Разделы презентаций


Орындаған: Касимова К.К. Тобы: 4 01 Б МІК Қабылдаған: ______________

Содержание

Жоспар:Кіріспе:Негізгі бөлім:1) Фармакоэкономика2) Формулярлы комитеттің мақсаты3) Формулярлық комиссияның негізгі міндеттері Қорытынды: Пайдаланған әдебиеттер.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Орындаған: Касимова К.К. Тобы: 401 «Б» МІК Қабылдаған:______________
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ
Анестезиология

және реаниматология курсымен
Мейіргер ісі кафедрасы
Презентация
Тақырыбы: Фармакоэкономика негіздері. Формулярлы комитетінің негізгі

қызметі мен мақсаттары. Фармакоэканомиканы бағалаудың негізгі әдістері.
Орындаған: Касимова К.К. Тобы: 401 «Б» МІК Қабылдаған:______________ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫАнестезиология және реаниматология курсыменМейіргер ісі кафедрасыПрезентацияТақырыбы:

Слайд 2Жоспар:
Кіріспе:
Негізгі бөлім:
1) Фармакоэкономика
2) Формулярлы комитеттің мақсаты
3) Формулярлық комиссияның негізгі міндеттері


Қорытынды:
Пайдаланған әдебиеттер.

Жоспар:Кіріспе:Негізгі бөлім:1) Фармакоэкономика2) Формулярлы комитеттің мақсаты3) Формулярлық комиссияның негізгі міндеттері  Қорытынды: Пайдаланған әдебиеттер.

Слайд 3Кіріспе:
Фармакоэкономика – бұл фармацияның, клиникалық фармакологияның, емдеу және

денсаулық сақтау саласы экономикасының әдістерін кешенді игеру нәтижесінде пайда болған

заманауи қолданбалы ғылым. Бұл ғылым медициналық технологияларға тікелей байланысты экономикалық сараптау әдістері және талдауларды қолдануды қажет етеді.

Кіріспе:  Фармакоэкономика – бұл фармацияның, клиникалық фармакологияның, емдеу және денсаулық сақтау саласы экономикасының әдістерін кешенді игеру

Слайд 4Негізгі бөлім
Фармакоэкономиканың негізгі мақсаты жеке тұтынушының және мемлекеттің қаражаттарын рационалды

қолдану мақсатымен денсаулық сақтау саласының шығындарына тиімді талдау жасау.

Негізгі бөлімФармакоэкономиканың негізгі мақсаты жеке тұтынушының және мемлекеттің қаражаттарын рационалды қолдану мақсатымен денсаулық сақтау саласының шығындарына тиімді

Слайд 5•Пререквизиттері: экономикалық теория негіздері, фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру негіздері, медициналық және

фармацевтикалық тауартану.

•Пререквизиттері: экономикалық теория негіздері, фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру негіздері, медициналық және фармацевтикалық тауартану.

Слайд 6
Постреквизиттері: фармациядағы маркетинг және менеджмент, дәрілер технологиясы, дәрілік заттарды стандарттау

және сертификаттау, фармакогнозия

Постреквизиттері: фармациядағы маркетинг және менеджмент, дәрілер технологиясы, дәрілік заттарды стандарттау және сертификаттау, фармакогнозия

Слайд 7
Формулярлық комиссиясы (бұдан әрі - Формулярлық комиссия) Қазақстан Республикасы Денсаулық

сақтау министрлігінің (бұдан әрі - Министрлік) алқа, консультациялық-кеңесші және сарапшы

органы болып табылады.
Формулярлық комиссиясы (бұдан әрі - Формулярлық комиссия) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің (бұдан әрі - Министрлік) алқа,

Слайд 8Формулярлық комиссияның негізгі міндеттері мыналар болып табылады:       1) Қазақстан Республикасындағы

формулярлық жүйені қолдау және жетілдіру. Қазақстан Республикасындағы формулярлық жүйенің дамуын

оңтайландыру жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу;
Формулярлық комиссияның негізгі міндеттері мыналар болып табылады:       1) Қазақстан Республикасындағы формулярлық жүйені қолдау және жетілдіру. Қазақстан

Слайд 9дәрілік заттардың бағаларын қалыптастыру мен бекітуге қатысу;       2) дәрілік заттардың

пайдаланылуын бағалау бағдарламасын енгізуге жәрдемдесу;       3) дәрілік заттардың ұқсастық ауыстыру

тізімін әзірлеу және өзектендіру;       4) дәрігердің рецептісіз босатылатын дәрілік заттардың тізіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар дайындау;
дәрілік заттардың бағаларын қалыптастыру мен бекітуге қатысу;       2) дәрілік заттардың пайдаланылуын бағалау бағдарламасын енгізуге жәрдемдесу;      

Слайд 10Формулярлық комиссияның міндеттері мен құқықтары:       1) Формулярлық комиссияның дәрілік заттарды

іріктеу және тиімді пайдалану жөніндегі қабылданған нормалары мен стандарттарын сақтауға;      

2) Формулярлық комиссияның осы Ережеде көзделген жұмыс тәртібін сақтауға;       3) Ғылыми деректермен дәйектелген қорытындыларды ғана жасауға;
Формулярлық комиссияның міндеттері мен құқықтары:       1) Формулярлық комиссияның дәрілік заттарды іріктеу және тиімді пайдалану жөніндегі қабылданған

Слайд 11Формулярлық комиссияның хатшылығы барлық қажетті құжаттарды дайындайды және Формулярлық комиссияның

төрағасына ұсынады. Бұл ретте хатшылық Формулярлық комиссияның мүшелері ұсынылатын дәрілік

препарат туралы ақпарат дайындайды. 
Формулярлық комиссияның хатшылығы барлық қажетті құжаттарды дайындайды және Формулярлық комиссияның төрағасына ұсынады. Бұл ретте хатшылық Формулярлық комиссияның

Слайд 12Формулярлық комиссия енгізу үшін ұсынылатын дәрілік препараттың барлық көрсеткіштер бойынша

Республикалық дәрілік формулярда бар препараттан артық болуын таныған жағдайда ол

Республикалық дәрілік формулярға енгізіледі, ал ұқсас дәрілік препарат алынып тасталады.
Формулярлық комиссия енгізу үшін ұсынылатын дәрілік препараттың барлық көрсеткіштер бойынша Республикалық дәрілік формулярда бар препараттан артық болуын

Слайд 13 Дәрілік заттарды Республикалық дәрілік формулярға енгізу, алып тастау немесе

ауыстыру үшін сұрау салу - негіздеме (ресми бланкте)
      1. Дәрілік заттың

халықаралық патенттелмеген атауы (бар болса) немесе көп компонентті дәрілік заттың барлық белсенді субстанцияларының атауы (ағылшын және орыс тілдерінде):______________       2. Дәрілік нысан/дар __________________________________________       3. Дәрілік заттың толық құрамы: _______________________________       4. Республикалық дәрілік формулярға кіретін ұқсас препараттардың тізімі:_______________________________________________       5. Дәрілік затты жеке дәрілік зат ретінде немесе белгілі фармакологиялық терапиялық топ өкілі ретінде енгізуге сұратылғаны туралы көрсету _________________________________________________________
Дәрілік заттарды Республикалық дәрілік формулярға енгізу, алып тастау немесе ауыстыру үшін сұрау салу - негіздеме

Слайд 14      6. Фармакологиялық әсері бойынша ұқсас дәрілік заттармен салыстырғандағы дәрілік заттың

дәлелденген клиникалық тиімділігі мен қауіпсіздігін растайтын ақпарат (жұмыстардың көшірмелері қоса беріледі):       Мета-талдаулар

________________________________________________       Жүйелі шолулар ________________________________________________       Рандомизирленген клиникалық сынаулар __________________________       Басқа зерттеулер ______________________________________________       7.Фармакологиялық-экономикалық зерттеулер мен есептердің нәтижелері («аурудың құны», «шығындарды азайту» және «шығындар - тиімділік», «шығындар - пайда» атты экономикалық бағалау әдістерінің біріне сәйкес) (материалдар мен есептердің көшірмелері қоса беріледі): __________________________________________________________
      Басшының қолы М.О. ____________________

      6. Фармакологиялық әсері бойынша ұқсас дәрілік заттармен салыстырғандағы дәрілік заттың дәлелденген клиникалық тиімділігі мен қауіпсіздігін растайтын

Слайд 15Формулярлық комиссия мүшелеріне арналған дәрілік препарат туралы ақпарат

Формулярлық комиссия мүшелеріне арналған дәрілік препарат туралы ақпарат

Слайд 16Қорытынды:
Қорытындылай келе формулярлық комиссия енгізу үшін ұсынылатын

дәрілік препараттың барлық көрсеткіштер бойынша Республикалық дәрілік формулярда бар препараттан

артық болуын таныған жағдайда ол Республикалық дәрілік формулярға енгізіледі, ал ұқсас дәрілік препарат алынып тасталады.
Қорытынды:   Қорытындылай келе формулярлық комиссия енгізу үшін ұсынылатын дәрілік препараттың барлық көрсеткіштер бойынша Республикалық дәрілік

Слайд 17Пайдаланған әдебиеттер:
1) Орманов Н.Ж., Орманова Л.Н., Фармакотерапия, 1-2 том Шымкент,

2012 ж
2) Машковский М.Д Лекарственные средств, М., Медицина, 2001 ж
3)

Михайлов И.Б. Клиникалық фармакалогия 2004 ж
4) Лоуренс Д.Р., Бенит Клиникалық фармакалогия
5) Ғаламтор желісі
Пайдаланған әдебиеттер:1) Орманов Н.Ж., Орманова Л.Н., Фармакотерапия, 1-2 том Шымкент, 2012 ж2) Машковский М.Д Лекарственные средств, М.,

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика