Разделы презентаций


2. Елементи побічної підгрупи V ІІ групи ПСЕ (підгрупа Мангану) 3. Елементи

Содержание

ЕЛЕМЕНТИ ПОБІЧНОЇ ПІДГРУПИ VІ ГРУПИ (ПІДГРУПА ХРОМУ)Загальна характеристика елементів

Слайды и текст этой презентации

Слайд 12. Елементи побічної підгрупи VІІ групи ПСЕ
(підгрупа Мангану)
3. Елементи

побічної підгрупи VІІІ групи ПСЕ (підгрупа Феруму)
ТЕМА: ПРЕДСТАВНИКИ d-ЕЛЕМЕНТІВ
(ПЕРЕХІДНИХ

ЕЛЕМЕНТІВ)
ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕМЕНТІВ (ПСЕ)

1. Елементи побічної підгрупи VІ групи ПСЕ
(підгрупа Хрому)

2. Елементи побічної підгрупи VІІ групи ПСЕ (підгрупа Мангану)3. Елементи побічної підгрупи VІІІ групи ПСЕ (підгрупа Феруму)ТЕМА:

Слайд 2ЕЛЕМЕНТИ ПОБІЧНОЇ ПІДГРУПИ
VІ ГРУПИ (ПІДГРУПА ХРОМУ)
Загальна характеристика елементів

ЕЛЕМЕНТИ ПОБІЧНОЇ ПІДГРУПИ VІ ГРУПИ (ПІДГРУПА ХРОМУ)Загальна характеристика елементів

Слайд 3Електронна будова атомів
Хром – сріблясто-білий метал, твердий, тугоплавкий (tпл =

19030С). При кімнатній температурі він не окиснюється на повітрі

Електронна будова атомівХром – сріблясто-білий метал, твердий, тугоплавкий (tпл = 19030С). При кімнатній температурі він не окиснюється

Слайд 4Фізичні властивості
Хром на холоді дуже інертний елемент.
При нагріванні його

хімічна активність підвищується.
Характерні реакції для хрому (при нагріванні):
1. Взаємодія з

оксигеном: 4Сr + 3О2 → 2Сr2О3 — хром (III) оксид
2. Взаємодія з галогенами: 2Сr + 3Сl2 → 2СrС13 — хром (III) хлорид
3. Взаємодія з неметалами: 2Сr + N2 → 2CrN — хром (III) нітрид
4. Взаємодія з кислотами: Cr + НС1→ СrС12 + Н2↑

Хімічні властивості

Фізичні властивостіХром на холоді дуже інертний елемент. При нагріванні його хімічна активність підвищується.Характерні реакції для хрому (при

Слайд 5Хімічна активність в ряді Cr-Mo-W суттєво зменшується. Хром розчиняється в

розбавленій хлоридній та сульфатній кислотах.
Cr + 2HCl = CrCl2 +

H2↑ (без доступу повітря)
Cr + H2SO4= CrSO4 + H2↑ (без доступу повітря)
В холодній концентрованій нітратній та сульфатній кислотах хром пасивується. При нагріванні ці кислоти розчиняють хром:
2Cr + 6H2SO4 (конц.) = Cr2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O
Cr + 6HNO3 (конц.) = Cr2(NO3)3 + 3NO2↑ + 3H2O

Молібден при нормальних умовах досить стійкий. При нагріванні його хімічна активність підвищується. Характерні реакції (при нагріванні):
1. Взаємодія з оксигеном:
2Мо + 3О2 → 2МоО3 — молібден (VI) оксид
2. Взаємодія з галогенами:
2Мо + 5С12 → 2МоС15 — молібден (V) хлорид
3. У кислотах (нітратна та плавикова) розчиняється тільки при температурі > 100
Mo + 2HNO3 + 8HF = H2[MoF8] + 2NO↑ + 4H2O
4. При сплавленні у присутності окисника взаємодіють з лугами.
Mo + 3NaNO3 + 2NaOH = Na2MoO4 + 3NaNO2 + 4H2O

Хімічна активність в ряді Cr-Mo-W суттєво зменшується. Хром розчиняється в розбавленій хлоридній та сульфатній кислотах.Cr + 2HCl

Слайд 6Вольфрам при звичайних умовах стійкий. При нагріванні до 400-500 °С

окиснюється на повітрі до WO2. З гідрогеном і кислотами не

реагує навіть при нагріванні. У розплавах лугів при доступі повітря або окисників розчиняєті ся з утворенням вольфраматів.

W + 2HNO3 + 8HF = H2[WF8] + 2NO↑ + 4H2O
W + 3NaNO3 + 2NaOH = Na2WO4 + 3NaNO2 + H2O

Одержання

Хром одержують шляхом відновлення з оксиду:
Сr2О3 + 2Аl → 2Сr + А12О3
Для одержання молібдену використовують концентрати, що містять 47-50 % даного елемента. Застосовують для
відновлення з оксидів у струмі сухого водню.

Вольфрам одержують декількома способами:
1. Відновлення за допомогою гідрогену.
2. Металокерамічний метод.
3. Термічне розкладання концентратів.

Вольфрам при звичайних умовах стійкий. При нагріванні до 400-500 °С окиснюється на повітрі до WO2. З гідрогеном

Слайд 7Оксид хрому (ІІ) CrO та гідроксид хрому (ІІ) Сr(OH)2 проявляють

основні властивості та реагують з кислотами і кислотними оксидами.
Для

отримання гідроксиду хрому (ІІ) використовують реакцію обміну:
CrCl2 + 2NaOH = Cr(OH)2↑ + 2NaCl

Сполуки хрому

Чистий Cr(OH)2 забарвлений у жовтий колір, з часом темніє із-за окиснення хрому. При термічному розкладі гідроксиду утворюється чорного кольору оксид хрому (ІІ) CrO.

Оксид хрому (ІІ) CrO та гідроксид хрому (ІІ) Сr(OH)2 проявляють основні властивості та реагують з кислотами і

Слайд 8Оксид хрому (ІІІ) Cr2O3:
зеленого забарвлення тверда речовина,
нерозчинна у воді;
проявляє

амфотерні властивості;
при сплавленні з лугами, содою, отримують
Cr3+ - хроміти,

розчинні у воді:


Cr2O3 + 2NaOH → 2NaCrO2 + H2O↑

Cr2O3 + Na2OH → 2NaCrO2 + CO2↑

Cr2O3 + 3K2S2O7 → Cr2(SO4)3 + 3K2SO4

Оксид хрому (ІІІ) Cr2O3:зеленого забарвлення тверда речовина, нерозчинна у воді;проявляє амфотерні властивості;при сплавленні з лугами, содою, отримують

Слайд 9В залежності від умов (температура, концентрація солі, рН середовища) склад

гідратованих комплексів хрому (ІІІ) змінюється, це призводить до зміни забарвлення

водних розчинів солей від зеленого до фіолетового.
[Cr(H2O)4Cl2]Cl ∙ 2H2O – темно-зелений
[Cr(H2O)5Cl]Cl2 ∙ 2H2O – світло-зелений
[Cr(H2O)6]Cl3– фіолетовий

Одержання Cr2O3


1. 2Cr(OH)3 → Cr2O3 + 3H2O

2. 4K2Cr2O7 → 2Cr2O3 + 4K2CrO4 + 3O2↑

3. (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + 3N2↑ + 4H2O

В залежності від умов (температура, концентрація солі, рН середовища) склад гідратованих комплексів хрому (ІІІ) змінюється, це призводить

Слайд 10Оксид хрому (VІ) CrO3:
яскраво червоні кристали, розчинні у воді;
типовий кислотний

оксид, утворює хромову кислоту H2CrO4;
солі хромати жовтого кольору.
Одержання:
K2Cr2O4 + H2SO4

= CrO3 + K2SO4 + H2O
Всі сполуки хрому (VІ) – сильні окисники, в окисно-відновних реакціях переходять в похідні Cr (III):
в кислому середовищі утворюють солі Cr3+;
нейтральному середовищі утворюється гідроксид хрому Cr(OH)3;
лужному середовищі утворюються похідні аніонного
комплексу [Cr(OH)6]3+.

Хімічні властивості сполук хрому (VI)
CrO3 + 2KOH → K2CrO4 + H2O
K2CrO4 + H2SO4 = K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O
K2Cr2O7 + 2KOH = 2K2CrO4 + H2O

Оксид хрому (VІ) CrO3:яскраво червоні кристали, розчинні у воді;типовий кислотний оксид, утворює хромову кислоту H2CrO4;солі хромати жовтого

Слайд 11Хром — один із необхідних елементів в організмі людини. Бере

участь в обміні жирів, білків, вуглеводів. Входить до складу деяких

ферментів й інших структур людського організму. Нестача хрому призводить до вповільнення росту, підвищення рівня холестерину в крові, зниження чутливості до інсуліну.

Значення для людини

Молібден бере участь в обмінних процесах людського організму, підвищує активність деяких ферментів.
Надлишок даного елемента може викликати
затримку росту, подагру й ін.

Деякі сполуки хрому високотоксичні. При їх прониканні в організм людини спостерігаються алергійні реакції, утруднення дихання, слабість, втрата апетиту й ваги, розлади травної системи й роботи кишечника.

Вольфрам не є необхідним елементом для людини.

Хром — один із необхідних елементів в організмі людини. Бере участь в обміні жирів, білків, вуглеводів. Входить

Слайд 12Хром застосовується в металургії з метою підвищення міцності й твердості

сталей, в електротехніці при виготовленні електроприладів, а також для покриття

залізних і металевих виробів (хромування) з метою їх захисту від корозії.

Застосування

Молібден застосовується при виробництві легованих деталей, електроприладів.
Сполуки молібдену використовуються як каталізатори різних хімічних процесів.

Вольфрам використовується в металургії для одержання легованих сталей, твердих сплавів та ін.
Сплави, що містять вольфрам, широко використовуються в авіаційній, ракетній промисловості, електроніці, інших галузях виробництва.

Хром застосовується в металургії з метою підвищення міцності й твердості сталей, в електротехніці при виготовленні електроприладів, а

Слайд 13Загальна характеристика елементів
ЕЛЕМЕНТИ ПОБІЧНОЇ ПІДГРУПИ
II ГРУПИ ПСЕ (ПІДГРУПИ МАНГАНУ)

Загальна характеристика елементівЕЛЕМЕНТИ ПОБІЧНОЇ ПІДГРУПИ II ГРУПИ ПСЕ (ПІДГРУПИ МАНГАНУ)

Слайд 14Електронна будова атомів

Електронна будова атомів

Слайд 15Фізичні властивості

Фізичні властивості

Слайд 16В холодній нітратній кислоті манган пасивується.
Хімічна активність металів в

ряді Mn – Tc – Re зменшується.
Mn – доволі

активний метал, знаходиться в ряді напруг до Гідрогену. Тс та Re – після Гідрогену

Хімічні властивості

Манган вступає в такі реакції:
1. Взаємодія з неметалами:
3Мn + 2Р→ Мn3Р2 — манган (II) фосфід
3Мn + N2 → Mn3N2 — манган (II) нітрид
Mn + S → MnS — манган (II) сульфід
2. Взаємодія з галогенами:
Мn + С12 → МnС12 — манган (II) хлорид

3. Взаємодія з оксидами металів:
3Мn + Fe2O3→ 3МnО + 2Fe
4. Взаємодія з кислотами:
Мn + 4HNO3 → Mn(NO3)2 + 2NO2 + 2Н2О
Мn + 2H2SO4 → MnSO4 + SО2 + 2H2O

В холодній нітратній кислоті манган пасивується. Хімічна активність металів в ряді Mn – Tc – Re зменшується.

Слайд 17Реній при звичайних умовах стійкий.
Взаємодія з оксигеном відбувається при нагріванні


до t > 300°С: утворюються оксиди Re2O7 и ReO3.
2. При

взаємодії з галогенами утворюються галогеніди
ReF6, ReCl5. Із бромом і йодом не взаємодіє.
3. У хлоридній кислоті не розчиняється, але розчиняється
в нітратній і гарячій сульфатній кислотах.
Окиснюється в лугах.

Технецій за хімічними властивостями близький до мангану.
При взаємодії з оксигеном утворюються оксиди
Те2О7 і ТеО2.
2. При взаємодії з галогенами утворюються галогеніди типу TcHal4, TcHal5, TcHal6.
3. У хлоридній кислоті не розчиняється, але розчиняється в сульфатній і нітратній кислотах, бромній воді, перекису водню, царській горілці.

Реній при звичайних умовах стійкий.Взаємодія з оксигеном відбувається при нагріванні до t > 300°С: утворюються оксиди Re2O7

Слайд 18Сполуки мангану

Сполуки мангану

Слайд 19У повній відповідності із властивостями оксидів знаходяться властивості гідроксидів:
Характер і

властивості оксидів і гідроксидів мангану відповідно змінюються в залежності від

ступеня окиснення металу:
У повній відповідності із властивостями оксидів знаходяться властивості гідроксидів:Характер і властивості оксидів і гідроксидів мангану відповідно змінюються

Слайд 20Всі сполуки мангану (ІІ) виявляють тільки відновні властивості:
Mn2+(OH)2 + H2O1-2

= Mn4+O(OH)2 + H2O
Оксид мангану (ІІІ) – Mn2O3 – основний

оксид чорного кольору погано розчинний у воді та кислотах.

4MnO2 → 2Mn2O3 + O2
Mn2O3 + 6HCl = 2MnCl2 + 3H2O

Оксид мангану (ІІ) – MnO – основний оксид зеленого кольору, на повітрі з часом окиснюється:
MnO2 + H2 = H2O + MnO
2MnO + O2 = 2MnO2
MnO → Mn(OH)2
MnSO4 + 2KOH = K2SO4 + Mn(OH)2↓
білого кольору

Всі сполуки мангану (ІІ) виявляють тільки відновні властивості:Mn2+(OH)2 + H2O1-2 = Mn4+O(OH)2 + H2OОксид мангану (ІІІ) –

Слайд 21Оксид мангану (ІV) - MnO2 – амфотерний оксид. Кислотні та

основні властивості виявлені слабко.
MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2

+ 2H2O
MnO2 + Ca(OH)2 = CaMnO3 + H2O
MnO2 + CaO = CaMnO3
MnSO4 + 2NaOH = Mn(OH)2 + Na2SO4
2Mn(OH)2 + O2 + 2H2O = 2Mn(OH)4↓
бурий осад

Mn(OH)4 – амфотерний гідроксид
Mn(OH)4 + 2H2SO4 = Mn(SO4)2 + 4H2O
H2MnO4 → H2MnO3 + H2O
ортоманганатна метамарганатна
кислота кислота
2H4MnO4 + 6NaOH = Na4MnO4 + Na2MnO3 + 4H2O

Оксид мангану (ІV) - MnO2 – амфотерний оксид. Кислотні та основні властивості виявлені слабко.MnO2 + 4HCl =

Слайд 22Оксид мангану (VI) – MnO3 – кислотний оксид
MnO3 → H2MnO4

манганатна кислота
гідроліз
K2MnO4 +

2H2O → H2MnO4 + 2KOH
+6 дисмутація
3H2MnO4 → 2HMnO4 + MnO2 + 2H2O
Манганати є сильними окисниками,
відновлюючись у кислому середовищі до Mn2+,
а у нейтральному та лужному - до – MnO2.

Оксид мангану (VII) Mn2O7 - кислотний оксид, темно-зелена оліїста рідина, стійка при температурі нижче 0°С, при звичайних умовах легко розкладається з вибухом.
2Mn2O7 → 4MnO2 + 3O2
сильний окисник
Mn2O7 + H2O = 2HMnO4
перманганатна кислота

Оксид мангану (VI) – MnO3 – кислотний оксидMnO3 → H2MnO4

Слайд 23Здатні утворювати стійкі у твердому стані солі зменшується у ряду


Мn(ІІ) → Мn(ІІІ) → Mn(IV). Так, із водних розчинів під

час кристалізації солей маргану (II) найчастіше виділяються кристалогідрати, наприклад MnSO4 ∙ 7H2O; МnС12 ∙ 4Н2О; МnВr2 ∙ 4Н2О; MnI2 ∙ 4H2O; Mn(NO3)2 ∙ 6H2O; Mn(C1О4)2 ∙ 6H2O; Мn2Р2О7 ∙ 5Н2О; Мn3(РО4)2 ∙ 3Н2О; МnНРО4 ∙ 3Н2О; Мn(Н2РО4)2 ∙ 2Н2О.

НАЙВАЖЛИВІШІ СОЛІ ТА КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ МАНГАНУ

Для маргану комплексоутворення менш характерне, ніж для будь-яких інших d-елементів. Але у водних розчинах Мn2+ утворює октаедричний аквакомплекс [Мn(Н2О)6]2+ рожевого забарвлення. Тому цей аквакомплекс слід розглядати як складову структури стійких солей -кристалогідратів:

Здатні утворювати стійкі у твердому стані солі зменшується у ряду Мn(ІІ) → Мn(ІІІ) → Mn(IV). Так, із

Слайд 25Перманганат калію використовують як окисник у багатьох органічних синтезах, в

медичній та ветеринарній практиці, як протиотруту від ціанідів та бойових

отруйних речовин.

Марган здатний також утворювати комплексні сполуки з CO, де формально його ступінь окислення рівний 0. Карбоніл маргану Мn2(СО)10 діамагнітний, а хімічний зв'язок Mn-СО включає як σ- так і π-зв'язки.

Перманганат калію використовують як окисник у багатьох органічних синтезах, в медичній та ветеринарній практиці, як протиотруту від

Слайд 26Підтвердженням цієї схеми може бути факт існування природних мінералів, що

містять Мn3+: браукіту (Мn2О3) та манганіту (Мn2О3 ∙ Н2О).
Манган входить

до складу ферментних систем, що обумовлюють окисно-відновні процеси внутрішньоклітинного обміну речовин.

Біологічна роль мангану.
Фізіологічна дія мангану в живих організмах полягає у його здатності змінювати ступені окиснення і завдяки цьому приймати участь в окисно-відновних процесах, які можна продемонструвати загальною схемою:

Підтвердженням цієї схеми може бути факт існування природних мінералів, що містять Мn3+: браукіту (Мn2О3) та манганіту (Мn2О3

Слайд 27Загальна характеристика елементів
ЕЛЕМЕНТИ ПОБІЧНОЇ ГРУПИ VIII ПСЕ (ПІДГРУПИ ФЕРУМУ)

Загальна характеристика елементівЕЛЕМЕНТИ ПОБІЧНОЇ ГРУПИ VIII ПСЕ (ПІДГРУПИ ФЕРУМУ)

Слайд 28Електронна будова атомів

Електронна будова атомів

Слайд 29Фізичні властивості
Кобальт бере участь в обмінних процесах, він необхідний для

синтезу вітаміну В12, регулює роботу ферментів, бере участь в обміні

білків, жирів, вуглеводів, синтезі нуклеїнових кислот.
Активізує процеси кровотворення.
Добова потреба в кобальті для людини становить 7-15 мкг.
Нікель є необхідним мікроелементом в організмі людини.
Активізує роботу ферментів, впливає на окисні процеси.
Перевищення норми нікелю може викликати захворювання очей.

Значення для людини

Фізичні властивостіКобальт бере участь в обмінних процесах, він необхідний для синтезу вітаміну В12, регулює роботу ферментів, бере

Слайд 30Фізичні властивості
Залізо Fe — м'який метал сріблясто-білого кольору з металевим

блиском. Характеризується високою пластичністю, ковкістю, тепло- і електропровідністю, магнітними властивостями.
ФЕРУМ
Хімічні

властивості
Ферум здатний адсорбувати на своїй поверхні,
різні гази.

У хімічному відношенні найактивнішим є ферум, найменш активним — нікель.

Фізичні властивостіЗалізо Fe — м'який метал сріблясто-білого кольору з металевим блиском. Характеризується високою пластичністю, ковкістю, тепло- і

Слайд 313. Взаємодія з неметалами при нагріванні:
Fe + S →

FeS — ферум (II) сульфід
3Fe + С → Fe3C —

ферум (II) карбід
2Fe + N2 → 2FeN — ферум (II) нітрид
2Fe + 2О2 → Fe3O4 — залізна окалина

Ферум є відновником середньої активності.
Характерні реакції:
На повітрі, що містить пари води,
вкривається іржею (корозія):
4Fe + 3О2 + 6Н2О → 4Fe(OH)3 — ферум (III) гідроксид

2. Взаємодія із хлором:
2Fe + 3С12 → 2FeCl3 — ферум (III) хлорид

3. Взаємодія з неметалами при нагріванні: Fe + S → FeS — ферум (II) сульфід3Fe + С

Слайд 325. Взаємодія з концентрованими кислотами
при нагріванні:
2Fe + 6Н2SО4(конц) →

Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6Н2О
ферум (III) сульфат
Fe + 4HNO3

→ Fe(NO3)3 +NO↑ + 2H2O
ферум (III) нітрат
6. Взаємодія з металами, що стоять у ряді напруг праворуч від Fe:
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Сu

4. Взаємодія з розведеними кислотами
(хлоридною, сульфатною):
Fe + 2НС1 → FeCl2 + H2↑
ферум (II) хлорид
Fe + H2SO4 → FeSО4 + Н2↑
ферум (II) сульфат

5. Взаємодія з концентрованими кислотами при нагріванні:2Fe + 6Н2SО4(конц) → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6Н2О 	ферум (III)

Слайд 33СПОЛУКИ ФЕРУМУ
Оксиди

СПОЛУКИ ФЕРУМУОксиди

Слайд 34Гідроксиди

Гідроксиди

Слайд 35Солі Феруму

Солі Феруму

Слайд 36Ферум здатне утворювати сполуки за рахунок лише донорно-акцепторної взаємодії.
Так,

внаслідок нагрівання порошку заліза у струмені
СО при 150-200 0С

і підвищеному тиску утворюється пентакарбоніл феруму (0):
Fe + 5 CO =>Fe(CO)5.
Пентакарбоніл феруму (0) - летка жовта рідина, розчинна в органічних розчинниках і не розчинна у воді. Його молекула має конфігурацію тригональної біпіраміди, що відповідає стану dsp3-гiбридизації
σ-зв'язуючих орбіталей атома заліза:

Для карбонілів виконується правило, згідно з яким вони мають такий склад, де неподільні пари електронів CO доповнюють конфігурацію атома металу до будови атома найближчого інертного газу (Кr). Тобто пар повинно бути 5, і цим визначається координаційне число феруму.

Комплексні сполуки феруму

Ферум здатне утворювати сполуки за рахунок лише донорно-акцепторної взаємодії. Так, внаслідок нагрівання порошку заліза у струмені СО

Слайд 37Найбільш стійкі комплексні сполуки феруму утворюються з лігандами CN- -

залишками ціанідної кислоти:
FeSO4 + 6KCN =>K4[Fe(CN)6] + K2SO4.
Сполука, що при

цьому утворилася, має назву гексаціаноферат (II) калію або жовта кров'яна сіль. Її використовують для аналітичного визначення іонів заліза (III). Гексаціаноферат (II) калію з іонами Fe3+ утворює інтенсивно синій осад берлінської блакиті, який застосовують як синій пігмент:

Ферум може утворювати комплексні сполуки - катіонні, аніонні і електронейтральні, у яких іони металу координують навколо себе
молекули аміаку, аніони галогеноводневих кислот, ціанистоводневої (CN-), тіоціанатної (NCS-), аміни: [Fe(NH3)6]2+; [FeCl4]2-; [Fe(CN)6]4-; [Fe(CN)6]3-; [Fe(NCS)4]2-; [Fe(H2O)3(NCS)3]0; [FeEDTA]2-; [FeEDTA]1-.

Найбільш стійкі комплексні сполуки феруму утворюються з лігандами CN- - залишками ціанідної кислоти:FeSO4 + 6KCN =>K4[Fe(CN)6] +

Слайд 38Значення для людини
Залізо — необхідний елемент для життєдіяльності організм людини.


Бере участь синтезі гемоглобіну, міоглобіну, залізовмісних ферментів. Нормалізує кровотворення. Нестача

викликає анемії.
Добова норма Fe становить 0,1-0,6 мг.

Одержання
Кобальт одержують шляхом переробки нікелевих руд,
що містять кобальт як домішку.
Нікель одержують із сульфідних мідно-нікелевих руд
і з силікатних (окиснених) руд.

Застосування
Всі метали VІІI групи застосовуються як каталізатори різних процесів (ферум — при синтезі амоніак, нікель — реакціях гідрування).
Кобальт застосовується в металургії для одержання міцних сталей.
Нікель — для одержання нержавіючих сталей і при нікелюванні посуду.
Залізо широко застосовується в металургії для виробництва сталей, а також медичній промисловості, виробництві електроприладів тощо.

Значення для людиниЗалізо — необхідний елемент для життєдіяльності організм людини. Бере участь синтезі гемоглобіну, міоглобіну, залізовмісних ферментів.

Слайд 41Література
3. Шаповалов С.А. Хімія. – Харків:Торсінг, 2005. – 378 с.
2.

Романова Р.О. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа,

1988. – 430 с.

1. Загальна та біонеорганічна хімія / О.І. Карнаухов, Д.О. Мельничук, К.О. Чеботько, В.А. Копілевич. К.: Фенікс, 2001; 2002. – 578 с.

Література3. Шаповалов С.А. Хімія. – Харків:Торсінг, 2005. – 378 с.2. Романова Р.О. Загальна та неорганічна хімія. –

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика