Разделы презентаций


Презентация на тему Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Звіт про наукову

Содержание

Наукова тематика У 2015 році в університеті виконувалося: 119 науково-дослідних робіт загальним обсягом 5423 тис. грн. У тому числі робіт, які виконуються: за рахунок загального фонду – 30, за

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Звіт
про наукову роботу
за 2015 рік

Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаЗвітпро наукову роботуза 2015 рік

Слайд 2Наукова тематика
У 2015 році в університеті

виконувалося: 119 науково-дослідних робіт загальним обсягом 5423 тис. грн.

У

тому числі робіт, які виконуються:
за рахунок загального фонду – 30,
за рахунок спеціального фонду – 6,
за рахунок коштів ДФФД – 2,
за господарськими договорами – 4, та 83 – за рахунок другої половини
робочого часу викладачів (кафедральні теми).

Наукова тематика   У 2015 році в університеті виконувалося: 119 науково-дослідних робіт загальним обсягом 5423 тис.

Слайд 3Обсяги фінансування
Обсяги фінансування НДР ( тис. грн.) за джерелами і

роками

Обсяги фінансуванняОбсяги фінансування НДР ( тис. грн.) за джерелами і роками

Слайд 4Конкурс наукових проектів на 2016 рік
На конкурс МОНУ було

подано 11 проектів на загальну суму 2016 року 3950 тис.грн

За

результатами конкурсу з 11 поданих проектів 9 проектів оцінено високим рівнем та 2 проекти оцінено середнім рівнем.

Жоден з проектів не був оцінений низьким рівнем.
Конкурс наукових проектів на 2016 рік На конкурс МОНУ було подано 11 проектів на загальну суму 2016

Слайд 5НДР високого рівня
Результати конкурсу наукових проектів на 2016 рік

НДР високого рівняРезультати конкурсу наукових проектів на 2016 рік

Слайд 6НДР середнього рівня

НДР середнього рівня

Слайд 7Наукові кадри, аспірантура, докторантура
Підготовка наукових кадрів в університеті здійснюється через

аспірантуру за 50 спеціальностями, через докторантуру - за 34.
На

кінець 2015 року аспірантами університету було 160 чоловік, докторантами – 23

Професорсько-викладацький склад нараховує 1239 осіб, у тому числі:
115 докторів наук;
686 кандидатів наук

Ефективність роботи аспірантури

Наукові кадри, аспірантура, докторантураПідготовка наукових кадрів в університеті здійснюється через аспірантуру за 50 спеціальностями, через докторантуру -

Слайд 8У 2015 році захищено 9 докторських та 61 кандидатських дисертацій


На кінець 2015 року в університеті функціонувало 11 спеціалізованих учених

рад, у яких відбуваються захисти за 25 спеціальностями, з яких 12 – докторські.
У 2015 році захищено 9 докторських та 61 кандидатських дисертацій На кінець 2015 року в університеті функціонувало

Слайд 9Публікації

Публікації

Слайд 10Динаміка зміни кількості наукових публікацій по роках

Динаміка зміни кількості наукових публікацій по роках

Слайд 11Динаміка зміни кількості наукових публікацій по роках

Динаміка зміни кількості наукових публікацій по роках

Слайд 13Рейтинг університету
Чернівецький національний університет посідає 5 місце у рейтингу вищих

навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних ScopusКількість публікацій

у Scopus – 2186
Кількість цитувань – 7336
Індекс Гірша (h-індекс) – 42

Рейтинговий публікацій університету приблизно 10 % (~220).

Рейтинг університетуЧернівецький національний університет посідає 5 місце у рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази

Слайд 14Перша сотня статей ЧНУ (Scopus)

Перша сотня статей ЧНУ (Scopus)

Слайд 15Перша сотня статей ЧНУ (Google Scholar)

Перша сотня статей ЧНУ  (Google Scholar)

Слайд 16За показниками Webometrics рейтинг університету становить 12 місце серед усіх

ВНЗ України.
Консолідований рейтинг вузів України

За показниками Webometrics рейтинг університету становить 12 місце серед усіх ВНЗ України.Консолідований рейтинг вузів України

Слайд 17Основні складові рейтингу Webometrics для ЧНУ
Presence Rank – 5 місце
Excellence

Rank – 3 місце
PRESENCE (Присутність) - кількість присутніх на сайті

університету сторінок усіх форматів, проіндексованих пошуковою системою Google – 20 %

EXCELLENCE (Висока якість) – Наукові статті, що опубліковані авторами університету в журналах, проіндексованих бібліометричною базою SCOPUS, та входять до складу 10 % статей, найбільш цитованих у своїх наукових галузях за версією Scimago Group – 15 %

Основні складові рейтингу Webometrics для ЧНУPresence Rank – 5 місцеExcellence Rank – 3 місцеPRESENCE (Присутність) - кількість

Слайд 18Основні складові рейтингу Webometrics для ЧНУ
Impact Rank – 64 місце


Openness Rank – 46 місце
IMPACT (Вплив) - Комбінація кількості зовнішніх

гіперпосилань на домен університету (external inlinks) та кількості доменів, з яких ці посилання надходять (referring domains) – 50 %.

OPENNESS (Відкритість) – визначається кількістю присутніх на сайті університету файлів у форматах Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Word (.doc, .docx) та Microsoft PowerPoint (.ppt), проіндексованих академічною пошуковою системою Google Scholar – 15 %

Основні складові рейтингу Webometrics для ЧНУImpact Rank – 64 місце Openness Rank – 46 місцеIMPACT (Вплив) -

Слайд 19Інноваційна та винахідницька діяльність
У 2015 році подано 15 заявок на

об'єкти права інтелектуальної власності.
Отримано 8 патентів на корисну модель.
За

результатами виконання НДР у 2015 році отримано 3 акти впровадження у виробничий процес та 7 актів впровадження у навчальний процес.
Інноваційна та винахідницька діяльністьУ 2015 році подано 15 заявок на об'єкти права інтелектуальної власності. Отримано 8 патентів

Слайд 20ПАТ Чернівецький олійножировий комбінат (м. Чернівці)
Госпдоговірна тема з фінансуванням 232

тис. грн
Досліджено інгібіторні композиції комплексного захисту металевих поверхонь теплообмінного обладнання

олійножирових комбінатів. Отримані в результаті досліджень інгібітори знайшли практичне використання на вказаному підприємстві

Впровадження результатів НДР

ТОВ "Енерго трейд сервіс“ (м. Світловодськ)
Госпдоговірна тема з фінансуванням 32 тис. грн.

Проведено дослідження усереднених за складом паливних сумішей на основі первинних та вторинних енергоносіїв. Паливні суміші можуть використовуватись на промислових підприємствах

ПАТ Чернівецький олійножировий комбінат (м. Чернівці) Госпдоговірна тема з фінансуванням 232 тис. грнДосліджено інгібіторні композиції комплексного захисту металевих

Слайд 21В університеті діють 60 наукових гуртків, 5 проблемних груп, 3

конструкторських бюро, 1 навчальна лабораторія, у роботі яких бере участь

понад 1000 студентів

Студентська наукова робота

Функціонують студентські відділення Міжнародного товариства інженерів-оптиків (SPIE) й американського оптичного товариства(OSA), клас академії CISCO.

У 2015 році в І етапі всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 645 студентів, у ІІ етапі – 51, 5 студентів стали переможцями. У Всеукраїнському конкурсі студентських НДР університету стали переможцями 5 студентів із 25 учасників.

В університеті діють 60 наукових гуртків, 5 проблемних груп, 3 конструкторських бюро, 1 навчальна лабораторія, у роботі

Слайд 22За відмінну навчальну та науково-дослідну діяльність студенти університету отримують стипендії

Президента України, Кабінету міністрів, іменні стипендії та премії державного та

регіонального рівнів
За відмінну навчальну та науково-дослідну діяльність студенти університету отримують стипендії Президента України, Кабінету міністрів, іменні стипендії та

Слайд 23Інформаційне забезпечення наукової роботи
Науковою бібліотекою університету забезпечувався доступ викладачів та

науковці університету до інформаційних ресурсів:
- бази даних компанії EBSCO

(Applied Science & Tech Source, Education Source, Humanities Source, Legal Source, EBSCO eBook Academic Subscription Collection);
- повнотекстова база даних BioOne;
- інформаційні ресурси Gale Cengage Learning (InfoTrac Academic OneFile; Artemis Literary Sources; Artemis Primary Sources);
- пошукову систему SciFinder (інформація з галузі хімії та суміжних дисциплін - біохімії, органічної, неорганічної, фізичної хімії і т.д.);
- Wiley Online Library (журнали видавництва, книги та інші ресурси);
- інформаційні ресурси компанії Springer.
Інформаційне забезпечення наукової роботиНауковою бібліотекою університету забезпечувався доступ викладачів та науковці університету до інформаційних ресурсів: - бази

Слайд 24Бібліотека університету є одним з учасників та організаторів міжнародного проекту:

«Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України»
У 2015

році Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича став учасником консорціуму e-VERUM.

Головною метою діяльності Консорціуму є покращення забезпечення електронними інформаційними ресурсами університетських та науково-дослідних установ України.

Бібліотека університету є одним з учасників та організаторів міжнародного проекту: «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в

Слайд 25Інтернет сторінка бібліотеки
інструмент розширення інформаційного
потенціалу за межі бібліотеки.

Інтернет сторінка бібліотекиінструмент розширення інформаційного потенціалу за межі бібліотеки.

Слайд 26Використання можливостей ?!

Використання можливостей ?!

Слайд 27НАУКОВИЙ РЕПОЗИТАРІЙ
ARRChNU (Academic Research Repository at the ChNU)
статистика за 2012

-2016 рр.

НАУКОВИЙ РЕПОЗИТАРІЙARRChNU (Academic Research Repository at the ChNU)статистика за 2012 -2016 рр.

Слайд 28Публікації у наукових профілях

Публікації у наукових профілях

Слайд 29Webometrics ЧНУ станом на березень 2016 року
(перша цифра – кількість

профілів, друга – кількість матеріалів)

Webometrics ЧНУ станом на березень 2016 року(перша цифра – кількість профілів, друга – кількість матеріалів)

Слайд 30Webometrics ЧНУ станом на березень 2016 року
(перша цифра – кількість

профілів, друга – кількість матеріалів)

Webometrics ЧНУ станом на березень 2016 року(перша цифра – кількість профілів, друга – кількість матеріалів)

Слайд 31Webometrics ЧНУ станом на березень 2016 року
(перша цифра – кількість

профілів, друга – кількість матеріалів)

Webometrics ЧНУ станом на березень 2016 року(перша цифра – кількість профілів, друга – кількість матеріалів)

Слайд 32Webometrics ЧНУ станом на березень 2016 року
(перша цифра – кількість

профілів, друга – кількість матеріалів)

Webometrics ЧНУ станом на березень 2016 року(перша цифра – кількість профілів, друга – кількість матеріалів)

Слайд 33Кількість матеріалів в Google Scholar (створення профілів)
Кращі факультети:
Економічний факультет
Факультет фізичної культури

та здоров’я людини
Філологічний факультет
Філософсько-теологічний факультет
Юридичний факультет

Кількість матеріалів в Google Scholar (створення профілів)Кращі факультети:Економічний факультетФакультет фізичної культури та здоров’я людиниФілологічний факультетФілософсько-теологічний факультетЮридичний факультет

Слайд 34Завдання, які постають перед ЧНУ
Збільшити кількість статей у наукових

виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Активізувати роботу по

підготовці грантових заявок
(особливу увагу звернути на програму "Горизонт 2020")

Зосередити діяльність кафедр на практичному впроваджені свого наукового доробку (госпдоговірні теми)

Кафедрам активізувати діяльність по наповненню університетського репозитарію своїми науковими працями

З метою збільшення кількості цитувань наукових праць розмістити ключові публікації на сайтах кафедр та створити наукові профілі науковців у Scopus та Web of Science

Автоматизувати науковий експеримент
Завдання, які постають перед ЧНУ Збільшити кількість статей у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Слайд 35Дякую за увагу !

Дякую за увагу !

Слайд 36Проект рішення
Опублікувати/подати до друку не менше 2 (професор), 1 (доцент)

статей у наукові видання, що входять до науко-метричних баз даних

(WoS, Scopus, Copernicus, EBSCO та інші).
(Завідувачі кафедр, декани, директори)
2. Кожній кафедрі підготувати та подати протягом 2016 року не менше 1 проекту на фінансування.
(Завідувачі кафедр, декани, директори)
3. Керівникам держбюджетних НДР до 1 липня 2016 року подати пропозиції щодо укладення госпдоговірних НДР.
(Завідувачі кафедр)
4. До 1 червня 2016 року розмістити ключові публікації на сайтах кафедр та створити наукові профілі науковців у Scopus i Web of Science .
(Завідувачі кафедр, декани, директори)
Проект рішенняОпублікувати/подати до друку не менше 2 (професор), 1 (доцент) статей у наукові видання, що входять до

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика