Разделы презентаций


Презентация на тему ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ

Психологія творчості як галузь психологічного знання.Творчість – особливий феномен психічного життя людини. Творчість - діяльність, спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей, д-ть, пройнята елементами нового, вдосконалення, розвитку

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ 
Тема 1. Психологія творчості

як галузь психологічної науки
1. Психологія творчості як галузь психологічного знання.


2. Предмет і завдання психології творчості
3.Міжпредметні та внутрішньопредметні взаємозв'язки психології творчості.
4. Історія розвитку психології творчості від античності до початку ХХІ ст
5. Психологічні методи дослідження особливостей формування творчої особистості.Слайд 2Психологія творчості як галузь психологічного знання.
Творчість – особливий феномен психічного

життя людини. Творчість - діяльність, спрямована на створення матеріальних і

духовних цінностей, д-ть, пройнята елементами нового, вдосконалення, розвитку
Психологія творчості як галузь психологічного знання.Творчість – особливий феномен психічного життя людини. Творчість - діяльність, спрямована на

Слайд 3С.Л. Рубінштейн : «творчість – діяльність людини, спрямована на створення

матеріальних і духовних цінностей, що мають суспільну значущість».

С.Л. Рубінштейн : «творчість – діяльність людини, спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей, що мають суспільну

Слайд 4М.А. Блох розглядає творчість як основу еволюції світу, яка починається

з неживої природи і закінчується в душі генія.
ключовими є

слова, такий, що відрізняється, - формула акту творчості – винаходу, появи нових способів діяльності, їх незвичайних поєднань, раціоналізації, модернізації, трансформації досвіду стосовно нових умов і ситуацій, поява нових оригінальних речей.

М.А. Блох розглядає творчість як основу еволюції світу, яка починається з неживої природи і закінчується в душі

Слайд 5Предмет і завдання психології творчості
- осмислює умови, особливості і закони

творчої діяльності;
- з»ясовує умови виникнення, розвитку і реалізації творчих задумів;
-

працює над проблемою здібностей, обдарованості, таланту, геніальності;

Предмет і завдання психології творчості- осмислює умови, особливості і закони творчої діяльності;- з»ясовує умови виникнення, розвитку і

Слайд 6- досліджує психологічний портрет творчої особистості.
- шукає шляхи ефективного

психологічного супроводу обдарованих дітей;
- уточнює суть системоутворюючих понять психології творчості;
 

- досліджує психологічний портрет творчої особистості. - шукає шляхи ефективного психологічного супроводу обдарованих дітей;- уточнює суть системоутворюючих

Слайд 7 Міжпредметні та внутрішньопредметні взаємозв'язки психології творчості.

Міжпредметні та внутрішньопредметні взаємозв'язки психології творчості.

Слайд 8Історія розвитку психології творчості від античності до початку ХХІ ст

думки про творчість античних авторів Платона, Арістотеля, Фоми Аквінського
Епоха Відродження

(Леонардо да Вінчі)

17-19століття: імена Б.Спінози, Р. Декарта, І. Канта, Г. Гегеля, А. Шопенгауера.
ХХ Століття, 1половина: З.Фрейд, К.Юнг, І.П.Павлов, В. Бехтерев, С.Грузенберг
2 половина Джон Пол Гілфорд, Еліс Пол Торренс

А.В. Брушлінський
С.Л. Рубінштейн
Дружинін В.Н. Іль»їн Є.П Мілерян Є.О., Т.В. Кудрявцев,Г Альтшулер (літературний псевдонім – Г.Альтов).

Історія розвитку психології творчості від античності до початку ХХІ ст думки про творчість античних авторів Платона, Арістотеля,

Слайд 9історія
я.
Джон Пол Гілфорд (1897-1987), один із засновників психології творчості,

автор 3-х вимірної теорії інтелекту і концепції дивергентного мислення
Еліс

Пол Торренс,(1915-2003) батько сучасної теорії Еліс Пол Торренс,(1915-2003) батько сучасної теорії психології творчості, розробив широко відомий тест оцінки творчого мислення Торренса – ТОТМТ.роко відомий тест оцінки творчого мислення Торренса – ТОТМТ.
історіяя. Джон Пол Гілфорд (1897-1987), один із засновників психології творчості, автор 3-х вимірної теорії інтелекту і концепції

Слайд 10Експерти з проблем - Україна
Моляко
Валентин Олексійович
Музика
Олександр

Леонідович

Експерти з проблем - Україна Моляко Валентин Олексійович Музика Олександр Леонідович

Слайд 11Радимо прочитати:
Выготский Л.С. Воображение и творчество М. Просвещение1991.
Жизнь знаменитых детей

К., Богдана ЛТД, 1993
Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія. ­К. Центр учб.

літератури, 2007.
Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы М. Серия. Педагогика и психология №4, 1984.
Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. М. Знание,1981
Матюшкин А.М. Загадки одаренности М., Школа-Пресс 1993.
Одаренные дети под ред. Г.В. Бурменской и В. М. Слуцкого. М., Прогресс,1991.
Петровский А. В. Дети и тактика семейного воспитания М. Знание, 1981.
Петровский А. В. Популярные беседы по психологии М., Педагогика,1983.
Поиграем – помечтаем М., Эйдос, 1994.

Радимо прочитати:Выготский Л.С. Воображение и творчество М. Просвещение1991.Жизнь знаменитых детей К., Богдана ЛТД, 1993Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика