Разделы презентаций


Радиобиология 5

Содержание

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Первинні механізми дії іонізуючого випромінювання. Молекулярна радіобіологія. Молекулярні механізми пошкодження білків, НК, вуглеводів. Перекисне окиснення ліпідів як один з головних механізмів радіаційного пошкодження біологічних мембран. Теорія мішеней в

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1д.б.н., професор кафедри біофізики Мартинюк Віктор Семенович
Київ
2014
© В.С. Мартинюк
mavis

ННЦ «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ»


Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РАДІОБІОЛОГІЯ

д.б.н., професор кафедри біофізики Мартинюк Віктор СеменовичКиїв2014© В.С. МартинюкmavisННЦ «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ» Київського національного університету імені Тараса ШевченкаРАДІОБІОЛОГІЯ

Слайд 2© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Первинні механізми дії іонізуючого випромінювання. Молекулярна радіобіологія.

Молекулярні механізми пошкодження білків, НК, вуглеводів. Перекисне окиснення ліпідів як

один з головних механізмів радіаційного пошкодження біологічних мембран. Теорія мішеней в молекулярній радіобіології.

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Первинні механізми дії іонізуючого випромінювання. Молекулярна радіобіологія. Молекулярні механізми пошкодження білків, НК, вуглеводів. Перекисне

Слайд 3© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ

В основі радіаційно-хімічних змін молекул можуть лежати два

механізми:
пряма дія, коли іонізація молекули відбувається безпосередньо при взаємодії

з випромінюванням;

непряма дія, коли молекула безпосередньо не поглинає енергію іонізуючого випромінювання, але отримує її шляхом передачі від іншої молекули, радикала або іону.
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯВ основі радіаційно-хімічних змін молекул можуть лежати два механізми: пряма дія, коли іонізація молекули відбувається

Слайд 4© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Послідовність процесів в речовині, що розвиваються після поглинання

енергії випромінюваня, умовно прийнято ділити на фізичну, фізико-хімічну і хімічну

стадії.

Фізична стадія відбувається за час 10-16-10-15с і включає процеси поглинання і дисипації поглиненої енергії.
У результаті іонізації і збудження молекул утворюються іони (М+), збуджені іони (М+*), електрони (е-), збуджені молекули (М*), надзбуджені молекули (М**) з енергією, що перевищує перший потенціал іонізації молекул.
Водночас з цим утворюються плазмони, які являють собою колективне надзбудження ансамблю молекул.
Молекулярна система речовини знаходиться в енергетично нерівноважному стані з негомогенним розподіленням активних частинок.
Загальний середній радіаційний вихід первинних заряджених і збуджених частинок становить приблизно 7-10 частинок на 100 еВ (0.07 – 0.10 частинок на 1 еВ).
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯПослідовність процесів в речовині, що розвиваються після поглинання енергії випромінюваня, умовно прийнято ділити на фізичну,

Слайд 5© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ

Слайд 6© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ

Слайд 7© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ

На фізико-хімічної стадії за час 10-13 -10-10 с

протікають реакції заряджених і збуджених частинок, а також процеси передачі

енергії, що призводять до переходу молекулярної системи речовини у стан теплової рівноваги.

На хімічної стадії в треках протікають реакції іонів, електронів, вільних радикалів один з одним і з молекулами середовища.
У рідини за час порядку 10-7 с відбувається вирівнювання концентрацій продуктів радіолізу по певному об'єму, що піддавали опроміненню.
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯНа фізико-хімічної стадії за час 10-13 -10-10 с протікають реакції заряджених і збуджених частинок, а

Слайд 8© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Оскільки в середньому 70% маси біологічної тканини становить

вода, вона є головною молекулярною мішенню іонізуючої радіації. Початкові процеси

радіолізу води, що призводять до утворення вільних радикалів, представлені на схемі:

Н2О → Н2О+ + е‑ → е‑(aq) (гідратований електрон)

ОН● + H+
Н2О + Н2О+→ Н3О+ + ОН●
Н2О++ е‑→ Н● + ОН●
H+ + е‑→ Н●
Н● + Н● → H2
ОН● + ОН●→Н2О2
Н2О2 + е‑→ ОН ‑ + ОН●
2Н2О2 + 2 е‑→ 2Н2О + O2

Радіоліз води

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯОскільки в середньому 70% маси біологічної тканини становить вода, вона є головною молекулярною мішенню іонізуючої

Слайд 9© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Активні форми кисню

Н● + О2 → НО2● (пероксидний

радікал)
НО2● + НО2● → Н2О2 + О2*(синглетний кисень)
О2 + е‑→

О2‑● (супероксиданіонредикал)
ОН‑ + НО2● → Н2О + О2‑● (супероксиданіонредикал)
О2‑● + H+ → НО2● (пероксидний радікал)
НО2● + е‑ + Н+→ Н2О2© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯАктивні форми киснюН● + О2 → НО2● (пероксидний радікал)НО2● + НО2● → Н2О2 + О2*(синглетний

Слайд 10© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Активні форми кисню
3О2

1О2

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯАктивні форми кисню3О2        1О2hν

Слайд 11© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Радіоліз і радіохімія біополімерів

Основні ефекти іонізуючої радіації:

Фрагментація.
Вільнорадикальне

пошкодження.
Димеризація и полімеризація.© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯРадіоліз і радіохімія біополімерівОсновні ефекти іонізуючої радіації: Фрагментація.Вільнорадикальне пошкодження.Димеризація и полімеризація.

Слайд 12© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Вільнорадикальне пошкодження білків

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯВільнорадикальне пошкодження білків

Слайд 13© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Фенілаланін
Тирозин
Тирозин
Діоксифенілаланін (ДОФА)
Триптофан
Формілкінуренін
―CH2―S―S―CH2 + e¯

? ―CH2―S¯*―S―CH2― ?
? ―CH2―S¯* + *S―CH2― ?

―CH2―S―S―CH2―

Руйнування та переформування дисульфідних зв'язків

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯФенілаланінТирозинТирозинДіоксифенілаланін (ДОФА)ТриптофанФормілкінуренін   ―CH2―S―S―CH2 + e¯  ? ―CH2―S¯*―S―CH2― ? ? ―CH2―S¯* + *S―CH2―

Слайд 14© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ

Слайд 15© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ

Слайд 16© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Радіоліз нуклеїнових кислот
Основні види радіаційного ушкодження ДНК:

одно -

і дволанцюгові розриви;

хімічна модифікація азотистих основ;

нтворення тимінових димерів;зшивання ДНК-ДНК, ДНК-білок.
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯРадіоліз нуклеїнових кислотОсновні види радіаційного ушкодження ДНК:одно - і дволанцюгові розриви; хімічна модифікація азотистих основ;

Слайд 17© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Радіоліз нуклеїнових кислот
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯРадіоліз нуклеїнових кислот

Слайд 18© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Радіоліз і радііохімія нуклеїнових кислот
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯРадіоліз і радііохімія нуклеїнових кислот

Слайд 19© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Радіоліз і радііохімія нуклеїнових кислот
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯРадіоліз і радііохімія нуклеїнових кислот

Слайд 20© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Радіоліз і радіохімія нуклеїнових кислот
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯРадіоліз і радіохімія нуклеїнових кислот

Слайд 21© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Радіоліз нуклеїнових кислот

НО2● + е‑ + Н+→ Н2О2

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯРадіоліз нуклеїнових кислотНО2● + е‑ + Н+→ Н2О2

Слайд 22© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Радіоліз і вільнорадикальне (перекисне) окиснення ліпідів
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯРадіоліз і вільнорадикальне (перекисне) окиснення ліпідів

Слайд 23
РАДІОБІОЛОГІЯ
Жирнокислотний залишок реагує із вільним радикалом з утворенням органічного радикалу

і води: RH + OH● ? R● + НОН
Внутрішньомолекулярна перебудова

з утворенням дієнового кон'югату

Перекисний радикал реагує з іншою молекулою ліпіду (RН) з утворенням гідроперекису ліпіду : ROO● + RН ? ROOН + R●

Подальше вільнорадикальне окиснення призводить до створення епоксидів, які розпадаються з утворенням альдегідів та кетонів.

РАДІОБІОЛОГІЯЖирнокислотний залишок реагує із вільним радикалом з утворенням органічного радикалу і води:  RH + OH● ?

Слайд 24
РАДІОБІОЛОГІЯ
РАДІОБІОЛОГІЯ

Слайд 25
РАДІОБІОЛОГІЯ

РАДІОБІОЛОГІЯ

Слайд 26© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
ТЕОРІЯ МІШЕНЕЙ

Принцип влучень:
Іонізуючі випромінювання мають малу об'ємну щільність,

порівняно з тепловим випромінюванням, тобто вони переносять енергію у дискретному

вигляді, влучаючи в об'єкт (чутливий об'єм) окремими квантами.
Енергія іонізуючих випромінювань перевищує енергію потенціалу іонізації, тобто перевищують енергію будь якого ковалентного зв'язку.
За час первинної стадії дії іонізуючого випромінювання (10-16-10-13 сек) відбувається поглинання, розподілення і дисипація енергії.
Енергія іонізуючого випромінювання, що поглинається, витрачається на збудження і іонізацію атомів і молекул.
Вірогідність переносу енергії з молекули на молекулу не залежить від хімічної структури останньої, вона визначається загальною електронною щільністю речовини, яка є приблизно однаковою для різних клітинних структур.
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯТЕОРІЯ МІШЕНЕЙПринцип влучень:Іонізуючі випромінювання мають малу об'ємну щільність, порівняно з тепловим випромінюванням, тобто вони переносять

Слайд 27© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Принцип “ мішеней ” базується на тому, що

жива система складається з окремих структурно-функціональних елементів (мішеней, чутливих об'ємів),

які є структурно гетерогенними, функціонально нерівнозначними, по різному чутливими до дії іонізуючого випромінювання.
Іонізуючі випромінювання впливають не вибірково на молекули білків, нуклеїнових кислот, ліпідів мембран і води. В живих системах немає молекул, які вибірково поглинають іонізуючі випромінювання.
Неоднорідні структури клітини (білки, НК, ліпіди і вода), що поглинають одну й ту ж порцію енергії, протягом різного часу (для різних речовин) змінюються, що призводить до різних біологічно значущих пошкоджень.
Залежності “доза-ефект” є відображенням квантової взаємодії іонізуючого випромінювання з речовинами, а також наявності високочутливих критичних об'ємів – “мішеней”, таких як ДНК і біологічні мембрани. Мішень – це структура (чутливий об'єм), пошкодження якої призводить до загибелі клітини.
Спостерігаються подальші радіаційні зміни “мішеней” і різноманіття відповідей клітин організму.
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯПринцип “ мішеней ” базується на тому, що жива система складається з окремих структурно-функціональних елементів

Слайд 28© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Криві “доза-ефект” пояснюють на основі теорії мішеней.
Мішені

- структурно-функціональні елементи, які є структурно гетерогенними, функціонально нерівнозначними, по

різному чутливими до дії іонізуючого випромінювання і мають певні розміри.

Розподіл влучень іонізуючої радіації в мішені є статистичним, тому кінцевий ефект залежить від вірогідності влучення квантів енергії в життєво важливі мікрооб'єми, в яких знаходяться внутрішньоклітинні мішені. Таким чином з підвищенням дози підвищується вірогідність влучень квантів іонізуючого випромінювання в мішені.
!!! Низькі дози з низькою вірогідністю можуть призводити до загибелі окремих клітини. !!! При високих дозах можуть залишатися з малою вірогідністю непошкоджені клітини.
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯКриві “доза-ефект” пояснюють на основі теорії мішеней. Мішені - структурно-функціональні елементи, які є структурно гетерогенними,

Слайд 29© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
ТЕОРІЯ МІШЕНЕЙ
Одноударне враження

D0 – інактивуюча доза (на кожний

об'єкт припадає одне влучення).
D – доза, що отримав об'єкт.
N0 –

початкове число об'єктів.
N –число об'єктів, що залишились непошкодженими.

N = N0e(D/D0)© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯТЕОРІЯ МІШЕНЕЙОдноударне враженняD0 – інактивуюча доза (на кожний об'єкт припадає одне влучення).D – доза, що

Слайд 30© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
ТЕОРІЯ МІШЕНЕЙ
Виходячи з принципів класичної теорії мішені, кількість

влучень має бути прямо пропорційним дозі опромінення. Тому в певному

діапазоні доз число уражених мішеней строго пропорційно дозі , або числу влучень, так як уражається лише невелика їх частина із загальної кількості. У зв'язку з цим залежність ефекту від дози має вигляд прямої лінії.

З підвищенням дози опромінення ймовірність потрапляння в одну і ту ж мішень збільшується, і хоча загальна кількість влучень залишається пропорційним дозі, їх ефективність зменшується , і кількість уражених мішеней зростає повільніше, асимптотично наближаючись до 100 %. Таким чином, кількість життєздатних одиниць із збільшенням дози зменшується в експоненційної залежності від дози. Теорія мішені не є універсальною і не пояснює всіх біологічних ефектів, що виникають під дією іонізуючих випромінювань .
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯТЕОРІЯ МІШЕНЕЙВиходячи з принципів класичної теорії мішені, кількість влучень має бути прямо пропорційним дозі опромінення.

Слайд 31© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
ТЕОРІЯ МІШЕНЕЙ
Багатоударне враження© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯТЕОРІЯ МІШЕНЕЙБагатоударне враження

Слайд 32Дякую за увагу

Дякую за увагу

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика