, або Тлумачний словник науки, мистецтва й ремесел —

французька енциклопедична праця епохи Просвітництва, написана між 1751 та 1772

роками під керівництвом Дідро та Д'Аламбера.

Енциклопедія мала велике значення для розвитку та поширення ідей Просвітництва у Європі. Крім того, «Енциклопедія» служила довідником і коротким керівництвом з усіх існуючих на той момент технологій, описуючи інструменти й способи їхнього застосування.
Налічує 35(!) томів.

Дені Дідро

Жан ле Рон д'Аламбер

Французькі просвітники-енциклопедистиЕнциклопедія, або Тлумачний словник науки, мистецтва й ремесел — французька енциклопедична праця епохи Просвітництва, написана між

Слайд 10Статті «Енциклопедії» писали провідні мислителі XVIII-го століття. Серед видатних людей,

причетних до її написання були:

Г. Л. д'Аламбер — редактор, математика,

наука, філософія, релігія .
Е. Б.Кондільяк — філософія.
Добантон — природна історія.
Дені Дідро — головний редактор, економіка, механіка, філософія, політика, релігія.
П. Гольбах — хімія і мінералогія, політика і релігія.
Луї де Жокур — економіка, література, медицина, політика.
Ш. Л. Монтеск'є- частина статті «про смак».
Франсуа Кене — статті «селяни» та «злаки».
Анн-Робер-Жак Тюрго — економіка, етимологія, філософія, фізика.
Вольтер — історія, література, філософія.
Ж. Ж. Руссо — музика, політична теорія.
Мармонтель — література.

Титульна сторінка першого
тому енциклопедії

Статті «Енциклопедії» писали провідні мислителі XVIII-го століття. Серед видатних людей, причетних до її написання були:Г. Л. д'Аламбер

Слайд 11Марі Франсуа Аруе, більш відомий як ВОЛЬТЕР (1694-1778)
За соціальним

поглядам Вольтер — прихильник нерівності. Суспільство має ділитися на «освічених

і багатих» і на тих, хто, «нічого не маючи», «зобов'язаний на них працювати» або їх «бавити». Трудящим тому нема чого давати освіту: «якщо народ почне міркувати, все загинуло» (з листів Вольтера). Друкуючи «Заповіт» Мельє, Вольтер викинув усю його гостру критику приватної власності, вважаючи її «обурливою».
Марі Франсуа Аруе, більш відомий як ВОЛЬТЕР  (1694-1778)За соціальним поглядам Вольтер — прихильник нерівності. Суспільство має

Слайд 12Жан-Жак Руссо (1712—1778)
У своїх працях «Міркування про походження і причини

нерівності між людьми» (1755), «Про суспільний договір, або Принципи політичного

права» (1762) та інші гостро критикував феодально-абсолютистський лад, закликав до боротьби проти деспотизму. Ідеалізуючи первісне суспільство, Руссо протиставляв сучасний йому суспільний лад щасливому життю в так званому «природному стані», коли всі люди були, на його думку, рівними й вільними. Причину виникнення нерівності вбачав у приватній власності, проте не виступав за цілковиту її ліквідацію, а висунув утопічну теорію зрівняльного розподілу приватної власності як засіб знищення поділу суспільства на багатих і бідних.
Жан-Жак Руссо (1712—1778)У своїх працях «Міркування про походження і причини нерівності між людьми» (1755), «Про суспільний договір,

Слайд 13Водночас, саме в економіці Руссо вбачав основу розвитку суспільства.

Взірцем держави

Жан-Жак Руссо вважав невелику республіку і мріяв перетворити сучасні йому

держави на своєрідну федерацію невеликих республік.

Заперечуючи церковне вчення про створення природи Богом, він водночас визнавав існування Бога, безсмертної душі. З позицій дуалізму Руссо вважав початком усіх природних явищ дух і матерію, причому матерію розглядав як пасивний початок, приписуючи активність Богові.

Значні ідеї:

загальна воля, любов до самого себе, моральна простота людства, навчання зоссереджене на дитині, громадська релігія, народоправління
Водночас, саме в економіці Руссо вбачав основу розвитку суспільства.Взірцем держави Жан-Жак Руссо вважав невелику республіку і мріяв

Слайд 14Йоганн-Крістоф-Фрідріх Шиллер (1759—1805)
Оптимістичним настроєм наповнив «добу Розуму» Фрідріх Шиллер .

Ода «До радості» стає емблемою тогочасної ідеї.
Естетичні погляди:
мистецтво існувало для

перебудови життя і щастя людини на землі;
шляхом естетичного виховання можна змінити життя;
ідеал наївного мистецтва полягав у єдності, гармонії між дійсністю та ідеалом;
поети сентиментальної поезії розподілялися на дві категорії: ідеалістів та матеріалістів.
Йоганн-Крістоф-Фрідріх Шиллер (1759—1805)Оптимістичним настроєм наповнив «добу Розуму» Фрідріх Шиллер . Ода «До радості» стає емблемою тогочасної ідеї.Естетичні

Слайд 15Отже, розмаїття типів просвітництва базувалося на ідеях класицизму, романтизму та

реалізму як способу масової інформації.
Метою слугувала увага до виховного процесу

суспільства та пропаганда своїх суспільно-філософських ідей, т.я. рінвість - релігійна, народна, національна, расова.


Саме доба Просвітництва розвінчала систему рабоволодіння та внесла думку про «природну людину».
Звідти і виходить зародження європейського масонства, лібералізму,прояву демократії, пізнання себе не тільки з духовної сторони, а й наукової , рівність, освіченість, вихованість, раціоналізм і оптимізм як провідний настрій доби Просвітництва.

Ключові поняття епохи Просвітництва
“Доба Розуму”. Епоха відзначалася щирою вірою найвидатніших її представників у природжену чи потенційну розумність людини й людства, оспівуванням нестримного прагнення людства до пізнання.
“Природна людина”. Ідеал людини, не зіпсованої цивілізацією.
Культ книги. Книга набула світського характеру. Читання стало ознакою освіченості та культури людини. У світських салонах обговорювалися прочитані книги; короновані особи листувалися з письменниками та філософами.

Отже, розмаїття типів просвітництва базувалося на ідеях класицизму, романтизму та реалізму як способу масової інформації.Метою слугувала увага

Слайд 16Інформаційні джерела:


Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальносвітніх навчальних закладів.

Ковбасенко Ю.І. Київ. 2009

Історія зарубіжної літератури ХVІІ-ХVІІІ століття. Просвітництво як

доба європейської ідеології та культури

Інетернет-джерело:

http://uk.wikipedia.org

Інформаційні джерела:Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальносвітніх навчальних закладів. Ковбасенко Ю.І. Київ. 2009Історія зарубіжної літератури ХVІІ-ХVІІІ

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика