Разделы презентаций


KARACİĞER VE SAFRA YOLLARI HASTALIKLARI Yard. Doç. Dr. Levent DEMİRTAŞ

Содержание

KARACİĞER (HEPAR) Makroskopik olarak sınırları az çok belirgin dört lob’dan oluşmuş bulunan karaciğer vücudun en büyük bezidir. Yetişkinlerde yaklaşık 1500 gr ağırlığındadır ve yetişkin vücut ağırlığının yaklaşık %2,5 ‘ğuna tekabül eder.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1KARACİĞER VE SAFRA YOLLARI HASTALIKLARI Yard. Doç. Dr. Levent DEMİRTAŞ

KARACİĞER VE SAFRA YOLLARI HASTALIKLARI Yard. Doç. Dr. Levent DEMİRTAŞ

Слайд 3KARACİĞER (HEPAR)
Makroskopik olarak sınırları az çok belirgin dört lob’dan oluşmuş

bulunan karaciğer vücudun en büyük bezidir.
Yetişkinlerde yaklaşık 1500 gr

ağırlığındadır ve yetişkin vücut ağırlığının yaklaşık %2,5 ‘ğuna tekabül eder.
Abdominal boşluğun büyük oranda üst sağ ve kısmen üst sol kısmında yerleşmiştir,

KARACİĞER (HEPAR) Makroskopik olarak sınırları az çok belirgin dört lob’dan oluşmuş bulunan karaciğer vücudun en büyük bezidir.

Слайд 5Kostalar ile korunmuştur.
Anatomik olarak iki derin yarıkla sağ ve

sol iki büyük lob ve iki küçük lob (guadrate ve

caudate loblar) içerir.
Organın histofizyolojisi her tarafında aynı olduğundan bu bölünme sadece topoğrafik öneme sahiptir.

Kostalar ile korunmuştur. Anatomik olarak iki derin yarıkla sağ ve sol iki büyük lob ve iki küçük

Слайд 6KARACİĞERİN KAN DOLAŞIMI
Vena porta ( portal ven ):
Vena porta

karaciğerin fonksiyonel damarıdır,
karaciğere gelen kanın %70-80'i bu yolla gelir.Sindirim sistemi, dalak, pancreas'taki kapiller yataklardan toplanan kanı ( sindirim organlarının venöz kanı; vena mesenterica inferior, vena mesenterica superior ve vena lienalis ile toplanır, bunlar birleşerek vena porta’yı oluşturur) karaciğere getirir.
KARACİĞERİN KAN DOLAŞIMI Vena porta ( portal ven ): Vena porta karaciğerin fonksiyonel damarıdır, karaciğere gelen kanın

Слайд 7Vena porta kanı
Bu kan besleyici maddelerden zengin, oksijen miktarı bakımından

fakirdir.
Sindirim kanalından besin maddelerini ( kompleks lipidler olan şilomikronlar

lenf yoluyla taşınır ),
pankreas’dan ve gastrointestinal sistemin enteroendokrin hücrelerinden salgılanan bazı hormonları,
dalak’tan ise eritrosit yıkım ürünlerini ve diğer atıkları toplayan vena porta bunları işlenmek üzere karaciğere taşır.

Vena porta kanıBu kan besleyici maddelerden zengin, oksijen miktarı bakımından fakirdir. Sindirim kanalından besin maddelerini ( kompleks

Слайд 8Arteria hepatica kanı
Aortadan ayrılan turuncus celiaca’nın koludur.
Karaciğerin besleyici damarıdır.


Gelen kanın %20-30'unu sağlar,
Bu kan oksijence zengindir.

Arteria hepatica kanı Aortadan ayrılan turuncus celiaca’nın koludur. Karaciğerin besleyici damarıdır. Gelen kanın %20-30'unu sağlar, Bu kan

Слайд 9İki damarda karaciğere porta hepatis’den (karaciğer kapısı, hilum) girer,
oldukca

kıt olan bağdokusu (stroma) içinde gittikce dallanarak neticede karaciğer lobcuklarının

aralarındaki portal alanlarda (Glisson üçgenleri, Kiernan aralıkları, portal alanlar) lobuller arası artercikleri ve venacıkları (prelobuler vena, suplobuler vena) oluştururlar,

İki damarda karaciğere porta hepatis’den (karaciğer kapısı, hilum) girer, oldukca kıt olan bağdokusu (stroma) içinde gittikce dallanarak

Слайд 10
nihayet bunlardan çıkan küçük bağlantı damarlarıda lobul içi sinuzoidlerle ağızlaşır,


sinuzoidler ise lobul merkezini oluşturan sentral venalara (vena sentralis )

bağlanırlar.
Böylece a. hepatica ile aortadan gelen oksijenli kan ile
vena porta ile sindirim sistemi organlarından gelen besinleri taşıyan kan
lobul sinuzoidleri içinde birbirine karışarak, içeriklerini sinusoidlerinin duvarından komşuları olan hepatositlere aktarılır ve onlar tarafından işlenir.

nihayet bunlardan çıkan küçük bağlantı damarlarıda lobul içi sinuzoidlerle ağızlaşır, sinuzoidler ise lobul merkezini oluşturan sentral venalara

Слайд 13Karaciğerin başlıca fonksiyonları

Karaciğerin başlıca fonksiyonları

Слайд 14Karaciğer gastrointestinal kanalın en büyük ve kompleks organıdır.
Karaciğer bir çok

önemli fonksiyonu birarada sürdürür
Karaciğerin metabolik fonksiyonları
Karbonhidrat metabolizması
Aminoasit ve protein metabolizması
Lipid

metabolizması
Bilirubin metabolizması
Karaciğerin detoksifikasyon ve ilaç metabolizması
Karaciğerin sekresyon fonksiyonları
Karaciğerin depolama fonksiyonları

Karaciğer gastrointestinal kanalın en büyük ve kompleks organıdır.Karaciğer bir çok önemli fonksiyonu birarada sürdürürKaraciğerin metabolik fonksiyonlarıKarbonhidrat metabolizmasıAminoasit

Слайд 15Karaciğerin karbonhidrat metabolizması ile ilgili fonksiyonları
Glikoliz
Glikojen depo edilmesi ve yıkılımı
Glukoneogenez
Pentoz

fosfat yolu
Diğer 6 karbonlu şekerlerin glukoza dönüştürülmesi
Glukozun diğer monosakkaritlere ve

yağa dönüştürülmesi

Karaciğerin karbonhidrat metabolizması ile ilgili fonksiyonlarıGlikolizGlikojen depo edilmesi ve yıkılımıGlukoneogenezPentoz fosfat yoluDiğer 6 karbonlu şekerlerin glukoza dönüştürülmesiGlukozun

Слайд 16Karbonhidratlar sindirilip emildikten sonra karaciğer glukozla üç sey yapar:
Kendi hücreleri

için enerji kaynağı olarak kullanır,
Periferal dokuların kullanımı için dolaşıma glukoz

salar,
Glukozu glikojen olarak depolar.
Normal kan glukoz konsantrasyonu kısa süreli açlık sırasında hepatik glikojen yıkımıyla,uzamış açlık sırasında ise hepatik glukoz senteziyle (glukoneogenez)korunmaktadır.
Glukoneogenezde karbon atomları için primer kaynaklar kas proteinlerinden gelen aminoasitlerdir.
Karbonhidratlar sindirilip emildikten sonra karaciğer glukozla üç sey yapar:Kendi hücreleri için enerji kaynağı olarak kullanır,Periferal dokuların kullanımı

Слайд 17Karaciğerin aminoasit ve azot metabolizması ile ilgili fonksiyonları
Transaminasyon
Deaminasyon
Endojen aminoasit sentezi
Plazma

proteinleri sentezi
Üre sentezi
Ürik asit sentezi
Porfirin sentezi

Karaciğerin aminoasit ve azot metabolizması ile ilgili fonksiyonlarıTransaminasyonDeaminasyonEndojen aminoasit senteziPlazma proteinleri senteziÜre senteziÜrik asit senteziPorfirin sentezi

Слайд 18Portal ven ile karaciğere ulaştırılan amino asidler; protein, azot içeren

bileşiklerin sentezinde kullanılabilir veya gereksinimin aştığı durumlarda yıkılırlar.

Portal ven ile karaciğere ulaştırılan amino asidler; protein, azot içeren bileşiklerin sentezinde kullanılabilir veya gereksinimin aştığı durumlarda

Слайд 19İmmunglobulinler ve erişkin hemoglobini hariç hemen hemen bütün proteinler karaciğerde

sentezlenir.
Karaciğer infant hemoglobinin gelişiminde esansiyel bir rol oynar.
Karaciğerde sentezlenen en

önemli protein albumindir.
Karaciğer aynı zamanda pozitif ve negatif akut faz reaktanlarının, koagulasyon proteinlerininde üretim yeridir.

İmmunglobulinler ve erişkin hemoglobini hariç hemen hemen bütün proteinler karaciğerde sentezlenir.Karaciğer infant hemoglobinin gelişiminde esansiyel bir rol

Слайд 20Nonprotein azot metabolizmasının büyük bir kısmı karaciğerde meydana gelir.
Üre karaciğerde

sentez edilir. Çünkü arjinaz enzimi yalnızca karaciğerde mevcuttur.
Yıkılan proteinlerden açığa

çıkan aminoasitlerin çoğu tekrar protein yapımında kullanılmasına karşın total vücut protein nitrojeninin %0,3-0,4 civarı üreye çevrilerek atılır.

Nonprotein azot metabolizmasının büyük bir kısmı karaciğerde meydana gelir.Üre karaciğerde sentez edilir. Çünkü arjinaz enzimi yalnızca karaciğerde

Слайд 21Karaciğerin lipid metabolizması ile ilgili fonksiyonları
Yağ asitlerinin sentezi ve oksidasyonu
Yağ

asitlerinden trigliserid sentezi
Kolesterol sentezi
Keton cisimlerinin sentezi
Safra asitlerinin yapımı ve atılımı
Fosfolipidlerin

sentezi
Lipoproteinlerin sentezi

Karaciğerin lipid metabolizması ile ilgili fonksiyonlarıYağ asitlerinin sentezi ve oksidasyonuYağ asitlerinden trigliserid senteziKolesterol senteziKeton cisimlerinin senteziSafra asitlerinin

Слайд 22Sağlıklı bir şahsın karaciğerindeki lipid miktarı %5 kadardır. Karaciğerde %5’ten

fazla lipid veya %2’den fazla trigliserid olması durumunda karaciğer yağlanmasından

söz edilir.
Plazmada serbest yağ asitleri artışı ve lipoprotein sentezinde defekt sonucu oluşur.
Plazmada serbest yağ asidi artışı, açlıkta ve diyabetes mellitusta olduğu gibi yağ dokuda lipolizin artıp,trigliserid sentezinin azalışına ve aşırı yağlı diyetle beslenmede olduğu gibi ekstrahepatik lipoprotein lipaz aktivitesinin artışına bağlıdır.
Sağlıklı bir şahsın karaciğerindeki lipid miktarı %5 kadardır. Karaciğerde %5’ten fazla lipid veya %2’den fazla trigliserid olması

Слайд 23Karaciğerin detoksifikasyon fonksiyonu
Ksenobiyotikler karaciğer tarafından metabolize edilen ve temizlenen yabancı

maddelerdir
Birçok ksenobiyotik lipofiliktir ve klirens için karaciğer tarafından hidrofilik maddelere

biyotransformasyonu gerekmektedir

Karaciğerin detoksifikasyon fonksiyonuKsenobiyotikler karaciğer tarafından metabolize edilen ve temizlenen yabancı maddelerdirBirçok ksenobiyotik lipofiliktir ve klirens için karaciğer

Слайд 24Karaciğerin bilirubin metabolizması ile ilgili fonksiyonları
Bilirubin sentezi
Bilirubin alımı
Bilirubin konjugasyonu
Bilirubin atılımı

Karaciğerin bilirubin metabolizması ile ilgili fonksiyonlarıBilirubin senteziBilirubin alımıBilirubin konjugasyonuBilirubin atılımı

Слайд 25 Bilirübin metabolizması;
Bilirübinin

% 85 i yaşlı eritrositlerin yıkımı,%15 i ise kemik iliğinde

yıkılan eritroid öncüllerinden ve hemoproteinlerden kaynaklanmaktadır.
Açığa çıkan hemoglobin hemoksijenaz enzimi ve biliverdin redüktaz enzimleri aracılığı ile indirek bilirübine dönüştürülür.
İndirekt bilirübin Albümine bağlanır. Karaciğere taşınır. Karaciğerde sinuzoidal membranda albuminden ayrılır. Karaciğerde Ligandin Y adı verilen taşıyıcı protein ile Endoplazmik Retikuluma taşınır. Burada Konjuge bilirübine çevrilir.

Bilirübin metabolizması;  Bilirübinin % 85 i yaşlı eritrositlerin yıkımı,%15 i

Слайд 26
+ GlobinAminoasit havuzu
İndirek bilirübin karaciğerde Uridin difosfat-glukronil transferaz enzimi (UDPGT)

ile direk bilirübine çevrilir.

UDPGT; Karaciğer, böbrek, mide de bulunur
Konjuge

Bilirubin; suda erir, toksik değildir.

+ GlobinAminoasit havuzuİndirek bilirübin karaciğerde Uridin difosfat-glukronil transferaz enzimi (UDPGT) ile direk bilirübine çevrilir.UDPGT; Karaciğer, böbrek, mide

Слайд 27Bilirubin Metabolizması Bozuklukları
Bilirubinin kan değeri 0.2-1 mg/dL’dir.
Bilirubinin kan değeri 1

mg/dL’yi aştığı zaman hiperbilirubinemi ortaya çıkar.
Kan bilirubin düzeyi 2.5-3 mg/dL’yi

açtığı zaman (fizik mua.) dokulara geçmeye başlar ve sklera, deri sarı renkli görünüm kazanır. Bu durum sarılık (ikter) olarak adlandırılır.
İdrar renginin koyulaşması çay rengi
Sadece KC bozukluğu veya hemolitik bozukluk

Bilirubin Metabolizması BozukluklarıBilirubinin kan değeri 0.2-1 mg/dL’dir.Bilirubinin kan değeri 1 mg/dL’yi aştığı zaman hiperbilirubinemi ortaya çıkar.Kan bilirubin

Слайд 28Nedenleri
Bilirubinin aşırı yapımı
Karaciğerin bilirubin alımındaki azalma
Hepatik konjugasyonun azalması
Bilirubinin safra kanaliküllerin

atılımın bozulması
Ekstrahepatik nedenlerle bilirubinin safra ile atılımının azalması (tıkanma)

Retansiyon hiperbilirubinleri: aşırı üretime bağlı
Regürjitasyon hiperbilirubinleri: bilier tıkanmaya nedeniyle kana geri tepme bağlı

NedenleriBilirubinin aşırı yapımıKaraciğerin bilirubin alımındaki azalmaHepatik konjugasyonun azalmasıBilirubinin safra kanaliküllerin atılımın bozulması Ekstrahepatik nedenlerle bilirubinin safra ile

Слайд 29Hiperbilirübinemiler
Unkonjuge Hiperbilirubinemiye yol açan faktörler;
A)Unkonjuge bilirubin üretiminin artması: Hemoliz
Hemoliz hızı

kc’ in bilirubin uzaklaştırma kapasitesini geçtiğinde, hemolide 4mg/dl yi aşmaz.
Kalıtsal

hastalıklar (G6PDH), kazanılmış, inefektif eritropoez, folat, demir eksikliği
B)Karaciğer tarafından alımın azalması
İlaçlar
Uzun süreli açlık
C) Bilirubin konjugasyonundaki azalma (Glukuronozil transferaz aktivitesinin azalması)

HiperbilirübinemilerUnkonjuge Hiperbilirubinemiye yol açan faktörler;A)Unkonjuge bilirubin üretiminin artması: HemolizHemoliz hızı kc’ in bilirubin uzaklaştırma kapasitesini geçtiğinde, hemolide

Слайд 30

Bilirubin Konjugasyonundaki Azalma
1-Gillbert’s Sendromu; OR, Glukuronil transferaz aktivitesi azalmıştır. En sık görülen genetik metabolik bozukluktur. İndirek bilirübin ortalama 3-5 mg/dl arasında dalgalanmalar gösterir. İndirek bil. Açlıkta artması, fenobarbital ile azalması tipiktir. Karaciğer biyopsisi normaldir.Tedaviye gerke yoktur. Zararsızdır.
2-Crigler Najjar Tip I (Konjenital non hemolitik sarılık) OR
Kalıtsal olarak bilirubin UDP-Glukuronil transferaz enzim defekti vardır. Enzim tam yoktur.
Serum bilirubin düzeyleri 20 mg/dL’yi aşar. Ağır nörolojik hasar ve sarılık vardır.Diğer testler normaldir.Doğum sonrası ilk 15 ay içerisinde ölüm görülür.KC Tx uygulanabilir.
3-Crigler Najjar Tip II, OD
UDP-glukuronil transferaz enzim defekti var. Fakat aktivite tamamen yok değil ve Tip I’e göre daha ılımlı, Fenobarbitale cvp verir. Erişkin yaşlara kadar yaşarlar. Serum bilirubin düzeyi 20 mg/dL’yi aşmaz.


Слайд 31 Konjuge Hiperbilirubinemi
A)Karaciğerden safra kesesine aktarımın bozulması
1-Genetik Bozukluklar
Dubin-Johnson sendromu

(kronik idiopatik sarılık): Otozomal resesif, bilirubinin safra kesesine sekresyonunda rol

oynayan gendeki mutasyona bağlı.KC Bx de pigment artışı vardır. Benign seyirlidir. Sarılık 20 li yaşlarda ortaya çıkar.
RotorSendromu: Benzer,direk bilb. <10mg/dl dir. Pigmetasyon görülmez. Benign seyirlidir.
2- Edinsel Bozukluklar
Hepatoselüler hastalıklar (viral ya da ilaca bağlı hepatitler)
B)Safra kesesinin boşaltım bozuklukları (Ekstra hepatik sarılık)
Taş, tümör gibi nedenlerle safra kanallarının tıkanması
*Plazma konjuge bilirubin düzeyi yüksek kalmaya devam ederse: Albümine kovalent bağlanır(delta)yarı ömrü uzun. (Konjuge bilirubin N inişi yavaş olur)

Konjuge HiperbilirubinemiA)Karaciğerden safra kesesine aktarımın bozulması	1-Genetik BozukluklarDubin-Johnson sendromu (kronik idiopatik sarılık): Otozomal resesif, bilirubinin safra

Слайд 32Kronik Hepatitler
Kronik hepatit terimi karaciğerdeki inflamasyonun ve nekrozun 6 ay

veya 1 yıldan fazla sürdüğü durumlara verilen genel bir isimdir

Kronik HepatitlerKronik hepatit terimi karaciğerdeki inflamasyonun ve nekrozun 6 ay veya 1 yıldan fazla sürdüğü durumlara verilen

Слайд 33ETİYOLOJİ
1) Viral etkenler: HBV, HCV, HBV+HDV
2) İlaç ve toksinler: Alkol,

INAH, Metil dopa
3) Otoimmün hepatitler
4) Genetik temelli kronik hepatitler
- Wilson
-

Alfa-1 antitripsin eksikliği
5) Kriptojenik hepatit
6)Alkolik hepatit
7) Alkol dışı steato hepatit

ETİYOLOJİ1) Viral etkenler: HBV, HCV, HBV+HDV2) İlaç ve toksinler: Alkol, INAH, Metil dopa3) Otoimmün hepatitler4) Genetik temelli

Слайд 34HİSTOPATOLOJİ
1) Kronik lobüler hepatit--- İnflamasyon lobül içinde , fibrozis ve

nekroz yok
2) Kronik perzistan hepatit--- Portal alanda sınırlı inflamasyon var,

periportal alan ve lobülde çok az, sınırlayıcı alan sağlam, fibrozis yok, iyi seyirli
3) Kronik aktif hepatit--- İnflamasyon portal alandan lobüle ilerlemiş, hepatosit nekrozu, fibrozis var. Lobül yapısı bozulma eğiliminde. Precemeal nekroz var. Köprüleşme nekrozu var.

HİSTOPATOLOJİ1) Kronik lobüler hepatit--- İnflamasyon lobül içinde , fibrozis ve nekroz yok2) Kronik perzistan hepatit--- Portal alanda

Слайд 35KNODELL SKORLAMASI
► EVRE (Fibrozis şiddeti) (0-4)
Evre 4=Siroz
► GRADE (İltihabın şiddeti=HAİ)

HAİ--- 1-3: Minimal aktiviteli kronik hepatit
4-8:

Hafif aktiviteli kronik hepatit
9-12: Orta aktiviteli kronik hepatit
13-18: Şiddetli kronik hepatit

KNODELL SKORLAMASI► EVRE (Fibrozis şiddeti) (0-4)					Evre 4=Siroz► GRADE (İltihabın şiddeti=HAİ)► HAİ--- 1-3: Minimal aktiviteli kronik hepatit

Слайд 36Otoimmün hepatit
Otoimmün hepatit serumda bilinmeyen inflamasyonla seyreden histolojik olarak interface

hepatit(periportal hepatit ve pace meal nekroz), serumda otoantikorlar ve hipergamaglobulinemi

ile karakterize sendromdur. Viral serolojik markerler negatiftir.
Karaciğer yetmezliği, siroz ve ölümle sonlanan klinik tablolara neden olabilir.
Genellikle 4. dekattan önce sıklıkla bayanlarda görülen bir hastalıktır. Graves otoimmün tiroidit, ülseratif kolit, sjögren sendromu gibi otoimmün hastalıklarla görülebilir.

Otoimmün hepatitOtoimmün hepatit serumda bilinmeyen inflamasyonla seyreden histolojik olarak interface hepatit(periportal hepatit ve pace meal nekroz), serumda

Слайд 37Otoimmün hepatit
Üç alt tipi vardır;
Tip 1;SMA ve/veya ANA pozitiftir.SMA nın

alt tipi olan anti-aktin antikorları tanıyı destekler.
Tip2;anti LKM1(liver –kidney mikrozom)

antikor pozitifliği, erken çağda bayanlarda(2-14) görülür.otoimmün hastalıklarla birliktedir. Serum IgA düzeyi düşük olabilir. Siroza ilerleme ve kötü klinik yanıt nedeniyle prognozu en kötü olan formdur.
Tip3;Bu formda solubl karaciğer antigeni/karaciğer pankreasa karşı antikorların(anti SLA/LP) gelişimi ile karakterizedir. Tip1 hepatitli olguların %11 indede anti SLA/LP antikoru pozitifliği görülebilmektedir. Bu nedenle tip 1 in varyantı olarak düşünülmektedir.
Otoimmün hepatitÜç alt tipi vardır;Tip 1;SMA ve/veya ANA pozitiftir.SMA nın alt tipi olan anti-aktin antikorları tanıyı destekler.Tip2;anti

Слайд 38Otoimmün hepatit
Kesin tanısı biyopsi ile konulur(lobüler hepatit, köprüleşme nekrozu)
Kan Tx

öyküsünün olamaması
Viral serolojilerin negatif olması
İlaç ve alkol öyküsü olmaması
Karakteristik antikor

titrelerinin yüksekliği
IgG nin normalden 1.5 kat yüksekliği ile tanı konulur.
Tedavide; prednizolon ve/veya azatiopurinle başarılı tedavi olur. İlaç bırakılırsa nüx görülebilir.
Otoimmün hepatitKesin tanısı biyopsi ile konulur(lobüler hepatit, köprüleşme nekrozu)Kan Tx öyküsünün olamamasıViral serolojilerin negatif olmasıİlaç ve alkol

Слайд 40Sirozda 3 belirgin özellik bulunur:

1-Fibrozis: Diffüz nekrozlar, yok olan hepatositlerin

yerini fibroz (skar) dokunun alması, fibröz dokunun uzun, geniş demetler

yapıp köprüleşen nekroz alanlarını doldurmasıdır. Fibrozis karaciğerdeki progresif hasarın anahtar işaretidir.
2-Parankimal nodüller: Fibröz doku içerisinde sağlam kalan hepatositler rejenere olarak 3 mm çaplı küçük (mikronodül) ve birkaç cm olabilen, daha büyük boyutlarda (makronodül) parankimal nodüller oluşturur.
3-Karaciğerin normal histolojik yapısının bozulması: Karaciğerin lobüler yapısı ve vasküler histoloji sirozda bozulur. Karaciğere kan getiren damarlarla hepatik venler arasında skar nedeni ile anormal bağlantılar oluşur.

Sirozda 3 belirgin özellik bulunur:1-Fibrozis: Diffüz nekrozlar, yok olan hepatositlerin yerini fibroz (skar) dokunun alması, fibröz dokunun

Слайд 41Sirozun mikroskopik tanısı : Her yanı fibröz doku ile çevrili

nodüler yapıda (rejenere olan hepatositlerin oluşturduğu nodüller) karaciğer dokusudur .

Sirozun mikroskopik tanısı : Her yanı fibröz doku ile çevrili nodüler yapıda (rejenere olan hepatositlerin oluşturduğu nodüller)

Слайд 43İto Hücreleri (presinüzoidal hepatik stellat hücreler) : Sirozda fibröz doku,

(kollajen) sentezini yapan hücrelerdir. Disse aralıklarında bulunurlar, esas fonksiyonları Vitamin

A ve yağ depolamaktır.
İto Hücreleri (presinüzoidal hepatik stellat hücreler) : Sirozda fibröz doku, (kollajen) sentezini yapan hücrelerdir. Disse aralıklarında bulunurlar,

Слайд 44Periportal parankimde güve yeniği “Piecemeal nekroz” ve bridging nekroz tüm

kronik hepatit tiplerinde prognozun kötü olacağının işaretidir.
Hepatitteki inflamasyon mikst

olur. Hücrelerin çoğunluğunu lenfositlerden oluşturur.
Periportal parankimde güve yeniği “Piecemeal nekroz” ve bridging nekroz tüm kronik hepatit tiplerinde prognozun kötü olacağının işaretidir.

Слайд 47Buzlu cam görünümü: Kronik hepatit ve asemptomatik HBV taşıyıcılarında belirgin

bir inflamasyon ya da nekroz olmaksızın, hepatositlerde buzlu cam görünümü

olması en önemli bulgudur.
Bu görünüm hepatositin sitoplazmasında HBS Ag birikimi ile oluşur.
Buzlu cam görünümü: Kronik hepatit ve asemptomatik HBV taşıyıcılarında belirgin bir inflamasyon ya da nekroz olmaksızın, hepatositlerde

Слайд 48Hepatit C Virusu (HCV)
Portal lenfoid folliküller
Hepatositlerde makroveziküler yağlanma
Safra kanal harabiyetiHepatit C Virusu (HCV)Portal lenfoid folliküllerHepatositlerde makroveziküler yağlanmaSafra kanal harabiyeti

Слайд 49Fulminan Hepatit:
Hepatitler ilk semptomdan 2-3 hafta sonra hepatik ensefalopatiye

neden olursa bu şekilde isimlendirilir.
Masif veya submasif karaciğer nekrozu ile

oluşur.
% 52 hepatotoksinlerle; toksik dozda alınan asetaminofen (en sık), MAO, İNH, metil dopa, halotan nadiren mantar zehiri ile olur.
% 12’si HAV ve HBV ile olur.
Karaciğer yetmezliği 3 aydan uzun zamanda oluşursa subfulminan hepatit olarak adlandırılır.
Mantar zehirlenmesinde tüm karaciğerde kan ve safra ile boyalı nekroz oluşabilir.
Fulminan Hepatit: Hepatitler ilk semptomdan 2-3 hafta sonra hepatik ensefalopatiye neden olursa bu şekilde isimlendirilir.Masif veya submasif

Слайд 50ALKOLİK KARACİĞER HASTALIĞI
Yağlı karaciğer (karaciğer yağlanması)
Alkolik Hepatit
Siroz

ALKOLİK KARACİĞER HASTALIĞI Yağlı karaciğer (karaciğer yağlanması)Alkolik HepatitSiroz

Слайд 52Alkolik Siroz :
Alkoliklerin % 10 kadarında siroz gelişir. Fibrozis alkolik

karaciğer hastalığında geri dönüşü olmayan bir aşamadır.
Morfoloji: Makro ve

mikronodüllerin birlikte olduğu bir sirozdur.
Karaciğer küçülür ve normalden hafiftir.
Alkolik Siroz :Alkoliklerin % 10 kadarında siroz gelişir. Fibrozis alkolik karaciğer hastalığında geri dönüşü olmayan bir aşamadır.

Слайд 54PRİMER HEMAKROMATOZİS
Barsaktan fazla demir emilimi
Erkeklerde sık ve
5. dekat,

yetişkinlikte semptom verir
Hemosiderin birikimi (Karaciğer, pankreas kalp, hipofiz, adrenal, tiroid,

cilt, eklem)
PRİMER HEMAKROMATOZİSBarsaktan fazla demir emilimiErkeklerde sık ve  5. dekat, yetişkinlikte semptom verirHemosiderin birikimi (Karaciğer, pankreas kalp,

Слайд 55Sıklık sırasına göre demir birikimi olan organlar:
Karaciğer
Pankreas
Miyokard
Hipofiz
Sürrenaller
Tiroid
Paratiroidler.

Sıklık sırasına göre demir birikimi olan organlar:  KaraciğerPankreasMiyokardHipofizSürrenallerTiroidParatiroidler.

Слайд 56Karaciğer :
%100’ porto-portal fibrozis ve pigmentli mikronodüler siroz
Siroz gelişen

olguların % 8-10’unda hepatosellüler kanser

Pankreas :
Pankreasta demir birikimi

ile koyu pigmentli görünüm, pankreatik fibrozis ve parenkimal atrofi gelişir
%75-80 vakada Diabetes mellitus gelişir.
Karaciğer : %100’ porto-portal fibrozis ve pigmentli mikronodüler sirozSiroz gelişen olguların % 8-10’unda hepatosellüler kanser Pankreas :

Слайд 57Deri :
% 75-80 pigmentasyon artışı olur. (bronz diabet).

Eklemler

:
Hemosiderin birikimi → Akut sinovitis, İleride kalsiyum pirofosfat birikimi

→Eklem kıkırdağı harabiyeti ( pseudo gut )
Kalp :
Kalp büyür ve miyokard lifleri kahverengi olur ve içlerinde hemosiderin granülleri bulunur. İntersitisyel fibrozis, aritmiler ve kardiomiyopatiye yol açar, fatal olabilir.

Deri : % 75-80 pigmentasyon artışı olur. (bronz diabet). Eklemler : Hemosiderin birikimi → Akut sinovitis, İleride

Слайд 581-Hepatomegali (siroz)
2-Deride pigmentasyon
3-Diabetes Mellitus
triadı hastalığın son dönemlerinde görülür.
Ölüm nedeni

: Siroz, kalp hastalığı ve
Hepatosellüler kanser (risk normalden 200

kez
daha yüksektir) dir.

1-Hepatomegali (siroz)2-Deride pigmentasyon3-Diabetes Mellitus triadı hastalığın son dönemlerinde görülür.Ölüm nedeni : Siroz, kalp hastalığı ve Hepatosellüler kanser

Слайд 59Hemakromatoziste Tanı:
Karaciğer biyopsisinde;
biriken demir Prusya Mavisi ile maviye

boyanır.

Hemakromatoziste Tanı: Karaciğer biyopsisinde; biriken demir Prusya Mavisi ile maviye boyanır.

Слайд 60Wilson Hastalığı
Karaciğer, beyin ve gözlerde toksik seviyelerde
bakır birikimi ile karakterize

OR bir
metabolizma hastalığıdır.

Bakırın hepatosit içinde alfa 2 globülin ile
birleşerek

serüloplazmin şeklinde dolaşıma
geçmesinde patoloji vardır.
Wilson HastalığıKaraciğer, beyin ve gözlerde toksik seviyelerdebakır birikimi ile karakterize OR birmetabolizma hastalığıdır. Bakırın hepatosit içinde alfa

Слайд 61Hastalık her yaşta olabilir, nadiren 6 yaş öncesinde semptom verir.


Serüloplazmine bağlı olmayan bakır (serbest bakır) kana geçip kornea, beyin,böbrekler,

kemikler ve paratiroid gibi organlarda birikip patolojik değişikliklere ve eritrositlerde hemolize neden olur.
İdrarda bakır atılımı belirgin olarak artmıştır.

Beyin (bazal ganglia, putamende atrofi- kavitasyon)
Kornea (Kayser-Fleischer halkası)


Hastalık her yaşta olabilir, nadiren 6 yaş öncesinde semptom verir. Serüloplazmine bağlı olmayan bakır (serbest bakır) kana

Слайд 63Tanı: Dokularda biriken bakır Rhodamine
boyası veya Orsein boyası görülür.
Serum

seruloplazmin seviyesinde düşme,
İdrarda bakır artışı tanıda yardımcı olur.

Tanı: Dokularda biriken bakır Rhodamineboyası veya Orsein boyası görülür. Serum seruloplazmin seviyesinde düşme,İdrarda bakır artışı tanıda yardımcı

Слайд 64α-1 ANTİTRİPSİN (A1AT) EKSİKLİĞİ
O.R geçer
Mutant A1AT proteinleri vardır.
Mutant proteinler

hepatositten salgılanamadıkları için EPR da birikirler ve lizozomal parçalanma işlemlerini

başlatırlar.
Hepatositlerin sitoplazmalarında yuvarlak oval şekilli eozinofilik AAT inklüzyonları (globülleri) oluşur.
Bu inklüzyonlar PAS pozitif ve Diastaz resistanstır.α-1 ANTİTRİPSİN (A1AT) EKSİKLİĞİO.R geçerMutant A1AT proteinleri vardır. Mutant proteinler hepatositten salgılanamadıkları için EPR da birikirler ve

Слайд 66REYE SENDROMU
Karaciğerde mikroveziküler yağlanma vardır
Beyinde masif ödem ve nekroz vardır.
Az

görülen bir hastalıktır.
Genellikle 4 yaşından küçükleri etkiler.
Progresif

nörolojik bozukluklar ile karaciğer yetmezliğine bağlı olarak ölüm görülebilir.
Hayatta kalanlarda kalıcı nörolojik hasarlar gelişir.
REYE SENDROMU Karaciğerde mikroveziküler yağlanma vardırBeyinde masif ödem ve nekroz vardır.Az görülen bir hastalıktır. Genellikle 4 yaşından

Слайд 67BİLİER SİROZLAR
Safra yollarını daraltan veya tıkayan, safra akışını engelleyerek karaciğerde

nekroz → fibrozise neden olan siroz tiplerine biliyer siroz denir.


1- Sekonder biliyer siroz
2- Primer biliyer siroz
3- Primer sklerozan kolanjit
BİLİER SİROZLARSafra yollarını daraltan veya tıkayan, safra akışını engelleyerek karaciğerde nekroz → fibrozise neden olan siroz tiplerine

Слайд 68Biliyer siroz tiplerinin tümünde portal bölgede inflamasyonun ilerleyip P-P köprüleşen

fibrozis yapması sonucunda mikronodüler siroz gelişir.

Biliyer siroz tiplerinin tümünde portal bölgede inflamasyonun ilerleyip P-P köprüleşen fibrozis yapması sonucunda mikronodüler siroz gelişir.

Слайд 69 Sekonder Bilier Siroz;
-Safra kanallarında belirgin

safra stazı, hepatoselüler hasar ve ileri dönemde fibrozis sonucu

meydana gelen sirozdur
İntrahepatik en sık obstruksiyon nedeni primer sklerozan kolangittir.
Ekstrahepatik sirozun en sık nedeni safra taşıdır.
Kardiyak siroz sağ kalp yetmezliğine bağlı gelişir. Karaciğer makroskopik olarak hindistan cevizine benzer(nutmeg).
-Safra kanal proliferasyonu ve onu çevreleyen PNL
İnfiltrasyonu, Portal ödem vardır.
Sekonder Bilier Siroz;-Safra kanallarında belirgin safra  stazı, hepatoselüler hasar ve ileri

Слайд 70Primer bilier Siroz
İntrahepatik safra yollarında ilerleyici harabiyet yapan kronik kolestaz

ile karakterize idiopatik bir sendromdur. %90 kadınları etkiler.Orta yaşta klinik

bulgu verir.
Hastaların %50 sinde asemptomatikken, yarısında kaşıntı ilk ve en önemli bulgudur. Sıklıkla otoimmün hastalıklar eşlik eder.(hashimato tiroiditi,RA, skleroderma, sikka sendromu)
Tanıda ; ALP,GGT artışı,%95 AMA pozitifliği,kolesterol yüksekliği vardır.
Kesin tanısı; Kc Bx de orta boy safra yolu hasarı, Portal bölgelerde yoğun lenfosittik infiltrasyon gösterilir.
Safra kanallarının Granülomatöz iltihap ile harabiyeti
(florid duktus lezyonu)
Tedavide;ursodeoksikolik asit,İmmünsüpressifler. Kc Tx yapılabilir.
Primer bilier Sirozİntrahepatik safra yollarında ilerleyici harabiyet yapan kronik kolestaz ile karakterize idiopatik bir sendromdur. %90 kadınları

Слайд 71Primer Sklerozan Kolanjit
-Portal alanlarda periduktal inflamasyon ve fibrozis.

-Eekstra ve

intrahepatik safra kanallarında segmental stenoz

Primer Sklerozan Kolanjit-Portal alanlarda periduktal inflamasyon ve fibrozis. -Eekstra ve intrahepatik safra kanallarında segmental stenoz

Слайд 72KARACİĞER TÜMÖRLERİ
Oral kontraseptif kullanımı ile
karaciğerde sıklığı artan tümörler:
Kavernöz hemangiom
Fokal

nodüler hiperplazi
Hepatosellüler adenom (en çok ilişkili)

KARACİĞER TÜMÖRLERİOral kontraseptif kullanımı ile karaciğerde sıklığı artan tümörler:Kavernöz hemangiomFokal nodüler hiperplaziHepatosellüler adenom (en çok ilişkili)

Слайд 73Karaciğerin Benign Tümörleri
Kavernöz Hemanjioma
En sık primer benign karaciğer tümörüdür.


Genellikle kapsüle yakın lokalize,< 2 cm çapında, multipl olabilen iyi

sınırlı tm. lerdir.
Radyolojik olarak metastatik tümör ile karışabilir.
Yanlışlıkla iğne biyopsisi yapılırsa masif abdomen kanamalarına neden olabilir.
Karaciğerin Benign Tümörleri  Kavernöz HemanjiomaEn sık primer benign karaciğer tümörüdür. Genellikle kapsüle yakın lokalize,< 2 cm

Слайд 74Hepatosellüler Adenom
OCS kullanan kadınlarda oluşur.
OCS kullanımı bırakılınca kaybolabilir .
Genellikle

kapsül altında lokalizedir
İyi sınırlı, kapsüllü safra ile boyalı, birkaç

tane olabilen, çapları ileri derecede değişken olan, (30 cm olabilir) tümörlerdir.
Büyük boyutlara ulaşıp hepatosellüler kanseri taklit edebilir.
Benign bir tümördür, nadiren hepatosellüler kansere dönüşebilir.
Hepatosellüler Adenom OCS kullanan kadınlarda oluşur. OCS kullanımı bırakılınca kaybolabilir .Genellikle kapsül altında lokalizedir İyi sınırlı, kapsüllü

Слайд 75Fokal Nodüler Hiperplazi
İyi sınırlı, ince bir kapsüle sahip, ortasında gri

beyaz, deprese stellat skar bulunan çapı birkaç cm olabilen bir

nodül şeklindeki yapıdır.
Fokal vasküler hasar sonucu gelişen bu nodüler yapılar neoplazm değildir.
En sık genç-orta yaş döneminde oluşur.
Bunlardan malignite gelişmez.

Fokal Nodüler Hiperplazi İyi sınırlı, ince bir kapsüle sahip, ortasında gri beyaz, deprese stellat skar bulunan çapı

Слайд 76Malign Karaciğer Tümörleri
Metastatik tümörler (en sık)
Hepatosellüler Karsinom (en sık primer

malign karaciğer kanseridir)
Kolonjiosellüler Karsinom:
Hepatoblastoma (çocuklarda olur)
Anjiosarkom:

Malign Karaciğer Tümörleri Metastatik tümörler (en sık)Hepatosellüler Karsinom (en sık primer malign karaciğer kanseridir)Kolonjiosellüler Karsinom:Hepatoblastoma (çocuklarda olur)Anjiosarkom:

Слайд 77 HEPATOSELLÜLER KANSER (HCC/HEPATOMA):
Karaciğerin primer kanserlerinin % 90’ıdır.
Çok nadir olarak

hepatokolanjikarsinom şeklinde olabilir.
50 yaşından sonra sıktır ve erkeklerde 3

kat daha çok görülür.
Düşük insidanslı bölgelerde hastalık 6-7. dekatlarda, yüksek insidanslı bölgelerde 3-4. dekatlarda ortaya çıkar.
HEPATOSELLÜLER KANSER (HCC/HEPATOMA): Karaciğerin primer kanserlerinin % 90’ıdır. Çok nadir olarak hepatokolanjikarsinom şeklinde olabilir. 50 yaşından

Слайд 78Etiyolojik faktörler:
Major etiyolojik faktörler HBV, HCV alkolizm, aflotoksin
Diğer faktörler: tirozinemi

ve kalıtsal hemakromatozisdir.

% 60-80 siroz zemininde gelişir. Siroz gelişimi

çok önemlidir ancak bazı durumlarda siroz gelişmeksizin de kanser olabilir.
Etiyolojik faktörler:Major etiyolojik faktörler HBV, HCV alkolizm, aflotoksinDiğer faktörler: tirozinemi ve kalıtsal hemakromatozisdir. % 60-80 siroz zemininde

Слайд 79Batıda en sık alkolik siroz, diğer bölgelerde HBV’na bağlı siroz

sık nedendir.
HBV ile enfekte olmayan kimselerde; HCV enfeksiyonu ile

oluşan siroz, alkolik siroz ve primer hemokromatozis’e bağlı siroz hepatosellüler kanser için major risk faktörleridir.

Batıda en sık alkolik siroz, diğer bölgelerde HBV’na bağlı siroz sık nedendir. HBV ile enfekte olmayan kimselerde;

Слайд 81Batı dünyasında HCV infeksiyonu HBV den daha sık HCC ve

siroz nedenidir.
Aflotoksin de etiyolojide önemlidir.
Herediter tirozinemi: Son derece

nadir
olan bir genetik hastalıktır ancak HSK’ya
neden olma ihtimali son derece yüksektir
(>%40 ).
Batı dünyasında HCV infeksiyonu HBV den daha sık HCC ve siroz nedenidir. Aflotoksin de etiyolojide önemlidir. Herediter

Слайд 82Karaciğer Kanseri İçin 3 Major Risk Faktörü
Kronik viral hepatitler
Kronik alkolizm
Aflotoksin

Karaciğer Kanseri İçin 3 Major Risk Faktörü Kronik viral hepatitlerKronik alkolizmAflotoksin

Слайд 83HEPATİK KOLANJİOKARSİNOM
Etiyolojik faktörler:
Thorotrast
Colonorsis sinensis
Primer sklerozan kolanjitis
Karoli Hastalığı
Çoğu vakada etken bilinmez.HEPATİK KOLANJİOKARSİNOMEtiyolojik faktörler:ThorotrastColonorsis sinensisPrimer sklerozan kolanjitisKaroli HastalığıÇoğu vakada etken bilinmez.

Слайд 84Morfoloji:
Nonsirotik karaciğerde oluşur.
Tipik olarak aşırı fibröz stroması olan multipl

kitleler yapar.
Safra duktus epitelinden gelişen adenokarsinomdur.
Radyolojik ve mikroskopik olarak;
metastatik

adenokarsinomlarla sık
karışır.


Morfoloji: Nonsirotik karaciğerde oluşur.Tipik olarak aşırı fibröz stroması olan multipl kitleler yapar. Safra duktus epitelinden gelişen adenokarsinomdur.Radyolojik

Слайд 85Kronik Kolesistit
Safra kesesi içerisinde taş varlığı kr. kolesistit
tanısı için yeterlidir.


Mikroskopi: Submukoza ve serozada fibrozis
nedeni ile duvar kalınlaşmıştır. Arterlerin
duvarlarında hyalin

kalınlaşmalar görülür. Duvar
katlarında lenfosit toplulukları olabilir.
Kronik KolesistitSafra kesesi içerisinde taş varlığı kr. kolesistittanısı için yeterlidir. Mikroskopi: Submukoza ve serozada fibrozisnedeni ile duvar

Слайд 86Kronik kolesistite bulunan bazı
değişiklikler:
Aschoff-Rokitansky Sinüsleri
Kolesterolozis - kolesterol polipi


Porselen Safra Kesesi
Xantogranülomatoz kolesistit
Safra kesesi Hidropsu

Kronik kolesistite bulunan bazıdeğişiklikler: Aschoff-Rokitansky Sinüsleri Kolesterolozis - kolesterol polipi Porselen Safra KesesiXantogranülomatoz kolesistit Safra kesesi Hidropsu

Слайд 87SAFRA KESESİ KANSERİ (SKK)
Çoğunluğu (%90) Adenokanserdir
%60-90 safra taşı ile birliktedir.

Kese boynunda yerleşenler taş semptomlarına yol açarlar.
Genellikle infiltratif, nadir olarak

yüzeyden lümene kabarıklık (polipoid) oluşturarak gelişir.
Yayılım en sık karaciğere olur(direkt invazyon).
SAFRA KESESİ KANSERİ (SKK)Çoğunluğu (%90) Adenokanserdir%60-90 safra taşı ile birliktedir. Kese boynunda yerleşenler taş semptomlarına yol açarlar.Genellikle

Слайд 88Ekstrahepatik Safra Kanalı Ve Ampulla Vateri Karsinomları
Etiyolojk faktörler:
·  Safra

taşları 1/3 vakada vardır.
·  Colonorsis sinensis
·  Primer sklerozan kolanjit
·  İnflamatuar

barsak hastalıkları
·  Koledok kistleri
Ekstrahepatik Safra Kanalı Ve Ampulla Vateri KarsinomlarıEtiyolojk faktörler:  ·  Safra taşları 1/3 vakada vardır. ·  Colonorsis sinensis ·  Primer

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика