Разделы презентаций


ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС Қазақстанның Оңтүстік аймақтарының жоғары оқу орындарындағы

Жұмыстың мақсаты: Шетелден келген студенттердің өмір сүрудің жаңа жағдайларына бейімделу механизмдерінің және психофизиологиялық ерекшеліктерінің критерийлерін анықтау және бағалау.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ДИПЛОМДЫҚ
ЖҰМЫС
 
Қазақстанның Оңтүстік аймақтарының жоғары оқу орындарындағы шетел

студенттерінің психофизиологиялық бейімделу механизмдерінің ерекшеліктері.

ЕП-14-12К1 студенті
Алибекова Камшат

ДИПЛОМДЫҚ   ЖҰМЫС Қазақстанның Оңтүстік аймақтарының жоғары оқу орындарындағы шетел студенттерінің психофизиологиялық бейімделу механизмдерінің ерекшеліктері.ЕП-14-12К1 студентіАлибекова Камшат

Слайд 2Жұмыстың мақсаты:
Шетелден келген студенттердің өмір сүрудің жаңа жағдайларына бейімделу

механизмдерінің және психофизиологиялық ерекшеліктерінің критерийлерін анықтау және бағалау.

Жұмыстың мақсаты: Шетелден келген студенттердің өмір сүрудің жаңа жағдайларына бейімделу механизмдерінің және психофизиологиялық ерекшеліктерінің критерийлерін анықтау және

Слайд 3Жұмыстың мақсаттарына жету үшін алға қойылған міндеттер:
Шетелден

келген студенттердің өмір сүрудің жаңа жағдайларына бейімделу механизмдерінің және психофизиологиялық

ерекшеліктерінің критерийлерін анықтау және бағалаудың кестесін жасау

оңтүстікттегі шетел студенттерінің үш жылдық бейімделу мерзіміндегі психофизиологиялық механизмдерінің түрлі қажеттіліктерінің пайда болу кезеңдерін анықтау

Шетелден келген студенттердің физикалық жүктемеге функционалдық деңгейін анықтау.

Жоғары оқу орындарындағы шетел студентерінің оқуы барысында организмінің бейімделу кезіндегі функционалдық және психофизиологиялық механизмдерінің бастапқы сатыларының ырғақтылықтарын зерттеу

Жұмыстың мақсаттарына жету үшін алға қойылған міндеттер:   Шетелден келген студенттердің өмір сүрудің жаңа жағдайларына бейімделу

Слайд 4


Шетел студенттерінің өмір сүру ортасының жаңа жағдайларға ауысуына байланысты бейімделуін

бағалаудың жаңа кешенді зерттеу әдістері алғаш рет қолданылды және бейімделу

механизмдерін анықтау мақсатында организмнің физикалық жүктеме стрессіне дайындық деңгейі мен психофизиологиялық мінез-құлықтары алғаш рет анықталды.
Алынған нәтижелер мен қорытындылар яғни және динамикалық және психофизиологиялық ерекшеліктерін шетел студенттерінің оңтүстік аймақта болу мерзіміне және қоршаған ортаның кері әсер етуші экстремальдық факторларына ағзалардың функционалдық үрдістерінің жақсарту тәсілдерін жасау және оларды бағалау мен ағзаның ішкі биологиялық сұраныстарын анықтау үшін қолдануға болады. Сондай-ақ биологиялық және медициналық ЖОО және қоғамдық денсаулық сақтау саласында пайдалануға болады.

.

Жұмыстың ғылыми жаңалығы және практикалық маңызы.

Шетел студенттерінің өмір сүру ортасының жаңа жағдайларға ауысуына байланысты бейімделуін бағалаудың жаңа кешенді зерттеу әдістері алғаш рет

Слайд 5Жаһандану үдерістері кезінде шетелге барып немесе шетелден келіп оқып жүрген

студентердің өмір салты мен қарым-қатынастың сипаты өзгереді, сонымен бірге интеграциялық

үдерістеріне міндетті түрде ықпал етеді. Жалпы бәсекелестік өмірде өз еліміздің жоғары оқу орындарында шетел студенттерінің санын көбейтіп, жоғары беделге ие болып және қаржылық мәселесі дұрыс шешімін табу үшін де бұл оңтайлы жағдай деп қарауға да болады.
Шымкент қаласы Батыс Тянь-Шань тауының етегінде орналасқан. Қаланың орналасқан негізгі аймағы тегіс және өсімдіктерге бай. Климаты жаз мезгілінде күн өте ыстық, ауаның қызуы жоғары ал, ылғалдылығы төмен. Ауаның құрғақшылығы аймақтың ерекшелігі болып табылады. Демек, Қазақстан Республикасындағы экологиялық жағынан ең қолайсыз аймақтардың бірі Шымкент қаласы болып табылады. Мұнда қала атмосферасының ластануына себеп болатын негізгі көздер қала маңында және аймағында орналасқан өндіріс орындары, автокөлік және жылу орталықтары болып табылады. Өндіріс орындарының аумағы осында тұратын тұрғындардың үнемі немесе уақытша тұрғыны ретінде және белгілі бір құрамдағы атмосфералық ауаның пайда болатын аумағы ретінде үлкен маңызға ие. Осы ауа өндірістік ортаға және өндірістік ошақты айнала орналасқан қоршаған ортаға таралады. Қоршаған өмір сүру ортасының барынша ластануына алып келеді. Бұл, әрине Шымкент қаласының тұрғын аймақтарындағы нысандардың ластану деңгейі бойынша тұрғындардың денсаулығын әр түрлі дәрежедегі қауіптілікке ұшыратады.

Жаһандану үдерістері кезінде шетелге барып немесе шетелден келіп оқып жүрген студентердің өмір салты мен қарым-қатынастың сипаты өзгереді,

Слайд 6 әлеуметтік (яғн отбасының қасында болмауы, тұрмыстық жағдай, материалдық және

тамақтану мәселелеріде қамтамасыз етілуі);
психофизиологиялық (өзге адамдармен арақатынас

орнату қабілеті, бір топта, курста және факультетте оқитын жастармен, оқытушылармен арақатынасы, жеке бастың ерекшелігі, алдына қойған талабы, ұжымдағы психологиялық жағдай);
өмір сүру ортасына (климатқа, ауаның температурасына, ылғалдылығына, қысымына, қозғалысына шетел студенті организмнің жауабы- бейімделу);
физиологиялық (шетел студентінің денсаулығы және жүйке жүйесінің қызметтік сипаты)

Шетел студенттерінің жоғары оқу орнындағы жағдайларғаға бейімделудің бірнеше түрін жіктеуге болады:
әлеуметтік (яғн отбасының қасында болмауы, тұрмыстық жағдай, материалдық және тамақтану мәселелеріде  қамтамасыз  етілуі); психофизиологиялық

Слайд 7Денсаулықты тек жеке адамның байлығы деп қарастыруға болмайды. Денсаулық- қоғамдық

категория сонымен бірге қоғамның өмір салтына тәуелді болып келетін әлеуметтік-экономикалық

ктегория. Ал бұл дегеніміз, әр адамның денсаулуғы, сайып келгенде, адамның табиғи дене, психикалық және әлеуметтік игілігінің жағдайы, мұнда тек кейбір қалыптан кеткен ауытқулар мен аурулардың жоқтығын сөз етіліп отырған жоқ. Осы орайда мыналарды есте тұтқан жөн: Табиғи игілік – бұл күнделікті тіршілікте белсенді қимыл-әрекетке, жасына, жынысына, өмірдің аймақтық жағдайына қарай күш-қуатты тілейтін, қызу еңбекке деген ыңғайды танытатын қабілет. Психикалық игілік- бұл адам басынан өткеретін жағымды эмоция, өз мінез-құлқын, танымдық әрекетін бақылауға алатын қабілет. Сондықтан медицина саласында қоғамдық денсаулық және оны қорғау деген орын алған. Қоғамдық денсаулық түзілуіне тұрмыстық, табиғи, экономикалық, экологиялық және басқа да көптеген себептер қатысады. Осыған байланысты, қоғамдық денсаулықты және жеке адамның денсаулығын қорғауға тек мемлекет пен қоғам жауапты емес, сонымен бірге әрбір адам өз денсаулығын жоғарғы дәрежеде сақтау арқылы қоғамдық денсаулықтың дұрыс бағытта дамуына жауапты.
Денсаулықты тек жеке адамның байлығы деп қарастыруға болмайды. Денсаулық- қоғамдық категория сонымен бірге қоғамның өмір салтына тәуелді

Слайд 8 Кесте 2 – ЖОО оқитын шетел студенттерде проблемалық ақуалдар

туындаудың сфералары

Кесте 2 – ЖОО оқитын шетел студенттерде проблемалық ақуалдар туындаудың сфералары

Слайд 9Қорытынды


Жоғары оқу орындарындағы шетел студентерінің оқуы барысында организмінің бейімделу кезіндегі

функционалдық және психофизиологиялық механизмдерінің бастапқы сатыларының ырғақтылықтары қалыпты жағдайдан ауытқып

отырып өзінің функционалдық жағдайына еніп өтті. Отүстікттегі шетел студенттерінің екі-үш жылдық бейімделу мерзіміндегі психофизиологиялық механизмдерінің түрлі қажеттіліктерінің пайда болу кезеңдеріде қосымша анықталды яғни мұнда тамақтану кезінде тағам рационының кейбір жағдайларда дұрыс болмауында айта кету керек. Себебі, өздері сүйіп жейтін тағамды қабылдамауда олардың организмінде психофизиологиялық келеңсіздіктерді тудырады.
Өзге елден келген жастардың өмір сүрудегі ағымдық мерзімдеріне қарай қоршаған ортаның әр түрлі факторларының олардың организмдерінің ішкі орта ағзаларымен жүйелерінің функционалдық тұрақтылық ырғақтылықтарының деңгейлері айқындалды.
Алынған нәтижелер студент-мигранттардың психофизиологиялық дискомфортының айқындалуының негізгі аумақтарын және жеке тұлғаның дамуына педагогикалық-психологиялық қолдау көрсетуді ұйымдастыру барысында ескеру қажет студенттер алдында пайда болатын мәселелердің бәрін елестетуге мүмкіндік береді.
 
 


ҚорытындыЖоғары оқу орындарындағы шетел студентерінің оқуы барысында организмінің бейімделу кезіндегі функционалдық және психофизиологиялық механизмдерінің бастапқы сатыларының ырғақтылықтары

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика