Разделы презентаций


Презентация на тему Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»

Презентация на тему Презентация на тему Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?» из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 37 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

"Хто жадае стаць выдатнікам?"

УРОК-ГУЛЬНЯ

ПА ТЭМЕ “СІНТАКСІС”


Слайд 2
Правілы гульні:10987654321незгараемая адзнаканезгараемая адзнаканезгараемая адзнака
Текст слайда:

Правілы гульні:

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

незгараемая адзнака

незгараемая адзнака

незгараемая адзнака


Слайд 3
Мэты ўрока:узнавім асноўны  тэарэтычны матэрыял па теме “Сінтаксіс”;абагулім і сістэматызуем атрыманыя веды па тэме;будзем замацоўваць тэорыю
Текст слайда:

Мэты ўрока:

узнавім асноўны тэарэтычны матэрыял па теме “Сінтаксіс”;
абагулім і сістэматызуем атрыманыя веды па тэме;
будзем замацоўваць тэорыю на практыцы;
выпрацоўваць навык з прапанаванага вылучаць галоўнае;
развіваць уменне працаваць у парах.
Слайд 4
1 адборачны турКолькі літар у слове “Беларусь”?
Текст слайда:

1 адборачны турКолькі літар у слове “Беларусь”?


Слайд 5
Які член сказа адказвае на пытанне што рабіць? што зрабіць?выказніквыкрычніксказнікрасказнік1
Текст слайда:


Які член сказа адказвае на пытанне што рабіць? што зрабіць?

выказнік

выкрычнік

сказнік

расказнік

1

Слайд 6
Назоўнікам якога склону звычайна выражаецца дзейнік?дзейнікавыіменныназоўнывінавальны2
Текст слайда:


Назоўнікам якога склону звычайна выражаецца дзейнік?

дзейнікавы

іменны

назоўны

вінавальны

2

Слайд 7
Раздзел мовы, які вучыць правільна растаўляць знакі прыпынку?знакарастаўленнезнакаразмяшчэннесінтаксіспунктуацыя3
Текст слайда:


Раздзел мовы, які вучыць правільна растаўляць знакі прыпынку?

знакарастаўленне

знакаразмяшчэнне

сінтаксіс

пунктуацыя

3

Слайд 8
Якой часцінай мовы не можа быць выражана галоўнае слова ў словазлучэнні?назоўнікпрыметнікпрыназоўнікпрыслоўе4
Текст слайда:


Якой часцінай мовы не можа быць выражана галоўнае слова ў словазлучэнні?

назоўнік

прыметнік

прыназоўнік

прыслоўе

4

Слайд 9
Што не адлюстроўваецца ў пабуджальных сказах?загадпытаннепросьбапажаданне5
Текст слайда:


Што не адлюстроўваецца ў пабуджальных сказах?

загад

пытанне

просьба

пажаданне

5

Слайд 10
Якую функцыю выконвае сказ?камунікатыўнуюканстатыўнуюкамерцыйнуюканстытуцыйную6
Текст слайда:


Якую функцыю выконвае сказ?

камунікатыўную

канстатыўную

камерцыйную

канстытуцыйную

6

Слайд 11
Якія члены сказа не ўтвараюць словазлучэння?дзейнік і выказніквыказнік і акалічнасцьдапаўненне і азначэннедзейнік і азначэнне7
Текст слайда:


Якія члены сказа не ўтвараюць словазлучэння?

дзейнік і выказнік

выказнік і акалічнасць

дапаўненне і азначэнне

дзейнік і азначэнне

7

Слайд 12
Якое пытанне ставіцца ад галоўнага слова да залежнага ў словазлучэнні «расце на лузе»?на чым?на што?куды?дзе?8
Текст слайда:


Якое пытанне ставіцца ад галоўнага слова да залежнага ў словазлучэнні «расце на лузе»?

на чым?

на што?

куды?

дзе?

8

Слайд 13
Што не з’яўляецца словазлучэннем?моцна хварэехлопчык хварэехварэе на грыпмаленькі хлопчык9
Текст слайда:


Што не з’яўляецца словазлучэннем?

моцна хварэе

хлопчык хварэе

хварэе на грып

маленькі хлопчык

9

Слайд 14
Знайсці правільнае словазлучэнне?падобны з бацькампадобны к бацькупадобны да бацькіпадобны на бацьку10
Текст слайда:


Знайсці правільнае словазлучэнне?

падобны з бацькам

падобны к бацьку

падобны да бацькі

падобны на бацьку

10

Слайд 15
2 адборачны турКолькі паверхаў у будынку школы?
Текст слайда:

2 адборачны турКолькі паверхаў у будынку школы?


Слайд 16
На якое пытанне адказвае выказнік?як спісаць?дзе узяць?што рабіць?куды пайсці?1
Текст слайда:


На якое пытанне адказвае выказнік?

як спісаць?

дзе узяць?

што рабіць?

куды пайсці?

1

Слайд 17
Дзейнік і выказнік — гэта… ?граматычная асновамоўная асноваграматычны падмуракграматычны фундамент2
Текст слайда:


Дзейнік і выказнік — гэта… ?

граматычная аснова

моўная аснова

граматычны падмурак

граматычны фундамент

2

Слайд 18
У дзеяслоўным словазлучэнні галоўнае слова выражаеццадзеепрыслоўемдзеясловамдзееназоўнікамдзеепрыметнікам3
Текст слайда:


У дзеяслоўным словазлучэнні галоўнае слова выражаецца

дзеепрыслоўем

дзеясловам

дзееназоўнікам

дзеепрыметнікам

3

Слайд 19
Якія сказы існуюць?неразвíтыянерáзвітыянéразвітыянеразвіты׳я4
Текст слайда:


Якія сказы існуюць?

неразвíтыя

нерáзвітыя

нéразвітыя

неразвіты׳я

4

Слайд 20
Якая сувязь існуе паміж словамі ў словазлучэнні?сэнсавая і фанетычнаясэнсавая і моўнаясэнсавая і графічнаясэнсавая і граматычная5
Текст слайда:


Якая сувязь існуе паміж словамі ў словазлучэнні?

сэнсавая і фанетычная

сэнсавая і моўная

сэнсавая і графічная

сэнсавая і граматычная

5

Слайд 21
Якая марфема выражае граматычную сувязь усказах і словазлучэннях?суфікспрыстаўкаканчатаккорань6
Текст слайда:


Якая марфема выражае граматычную сувязь усказах і словазлучэннях?

суфікс

прыстаўка

канчатак

корань

6

Слайд 22
Якія сказы бываюць па інтанацыі?пытальныяапавядальныяклічныяпабуджальныя7
Текст слайда:


Якія сказы бываюць па інтанацыі?

пытальныя

апавядальныя

клічныя

пабуджальныя

7

Слайд 23
У чым не дапасуецца галоўнае слова да залежнага ў словазлучэнні «наз.+прым.»?склонскланеннеродлік8
Текст слайда:


У чым не дапасуецца галоўнае слова да залежнага ў словазлучэнні «наз.+прым.»?

склон

скланенне

род

лік

8

Слайд 24
У якім словазлучэнні дапушчана памылка?вялікае жыццевялікі рукапісвялікі шынельвялікая цень9
Текст слайда:


У якім словазлучэнні дапушчана памылка?

вялікае жыцце

вялікі рукапіс

вялікі шынель

вялікая цень

9

Слайд 25
Знайдзіце правільнае словазлучэнне?думаць пра школудумаць ап школедумаць а школедумаць аб школе10
Текст слайда:


Знайдзіце правільнае словазлучэнне?

думаць пра школу

думаць ап школе

думаць а школе

думаць аб школе

10

Слайд 26
3 адборачны турНумар кабінета, у якім мы зараз знаходзімся?
Текст слайда:

3 адборачны турНумар кабінета, у якім мы зараз знаходзімся?


Слайд 27
Якой часцінай мовы звычайна выражаецца дзейнік?назоўнікзанатоўнікразоўнікзазоўнік1
Текст слайда:


Якой часцінай мовы звычайна выражаецца дзейнік?

назоўнік

занатоўнік

разоўнік

зазоўнік

1

Слайд 28
Што не вывучае сінтаксіс?словазлучэннесказсловазліццётэкст2
Текст слайда:


Што не вывучае сінтаксіс?

словазлучэнне

сказ

словазліццё

тэкст

2

Слайд 29
У словазлучэнні слова да якога ставіцца пытанне называеццанявольнаепытальнаепадпарадкавальнаезалежнае3
Текст слайда:


У словазлучэнні слова да якога ставіцца пытанне называецца

нявольнае

пытальнае

падпарадкавальнае

залежнае

3

Слайд 30
Якога даданага члена сказа не існуе?акалічнасцьазначэннезваротакдапаўненне4
Текст слайда:


Якога даданага члена сказа не існуе?

акалічнасць

азначэнне

зваротак

дапаўненне

4

Слайд 31
На якое пытанне не адказвае выказнік?хто такі прадмет?колькі прадметаў?што робіць прадмет?які прадмет?5
Текст слайда:


На якое пытанне не адказвае выказнік?

хто такі прадмет?

колькі прадметаў?

што робіць прадмет?

які прадмет?

5

Слайд 32
Чаго не трэба рабіць пры разборы словазлучэння?назваць галоўнае і залежнае словавызначыць часціну мовы гал. і зал. слова
Текст слайда:


Чаго не трэба рабіць пры разборы словазлучэння?

назваць галоўнае і залежнае слова

вызначыць часціну мовы гал. і зал. слова

паставіць пытанне ад залежнага да галоўнага слова

паставіць крыжык над галоўным словам

6

Слайд 33
Чым не можа выражацца граматычная сувязь у словазлучэнні?пытаннемпрыназоўнікамканчаткам і прыназоўнікамканчаткам7
Текст слайда:


Чым не можа выражацца граматычная сувязь у словазлучэнні?

пытаннем

прыназоўнікам

канчаткам і прыназоўнікам

канчаткам

7

Слайд 34
На што не ўказвае акалічнасць?часмесцапрычынупрыналежнасць8
Текст слайда:


На што не ўказвае акалічнасць?

час

месца

прычыну

прыналежнасць

8

Слайд 35
У якім словазлучэнні дапушчана памылка?рухавы сабакарухавы партрэтрухавы кенгурурухавая гусь9
Текст слайда:


У якім словазлучэнні дапушчана памылка?

рухавы сабака

рухавы партрэт

рухавы кенгуру

рухавая гусь

9

Слайд 36
Знайдзіце правільнае словазлучэннепайсці да грыбоўпайсці за грыбаміпайсці па грыбыпайсці ў грыбы10
Текст слайда:


Знайдзіце правільнае словазлучэнне

пайсці да грыбоў

пайсці за грыбамі

пайсці па грыбы

пайсці ў грыбы

10

Слайд 37
Ст. 302 -303 (кантрольныя пытанні)Д/З
Текст слайда:

Ст. 302 -303 (кантрольныя пытанні)

Д/З


Теги

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика