Штефан Л.В. кандидат педагогических наук Тема 2. Інноваційна культура презентация, доклад

Презентация на тему Штефан Л.В. кандидат педагогических наук Тема 2. Інноваційна культура из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 34 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайд 1
Текст слайда:

Штефан Л.В.

кандидат педагогических наук

Тема 2. Інноваційна культура інженера-педагога

Інноваційна культура як новоутворення сучасної освіти
2. Сутність інноваційної культури інженера-педагога


Слайд 2
Текст слайда:


1. Інноваційна культура як новоутворення сучасної освіти


Слайд 3
Текст слайда:

Правова основа реалізації інноваційної діяльності в Україні


Слайд 4
Текст слайда:

*Закони України:
«Про наукову і науково-технічну діяльність»;
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;
«Про наукову і науково-технічну експертизу»;
«Про спеціальний режим інвестиційної і інноваційної діяльності технологічних парків»;
«Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України»;
Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликівСлайд 5
Текст слайда:

Закон «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні»


«Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»
(наказ МОН України від 07.11.2000)


Слайд 6
Текст слайда:

Культура – ( лат. виховання, освіта, розвиток) -

певна сукупність соціально значущих цінностей, за допомогою яких люди організовують свою життєдіяльність.


Слайд 7
Текст слайда:

Такий широкий смисловий діапазон спричинив у подальшому поширення його майже на всі сфери людської діяльності. Починаючи з кінця ХІХ століття, воно одне з тих, інтерес до якого стрімко зростає. Спеціалісти відмічають, якщо з 1871 по 1919 роки існувало лише сім визначень культури, то вже з 1921 по 1950 – їх кількість збільшилась до 157 варіантів. Ряд дослідників схиляється до думки, що сьогодні нараховується до 500 його трактувань, а деякі вчені вважають, що ця цифра сягає більше тисячі.


Слайд 8
Текст слайда:

*Інновація ( лат. оновлення, зміна) -

новшество в певній сфері діяльності


Слайд 9
Текст слайда:

Вперше поняття з'явилося в дослідженнях культурологів у XIX столітті і означала введення деяких елементів однієї культури в іншу. На початку XX століття сформувалася нова область знання інноватика – наука про нововведення. Вона виникла як віддзеркалення потреби фірм у діяльності по розробці та впровадженню нових послуг, ідей.


Слайд 10
Текст слайда:

*Інноваційна культура - складова інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки особистості та суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах

(Закон «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» )


Слайд 11
Текст слайда:


Інноваційна культура – історично укладена, стійка система норм, правил та способів здійснення нововведень у різних сферах життя суспільства, характерна для даної соціокультурної спільноти.
(Енциклопедія соціології)


Слайд 12
Текст слайда:

Інноваційна культура педагога – система освоєних педагогічних засобів, що забезпечують інноваційний спосіб діяльності, системоутворюючим елементом якої є цінності інноваційного плану
(І.Дичківська)


Слайд 13
Текст слайда:

2. Сутність інноваційної культури
інженера-педагога


Слайд 14
Текст слайда:


*Інноваційна культура
інженера-педагога – це інтегральне особистісне новоутворення, що включає спрямованість на інноваційну діяльність, інноваційну компетентність та інноваційну активність


Слайд 15
Текст слайда:


Спрямованість на інноваційну діяльність визначається мотивацією інженера-педагога до втілення інновацій у педагогічнй процес.

Інноваційна компетентність виступає характеристикою здатності інженера-педагога до реалізації інноваційної діяльності через сформованість відповідних знань, умінь та особистісних якостей.

Інноваційна активність інженера-педагога – характеризує інтенсивність його інноваційної діяльності


Слайд 16
Текст слайда:

Етапи формування готовності до інноваційної діяльності

(В.Сластьонін, Л.Подимова)


Слайд 17
Текст слайда:

Перший етап –

розвиток творчої індивідуальності педагога, формування здатності виявляти, формулювати, аналізувати та вирішувати творчі педагогічні завдання


Слайд 18
Текст слайда:

Другий етап –

оволодіння основами методології наукового пізнання педагогічного дослідження, введення в інноваційну педагогіку.


Слайд 19
Текст слайда:

Третій етапосвоєння технології інноваційної діяльності


Слайд 20
Текст слайда:

Четвертий етап –

практична робота на експериментальному майданчику по втіленню нововведення у педагогічний процес, здійснення корекції, відстеження результатів експерименту, самоаналіз діяльності.


Слайд 21
Текст слайда:

Порівняльна характеристика традиційного та інноваційного занять


Слайд 22
Текст слайда:

Традиційне заняття

Надає змогу ознайомитись з особливостями професійної діяльності
Реалізує суб’єкт-об’єктну модель діяльності
Переважає пасивне засвоєння інформації
Спирається на досвід викладача
Зосередження ведеться на знаннях та навичках професійної діяльності
Не завжди увага фокусується на професійних якостях фахівця
Не завжди створює умови для самоаналізу власних професійних якостей
Може проходити беземоційно, сухо


Слайд 23
Текст слайда:

Інноваційне заняття

Надає змогу пізнати свої можливості при виконанні професійних завдань
Реалізує суб’єкт-суб’єктну модель діяльності
Переважає активне засвоєння інформації
Створює умови для конструювання власного досвіду
Зосередження ведеться на засвоєнні знань та навичок професійної діяльності через власний досвід
Має основною метою розширення уявлення про власні якості фахівця
Має за мету створення умов для самоаналізу та корекції власних професійних якостей
Проходить цікаво, на високому емоційному рівні


Слайд 24
Текст слайда:

*Функції інноваційної культури інженера-педагога


Слайд 25
Текст слайда:

світоглядна:полягає у формуванні інноваційного світогляду фахівця;


Слайд 26
Текст слайда:

селекційна:полягає у відборі педагогічних інновацій, які найбільш ефективно впливають на результати педагогічного процесу


Слайд 27
Текст слайда:

креативна:


передбачає розвиток креативних якостей фахівця як однієї з головних умов створення педагогічних інновацій;


Слайд 28
Текст слайда:

перетворювальна:забезпечує заміну застарілих стереотипних підходів щодо організації навчальної та виховної діяльності на інноваційні;


Слайд 29
Текст слайда:

аналітична:

дозволяє викладачу на основі рефлексивної діяльності визначити відповідність стану власних педагогічних можливостей запитам сьогодення щодо інноваційної організації педагогічного процесу.


Слайд 30
Текст слайда:

*Принципи формування інноваційної культури


Слайд 31
Текст слайда:

принцип системності:


дозволяє розглянути підходи щодо формування інноваційної культури інженера-педагога як цілісної системи;


Слайд 32
Текст слайда:

принцип прогностичності:


спрямований на передбачення інженером-педагогом результатів інноваційної діяльності;


Слайд 33
Текст слайда:

принцип свідомості:передбачає сформованість уявлення щодо впровадження педагогічних інновацій як нагальної необхідності;


Слайд 34
Текст слайда:

принцип активності:


забезпечує інтенсивне використання інноваційних технологій у педагогічній діяльності.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика