Разделы презентаций


Презентация на тему Навчальна дисципліна: Основи економічної науки Викладач – Кулага Ірина

Презентация на тему Навчальна дисципліна: Основи економічної науки Викладач – Кулага Ірина из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 20 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Навчальна дисципліна:
Основи економічної науки

Викладач –
Кулага
Ірина Володимирівна,
к.е.н., доцент
кафедра політекономії обліково-економічних факультетів
(корпус 5; к.311)

ел. адреса: irinakulaga@yandex.ru

Методичні матеріали розміщені
на сайті КНЕУ


© іrinakulaga


Слайд 2
Текст слайда:

СТРУКТУРА КУРСУ
Модуль 1. Загальні засади економічного розвитку
Вступ. ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ
Тема 1. ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Тема 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ
Тема 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
Тема 4. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Тема 5. ТОВАР І РИНОК
Тема 6. ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тема 7. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Модуль 2. Фактори та сутність економічного відтворення
Тема 8. КАПІТАЛ
Тема 9. ПРАЦЯ
Тема 10. РИНКОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА
Тема 11. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ

© іrinakulaga


Слайд 3
Текст слайда:

ВСТУП. ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ

Економічне пізнання і його етапи

Свідомість та мислення

3. Економічне мислення: сутність, типи та види

4. Сучасне економічне мислення

5. Роль економічної науки у формуванні професійних компетенцій економіста
© іrinakulaga


Слайд 4
Текст слайда:

емпіричне

наукове

форми
(рівні)

пізнання

несвідоме
інтуїтивне

свідоме
ефективне

спостереження
узагальнення
виявлення стійких зв'язків

етапи

теоретичне відображення реально існуючих явищ і процесів

апробація на практиці

закони
категорії

коригування

© іrinakulaga


Слайд 5
Текст слайда:

Поведінка економічних суб'єктів

Економічна свідомість - сукупність економічних знань, ідей, поглядів суб’єктів господарювання, що безпосередньо відображають економічну дійсність і виражають своє відношення до різних явищ економічного життя суспільства в конкретний історичний момент часу


Свідомість – внутрішня модель зовнішнього світу

пізнання і перетворення навколишньої дійсності

результат

Економічне життя

© іrinakulaga


Слайд 6
Текст слайда:

Практична діяльність

Економічна наука

теоретична

емпірична

закони
категорії
теорії
ідеї

життєвий досвід
світовідчуття
елементарні економ. знання
соц-психолог. установки

рівні

Економічні погляди

Економ. знання

Економічна свідомість

© іrinakulaga


Слайд 7
Текст слайда:

психологія

мислення

відчуття
сприйняття
уявлення
настрій
потреби

пізнавальна діяльність

практична
діяльність

форми

мислення – це психологічний процес із відкриттям нового знання, вирішення проблем на основі переробки отриманої інформації

Економічна свідомість

© іrinakulaga


Слайд 8
Текст слайда:

узагальнення

опосередкований характер

переробка інформації

акумулювання досвіду

нові знання

власні висновки

узагальнення + зв'язки + планування

мислення

ознаки

© іrinakulaga


Слайд 9
Текст слайда:

мислення

характерні ознаки

Економічне мислення

1.Економічне мислення відтворює в теоретичній формі різні явища й процеси економічної дійсності.
2.Економічне мислення понятійно описує деяку задану предметність.
3.Економічне мислення орієнтоване на вирішення економічним суб’єктом конкретних господарських ситуацій

© іrinakulaga


Слайд 10
Текст слайда:

різноманітні форми власності, у рамках яких суб’єкт здійснює свою діяльність

Основні фактори формування економічного мислення

спрямованість і дієвість цих зв’язків…

інтенсивність, поліваріантність і якісна специфіка зв’язків

розмаїтість взаємодіючих суб’єктів (підприємства різних форм власності, банки, інвестиційні фонди …)

інші суб’єкти економічних відносин, з якими даний суб’єкт взаємодіє

© іrinakulaga


Слайд 11
Текст слайда:

економічне мислення

економічні знання

Економічне
мислення

Економічне
пізнання

Економічна
свідомість

теорія + практика = економічна поведінка
(система логічних і послідовних заходів впливу суб'єкта на економіку з метою її зміни)

© іrinakulaga


Слайд 12
Текст слайда:

наукове

ненаукове

– це спосіб осмислення дійсності, що базується на раціональному, доказовому, системному пізнанні, дослідженні природи і суспільства

– це мислення, яке базується на обмежено раціональному
(або повністю ірраціональному), несистемному, недоказовому
(або взагалі бездоказовому) підході до економічної діяльності

типи

Економічне мислення

Ознаки:
раціональність
однозначність
ефективність
простота
еврістичність

Ознаки:
не систематизованість
хаотичність
міфічність

© іrinakulaga


Слайд 13
Текст слайда:

Наукове економічне мислення:

об'єктивні відомості про економіку

усебічність, цілісність поглядів

з'ясування суті
явищ та процесів

Ненаукове
(повсякденне)
економічне мислення:

суб'єктивні відомості про економіку

уривчастість, однобічність

поверхневі уявлення про процеси і явища

© іrinakulaga


Слайд 14
Текст слайда:

стандартне

творче

– це спосіб мислення, за якого рішення приймаються на рівні здорового глузду,
на основі загальноприйнятих (стандартних) знань, ідей, теорій тощо

– це спосіб мислення, пов’язаний з виробленням нових методів розв'язання певних завдань та досягнення мети, критичним підходом до існуючих ідей, теорій тощо

види

Економічне мислення

© іrinakulaga


Слайд 15
Текст слайда:

ВИБИРАЄ, ЗНАЮЧИ ЦІНУ ВИБОРУ

Людина економічна

МАЄ РАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІЧНУ
ПОВЕДІНКУ

ОЦІНЮЄ АЛЬТЕРНАТИВИ

Потреби
(безмежні)

Ресурси
(обмежені)

Проблема вибору

економічне мислення - уміння приймати раціональні рішення

економічна поведінка

© іrinakulaga


Слайд 16
Текст слайда:

 Компетенція
– це знання і уміння у певній сфері людської діяльності

 

Компетентність
– це специфічна здатність ефективного виконання конкретних дій у предметній сфері, включаючи вузько предметні знання, особливого роду предметні навички, способи мислення, розуміння відповідальності за свої дії.

якісне використання компетенцій

Професійна компетентність

“знаю як
і умію”

Ключові

Базові

© іrinakulaga


Слайд 17
Текст слайда:

© іrinakulaga


Слайд 18
Текст слайда:

ПІДСВІДОМА

НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ

СВІДОМА

НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ

ПІДСВІДОМА

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

СВІДОМА

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

МАТРИЦЯ НАВЧАННЯ

© іrinakulaga


Слайд 19
Текст слайда:

Сучасне економічне мислення

Самостійне опрацювання
питання
(обсяг – до 1 аркуша
+ 1 вільний аркуш залишити для роботи на семінарі)

© іrinakulaga


Слайд 20
Текст слайда:

Дякую за увагу!
Ваші запитання?

irinakulaga@ yandex.ru

© іrinakulaga


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика