Разделы презентаций


Презентация на тему Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Содержание

Тема № 1” Загальна характеристика збройних сил України. ” Тема № 2 “ Збройні сили іноземних держав. ” Тема № 3 “ Сучасний загальновійськовий бій. ” Література: “

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Військовий інститут Київського національного університету  імені Тараса Шевченка

Слайд 2 Тема № 1” Загальна характеристика збройних сил України. ”


Тема № 2 “ Збройні сили іноземних держав. ”

Тема № 3 “ Сучасний загальновійськовий бій. ”
Література: “ Тактика ”,В.В. Вішняков ,
Г.А. Дробаха і ін.,2009р.

Викладач: ктн., снс. Горшколєпов Володимир Борисович

Дисципліна “ЗАГАЛЬНА ТАКТИКА“ – 12 год.
Лекцій – 11 год.
Контрольна робота – 1 год.Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Тема № 1” Загальна характеристика збройних сил України. ”  Тема № 2 “ Збройні сили

Слайд 3 Тема № 1 Загальна характеристика збройних сил України.

Дисципліна “ЗАГАЛЬНА ТАКТИКА"

Заняття №1:

Організаційна структура Збройних сил України.

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1.1.1. Призначення, організація, склад Збройних сил України.
1.1.2. Призначення і склад видів Збройних сил України.

Тема № 1 Загальна характеристика збройних сил України.    Дисципліна “ЗАГАЛЬНА ТАКТИКА

Слайд 5 Функціональні компоненти системи реагування всіх установ держави

на загрози у сфері національної безпеки включають:
— сили оборони;
— сили

безпеки;
— недержавні установи, що можуть залучатися в інтересах безпеки і оборони.

До Сил оборони відносяться Збройні Сили, які призначені для захисту держави, суспільства від загроз воєнного характеру.

4

Гов1

Функціональні компоненти системи реагування всіх установ держави на загрози у сфері національної безпеки включають:—

Слайд 6 Військова тактика (грец. taktika- мистецтво шикування військ, від

tasso – будую війська) — складова частина військового мистецтва, що

включає теорію й практику підготовки й ведення бою з’єднаннями, частинами(кораблями) і підрозділами різних видів збройних сил, родів військ (сил) і спеціальних військ на суші, у повітрі й на морі .
Тактика охоплює вивчення, розробку , підготовку й ведення всіх видів бойових дій: оборони, наступу, зустрічного бою, перегрупувань тощо.
Структура тактики складається із:
загальної тактики;
тактики родів військ;
тактики спеціальних військ;
тактики з’єднань, частин і підрозділів інших формувань.

5

Військова тактика (грец. taktika- мистецтво шикування військ, від tasso – будую війська) — складова частина

Слайд 7 Загальна тактика охоплює теорію та практику підготовки

й ведення загальновійськового бою з’єднаннями, частинами та підрозділами.
1.1.1. Призначення, організація,

склад Збройних сил України.


Воєнне будівництво – це сукупність економічних, політичних і власне військових заходів, здійснюваних вищим державним і воєнним керівництвом, спрямованих на забезпечення збройного захисту держави. Головне місце у військовому будівництві займають заходи щодо будівництва і розвитку Збройних Сил, бо вони складають основу оборонної могутності держави.

6

Загальна тактика охоплює теорію та практику підготовки й ведення загальновійськового бою з’єднаннями, частинами та

Слайд 8 Збройні Сили України – як державна військова

організація призначена для виконання визначених Конституцією України задач (ст. 234

– 237 розділу VІІ ):
“ Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності, а також інших задач відповідно до міжнародних обов’язків України ”.
Загальне керівництво реформуванням та розвитком Збройних Сил України здійснюється Президентом України як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Координація та контроль діяльності органів виконавчої влади щодо виконання відповідних заходів покладається на Раду національної безпеки і оборони України.

7

Збройні Сили України – як державна військова організація призначена для виконання визначених Конституцією України

Слайд 9 Забезпечення фінансовими та матеріально-технічними ресурсами, озброєнням, військовою технікою,

майном, продовольством, та іншими засобами здійснює Кабінет Міністрів України.

Безпосереднє керівництво покладається на Міністра оборони України.


8

Забезпечення фінансовими та матеріально-технічними ресурсами, озброєнням, військовою технікою, майном, продовольством, та іншими засобами здійснює Кабінет

Слайд 10 У державній програмі будівництва та розвитку Збройних Сил

України визначено, що у рамках вирішення задач Збройні Сили повинні

бути спроможні нейтралізувати воєнний конфлікт низької інтенсивності складом військ (сил) мирного часу та забезпечити мобілізаційну готовність до ведення локальної або регіональної війни.
Одночасно Збройні сили повинні бути постійно готові до участі у миротворчих та гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій силами до однієї бригади (чисельністю 2-3 тис.чол.)

9

Гов3.

У державній програмі будівництва та розвитку Збройних Сил України визначено, що у рамках вирішення задач

Слайд 11

Рис.1.1.1.Cтруктура збройних Сил України
10

Рис.1.1.1.Cтруктура збройних

Слайд 12 Чисельність Збройних Сил визначається сукупністю наступних факторів:

- призначення ЗС, їх стратегічні задачі відповідно до воєнно-політичного курсу

держави;
- рівень військових потенціалів країн регіону;
- географічні умови країни (розмір території, довжина сухопутних та морських кордонів, рельєф поверхні та ін.).
- тенденції розвитку міжнародної воєнно-політичної обстановки;
- характер імовірних воєнних конфліктів;
- стан економіки і мобілізаційних ресурсів держави.

Рис.1.1.2. Чисельність Збройних Сил у 2006-2011рр.

11

Гов4.

Чисельність Збройних Сил визначається сукупністю наступних факторів:  - призначення ЗС, їх стратегічні задачі відповідно

Слайд 14 Виділених асигнувань вистачило в основному на утримання Збройних Сил,

що не дало можливості проводити на належному рівні підготовку військ(сил),

підтримувати у справному стані озброєння та військову техніку, забезпечити військовослужбовців необхідною кількістю житла.

13

Виділених асигнувань вистачило в основному на утримання Збройних Сил, що не дало можливості проводити на належному

Слайд 15 Не завершено перехід Збройних Сил на комплектування військовослужбовцями

за контрактом.

14

Не завершено перехід Збройних Сил на комплектування військовослужбовцями за контрактом. 14

Слайд 16 1.1.2. Призначення і склад видів

Збройних сил України.

Збройні Сили України складаються з видів

ЗС.
Вид Збройних Сил – це частина ЗС держави, призначена для проведення воєнних дій в окремій сфері (суші, морі, повітряному просторі).
Кожний вид ЗС має притаманну тільки йому зброю та військову техніку різноманітну за бойовими властивостями і можливостями застосування.
Кожний рід військ призначається для виконання окремих оперативно-тактичних і тактичних задач, має характерні для нього форми і способи воєнних дій.
У склад Видів Збройних Сил України входять:
Сухопутні війська - до 54 %;
Повітряні сили - до 29,5 %;
Військово-морські сили - до 4,5 %.

15

1.1.2. Призначення і склад видів Збройних сил України.  Збройні Сили України

Слайд 17 Сухопутні війська – найбільш чисельний і різнобічний за

бойовим складом вид ЗС. Вони складають основу ЗС, є головним

носієм їх бойової могутності, відіграють рішучу роль у виконанні задач Збройних Сил України.

Сухопутні війська призначені для:
відбиття ударів сухопутних угрупувань агресора;
утримання території ,районів,занятих рубежів;
розгрому угрупувань противника, що вторглись на територію держави;
участі у територіальній оборони держави.

16

гов6

Сухопутні війська – найбільш чисельний і різнобічний за бойовим складом вид ЗС. Вони складають основу

Слайд 18Рис.1.1.4. Організаційна структура та бойовий склад Сухопутних військ
17

Рис.1.1.4. Організаційна структура та бойовий склад Сухопутних військ17

Слайд 19 Згідно з Законом України «Про Збройні

сили України» та інших законодавчих актів на початку 2005 року

на базі Військово – повітряних сил та Військ повітряної оборони був створений новий вид збройних сил - Повітряні Сили Збройних Сил України
Відповідно до призначення Повітряні сили ЗСУ виконують завдання:
у мирний час:
ведення радіотехнічної, радіолокаційної і повітряної розвідки без порушень державного кордону, збір та узагальнення інформації щодо повітряної обстановки , оповіщення військ, органів управління ЗСУ та держави;
бойового чергування з охорони важливих державних об’єктів, державного кордону України в повітряному просторі та контролю за дотриманням порядку використання повітряного простору України;

18

Згідно з Законом України «Про Збройні сили України» та інших законодавчих актів на

Слайд 20 підтримання постійної бойової готовності до виконання завдань за призначенням;

надання черговими силами допомоги повітряним суднам у разі форс -

мажорних обставин;
участі у міжнародній військовій співпраці та міжнародних військових миротворчих операціях;
надання повітряних транспортних засобів для евакуації у випадку катастроф техногенного характеру, нападу (збройної провокації) на об’єкти та громадян України,які перебувають на території іноземних держав;
участі у протидії диверсіям, терористичним актам з використанням літальних апаратів;
забезпечення перельоту вищих посадових осіб держави;
участь у підготовці території країни в навігаційному та топогеодизичному плані.

19

підтримання постійної бойової готовності до виконання завдань за призначенням; надання черговими силами допомоги повітряним суднам у

Слайд 21Рис.1.1.5. Організаційна структура та бойовий склад Повітряних сил
20
гов9

Рис.1.1.5. Організаційна структура та бойовий склад Повітряних сил20гов9

Слайд 22 Військово-Морські Сили Збройних

Сил України.
ВМС забезпечують недоторканність морських і прибережних

територій України й надають можливість їй зберігати статус розвиненої морської держави.
Завдання Військово- Морських сил :
стимулювання, локалізація й нейтралізація збройних конфліктів, за необхідності - відсіч збройної агресії з моря;
підтримування стабільності в Чорноморському регіоні в рамках BLACKSEAFOR;
участь у боротьбі з міжнародним і внутрішнім тероризмом, піратством в усіх його виявах;
участь у запобіганні незаконному транспортуванню зброї і наркотиків морським шляхом;
боротьба з мінною небезпекою;
пошук і рятування на морі;

21

Військово-Морські Сили Збройних Сил України.   ВМС забезпечують недоторканність

Слайд 23 виконання заходів з екологічної безпеки в морському просторі;
надання

допомоги центральним і місцевим органам виконавчої влади, місцевому самоврядуванню в

проведенні пошукових та аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
участь у миротворчих і гуманітарних операціях;
сприяння об’єднанням СВ, що діють на приморському напрямку;
підтримання оперативного режиму в операційній зоні ВМС;
забезпечення безпеки морських перевезень.

22

виконання заходів з екологічної безпеки в морському просторі; надання допомоги центральним і місцевим органам виконавчої влади,

Слайд 24 Рис.1.1.6. Організаційна структура та бойовий

склад
23

Рис.1.1.6. Організаційна структура та бойовий склад23

Слайд 25 На наступному занятті буде розглянуто питання: “Характеристика родів військ

(сил) видів Збройних Сил

України “
На наступному занятті буде розглянуто питання: “Характеристика родів військ (сил) видів Збройних Сил

Слайд 26Дякую за увагу!

Дякую за увагу!

Слайд 27 Національна безпека України — захищеність життєво важливих

інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються

сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам.


Національна безпека України — захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави,

Слайд 28 Виклики і загрози у сфері національної безпеки

і оборони:
- збереження політичної нестабільності, наявність конфліктних ситуацій

між деякими державами регіону;
- зростання рівня організованої транснаціональної злочинності, поширення міжнародного тероризму;
- підвищення небезпеки виникнення природних, техногенних і технологічних катастроф;
- збереження територіальних претензій до України;
- міжнародне піратство.


Виклики і загрози у сфері національної безпеки і оборони:  - збереження політичної нестабільності,

Слайд 29 - намагання посилення присутності в інформаційному

просторі України та кібератаки;
- посилення загроз тероризму і

екстремізму;
- неконтрольоване розповсюдження засобів масового ураження і технологій подвійного використання;
- намагання деяких сил здійснювати підтримку окремих політичних партій, прошарків населення за етнічною, мовною, релігійною ознаками, економічний тиск та інші деструктивні дії;
- загострення регіонального сепаратизму, етнорелігійної конфронтації;
- посилення міжнародного суперництва щодо доступу до енергоресурсів, контролю за маршрутами їх транспортування і потужностями для їх переробки;

- намагання посилення присутності в інформаційному просторі України та кібератаки;  - посилення

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика