Разделы презентаций


Магнетизм и проводимость

Содержание

ПРОБЛЕМА:створення сполук або матеріалів, електропровідні властивості яких можуть різко змінюватися під дією зовнішнього впливу (зміни магнітного поля, зміни освітлення, адсорбції або десорбції субстратів)Вирішення проблеми дозволятиме- створювати перемикачі – нові транзистори для

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1МАГНЕТИЗМ І ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ

МАГНЕТИЗМ І ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ

Слайд 2ПРОБЛЕМА:

створення сполук або матеріалів, електропровідні властивості яких можуть різко змінюватися

під дією зовнішнього впливу (зміни магнітного поля, зміни освітлення, адсорбції

або десорбції субстратів)

Вирішення проблеми дозволятиме
- створювати перемикачі – нові транзистори для електроніки
- створювати сенсорні пристрої

СХЕМА ТРАНЗИСТОРУ

ПРОБЛЕМА:створення сполук або матеріалів, електропровідні властивості яких можуть різко змінюватися під дією зовнішнього впливу (зміни магнітного поля,

Слайд 3

ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ МАТЕРІАЛИ
Метали Напівпровідники

Розчини

електролітів Надпровідники
Органічні провідники
Провідні

полімери
(поліанілін, поліпірол тощо)

«Солі з переносом заряду»

Провідні координаційні сполукиЕЛЕКТРОПРОВІДНІ МАТЕРІАЛИМетали        НапівпровідникиРозчини електролітів

Слайд 4ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

Електронна провідність, є «електронний газ» - електрони, спільні

для усіх іонів металів в кристалі

Електропровідність при постійній температурі змінюється

за законом Ома: I = U/R

Електропровідність монотонно падає з ростом температури
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВЕлектронна провідність, є «електронний газ» - електрони, спільні для усіх іонів металів в кристаліЕлектропровідність при

Слайд 5ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

Іонна провідність
Закон Ома часто виконується
Електропровідність росте з

ростом температури (оскільки росте ступінь дисоціації електроліту)


ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКІВ

Електронна або

«діркова» провідність (власна або «домішкова» провідність)
Електрони або «дірки» мігрують в кристалі, але не так легко, як електрони в металі
Електропровідність монотонно росте з ростом температури (рухливість електронів або дірок росте)
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВІонна провідністьЗакон Ома часто виконуєтьсяЕлектропровідність росте з ростом температури (оскільки росте ступінь дисоціації електроліту)ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ

Слайд 6ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ВЛАСТИВОСТІ НАДПРОВІДНИКІВ

При певній температурі (критична температура) електропровідність стає нескінчено

високою


ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ВЛАСТИВОСТІ НАДПРОВІДНИКІВПри певній температурі (критична температура) електропровідність стає нескінчено високою

Слайд 7МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПРОВІДНИКІВ РІЗНИХ КЛАСІВ

1. Зміна

провідності пористого зразку в залежності від адсорбції або десорбції субстрату.
Умови

виникнення ефекту: після адсорбції пори мають бути заповнені електролітом, тобто в порах має бути сіль, що дисоціює, або рухливі іони

2. Зміна провідності в залежності від генерування носіїв заряду в сполуці

2. Зміна провідності в залежності від зовнішнього магнітного поля або при фазовому магнітному переході


МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПРОВІДНИКІВ РІЗНИХ КЛАСІВ1. Зміна провідності пористого зразку в залежності від адсорбції

Слайд 8ОРГАНІЧНІ ПРОВІДНИКИ – ПОЛІМЕРИ
ПОЛІТІОФЕН

ОРГАНІЧНІ ПРОВІДНИКИ – ПОЛІМЕРИПОЛІТІОФЕН

Слайд 9Провідність виникає завдяки видаленню частини електронів з системи спільних π-орбіталей

("р-допування") або додавання електронів до системи спільних π-орбіталей ("n-допування").

Провідність

сягає 103 См/см
(для Cu або Ag - 6x105 См/см, Hg – 104 См/см.

Допування – часткове окиснення або відновлення полімеру з введенням до його складу катіонів або аніонів.

ОРГАНІЧНІ ПРОВІДНИКИ – ПОЛІМЕРИ
ПОЛІТІОФЕН

Провідність виникає завдяки видаленню частини електронів з системи спільних π-орбіталей (

Слайд 10ОРГАНІЧНІ ПРОВІДНИКИ – ПОЛІМЕРИ
ПОЛІАНІЛІН

ОРГАНІЧНІ ПРОВІДНИКИ – ПОЛІМЕРИПОЛІАНІЛІН

Слайд 11ОРГАНІЧНІ ПРОВІДНИКИ – СОЛІ З ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДУ
Взаємодія “магнітної” і “провідної”

компонент через простір
Взаємодія “магнітної” і “провідної” компонент через місток
L. Ouahab,

T. Enoki Eur. J. Inorg. Chem. 2004, 933-941
ОРГАНІЧНІ ПРОВІДНИКИ – СОЛІ З ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДУВзаємодія “магнітної” і “провідної” компонент через простірВзаємодія “магнітної” і “провідної” компонент

Слайд 12

ФЕРРОМАГНІТНЕ ВПОРЯДКУВАННЯ В «СОЛЯХ З ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДУ»
"CHARGE-TRANSFER SALTS"
B. B. Kaul,

M. A. Taylor, M. J. Whitton, G. T. Yee
Synthetic

Metals 2001, 122, 471
ФЕРРОМАГНІТНЕ ВПОРЯДКУВАННЯ В «СОЛЯХ З ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДУ»

Слайд 13ФЕРРОМАГНІТНЕ ВПОРЯДКУВАННЯ В «СОЛЯХ З ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДУ»
"CHARGE-TRANSFER SALTS"
B. B. Kaul,

B. C. Noll, G. T. Yee J. Solid State Chem.

2001, 159, 420
ФЕРРОМАГНІТНЕ ВПОРЯДКУВАННЯ В «СОЛЯХ З ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДУ»

Слайд 14ОРГАНІЧНІ НАДПРОВІДНИКИ
J. M. Williams, A. J. Schultz, U. Geiser, K.

D. Carlson,
A. M. Kini, H. H. Wang, W.-K. Kwok, M.-H.

Whangbo, J. E. Schirber
Science, V. 252, 1501.
ОРГАНІЧНІ НАДПРОВІДНИКИJ. M. Williams, A. J. Schultz, U. Geiser, K. D. Carlson,A. M. Kini, H. H. Wang,

Слайд 15ОРГАНІЧНІ НАДПРОВІДНИКИ

ОРГАНІЧНІ НАДПРОВІДНИКИ

Слайд 16ОРГАНІЧНІ НАДПРОВІДНИКИ
β-структура

κ-структура
ОРГАНІЧНІ НАДПРОВІДНИКИβ-структура

Слайд 17ОРГАНІЧНІ НАДПРОВІДНИКИ НА ОСНОВІ M(Dmit)22-
P. Cassoux Coord. Chem. Rev. 1999,

185–186, 213–232

ОРГАНІЧНІ НАДПРОВІДНИКИ НА ОСНОВІ M(Dmit)22-P. Cassoux Coord. Chem. Rev. 1999, 185–186, 213–232

Слайд 18Залежність опору від температури.
Вставка: залежність опору від поля при 2

К. Опір домножено на 104
Електропровідність
[BEDT-TTF]3[MnCr(ox)3]
E. Coronado, J. R. Galán-Mascarós,
C.

J. Gómez-Garcia, V. Laukhin
Nature, 2000, 408, 447.
Залежність опору від температури.Вставка: залежність опору від поля при 2 К. Опір домножено на 104Електропровідність [BEDT-TTF]3[MnCr(ox)3]E. Coronado,

Слайд 19НАДПРОВІДНІСТЬ, ВИКЛИКАНА ЗМІНОЮ МАГНІТНОГО ПОЛЯ
(BETS)FeCl4
S. Uji, H. Shinagawa, T. Terashima,

T. Yakabe, Y. Terai, M. Tokumoto, A. Kobayashi, H. Tanaka,

H. Kobayashi Nature, 2001, 410, 908

Фазова діаграма (BETS)FeCl4 в залежності від температури і поля

Схематична будова (BETS)FeCl4

НАДПРОВІДНІСТЬ, ВИКЛИКАНА ЗМІНОЮ МАГНІТНОГО ПОЛЯ(BETS)FeCl4S. Uji, H. Shinagawa, T. Terashima, T. Yakabe, Y. Terai, M. Tokumoto, A.

Слайд 20Опір між шарами (напрямок струму паралельний до вісі b*).

а) Магнітне

поле паралельне вісі с

b) Магнітне поле паралельне вісі a’

Різке зменшення

опору при виcоких полях свідчить про перехід в напровідний стан

Опір між шарами (напрямок струму паралельний до вісі b*).а) Магнітне поле паралельне вісі сb) Магнітне поле паралельне

Слайд 21Протонна провідність пористих координаційних полімерів
M. Yoon, K. Suh, S.

Natarajan, K. Kim Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 2688

– 2700

Дегідратація ПКП є шляхом регулювання їх провідності

Протонна провідність пористих координаційних полімерів M. Yoon, K. Suh, S. Natarajan, K. Kim Angew. Chem. Int. Ed.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика