Разделы презентаций


Презентация на тему Студенттің өзіндік жұмысы Тақырыбы : Төменгі жақ екінші кіші азу тістерін

Содержание

Жоспары: КІРІСПЕНЕГІЗГІ БӨЛІМ1. Төменгі жақ екінші кіші азу тісінің анатомиясы2.Төменгі жақ екінші кіші азу тістерін модельдеу ҚОРЫТЫНДЫ

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Студенттің өзіндік жұмысы
Тақырыбы: Төменгі

жақ екінші кіші азу тістерін мүсіндеу.Жоғарғы жақ бірінші кіші азу

тістерінің суретін салу
Кафедра:Ортопедиялық және терапиялық стоматология
Дисциплина:Реставрациялық стоматология
Факультет:Стоматология
Курс:4

Орындаған:Әлібек Айдар
Тобы:402
Тексерген:Исбулатов Е.С.

Ақтөбе, 2019ж

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Студенттің өзіндік жұмысыТақырыбы: Төменгі жақ екінші кіші азу тістерін мүсіндеу.Жоғарғы

Слайд 2Жоспары:

КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. Төменгі жақ екінші кіші азу тісінің анатомиясы
2.Төменгі

жақ екінші кіші азу тістерін модельдеу
ҚОРЫТЫНДЫЖоспары: КІРІСПЕНЕГІЗГІ БӨЛІМ1. Төменгі жақ екінші кіші азу тісінің анатомиясы2.Төменгі жақ екінші кіші азу тістерін модельдеу ҚОРЫТЫНДЫ

Слайд 3төменгі жақтың екінші кіші азу тісі
ИТ ЖӘНЕ ҮЛКЕН АЗУ ТІСТЕРДІҢ

АРАСЫНДА ОРНАЛАСУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ-ТӨМЕНГІ ЖАҚТЫҢ КІШІ АЗУ ТІСТЕРІ ОСЫ АТАЛҒАН ТІСТЕРДІҢ

МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИТТЕРІНЕ ИЕ.ТАҒАМ ЖҰЛУ ПРОЦЕССІНЕ БЕЛСЕНЕ АРАЛАСАДЫ.
ТӨМЕНГІ ЖАҚТЫҢ ЕКІНШІ КІШІ АЗУ ТІСТЕРІ ВАРИАБЕЛЬДІ БОЛЫП КЕЛЕДІ ЖӘНЕ РЕДУКЦИЯҒА КӨП ҰШЫРАЙДЫ.БІРІНШІ КІШІ АЗУ ТІСКЕ ҚАРАҒАНДА ҮЛКЕН АЗУ ТІСТЕРДІҢ БЕЛГІЛЕРІ ЖАҚСЫ ДАМЫҒАН.

төменгі жақтың екінші кіші азу тісіИТ ЖӘНЕ ҮЛКЕН АЗУ ТІСТЕРДІҢ АРАСЫНДА ОРНАЛАСУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ-ТӨМЕНГІ ЖАҚТЫҢ КІШІ АЗУ ТІСТЕРІ

Слайд 4ТӨМЕНГІ ЖАҚТЫҢ ЕКІНШІ КІШІ АЗУ ТІСІНІҢ ВЕСТИБУЛЯРЛЫ БЕТІ БІРІНШІ КІШІ

АЗУ ТІСКЕ ҰҚСАС. МЕДИАЛЬДЫ,ДИСТАЛЬДЫ ЖӘНЕ ҰЗЫНА БОЙЫ СОЗЫЛҒАН БІЛІКШЕЛЕР АЖЫРАТЫЛАДЫ.БҮЙІР

БІЛІКШЕЛЕР ТІС САУЫТЫНЫҢ ОРТАҢҒЫ БӨЛІМІНДЕ СЫРТҚА ИІЛЕДІ.СӘЙКЕСІНШЕ МЕДИАЛЬДЫ ЖӘНЕ ДИСТАЛЬДЫ ТЕРЕҢДІКТЕР АЖЫРАТЫЛАДЫ.ҚОСЫМША ДИСТАЛЬДЫ БІЛІКШЕ ДИСТАЛЬДЫ ТЕРЕҢДІКТЕ ОРНАЛАСҚАН.

ТӨМЕНГІ ЖАҚТЫҢ ЕКІНШІ КІШІ АЗУ ТІСІНІҢ ВЕСТИБУЛЯРЛЫ БЕТІ БІРІНШІ КІШІ АЗУ ТІСКЕ ҰҚСАС. МЕДИАЛЬДЫ,ДИСТАЛЬДЫ ЖӘНЕ ҰЗЫНА БОЙЫ

Слайд 5 1 — ұзына бойы созылған білікше; 2 — медиальды

білікше; 3 — дистальды білікше; 4 — медиальды тереңдік; 5

— дистальды тереңдік; 6— тіс мойны; 7 — медиальды бұрыш; 8 — дистальды бұрыш
1 — ұзына бойы созылған білікше; 2 — медиальды білікше; 3 — дистальды білікше; 4 —

Слайд 6ШАЙНАУ БЕТІНДЕ 3 ОДОНТОМЕР АЖЫРАТЫЛАДЫ.Олар:
1.Вестибулярлы
2.медиальды тілдік
3.дистальды тілдік


ШАЙНАУ БЕТІНДЕ 3 ОДОНТОМЕР АЖЫРАТЫЛАДЫ.Олар:1.Вестибулярлы2.медиальды тілдік3.дистальды тілдік

Слайд 7ВЕСТИБУЛЯРЛЫ ОДОНТОМЕР ЕҢ ІРІСІ БОЛЫП КЕЛЕДІ,ШАЙНАУ БЕТІНІҢ ҮЛКЕН БӨЛІГІН АЛЫП

ЖАТАДЫ.ТІЛДІК ОДОНТОМЕРЛЕРДЕН ОРТАЛЫҚ ФИССУРА АРҚЫЛЫ БӨЛІНГЕН,АЛ ЛИНГВАЛЬДЫ ОДОНТОМЕРЛЕР ӨЗ КЕЗЕГІНДЕ

ЛИНГВАЛЬДЫ САЙМЕН БӨЛІНГЕН.ҰЗЫНА БОЙЫ.МЕДИАЛЬДЫ ЖӘНЕ ДИСТАЛЬДЫ БІЛІКШЕЛЕР АЖЫРАТЫЛАДЫ..
МЕДИАЛЬДЫ ТІЛДІК ОДОНТОМЕР ШАЙНАУ БЕТІНІҢ АЗ БӨЛІГІНДЕ ЛОКАЛИЗАЦИЯЛАНҒАН.ОЛ ДИСТАЛЬДЫ ТІЛДІК ОДОНТОМЕРДЕН КӨЛЕМДІ КЕЛЕДІ.МЕДИАЛЬДЫ ТІЛДІК ОДОНТОМЕРЛЕРДІҢ БІЛІКШЕЛЕРІ ОРТАЛЫҚ ФИССУРАҒА БАҒЫТТАЛҒАН.

ВЕСТИБУЛЯРЛЫ ОДОНТОМЕР ЕҢ ІРІСІ БОЛЫП КЕЛЕДІ,ШАЙНАУ БЕТІНІҢ ҮЛКЕН БӨЛІГІН АЛЫП ЖАТАДЫ.ТІЛДІК ОДОНТОМЕРЛЕРДЕН ОРТАЛЫҚ ФИССУРА АРҚЫЛЫ БӨЛІНГЕН,АЛ ЛИНГВАЛЬДЫ

Слайд 8Дистальды тілдік одонтомер көлемі жағынан ең кіші одонтомер.сәйкесінше орталық фиссураға

бағытталған білікшелері ажыратылады.

Дистальды тілдік одонтомер көлемі жағынан ең кіші одонтомер.сәйкесінше орталық фиссураға бағытталған білікшелері ажыратылады.

Слайд 9Тілдік одонтомерлер тіс сауыты биіктігінің 2/3 бөлігін алып жатыр.тіс сауыты

оральды бағытқа еңкейіп тұрады.
Контактілі беттерінде вестибулярлы және лингвальды контурлар ажыратылады.Вестибулярлы

контур шығыңқы келеді,ал лингвальды айқын емес шығыңқы келеді.
Тілдік одонтомерлер тіс сауыты биіктігінің 2/3 бөлігін алып жатыр.тіс сауыты оральды бағытқа еңкейіп тұрады.Контактілі беттерінде вестибулярлы және

Слайд 10МОДЕЛЬДЕУ
БАСТАПҚЫ ЭТАПТА ҰРТТЫҚ,ТІЛДІК БЕТІНЕ РОМБТӘРІЗДІ,АЛ ШАЙНАУ БЕТІНЕ ОВАЛЬДЫ ФОРМА БЕРЕМІЗ.
ҰРТТЫҚ

БЕТІНДЕ МОЙЫНАЛДЫ АЙМАҒЫНАН БАСТАЛАТЫН ҮЗГІШ ТӨМПЕШІКТЕ АЯҚТАЛАТЫН ИІЛГЕН ҰЗЫНА БОЙЫ

СОЗЫЛҒАН ВАЛИКТІ МОДЕЛЬДЕЙМІЗ.
ҰРТТЫҚ БЕТІНІҢ БҮЙІР ЖАҒЫНДА ДИСТАЛЬДЫ ЖӘНЕ МЕДИАЛЬДЫ ВАЛИКТЕРДІ ҚҰРАЙМЫЗ.ОЛАРДЫҢ АРАСЫНДА ТҮЗІЛГЕН ТЕРЕҢДІКТЕР УШБҰРЫШ ПІШІНДІ.

МОДЕЛЬДЕУБАСТАПҚЫ ЭТАПТА ҰРТТЫҚ,ТІЛДІК БЕТІНЕ РОМБТӘРІЗДІ,АЛ ШАЙНАУ БЕТІНЕ ОВАЛЬДЫ ФОРМА БЕРЕМІЗ.ҰРТТЫҚ БЕТІНДЕ МОЙЫНАЛДЫ АЙМАҒЫНАН БАСТАЛАТЫН ҮЗГІШ ТӨМПЕШІКТЕ АЯҚТАЛАТЫН

Слайд 11 А — медиальді беті В — дистальді беті; С

— вестибулярлы беті; D — таңдайлық беті

А — медиальді беті В — дистальді беті; С — вестибулярлы беті; D — таңдайлық беті

Слайд 12А — медиальді беті; В — дистальді беті;
1 — ұзына

бойы созылған білікше; 2 — медиальді білікше; 3 — дистальді

білікше; 4 — үзгіш төмпешік; 5 — медиальді төмпешік; б — дистальді төмпешік; 7 — медиальді тереңдік; 8 — дистальді тереңдік; 9 — медиальді ойыс; 10 — дистальная ойыс; 11 — экватор
А — медиальді беті; В — дистальді беті;1 — ұзына бойы созылған білікше; 2 — медиальді білікше;

Слайд 13МОЙЫНАЛДЫ БӨЛІКТЕ,ҮШ БІЛІКШЕ ҚОСЫЛҒАН АЙМАҚТА ШЫҒЫҢҚЫ ЭКВАТОР ТҮЗІЛЕДІ.
ШАЙНАУ БЕТІНДЕ МОДЕЛЬДЕУ

КЕЗІНДЕ ЕҢ АЛДЫМЕН ОРТАЛЫҚ ФИССУРА ЖАСАЛАДЫ.КЕЙІН ҰЗЫНА БОЙЫ СОЗЫЛҒАН ВАЛИКТЕН

МАССИВТІ ВЕСТИБУЛЯРЫ ТӨМПЕШІК ЖАСАЙМЫЗ.ТІЛДІК ТӨМПЕШІКТЕР КӨЛЕМІ ЖАҒЫНАН КІШІ КЕЛЕДІ.ОНЫҢ ҰЗЫНА БОЙЫ СОЗЫЛҒАН ВАЛИГІ ОРТАЛЫҚ ФИССУРАҒА БАҒЫТТАЛАДЫ.
МОЙЫНАЛДЫ БӨЛІКТЕ,ҮШ БІЛІКШЕ ҚОСЫЛҒАН АЙМАҚТА ШЫҒЫҢҚЫ ЭКВАТОР ТҮЗІЛЕДІ.ШАЙНАУ БЕТІНДЕ МОДЕЛЬДЕУ КЕЗІНДЕ ЕҢ АЛДЫМЕН ОРТАЛЫҚ ФИССУРА ЖАСАЛАДЫ.КЕЙІН ҰЗЫНА

Слайд 14 А — МЕДИАЛЬНАЯ БЕТІ; В — ДИСТАЛЬДІ БЕТІ; С

— ВЕСТИБУЛЯРЛЫ БЕТІ; D — ТАҢДАЙЛЫҚ БЕТІ;
1 — ОРТАЛЫҚ ФИССУРА;

2 — ҰЗЫНА БОЙЫ СОЗЫЛҒАН БІЛІКШЕ; 3 — ВЕСТИБУЛЯРЛЫ ОДОНТОМЕРДІҢ ҮЗГІШ ТӨМПЕШІГІ; 4 — ҰЗЫНА БОЙЫ СОЗЫЛҒАН БІЛІКШЕНІҢ ЖОТАСЫ
А — МЕДИАЛЬНАЯ БЕТІ; В — ДИСТАЛЬДІ БЕТІ; С — ВЕСТИБУЛЯРЛЫ БЕТІ; D — ТАҢДАЙЛЫҚ БЕТІ;1

Слайд 15С — ВЕСТИБУЛЯРЛЫ БЕТІ; D — ТАҢДАЙЛЫҚ БЕТІ


С — ВЕСТИБУЛЯРЛЫ БЕТІ; D — ТАҢДАЙЛЫҚ БЕТІ

Слайд 16А — МЕДИАЛЬНАЯ БЕТІ; В — ДИСТАЛЬДІ БЕТІ;
С — ВЕСТИБУЛЯРЛЫ

БЕТІ; D — ТАҢДАЙЛЫҚ БЕТІ
1 — ВЕСТИБУЛЯРНОГО ОДОНТОМЕРДІҢ ҰЗЫНА БОЙЫ

СОЗЫЛҒАН БІЛІКШЕСІ; 2 — ВЕСТИБУЛЯРЛЫ ОДОНТОМЕРДІҢ ҮЗГІШ ТӨМПЕШІГІ; 3 — ПРОДОЛЬНЫЙ ВАЛИК
ТАҢДАЙЛЫҚ ОДОНТОМЕРДІҢ ҰЗЫНА БОЙЫ СОЫЗЛҒАН БІЛІКШЕСІ; 4 — ТАҢДАЙЛЫҚ ОДОНТОМЕРДІҢ ҮЗГІШ ТӨМПЕШІГІ
А — МЕДИАЛЬНАЯ БЕТІ; В — ДИСТАЛЬДІ БЕТІ;С — ВЕСТИБУЛЯРЛЫ БЕТІ; D — ТАҢДАЙЛЫҚ БЕТІ1 — ВЕСТИБУЛЯРНОГО

Слайд 17
Шайнау бетінің медиальды және дистальды беті жасалады.

Шайнау бетінің медиальды және дистальды беті жасалады.

Слайд 18Соңғы этапта шайнау бетінің микрорельефі жасалады

Соңғы этапта шайнау бетінің микрорельефі жасалады

Слайд 19ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта келе біз төменгі жақ екінші кіші азу тістерінің анатомиялық

ерекшеліктерімен,морфологиялық қасиеттерімен оларды реставрациялау ,модельдеу этаптарымен таңыстық.Әрбір тістің жеке жеке

анатомиялық құрылымын білудің болашақ реставратор стоматолог үшін практикалық маңызы зор.
ҚОРЫТЫНДЫҚорыта келе біз төменгі жақ екінші кіші азу тістерінің анатомиялық ерекшеліктерімен,морфологиялық қасиеттерімен оларды реставрациялау ,модельдеу этаптарымен таңыстық.Әрбір

Слайд 20Пайдаланған әдебиеттер

Лобовкина Л.А. Алгоритм эстетической реставрации передних и боковых

зубов. – М., 2008.
Ломиашвили Л.М. Художественное моделирование и реставрация зубов.

– М., 2008.
Лукиных Л.М. Чтение рентгенограмм зубов и челюстей в различные возрастные периоды, в норме и патологии. – Н.Н.: 2006.
Луцкая И.К. Восстановительная стоматология: оборудование, инструменты, вспомогательные материалы. – РнД., 2008.


Пайдаланған әдебиеттер Лобовкина Л.А. Алгоритм эстетической реставрации передних и боковых зубов. – М., 2008.Ломиашвили Л.М. Художественное моделирование

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика