Разделы презентаций


Презентация на тему Тема 6

Презентация на тему Презентация на тему Тема 6 из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 42 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Тема 6ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУПлан лекціїСутність планування як функції управління.Стратегічне та оперативне планування.Планування часу.
Текст слайда:

Тема 6

ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

План лекції
Сутність планування як функції управління.
Стратегічне та оперативне планування.
Планування часу.


Слайд 2
1. Сутність планування як функції управління  Планування – процес визначення цілей та завдань розвитку організації та
Текст слайда:

1. Сутність планування як функції управління

Планування – процес визначення цілей та завдань розвитку організації та прийняття рішень щодо шляхів та засобів їх досягнення.


Слайд 3
Щоб спільні зусилля співробітників організації були успішними, вони повинні знати, що від них очікується. Для цього необхідно:сформулювати
Текст слайда:

Щоб спільні зусилля співробітників організації були успішними,

вони повинні знати, що від них очікується.
Для цього необхідно:
сформулювати цілі, до яких прагне організація;
визначити шляхи досягнення встановлених цілей;
на підставі цього поставити задачі перед підрозділами організації та конкретними виконавцями.


Слайд 4
Цілі управлінського планування    Мета – це кінцевий стан, якого організація прагне досягти в
Текст слайда:

Цілі управлінського планування

Мета – це кінцевий стан, якого організація прагне досягти в певний момент у майбутньому.


Слайд 5
Глобальна мета – характеризує погляд на причину існування організації з точки зору суспільства.
Текст слайда:

Глобальна мета – характеризує погляд на причину існування організації з точки зору суспільства.
Місія організації – характеризує погляд на причину існування організації з точки зору суспільства і самої організації.

.


Слайд 6
Вимоги до цілейконкретність та вимірюваність;орієнтація у часі;реалістичність, досяжність, не перевищення можливостей організації;несуперечливість, узгодженість, взаємопов’язаність;сформульованість письмово.
Текст слайда:

Вимоги до цілей

конкретність та вимірюваність;
орієнтація у часі;
реалістичність, досяжність, не перевищення можливостей організації;
несуперечливість, узгодженість, взаємопов’язаність;
сформульованість письмово.


Слайд 7
.Задачі організації – це заяви організації про те,
Текст слайда:

.

Задачі організації – це заяви організації про те, як, за допомогою чого
вона збирається виконувати свою місію.
Задачі організації формулюються у конкретних показниках діяльності і розраховані на певні строки. Організації, як правило, встановлюють декілька задач.


Слайд 8
Зміст процесу планування полягає у пошуку відповідей на три ключових питання:де організація знаходиться у даний момент
Текст слайда:

Зміст процесу планування полягає у пошуку відповідей на три ключових питання:

де організація знаходиться у даний момент (теперішній стан)?
чого організація прагне досягти (куди вона прямує)?
як організації потрапити звідти, де вона є, туди, куди вона прагне


Слайд 9
Мета планування полягає у створенні системи планових документів, які визначають зміст та певний порядок дій для забезпечення
Текст слайда:

Мета планування полягає у створенні системи планових документів,
які визначають зміст та певний порядок дій для забезпечення тривалого існування

До підфункцій планування відносяться: цілевстановлення, прогнозування, моделювання, програмування.


Слайд 10
Прогнозування- це погляд у майбутнє, оцінка можливих шляхів розвитку, наслідків тих чи інших рішеньПланування
Текст слайда:

Прогнозування-

це погляд у майбутнє, оцінка можливих шляхів розвитку, наслідків тих чи інших рішень
Планування - це розробка послідовності дій, які дозволяють досягти бажаного


Слайд 11
Чому прогнозувати складно? Через певні невизначеностіНедостатньо знань про природні явища і процесиНевизначеність, щодо найближчих партнерів і конкурентів
Текст слайда:

Чому прогнозувати складно?

Через певні невизначеності
Недостатньо знань про природні явища і процеси
Невизначеність, щодо найближчих партнерів і конкурентів фірми
невизначеність на рівні країни (майбутньої ринкової ситуації)
Зовнішньоекономічні невизначеності (іноземні партнери)


Слайд 12
Класифікації планів організації за критерієм широти охоплюваної сфери розрізняють стратегічні й оперативні плани;за критерієм часового горизонту планування
Текст слайда:

Класифікації планів організації

за критерієм широти охоплюваної сфери розрізняють стратегічні й оперативні плани;
за критерієм часового горизонту планування плани поділяють на довгострокові й короткострокові;
за ступенем конкретизації виділяють завдання й орієнтири.Слайд 13
Завдання планування:свідома організація виробничо-господарської діяльності;спонукання працівників «заглядати в майбутнє», тобто прищеплення їм здатності погоджувати щоденні дії з
Текст слайда:

Завдання планування:

свідома організація виробничо-господарської діяльності;
спонукання працівників «заглядати в майбутнє», тобто прищеплення їм здатності погоджувати щоденні дії з перспективою розвитку організації;
 використання плану як критерію для контролю фактичних параметрів;
організація щоденної особистої праці всіх
працівників управління.


Слайд 14
Планування як діяльність охоплює:деталізацію цілей у формі завдань, вирішення яких необхідне для досягнення загальних цілей;визначення засобів і
Текст слайда:

Планування як діяльність охоплює:

деталізацію цілей у формі завдань, вирішення яких необхідне для досягнення загальних цілей;
визначення засобів і способів вирішення завдань;
забезпечення виконання завдань необхідними
ресурсами — пошук їх джерел і способів оптимального розподілу в часі, між сферами (галузями) діяльності організації та між виконавцями.


Слайд 15
види планування послідовне планування (новий план складається після закінчення терміну попереднього)Жорстке планування (конкретно вказуються всі цілі і
Текст слайда:

види планування

послідовне планування (новий план складається після закінчення терміну попереднього)
Жорстке планування (конкретно вказуються всі цілі і заходи)
Гнучке планування (враховується можливість виникнення неоднозначних умов і перегляду плану з їх урахуванням)


Слайд 16
Принципи управлінського плануванняПринцип повноти. Принцип точності. Принцип економічності. Принцип гнучкості. Принцип безперервності. Принцип участі виконавців у розробленні
Текст слайда:

Принципи управлінського планування

Принцип повноти.
Принцип точності.
Принцип економічності.
Принцип гнучкості.
Принцип безперервності.
Принцип участі виконавців у розробленні планів.


Слайд 17
2. Оперативне та стратегічне та планування.Оперативне планування повсякденний вплив менеджера на перебіг
Текст слайда:


2. Оперативне та стратегічне та планування.
Оперативне планування повсякденний вплив менеджера на перебіг господарських процесів та виконання об'єктом управління запланованих завдань і прийнятих рішень.
Виконання оперативних планів та завдань розпочинається з конкретизації оперативних планів у формі завдань і доведення їх до виконавців.


Слайд 18
Текст слайда:

Методи оперативного планування.


1. Метод послідовного опису операцій
Полягає у складанні деталізованого плану послідовного виконання робіт, який може бути поданий у формі послідовного опису операцій, схеми або таблиці


Слайд 19
Передбачають, що, коли і ким має бути зроблене у межах певних строків (початок і закінчення роботи)
Текст слайда:

Передбачають, що, коли і ким має бути зроблене у межах певних строків
(початок і закінчення роботи)

2. Графіки виконання


Слайд 20
А) Графік Гантта – інструмент розробки графіків виробничих процесів Графік Гантта щодо виконання робітіз виготовлення письмових столів
Текст слайда:

А) Графік Гантта – інструмент розробки графіків виробничих процесів

Графік Гантта щодо виконання робіт
із виготовлення письмових столів


Слайд 21
Б) Метод оцінки та перегляду планів (PERT) – це метод складання виробничого графіку, при якому виробничий
Текст слайда:

Б) Метод оцінки та перегляду планів (PERT) – це метод складання виробничого графіку, при якому виробничий процес розбивається на окремі операції .

Операції можуть здійснюватись як одночасно, так і послідовно. Далі визначається час, необхідний для виконання кожної операції. На основі цього складається таблиця наступного вигляду:


Слайд 22
В) Мережеві графіки.  Мережеве планування та управління (МПУ) Система МПУ дозволяє:формувати календарний план виконання комплексу робіт;мобілізувати
Текст слайда:

В) Мережеві графіки. Мережеве планування та управління (МПУ)

Система МПУ дозволяє:
формувати календарний план виконання комплексу робіт;
мобілізувати часові, трудові, матеріальні та грошові ресурси;
управляти комплексом робіт за принципом "провідної ланки" із прогнозуванням та попередженням можливих зривів у ході робіт;
підвищити ефективність управління шляхом чіткого поділу відповідальності між керівниками різних рівнів та виконавцями.


Слайд 23
3.Метод мережевого планування - це графічне зображення послідовності робіт і подій.Його процес полягає у побудові таблиці робіт,
Текст слайда:

3.Метод мережевого планування - це графічне зображення послідовності робіт і подій.


Його процес полягає у побудові таблиці робіт, в якій вказують їх тривалість, та мережевого графіка із зазначенням послідовності робіт. Основними поняттями мережевого планування є «події», «роботи», «мережа», «критичний шлях».

Події — певні проміжні або остаточні результати роботи.Слайд 24
Роботами (діями) є процеси, необхідні для здійснення всіх подій, крім початкових.    Між подіями встановлюються
Текст слайда:

Роботами (діями) є процеси, необхідні для здійснення всіх подій, крім початкових. Між подіями встановлюються такі зв'язки: - робота яка характеризується тривалістю, вартістю, витратами трудових, фінансових матеріальних ресурсів; - очікування, яке відбувається тоді, коли обладнання, робоча сила чи інший ресурс зайняті іншим видом робіт.


Слайд 25
Метод критичного шляху (СРМ) –це найдовший шлях (розраховується як сума часу операцій). Він визначає тривалість усього виробничого
Текст слайда:

Метод критичного шляху (СРМ) –

це найдовший шлях (розраховується як сума часу операцій). Він визначає тривалість усього виробничого процесу


Слайд 27
Послідовність виконання основних етапів планування
Текст слайда:

Послідовність виконання основних етапів планування


Слайд 28
Сутність концепці МВО:[управління за цілями” (MBO – management by objectives)].визначення мети діяльності кожному працівнику організації;забезпечення взаємозв’язку всіх
Текст слайда:

Сутність концепці МВО:

[управління за цілями” (MBO – management by objectives)].
визначення мети діяльності кожному працівнику організації;
забезпечення взаємозв’язку всіх цілей;
забезпечення досягнення кожним виконавцем встановленої мети;
співробітництво керівника та підлеглого у визначенні цілей діяльності підлеглого.


Слайд 29
Переваги МВО:Оптимізація організаційної структури управління організацією.Забезпечення цілеспрямованої мотивації працівників.Ефективні методи контролю
Текст слайда:

Переваги МВО:

Оптимізація організаційної структури управління організацією.
Забезпечення цілеспрямованої мотивації працівників.
Ефективні методи контролю


Слайд 30
Недоліки МВО: Складність кількісного визначення цілей діяльності певних робіт.Імовірність витоку інформації за умов доведення цілей до кожного
Текст слайда:

Недоліки МВО:

Складність кількісного визначення цілей діяльності певних робіт.
Імовірність витоку інформації за умов доведення цілей до кожного підлеглого.
МВО вимагає:
- встановлення короткострокових цілей;
- значної бюрократії;
- високої кваліфікації персоналу.
 


Слайд 31
3. Стратегічне планування    Стратегія – це генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу приорітетів
Текст слайда:

3. Стратегічне планування

Стратегія – це генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу приорітетів та ресурсів організації для досягнення її цілей.


Слайд 32
Основні елементи стратегії:Сфера стратегії;Розподіл ресурсів;Конкурентні переваги;Синергія.
Текст слайда:

Основні елементи стратегії:

Сфера стратегії;
Розподіл ресурсів;
Конкурентні переваги;
Синергія.


Слайд 33
Піраміда стратегій
Текст слайда:

Піраміда стратегій


Слайд 34
Послідовність етапів стратегічного планування
Текст слайда:

Послідовність етапів стратегічного планування


Слайд 35
Елементи змісту місії:головні цілі діяльності;основні споживачі;товари (послуги), що виробляються (надаються);ринки або сегменти ринку діяльності;специфіка фірми з точки
Текст слайда:

Елементи змісту місії:

головні цілі діяльності;
основні споживачі;
товари (послуги), що виробляються (надаються);
ринки або сегменти ринку діяльності;
специфіка фірми з точки зору задоволення потреб клієнтів;
конкурентні переваги.


Слайд 36
Зовнішній аналіз – процес оцінки зовнішніх щодо організації факторів. Для вивчення впливу зовнішніх факторів
Текст слайда:

Зовнішній аналіз – процес оцінки зовнішніх щодо організації факторів.
Для вивчення впливу зовнішніх факторів усю їх сукупність поділяють на:
а) глобальні фактори;
б) галузеві фактори.


Слайд 37
Внутрішній аналіз – це процес оцінки факторів, які виникають в межах самої організації
Текст слайда:

Внутрішній аналіз – це процес оцінки факторів, які виникають в межах самої організації та є результатом діяльності або бездіяльності її керівництва.


Слайд 38
SWOT- аналіз S – strenght – сила,W – weakness – слабкість,O – opportunites – можливості,T – threats
Текст слайда:

SWOT- аналіз

S – strenght – сила,
W – weakness – слабкість,
O – opportunites – можливості,
T – threats – загрози.


Слайд 39
Класифікація стратегій за цілями:стратегія зростання;стратегія стабільності;реструктивна стратегія;комбінована стратегія.
Текст слайда:

Класифікація стратегій за цілями:
стратегія зростання;
стратегія стабільності;
реструктивна стратегія;
комбінована стратегія.


Слайд 41
Класифікація типових стратегій бізнесу:стратегія контролю за витратами;стратегія диференціації;стратегія фокусування.
Текст слайда:

Класифікація типових стратегій бізнесу:
стратегія контролю за витратами;
стратегія диференціації;
стратегія фокусування.


Слайд 42
Дякую за увагу
Текст слайда:

Дякую за увагу


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика