Разделы презентаций


Презентация на тему УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПЕРСОНАЛУ

Содержание

ПЛАНВстановлення посадових окладів. Тарифікація педагогічних працівників.Встановлення пільг: постійних, спеціальних, індивідуальних.Встановлення надбавок, доплат, здійснення преміювання.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПЕРСОНАЛУ

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПЕРСОНАЛУ

Слайд 2ПЛАН
Встановлення посадових окладів. Тарифікація педагогічних працівників.
Встановлення пільг: постійних, спеціальних, індивідуальних.
Встановлення

надбавок, доплат, здійснення преміювання.

ПЛАНВстановлення посадових окладів. Тарифікація педагогічних працівників.Встановлення пільг: постійних, спеціальних, індивідуальних.Встановлення надбавок, доплат, здійснення преміювання.

Слайд 3Удосконалення структури персоналу. Сумісництво. Суміщення посад. Розширення зони обслуговування.
Застосування заходів

дисциплінарного впливу як один із елементів оцінювання тривалості та складності

робіт.

Удосконалення структури персоналу. Сумісництво. Суміщення посад. Розширення зони обслуговування.Застосування заходів дисциплінарного впливу як один із елементів оцінювання

Слайд 4Визначення заробітної плати і пільг.
Заробітна плата – грошова винагорода, виплачувана

організацією робітнику за виконану роботу,
яка спрямована на винагороду службовців

за виконану роботу (реалізовані послуги) і на мотивацію досягнення бажаного рівня продуктивності.

Визначення заробітної плати і пільг.Заробітна плата – грошова винагорода, виплачувана організацією робітнику за виконану роботу, яка спрямована

Слайд 5Організація не може набрати й утримати робочу силу, якщо вона

не виплачує винагороду по конкурентоспроможних ставках і не має шкали

оплати, що стимулює людей до роботи в даному місці.
Організація не може набрати й утримати робочу силу, якщо вона не виплачує винагороду по конкурентоспроможних ставках і

Слайд 6Соціальні цілі кадрової політики передбачають
поліпшення матеріального та нематеріального становища працівників:
заробітної

плати
соціальних виплат,
скорочення робочого часу,
обладнання робочих місць,
вимоги надання

більшої свободи дій та права на участь у прийнятті управлінських рішень.
Соціальні цілі кадрової політики передбачаютьполіпшення матеріального та нематеріального становища працівників:заробітної платисоціальних виплат, скорочення робочого часу, обладнання робочих

Слайд 7Оплата за працю працівникам повинна
не тільки виплачуватися по ставках,


містити різні винагороди за досягнення працівників.
ЇЇ розмір повинен визначатися не

тільки виконаною роботою, але і має стимулювати працівника до поліпшення якості виконуваної роботи.
Оплата за працю працівникам повинна не тільки виплачуватися по ставках, містити різні винагороди за досягнення працівників.ЇЇ розмір

Слайд 8Оплата праці
регулюється шляхом установлення державою розміру мінімальної заробітної плати,


норм, гарантій, компенсацій, умов і розмірів оплати праці працівників,
угодами,

що укладаються на державному, галузевому, регіональному рівнях та на підприємствах.
Оплата праці регулюється шляхом установлення державою розміру мінімальної заробітної плати, норм, гарантій, компенсацій, умов і розмірів оплати

Слайд 9Ст. 97 Ч. 2 КЗпП України
Форма і системи оплати

праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів,

умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат
встановлюються організаціями самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими (регіональними угодами).
Ст. 97 Ч. 2 КЗпП України Форма і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки,

Слайд 10Конкретні розміри
тарифних ставок , посадових окладів, а також надбавок, доплат,

премій і винагород


встановлюються власником або уповноваженим органом з урахуванням

зазначених вимог.
Конкретні розміритарифних ставок , посадових окладів, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються власником або уповноваженим

Слайд 11УВАГА!
Власник не має права в односторонньому порядку примати рішення щодо

питань оплати праці, які погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективним

договором

УВАГА!Власник не має права в односторонньому порядку примати рішення щодо питань оплати праці, які погіршують умови, встановлені

Слайд 12 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:
«Про оплату праці»

від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР
«Про відпустки» від 15 листопада

1996 року № 504/96-ВР
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ
«Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 року № 889-IV

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИЗАКОНИ УКРАЇНИ:«Про оплату праці» від 24 березня 1995 року

Слайд 13ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, накази Міністерств:
«Про роботу за сумісництвом працівників

державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 року № 245


«Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 № 301
«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року № 1298

Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28.06.1993 № 43
Наказ Міністерства освіти і науки України „ Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ ” від 26.09.2005 №557

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, накази Міністерств:«Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня

Слайд 14ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

Колективний договір,

Правила внутрішнього трудового розпорядку,

Посадові (робочі) ін-струкції.

ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:Колективний договір,Правила внутрішнього трудового розпорядку, Посадові (робочі) ін-струкції.

Слайд 15 Замість встановлення доплати у відповідному розмірі відсотків посадового окладу

за збільшення обсягу виконуваних робіт, розширену зону обслуговування, суміщення посад

або призначення за сумісництвом працівники призначаються на 1,3, 1,5, 1,25 ставки;

помічнику вихователя встановлюється доплата за розширену зону обслуговування, але не зазначено її розмір. Ця доплата встановлюється з некоректним формулюванням «на час листа непрацездатності» замість «за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника»;

має місце видання такого наказу „Про зміну навантаження” : „Гук І.А., 1 ст. секретаря, 0.5 ст. лаборанта, зняти 0,5ст. лаборанта і додати 0,3ст. ПСП (?) з 25.08.09 і вважати її повне навантаження 1 ст. секретаря і 0,3 ст. ПСП”,

завгоспу встановлено доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, що суперечить нормативам, бо ця посада відноситься до керівних;

за розширену зону обслуговування встановлюється доплата кастелянші але при цьому вакансія кастелянші відсутня, не є зрозумілим розмір встановленої доплати - 0,2% посадового окладу (біля 1 грн.).
Замість встановлення доплати у відповідному розмірі відсотків посадового окладу за збільшення обсягу виконуваних робіт, розширену зону

Слайд 16Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року

№108/95-ВР
форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми

посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюється підприємствами з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими угодами, колективним договором.

Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року №108/95-ВР форми і системи оплати праці, розцінки,

Слайд 17До таких норм і гарантій належать:
а) норми оплати за роботу:
у

надурочний час,
у вихідні, святкові і неробочі дні,
у нічний час,
у разі

невиконання норм виробітку не з вини працівника, за час простою не з вини працівника,
працівникам віком до 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи,

До таких норм і гарантій належать:а) норми оплати за роботу:у надурочний час,	у вихідні, святкові і неробочі дні,у

Слайд 18


б) гарантії:
оплата щорічних відпусток,

оплата відпусток у зв'язку із вагітністю і

пологами та до досягнення дитиною трирічного віку,

збереження заробітної плати на

час виконання державних та громадських обов'язків, направлення на обстеження у медичному закладі,
б) гарантії:оплата щорічних відпусток,оплата відпусток у зв'язку із вагітністю і пологами та до досягнення дитиною трирічного віку,збереження

Слайд 19
збереження заробітної плати на час переведення за станом здоров'я на

легшу нижче оплачувану роботу,
збереження заробітної плати на час переведення тимчасово

на іншу роботу у зв'язку з виробничою необхідністю,
гарантії та компенсації при переїзді в іншу місцевість, при службових відрядженнях тощо.

збереження заробітної плати на час переведення за станом здоров'я на легшу нижче оплачувану роботу,збереження заробітної плати на

Слайд 20Важливою гарантією для працівника є встановлення мінімальної заробітної плати, розмір

якої визначається Верховною радою України.
З 01.12.2006 розмір посадового окладу має

бути не нижчим від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.
Важливою гарантією для працівника є встановлення мінімальної заробітної плати, розмір якої визначається Верховною радою України.З 01.12.2006 розмір

Слайд 21Постанова КМУ
«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та

організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298
Постанова КМУ«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників

Слайд 221. Затвердити:
Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

(далі - Єдина тарифна сітка) згідно з додатком 1.
Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється Кабінетом Міністрів України;
схему тарифних розрядів посад керівних, наукових, «науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій»

1. Затвердити: Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих

Слайд 23

2. Установити, що посадові оклади проректорів, заступників керівників бюджетних установ,

закладів та організацій, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів

та організацій встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче
ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цією постановою.

2. Установити, що посадові оклади проректорів, заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій, заступників керівників структурних підрозділів

Слайд 243. Установити:
2) надбавки працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки

заробітної плати, тарифної ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо

важливої роботи (на період її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

3. Установити:2)	надбавки працівникам:а)	у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):за високі досягнення у

Слайд 25УВАГА !
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і

порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

УВАГА !У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або

Слайд 26б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" -

у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу

(ставки заробітної плати);
в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" -10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

б)	за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР

Слайд 27УВАГА!
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх

діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням.
За

наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.
Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;
УВАГА!Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним

Слайд 28
3) доплати працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної

ставки):
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад);
за

розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

3)	доплати працівникам:а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за

Слайд 29УВАГА!
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та

організацій,
їх заступникам,
керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та

організацій,
їх заступникам;

УВАГА!Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих

Слайд 30б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу)

за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено

законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

б)	у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий

Слайд 31
в) за вчене звання:
професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового

окладу (ставки заробітної плати)
доцента, старшого наукового співробітника - у граничному

розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
г) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

в)	за вчене звання:професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати)доцента, старшого наукового співробітника

Слайд 32г) за використання в роботы дезінфікуючих засобів, а також працівникам,

які зайняті прибиранням туалетів – у розмірі 10% посадового (місячного)

окладу.
г) за використання в роботы дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів – у розмірі

Слайд 33

д) водіям автотранспортних засобів:
надбавки за класність водіям II класу -

10 відсотків, водіям І класу - 25 відсотків установленої тарифної

ставки за відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

д) водіям автотранспортних засобів:надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям І класу - 25

Слайд 344. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,

при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та

організацій у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

4.	Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних

Слайд 35

а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових

окладів та доплат і надбавок до них;
б) надавати працівникам матеріальну допомогу,в

тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;
в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

а)	установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;б)	надавати

Слайд 36УВАГА!
Преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери,

їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів,

надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

УВАГА!Преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат

Слайд 37Основною нормативною базою для встановлення посадових окладів і ряду доплат

та надбавок працівникам освіти є
Наказ від 26.09.2005 №557 «Про упорядкування

умов оплати праці та затвердження окремих тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
Наказ від 25.10.2005 №614 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки» від 26.09.2005 №557
Основною нормативною базою для встановлення посадових окладів і ряду доплат та надбавок працівникам освіти єНаказ від 26.09.2005

Слайд 38Тарифікація педагогічних працівників здійснюється на підставі
Інструкції про порядок обчислення заробітної

плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993

№102.
Тарифікація педагогічних працівників здійснюється на підставіІнструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти

Слайд 39Відрізняються між собою тривалістю робочого часу і оплатою праці

Відрізняються між собою тривалістю робочого часу і оплатою праці

Слайд 41
СУМІСНИЦТВО – це виконання працівником,
крім основної,
іншої регулярно оплачуваної роботи

на умовах трудового договору
у вільний від основної роботи час
на

тому самому чи іншому підприємстві, в установі, організації чи у громадянина по найму.

СУМІСНИЦТВО – це виконання працівником,крім основної, іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від

Слайд 42Тривалість роботи за сумісництвом
не може перевищувати 4 години на

день і повного робочого дня у вихідний день.
Загальна тривалість

роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 години на день і повного робочого дня у вихідний

Слайд 43У сфері недержавної форми власності

робота за сумісництвом не регламентується.

У сфері недержавної форми власності робота за сумісництвом не регламентується.

Слайд 44Постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ,

організацій» від 03 квітня 1993 року №245


Положення про

умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року №43.

Постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій» від 03 квітня 1993 року №245

Слайд 45
Паспорт.

Надання дозволу чи будь-якого іншого документа з основного місця роботи

при прийнятті на роботу за сумісництвом не потрібно.


запис відомостей про

роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника й зазначається у трудовій книжці окремим рядком.

Паспорт.Надання дозволу чи будь-якого іншого документа з основного місця роботи при прийнятті на роботу за сумісництвом не

Слайд 46Заробітна плата сумісникамнараховується за фактично виконану роботу.

Заробітна плата сумісникамнараховується за фактично виконану роботу.

Слайд 47СУМІСНИЦТВО
ЗОВНІШНЄ
працівник працює за основною роботою і за

сумісництвом У РІЗНИХ ЗАКЛАДАХ
ВНУТРІШНЄ
працівник працює

В ОДНОМУ ЗАКЛАДІ як основний працівник і як сумісник
СУМІСНИЦТВО ЗОВНІШНЄ працівник працює за основною роботою і за сумісництвом  У РІЗНИХ

Слайд 48ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Не мають права працювати за сумісництвом (за винят-ком наукової,

викладацької, медичної і творчої діяль-ності) керівники державних підприємств, установ, орга-нізацій,

їх заступники, керівники структурних під-розділів, їх заступники.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Не мають права працювати за сумісництвом (за винят-ком наукової, викладацької, медичної і творчої діяль-ності) керівники державних

Слайд 49Звернути увагу!

Працівник не може одночасно виконувати роботу за основним

місцем роботи і за сумісництвом.

Для роботи за сумісництвом потрібен

окремий графік роботи, затверджений у вста-новленому порядку.


Звернути увагу! Працівник не може одночасно виконувати роботу за основним місцем роботи і за сумісництвом. 	Для роботи

Слайд 50СУМІЩЕННЯ професій (посад) – це виконання працівником
поряд зі своєю

основною роботою, обумовленою трудовим договором,
додаткової роботи за іншою професією, посадою

у межах робочого часу за основним місцем роботи
на тому самому підприємстві, установі, організації.

За суміщення професій (посад) встановлюється доплата до посадового окладу працівника у розмірі до 50% посадового окладу

СУМІЩЕННЯ професій (посад) – це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором,додаткової роботи за

Слайд 51Звернути увагу!

При суміщенні посад працівник виконує роботу за суміщуваною

посадою одночасно з основною роботою.
Графік відпрацювання робочого часу не

складається.

Звернути увагу! При суміщенні посад працівник виконує роботу за суміщуваною посадою одночасно з основною роботою. 	Графік відпрацювання

Слайд 52Суміщення професій, посад
передбачає, що суміщувана посада є у штатному

розписі, але являється вакантною.
Якщо вакансія відсутня, встановити доплату за

суміщення неможливо.
Відсутність вакансії означає, що немає відповідних ставок і окладів, а також немає економії, розрахованої за цими ставками (окладами).

Суміщення професій, посад передбачає, що суміщувана посада є у штатному розписі, але являється вакантною. Якщо вакансія відсутня,

Слайд 53НАКАЗ
10.09.2015

№ 196

Про встановлення
доплати Федоровій Г.М.

Федоровій Галині Миколаївні, сторожу, надати дозвіл з 11.09.2012 поряд зі своєю основною роботою суміщувати посаду двірника та встановити їй доплату у розмірі 50% посадового окладу.

Підстава: п. наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557, ст.__ Колективного договору, наявність вакансії двірника, заява Федорової Г.М., згода профспілкового комітету.

Директор Петренко І.І.

З наказом ознайомлена:


НАКАЗ    10.09.2015

Слайд 54РОЗШИРЕННЯ ЗОНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ – це

виконання поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового

обсягу робіт за однією і тією самою професією або посадою.
РОЗШИРЕННЯ ЗОНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ – це виконання поряд зі своєю основною роботою, обумовленою

Слайд 55НАКАЗ
10.09.2015

№ 196

Про встановлення
доплати Сидоровій М.І.

Сидоровій Марії Іванівні, кухарю, з 11.09.2012 збільшити обсяг виконуваних робіт та встановити доплату у розмірі 50% посадового окладу.

Підстава: п. наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557, ст.__ Колективного договору, наявність вакансії, заява Сидорової М.І., згода профспілкового комітету.

Директор Петренко І.І.

З наказом ознайомлена:


НАКАЗ    10.09.2015

Слайд 56НАКАЗ
10.09.2015

№ 196

Про встановлення
доплати Гавриловій М.І.

Гавриловій Марії Іванівні, двірнику, з 01.10.2009 по 15.03.2010 встановити доплату у розмірі 50% посадового окладу за збільшення обсягу виконуваних робіт, у зв'язку із необхідністю прибирання листя та снігу .

Підстава: п. наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557, ст.__ Колективного договору, заява Гаврилової М.І., згода профспілкового комітету.

Директор Петренко І.І.

З наказом ознайомлена:

Немає штатної одиниці!!!

НАКАЗ    10.09.2015

Слайд 57НАКАЗ
10 вересня 2015

року

№ 196-к

Про розширення зони обслуговування
та встановлення доплати Івановій Т.П.

Керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557, ст.__ Колективного договору, враховуючи наявність вакансії, заяву Іванової Т.П. та згоду профспілкового комітету,
НАКАЗУЮ:
Івановій Тетяні Павлівні, прибиральниці, з 11.09.2012 розширити зону обслуговування, додатково прибирати коридор 1 поверху, кабінети №15,17.
Встановити Івановій Т.П. доплату у розмірі 30% посадового окладу .
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Петренко І.І.З наказом ознайомлена:
НАКАЗ    10 вересня 2015 року

Слайд 58
ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ТИМЧАСОВО ВІДСУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА (без

звільнення від своєї основної роботи) –
це фактична заміна працівника, тимчасово

відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням або з інших причин, коли відповідно до законодавства за ним зберігається робоче місце (посада).
ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ТИМЧАСОВО ВІДСУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА  (без звільнення від своєї основної роботи) –це фактична заміна

Слайд 59НАКАЗ
10.09.2015

№ 196

Про встановлення
доплати Павловій Т.М.

Павловій Тетяні Михайлівні, двірнику, встановити доплату у розмірі 50% посадового окладу за виконання обов'язків тимчасово відсутнього через хворобу основного працівника прибиральниці Іванової Т.П. з 10.09.2009 на час її відсутності.

Підстава: п. наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557, ст.__ Колективного договору, заява Павлової Т.М., згода профспілкового комітету.

Директор Петренко І.І.

З наказом ознайомлена:
НАКАЗ    10.09.2015

Слайд 60ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних підприємств, установ,

організацій, їх заступ-никам, керівникам струк-турних підрозділів, їх заступникам.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних підприємств, установ, організацій, їх заступ-никам, керівникам струк-турних підрозділів, їх

Слайд 61ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ
умови, порядок і терміни виплати премій, порядок розгляду

спорів стосовно преміювання.

обумовлює випадки, коли працівники можуть бути позбавлені премії.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯумови, порядок і терміни виплати премій, порядок розгляду спорів стосовно преміювання.обумовлює випадки, коли працівники можуть

Слайд 62Приклад
за несвоєчасне і неякісне виконання покладених на працівника обов'язків і

функцій, притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за порушення правил внутрішнього

трудового розпорядку. За порушення правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки.

Прикладза несвоєчасне і неякісне виконання покладених на працівника обов'язків і функцій, притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за

Слайд 63Розмір премії визначається
залежно від особистого трудового внеску працівників у загальні

результати роботи.

Преміювання працівників здійснюється на підставі наказу керівника закладу за

погодженням з профспілковим комітетом за фактично відпрацьований час у звітному періоді.

Розмір премії визначаєтьсязалежно від особистого трудового внеску працівників у загальні результати роботи.Преміювання працівників здійснюється на підставі наказу

Слайд 64Види преміювання
Індивідуальне преміювання - це винагорода конкретного працівника за якісне

виконання окремих завдань (посадових обов'язків),
Колективне полягає у виплаті винагороди

за підсумками роботи структурного підрозділу.
Види преміюванняІндивідуальне преміювання - це винагорода конкретного працівника за якісне виконання окремих завдань (посадових обов'язків), Колективне полягає

Слайд 65Статтею 57 Закону України «Про освіту» передбачено надання педагогічним працівникам

щорічної грошової винагороди у розмірі до одного посадового окладу.

Статтею 57 Закону України «Про освіту» передбачено надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди у розмірі до одного

Слайд 66ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика