Разделы презентаций


FİZİKSEL ETKENLERE BAĞLI HASTALIKLAR

Содержание

GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1FİZİKSEL ETKENLERE BAĞLI HASTALIKLAR
Doç.Dr.Uğur BİLGE
ESOGÜ Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı

FİZİKSEL ETKENLERE BAĞLI HASTALIKLARDoç.Dr.Uğur BİLGEESOGÜ Tıp FakültesiAile Hekimliği Ana Bilim Dalı

Слайд 2GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI

GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI

Слайд 3Akut etkiler
Nörosensoriyal etkiler başdönmesi, kulak çınlaması, işitmenin azalmasıdır, total işitme

kaybına kadar ilerleyebilir.
Akut akustik travmadaki işitme kaybı çeşitli
Maruziyet

süresi ve gürültü düzeyine bağlı olmak üzere, genellikle kısmen reversibldir.
Fiziksel hasar; timpan zarında laserasyon, kanama olabilir.
Lezyon membranda, orta kulakta ve kokleadadır.
Akut etkilerNörosensoriyal etkiler başdönmesi, kulak çınlaması, işitmenin azalmasıdır, total işitme kaybına kadar ilerleyebilir. Akut akustik travmadaki işitme

Слайд 4Kronik etki: Mesleki işitme kaybı
Sinsi ve yavaş gelişir, gürültüden uzaklaşmakla

ilerlemesi durur.
Çeşitli aşamalarında ciddiyetini ayırt etmek mümkündür.
Tinnitus olguların

yarısında bulunur ve her aşamada duyulabilir. İşitme azlığı duysal duyarlılığın nicelik olarak azalmasıdır.
Sesleri ayırt etme yeteneği azalır, akustik sinyalleri ayırt etme yeteneğinde niteliksel bir bozulma vardır.
Lezyonun yeri kokleadır. Kayıp nörosensoriyal tiptedir ve daha çok 3 - 6 kHz frekanslarındadır.
Genellikle bilateral, simetrik, irreversibldir.
Bazen iki kulak arasında belirgin fark olur.
Atıcılık bunun örneğidir. Atıcılarda, sağ omuz kullanılıyorsa, kafanın sağ kulağı gölgeleyip koruması nedeniyle sol kulakta daha fazla işitme kaybı olur.
Kronik etki: Mesleki işitme kaybıSinsi ve yavaş gelişir, gürültüden uzaklaşmakla ilerlemesi durur. Çeşitli aşamalarında ciddiyetini ayırt etmek

Слайд 5Duyarlılık
Sigara içenler ile KVS hastalıkları, hiperlipidemisi, diyabeti olanlar, 55 yaş

üzerindekiler daha duyarlıdır.

DuyarlılıkSigara içenler ile KVS hastalıkları, hiperlipidemisi, diyabeti olanlar, 55 yaş üzerindekiler daha duyarlıdır.

Слайд 6TİTREŞİME BAĞLI HASTALIKLAR

TİTREŞİME BAĞLI HASTALIKLAR

Слайд 7El-Kol Titreşim Sendromu

El-Kol Titreşim Sendromu

Слайд 8HAVA BASINCINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE BAĞLI HASTALIKLAR

HAVA BASINCINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE BAĞLI HASTALIKLAR

Слайд 9Dekompresyon barotravması:
En çok akciğerleri etkiler. Nedeni, su altından yüzeye hızlı

yükselme sırasındaki hava hapsine bağlı akciğer patolojisi veya nefes tutma

olabilir.
Akciğerde gazın genleşmesi alveoler yırtılmalara ve gaz embolisine neden olur.
Göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük, hafif hemoptizi, ses tonunda değişiklik ve cilt altı amfizemi görülebilir.
Bazı olgularda ciddi pnömotoraks oluşur.
Bu durumda göğüs ağrısı keskin, dispne daha belirgindir, siyanoz görülebilir.
İlerlerse tansiyon pnömotoraks gelişir.
Daha ciddi olgularda beyin, omurilik veya kardiyopulmoner sistemi tutabilir.
Beyinde serebrovasküler olay, kalpte enfarktüs, akciğerde masif pulmoner emboli bulguları verir.
Nörolojik bulgular duysal defisit, hemipleji, parapleji, parestezi, periferik nöropatidir.
Dekompresyon barotravması:En çok akciğerleri etkiler. Nedeni, su altından yüzeye hızlı yükselme sırasındaki hava hapsine bağlı akciğer patolojisi

Слайд 10DEKOMPRESYON HASTALIĞI
Vücut dokularında gaz baloncuklarının bulunmasının sonucudur.
Derinde gaz vücut

dokularında erir, fakat basınç kalkınca solubilitesi azalır.
Basınç azalması hızlı

olursa, akciğerin gazı atacak kadar zamanı olmaz ve dokuda gaz kabarcıkları oluşur.
Klinik görünüm, bu kabarcıkların miktarına ve lokalizasyonuna bağlıdır
DEKOMPRESYON HASTALIĞIVücut dokularında gaz baloncuklarının bulunmasının sonucudur. Derinde gaz vücut dokularında erir, fakat basınç kalkınca solubilitesi azalır.

Слайд 11İYONLAŞTIRICI RADYASYONA BAĞLI HASTALIKLAR

İYONLAŞTIRICI RADYASYONA BAĞLI HASTALIKLAR

Слайд 13Klinik
İyonlaştırıcı radyasyon etkileri somatik ya da genetik olabilir.
Genetik etkiler

etkilenen kişinin gelecek neslini de etkileyebilir.
Genetik ve kanserojen etkileri,

olası ve gene de dozla ilişkili etkilerdir.
Maruz kalan kişilerin hepsinde görülmeyebilir, ancak risk artar.
Somatik etkiler ise dozla ilişkili etkilerdir.
Katarakt, malign olmayan cilt bulguları, kemik iliği baskılanması ve yumurtalıkları etkileyerek infertiliteye neden olması buna örnek olarak verilebilir.
Klinikİyonlaştırıcı radyasyon etkileri somatik ya da genetik olabilir. Genetik etkiler etkilenen kişinin gelecek neslini de etkileyebilir. Genetik

Слайд 14Kemik iliği sendromu(hemotopoetik sendrom): 0.3 Gy gibi düşük dozlarda hafif,

0.7 – 10 Gy dozlarında ise tüm semptomları görülür. Doz

arttıkça prognoz ağırlaşır. Ölüm nedeni kemik iliğinin enfeksiyon ve kanama nedeniyle yıkımıdır.
Kemik iliği sendromu(hemotopoetik sendrom): 0.3 Gy gibi düşük dozlarda hafif, 0.7 – 10 Gy dozlarında ise tüm

Слайд 15Gastrointestinal sendrom: 6 Gy gibi düşük dozlarda hafif, 10 Gy

dozlarında ise tüm semptomları görülür.
GİS ve Kİ’de harabiyet ve

irreversibl değişikliklere bağlı enfeksiyon, dehidratasyon, elektrolit bozukluğu vardır.
Genellikle 2 hafta içinde ölümle sonlanır
Gastrointestinal sendrom: 6 Gy gibi düşük dozlarda hafif, 10 Gy dozlarında ise tüm semptomları görülür. GİS ve

Слайд 18SICAK KATARAKTI
Gözü etkileyen bazı elektromanyetik dalga boyları lens tarafından absorbe

edilirler.
Bunlar; kızılötesi başta olmak üzere UV B, UV A

ve mikrodalga radyasyonlarıdır. Bunlara yıllarca maruz kalan cam üfleyiciler ve yüksek fırın işçilerinde katarakt görülmesi yüksektir.
Görme yeteneğinde yavaş ilerleyen ağrısız bir azalma ve bulanık görme vardır.
Tedavi:
Kataraktın çıkarılıp, intraoküler lens konulmasıdır. Fakat cerrahi uygulanana kadar görme netliğinde belirgin azalma gelişir. Bir ölçüde kalıcı maluliyet bırakabilir
SICAK KATARAKTIGözü etkileyen bazı elektromanyetik dalga boyları lens tarafından absorbe edilirler. Bunlar; kızılötesi başta olmak üzere UV

Слайд 19MESLEKİ ENFEKSİYONLAR

MESLEKİ ENFEKSİYONLAR

Слайд 21Özellikleri, görülmesi, maruziyet kaynakları
İş hayatı sırasında ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarıdır.

Birçok meslekte mikroorganizmalar ve parazitlerle bunların toksik ürünlerine maruziyet söz

konusudur.
En önemli etkenler şunlardır;
Virüsler: Viral hepatitler, kuduz
Klamidya ve riketsiyalar: Ornitozis, Q humması, kene ısırığı hastalıkları
Bakteriler: Şarbon, brusella, erisipeloid, leptospira, tetanoz, tüberküloz, tularemi, yara sepsisi
Mantarlar: Kandida, aspergillus, cild ve mukoza dermatozları, koksidiomikozis,
Histoplazmozis
Parazitler: Kancalı kurtlar, şistozoma
Özellikleri, görülmesi, maruziyet kaynaklarıİş hayatı sırasında ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarıdır. Birçok meslekte mikroorganizmalar ve parazitlerle bunların toksik

Слайд 24Mesleki risk faktörleri ise;
kapalı alanda çalışma,
havalandırma yetersizliği, havalandırma sistemlerinin

kontaminasyonu,
ıslak zeminde çalışma, toprak, su ve havanın bakteriyel, fungal

ve diğer enfeksiyöz etkenlerle kontaminasyonu, kemirgenler keneler gibi taşıyıcı ve bulaştırıcı hayvanların varlığı gibi etkenlerdir.
Mesleki risk faktörleri ise; kapalı alanda çalışma,havalandırma yetersizliği, havalandırma sistemlerinin kontaminasyonu, ıslak zeminde çalışma, toprak, su ve

Слайд 25Tüberküloz (Tbc)
Mikobakterium tüberkülozisdir.
Havadan damlacık çekirdekleriyle alınır.
Sağlık çalışanları en

önemli risk grubudur.
Mesleki tbc’un önlenmesi ve kontrolü için risk

yönetim programı, etkili gözetim, çevresel kontrol, kişisel koruyucu kullanımı ve BCG aşılamalarının yapılması gibi önlemlerin bütünüyle alınması gerekir.
Silika maruziyeti olanlar da tbc açısından yüksek riskli gruptur (Siliko-tüberküloz).
Tbc ilaçları bulunmadan önceki dönemde silikozislilerin en önemli ölüm nedeni Tbc idi.
Tüberküloz (Tbc)Mikobakterium tüberkülozisdir. Havadan damlacık çekirdekleriyle alınır. Sağlık çalışanları en önemli risk grubudur. Mesleki tbc’un önlenmesi ve

Слайд 27Hepatit A
Tıbbi teknisyenler, laboratuar personeli, doktorlar, diş hekimleri, fizyoterapistler, kreş

ve ana okulu çalışanları, gıda sektörü çalışanları riskli gruptur.
Aşılamayla

önlenebilir.
Hepatit ATıbbi teknisyenler, laboratuar personeli, doktorlar, diş hekimleri, fizyoterapistler, kreş ve ana okulu çalışanları, gıda sektörü çalışanları

Слайд 28Hepatit B
Tek kaynağı enfekte insanlardır.
Primer hastalık genellikle kendini sınırlar.

Bazı olgular direnç kazanır ve yaşam boyu sürer.
Taze enfeksiyon sıklıkla

asemptomatiktir.
Bazen değişik şiddetlerde hepatit görülebilir. Kronik enfeksiyonlar siroz ve hepatosellüler kansere neden olabilir.
Sağlık çalışanları için mesleki bir risktir.
Maruziyetten sonra enfeksiyon riski % 6-30 arasında değişir.
Aşılama ile risk çok azalır.
Tüm sağlık çalışanları aşılanmalıdır. İğne ve diğer sivri uçlu cisim batmalarına karşı etkili koruyucu önlemler alınmalıdır.
Hepatit BTek kaynağı enfekte insanlardır. Primer hastalık genellikle kendini sınırlar. Bazı olgular direnç kazanır ve yaşam boyu

Слайд 29Hepatit A & B

Hepatit A & B

Слайд 30Tetanoz
Etkeni Clostridium tetani’dir. Sporları nedeniyle toprakta uzun süre canlı kalır.


Bakteri ve sporlarının bütünlüğü bozulmuş deri ve mukozalara teması ile

enfeksiyon alınır.
Kirli ve sivri cisim batmaları en çok neden olmakla birlikte, bazen temas yeri tesbit edilemeyebilir.
Hafif yaralanmalardan sonra da gelişebilir.
Etkene maruziyetle hastalık semptom ve bulgularının ortaya çıkması arasında birkaç günle birkaç ay arasında değişen bir süre bulunabilir.
TetanozEtkeni Clostridium tetani’dir. Sporları nedeniyle toprakta uzun süre canlı kalır. Bakteri ve sporlarının bütünlüğü bozulmuş deri ve

Слайд 31Erken bulgular başağrısı, huzursuzluk, aşırı duyarlılıktır.
Bunu ateş, taşikardi, sırasıyla

çene kaslarında kasılmalar (trismus), yutma güçlüğü, ense ve sırt kaslarında

kasılmalar (opistotonus) izler.
Yüz kaslarının kasılmasına bağlı olarak “risus sardonicus” denilen sırıtma ifadesi gözlenebilir.
Tablo ilerledikçe bilinç bulanıklığı ve kaybı gelişir.
Ölüm genellikle serebral kanama ve akciğer komplikasyonlarına bağlıdır.
Tanıda en önemlisi klinik bulgulardır.
Tedavide antibiyotikler (penisilin), antiserum ve antikonvülzanlar kullanılır.
Bildirimi zorunlu ve aşıyla korunulabilen bir hastalıktır
Erken bulgular başağrısı, huzursuzluk, aşırı duyarlılıktır. Bunu ateş, taşikardi, sırasıyla çene kaslarında kasılmalar (trismus), yutma güçlüğü, ense

Слайд 32ORGANİK SOLVENTLERE BAĞLI KRONİK NÖROTOKSİSİTE; TOKSİK ENSEFALOPATİLER

ORGANİK SOLVENTLERE BAĞLI KRONİK NÖROTOKSİSİTE; TOKSİK ENSEFALOPATİLER

Слайд 33Etki mekanizması
Son derece uçucu oldukları için başlıca solunumla alınırlar.
Karbon

disülfit cildden de önemli miktarda emilebilir.
Akciğerden %50 oranında emilip,

dokulara dağılır ve yağdan zengin organ ve dokularda tutulurlar.
Kanlanması ve yağ içeriği yüksek olan SSS hedef organdır.
Karaciğerde metabolize olur, metabolitleri idrarla atılırlar.
Çoğu zaman metabolitler ana maddeden daha toksiktir.
Sigara, alkol, ilaçlar, başka solvent ve kimyasal maruziyetleri, etkilerini artırabilir.
Etki mekanizmasıSon derece uçucu oldukları için başlıca solunumla alınırlar. Karbon disülfit cildden de önemli miktarda emilebilir. Akciğerden

Слайд 34Akut etkiler(kısa süreli maruziyet)
Belirtiler çözücüye bağlı olarak değişir.
Ancak ortak

semptomlar vardır; oryantasyon bozukluğu, sersemlik, baş dönmesi, öfori, konfüzyon ve

bilinç kaybı, felç, konvülziyon ve solunum veya kalp durması sonucu ölüme kadar ilerleyebilir.
Semptomların geç ortaya çıkması metabolitlere bağlı olduğunun göstergesidir.
Hastaların çoğunda maruziyet sonlanınca semptomlar düzelir.
Akut etkiler(kısa süreli maruziyet)Belirtiler çözücüye bağlı olarak değişir. Ancak ortak semptomlar vardır; oryantasyon bozukluğu, sersemlik, baş dönmesi,

Слайд 35KARBON MONOKSİT
Karbonmonoksit; renksiz, kokusuz, tatsız, yanıcı, patlayıcı, havadan hafif, irritan

olmayan bir gazdır.
Organik maddelerin (kömür, odun, dizel, benzin, gaz) yetersiz

yanma ürünüdür.
Hemoglobine oksijenden 200 kat hızlı bağlanır.
En yaygın maruziyet kaynağı motor egzoz gazları, yakma tesisleri ve endüstriyel işlemlerdir.
Riskli meslekler, garaj personeli, itfaiyeciler, tünel işçileri, petrol, metalurji, gaz ve kimya endüstrisi işçileridir.
Sigara dumanı bir başka maruziyet kaynağıdır.
KARBON MONOKSİTKarbonmonoksit; renksiz, kokusuz, tatsız, yanıcı, patlayıcı, havadan hafif, irritan olmayan bir gazdır.Organik maddelerin (kömür, odun, dizel,

Слайд 37Sİgara ve zararlarI

Sİgara ve zararlarI

Слайд 40Manganez

Manganez

Слайд 41SSS: Manganizm
Erken dönemde reversibl, geç dönemde irreversibldir.
Manganizm Parkinson hastalığı

ve diğer Parkinsonizm formlarından ayırt edilmelidir.
Üreme sistemi:
Libido azalması, erken

doğum ve düşük riski bildirilmiştir.
SSS: ManganizmErken dönemde reversibl, geç dönemde irreversibldir. Manganizm Parkinson hastalığı ve diğer Parkinsonizm formlarından ayırt edilmelidir.Üreme sistemi:

Слайд 44Önleme
İşyeri ortamını değerlendirme: İşyeri ortam havasında İnorganik asitlerin düzeyi izlenmelidir.
Yer

değiştirme
Depolama, kullanma, temizleme işlemlerine özen
Kişisel koruyucular
Eğitim
Hijyen
İlkyardım

Önlemeİşyeri ortamını değerlendirme: İşyeri ortam havasında İnorganik asitlerin düzeyi izlenmelidir.Yer değiştirmeDepolama, kullanma, temizleme işlemlerine özenKişisel koruyucularEğitimHijyenİlkyardım

Слайд 45Kurşunun Sağlık Üzerine Etkileri:
Kurşun esas olarak toz ya da duman

biçiminde solunum yolu ve gastrointestinal yolla alınır.
Kurşunun özellikle kanda hemoglobin

sentezi ve kan yapımı, düz kas sistemi, periferik ve santral sinir sistemi ve vasküler sistem üzerinde etkileri bulunmaktadır.
Kurşunun Sağlık Üzerine Etkileri:Kurşun esas olarak toz ya da duman biçiminde solunum yolu ve gastrointestinal yolla alınır.Kurşunun

Слайд 46Subakut / Kronik Etkileri:
Kurşun tarafından neden olunan bozukluklar genelde subakut

ve kronik olmakla beraber bu bozukluklar genellikle ayırt edilemez ve


Aşağıdaki evrelerde görülür:
Klinik olarak latent prekürsör evrede; kandaki kurşun düzeyinin artması, artan vejetatif kararsızlık, hafif anemi, solgun deri ve mukozalar, genel bitkinlik, anoreksia, başağrıları, zayıflık, bazen uzuvlarda ve eklemlerde ağrılar, gastrointestinal bozukluklar, konstipasyon gibi semptomlar gelişir.
Kurşun zehirlenmesi işaretleri ise, bu semptomlardan daha şiddetlidir; kurşun koliği (şiddetli, çoğunlukla kolon kasılmaları ile persistan, bazen kusma ve gaitanın koyun dışkısı şeklini alması) ve solgun deri rengi şeklindedir.
Subakut / Kronik Etkileri:Kurşun tarafından neden olunan bozukluklar genelde subakut ve kronik olmakla beraber bu bozukluklar genellikle

Слайд 47Çalışana Öneriler:
Çalışanlar, genel hijyen önlemleri ve kişisel koruyucu donanımlarla ilgili

ve özellikle de işyerinde yeme, içme ve sigara kullanma anında

kurşun alım riskleri hakkında bilgilendirilmelidir.
İşverene Öneriler:
Her işvereninin mevzuatın kendilerine getirdiği yükümlülükleri bilmesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir.
Çalışana Öneriler:Çalışanlar, genel hijyen önlemleri ve kişisel koruyucu donanımlarla ilgili ve özellikle de işyerinde yeme, içme ve

Слайд 48
Anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmaları ve yayılması sonucu meydana

gelen bir hastalıktır.Başka bir değişle vücutta meydana gelen kötü huylu

tümörlerdir.

KANSER NEDİR?

Anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmaları ve yayılması sonucu meydana gelen bir hastalıktır.Başka bir değişle vücutta meydana

Слайд 49KANSERİN NEDENLERİ
DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE DEĞİŞTİRİLEMEZ
OLARAK İKİYE AYRILIR:

KANSERİN NEDENLERİDEĞİŞTİRİLEBİLİR VE DEĞİŞTİRİLEMEZ OLARAK İKİYE AYRILIR:

Слайд 50DEĞİŞTİRİLEMEYEN NEDENLER
YAŞ
CİNSİYET
IRK
GENETİK YATKINLIK

DEĞİŞTİRİLEMEYEN NEDENLERYAŞ CİNSİYETIRKGENETİK YATKINLIK

Слайд 51DEĞİŞTİRİLEBİLİR NEDENLER
ÇEVRESEL ETKENLER
ZARARLI ALIŞKANLIKLAR
BESLENME ALIŞKANLIKLARI
ENFEKSİYÖZ AJANLAR
KİMYASAL KARSİNOJENLER

DEĞİŞTİRİLEBİLİR NEDENLERÇEVRESEL ETKENLERZARARLI ALIŞKANLIKLARBESLENME ALIŞKANLIKLARIENFEKSİYÖZ AJANLARKİMYASAL KARSİNOJENLER

Слайд 52MESLEKİ KANSERLER

MESLEKİ KANSERLER

Слайд 53Yüksek kanser riski taşıyan meslekler
1. Alüminyum üretimi
2. Demir çelik sanayii
3.

Kok üretimi
4. Koktan hava gazı elde edilmesi
5. Boyacılık
6. Lastik sanayii
7.

Mobilyacılık
8. Güçlü inorganik asit işlemleri
9. Yer altı hematit madenciliği (Radon maruziyeti)
Yüksek kanser riski taşıyan meslekler1. Alüminyum üretimi2. Demir çelik sanayii3. Kok üretimi4. Koktan hava gazı elde edilmesi5.

Слайд 54Mesleki kanserojenler
Asbest
Krom ve bileşikleri
Kömür katranı, katran zifti, kurumu
Vinil klorid
İyonizan radyasyon
Katran,

zift, bitüm, mineral yağ, antrasen
Kok fırını gazları
Nikel bileşikleri
Odun tozları

Mesleki kanserojenlerAsbestKrom ve bileşikleriKömür katranı, katran zifti, kurumuVinil kloridİyonizan radyasyonKatran, zift, bitüm, mineral yağ, antrasenKok fırını gazlarıNikel

Слайд 57Meslek hastalığı tanısının konması, işyerindeki iş

risklerinin işveren tarafından yönetilemediğini ve işçinin bu nedenle fonksiyon kaybına

ya da hastalık durumuna uğradığını kanıtlar.
Meslek hastalığı tanısının     konması, işyerindeki iş risklerinin işveren tarafından yönetilemediğini ve işçinin bu

Слайд 58Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan

bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya

sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
(5510 sayılı SSGSS Kanunu Mad.14)

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden

Слайд 59Ciltte kaşıntılar ve egzama
Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık
Burun ve koku alma

bozuklukları
Solunum yolları tahrişleri
Öksürük
Hırıltılı solunum
Nefes darlığı
Bronşit
Akciğer ödemi, pnömoni
Mide bulantısı
İştahsızlık
Kusma
Kramp

Belirtiler nelerdir?
Ciltte kaşıntılar ve egzamaGözlerde kaşıntı ve kızarıklıkBurun ve koku alma bozukluklarıSolunum yolları tahrişleriÖksürükHırıltılı solunumNefes darlığı BronşitAkciğer ödemi,

Слайд 60 Etkenlerin vücuda giriş yolları;


1.

Akciğerler (solunum)
2. Deri (emilim)
3. Ağız (sindirim)

Meslek hastalıklarından

etkilenme lokal ya da sistemik olabilir.
Etkenlerin vücuda giriş yolları;	  1. Akciğerler (solunum)	2. Deri (emilim)	3. Ağız (sindirim)

Слайд 61Meslek Hastalıklarının Genel Özellikleri

Kendine özgü bir klinik tablosu vardır.
Hastalık etkeni

bellidir.
Hastalık etkeni veya metaboliti biyolojik ortamda tespit edilebilir.
Hastalık deneysel ortamda

oluşturulabilir.
Hastalık, o meslekte çalışanlarında yüksek oranda görülmektedir.
Hastalığın nedeni işyerinde olup, iş ile hastalık arasında nedensel bir bağ vardır.
İşyerinde alınacak teknik ve tıbbi önlemlerle meslek hastalıklarından korunulabilir.

Meslek Hastalıklarının  Genel ÖzellikleriKendine özgü bir klinik tablosu vardır.Hastalık etkeni bellidir.Hastalık etkeni veya metaboliti biyolojik ortamda

Слайд 62Söz konusu hastalığa Meslek Hastalığı diyebilmek için klinik tanının yanında

meslekle ilişkisinin de ortaya konması gerekir.


Söz konusu hastalığa Meslek Hastalığı diyebilmek için klinik tanının yanında meslekle ilişkisinin de ortaya konması gerekir.

Слайд 63 Mesleksel deri hastalıkları, en sık görülen meslek hastalıklarıdır.

Bildirimi en çok

yapılan ise mesleki akciğer hastalıklarıdır.

Mesleksel deri hastalıkları, en sık görülen meslek hastalıklarıdır.		Bildirimi en çok yapılan ise mesleki akciğer hastalıklarıdır.

Слайд 64Fiziksel Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları
*Gürültü

*Titreşim

*Sıcak-Soğuk

*Basınç

*Ergonomi
İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışan

Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Fiziksel Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları *Gürültü*Titreşim*Sıcak-Soğuk*Basınç*ErgonomiİZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Слайд 65


8 saatlik çalışma süresi için kabul edilebilir gürültü

düzeyi 85 dB dir.

Gürültü seviyesi 70 db üzeri

ise; fiziksel, ruhsal, zihinsel tepki başlar. Yavaş yavaş işitme kaybı gelişir.
8 saatlik çalışma süresi için kabul edilebilir gürültü düzeyi 85 dB dir.  Gürültü seviyesi

Слайд 66ETKENLER MESLEK HASTALIKLARI

ETKENLER				MESLEK HASTALIKLARI

Слайд 67

1-İşe giriş muayeneleri

2-Periyodik

tıbbi kontroller

3- Çalışanların eğitimi

1. Tıbbi Korunma

Önlemleri
1-İşe giriş muayeneleri		   2-Periyodik tıbbi kontroller		    3- Çalışanların

Слайд 68a- Kullanılan zararlı maddenin değiştirilmesi
b- Kapalı çalışma yöntemi
c- Ayırma
d- Nemli

(ıslak) çalışma yöntemi
e- Sürekli temizlik ve bakım
f- Hijyen kurallarına uyulması
g-

Havalandırma
h- İşyeri üretim ve planlaması
ı-İşyeri ortamında zaman zaman analizler yapmak

2. İşyerinde Çalışma Çevresine Ait Korunma Önlemleri

a- Kullanılan zararlı maddenin değiştirilmesib- Kapalı çalışma yöntemic- Ayırmad- Nemli (ıslak) çalışma yöntemie- Sürekli temizlik ve bakımf-

Слайд 69Meslek Hastalıklarında Tedavi İlkeleri
1-Kişinin işyeri ortamından uzaklaştırılması

2-Etkenin vücuttan atılımını

artıracak veya etkisini azaltacak yöntem kullanımı

3-Genel destekleyici ve semptomatik

tedavi
Meslek Hastalıklarında Tedavi İlkeleri1-Kişinin işyeri ortamından uzaklaştırılması 2-Etkenin vücuttan atılımını artıracak veya etkisini azaltacak yöntem kullanımı 3-Genel

Слайд 70
Meslek hastalıklarında her türlü tedavi sigorta tarafından karşılanır.

Hastalık nedeniyle işgöremezlik

de olmuşsa, sigorta kişiye tazminat öder.
Meslek Hastalıklarının Hukuksal Boyutu

Meslek hastalıklarında her türlü tedavi sigorta tarafından karşılanır.		Hastalık nedeniyle işgöremezlik de olmuşsa, sigorta kişiye tazminat öder.						Meslek Hastalıklarının

Слайд 71

Meslek hastalığının oluşmasında işverenin ihmali saptandığında, sigorta işçiye ödediği tazminatın

bir bölümünü işverene rücu edebilir.


Meslek hastalığının oluşmasında işverenin ihmali saptandığında, sigorta işçiye ödediği tazminatın bir bölümünü işverene rücu edebilir.

Слайд 72


Çalışanın sağlığı korunmaz ise;

Ölümler artar
Hastalıklar artar
Sakatlıklar artar
İşgücü kaybı artar

İNSANLAR ve

ÜLKE EKONOMİSİ ZARAR GÖRÜR

Sonuç olarak;

Çalışanın sağlığı korunmaz ise;Ölümler artarHastalıklar artarSakatlıklar artarİşgücü kaybı artarİNSANLAR ve ÜLKE EKONOMİSİ ZARAR GÖRÜRSonuç olarak;

Слайд 75Asbest; asbest madenlerinde ve yapısında asbest de bulunan cevherin madenciliğinde

görülür.
Asbestoz(pnömokonyoz), havayolu hastalığı, akciğer kanseri ve mezotelyoma riskini artırır.

Asbest; asbest madenlerinde ve yapısında asbest de bulunan cevherin madenciliğinde görülür.Asbestoz(pnömokonyoz), havayolu hastalığı, akciğer kanseri ve mezotelyoma

Слайд 76Fiziksel Tehlikeler
Gürültü
Titreşim
İyonizan radyasyon
Sıcak stresi
Ergonomi
Biyolojik tehlikeler

Fiziksel TehlikelerGürültüTitreşimİyonizan radyasyonSıcak stresiErgonomiBiyolojik tehlikeler

Слайд 78MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI
Yrd.Doç.Dr.Uğur BİLGE
ESOGÜ Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı

MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARIYrd.Doç.Dr.Uğur BİLGEESOGÜ Tıp FakültesiAile Hekimliği Ana Bilim Dalı

Слайд 79Çalışma ortamında olabilecek her türlü zararlı ajanın ilk etkileyeceği sistemlerin

başında solunum sistemi gelmektedir.
Bu nedenle mesleki akciğer hastalıkları (MAH)

belki de iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları içinde birincil korunma önlemlerinin en önemli olduğu meslek hastalıkları grubudur.
Çalışma ortamında olabilecek her türlü zararlı ajanın ilk etkileyeceği sistemlerin başında solunum sistemi gelmektedir. Bu nedenle mesleki

Слайд 80Gazlar ve buharlar:
Aerosoller
Partiküller
Lifler
Gazlar
Organik maddeler

Gazlar ve buharlar: AerosollerPartiküllerLiflerGazlarOrganik maddeler

Слайд 81Etki Mekanizması
İrritan yanıt
Fibrotik yanıt
Allerjik yanıt
İnfeksiyöz yanıt
Kanserojenik yanıt
Sistemik yanıt

Etki Mekanizmasıİrritan yanıtFibrotik yanıtAllerjik yanıtİnfeksiyöz yanıtKanserojenik yanıtSistemik yanıt

Слайд 82Klinik
İnhale edilen maddelere solunum sisteminin vereceği klinik yanıt maruziyet yoğunluğuna

ve süresine bağlı olarak değişir.
Akut etkiler:
Yüksek düzeyde, yoğun

maruziyetlerden dakikalar, saatler, nadiren de günler sonra ortaya çıkar. Üst solunum yolu irritasyonu, öksürük, bronkospazm, pulmoner ödem, akut hipersensitivite pnömonileri, solunum ateşi (metal, polimer, organik maddelerin dumanına bağlı), KOAH ve astım alevlenmeleri ve solunumsal infeksiyonlar gibi yanıtlardır.
Kronik etkiler:
Tekrarlayan düşük, orta düzeyde bazen de yüksek düzeydeki maruziyetlerden aylar yıllar sonra, hatta bazen kişi o işten ayrıldıktan sonra ortaya çıkan solunumsal yanıttır.
Bu patolojilerin başlıcaları astım, kronik bronşit, amfizem, KOAH, kronik hipersensitivite pnömonileri, pnömokonyozlar, akciğer ve plevra maligniteleri ve solunumsal infeksiyonlardır.
Klinikİnhale edilen maddelere solunum sisteminin vereceği klinik yanıt maruziyet yoğunluğuna ve süresine bağlı olarak değişir. Akut etkiler:

Слайд 84Tanı
MAH’na yaklaşımda başta anamnez, klinik bulgular olmak üzere akciğer grafisi,

SFT ve gerektiğinde her türlü ileri tetkik ile olası tanıya

ulaşmak mümkündür.
Maruziyet özenle sorgulanmaz ise tablonun meslek dışı solunumsal hastalık kategorisinde değerlendirilme olasılığı çok yüksektir.
Meslek öyküsü; İyi bir meslek ve bu mesleğin yürütümü sırasında karşılaşılan ajanlarının öyküsü alınamazsa meslek hastalığı tanısını koymak oldukça zordur.
TanıMAH’na yaklaşımda başta anamnez, klinik bulgular olmak üzere akciğer grafisi, SFT ve gerektiğinde her türlü ileri tetkik

Слайд 85Semptom ve bulgular
Bazı özel durumlar hariç, semptomlar genellikle nonspesifiktir.
Değişik

maruziyetlere bağlı akut solunumsal yanıtta özellikle öksürük ve nefes darlığı

semptomları ön plandadır.
Kronik solunumsal yanıtlardan biri olan astımda semptomların işle ilgisinin iyi sorgulanması oldukça özel bilgiler sağlar.
Pnömokonyoz dahil diğer patolojilerde genellikle semptomlar ortaya çıktığında patoloji çoktan ciddi progresyon göstermiştir.
Semptom ve bulgularBazı özel durumlar hariç, semptomlar genellikle nonspesifiktir. Değişik maruziyetlere bağlı akut solunumsal yanıtta özellikle öksürük

Слайд 86Tedavi
Tedavinin esasını patolojinin tipine, evresine, yaygınlığına bağlı olmak üzere maruziyetin

azaltılması veya sonlandırılması oluşturur

TedaviTedavinin esasını patolojinin tipine, evresine, yaygınlığına bağlı olmak üzere maruziyetin azaltılması veya sonlandırılması oluşturur

Слайд 87Komplikasyonlar
silikozda tüberküloz başta olmak üzere fırsatçı enfeksiyonlar
pnömotoraks
pulmoner hipertansiyon
kor pulmonale

ve solunum yetmezliği

Komplikasyonlarsilikozda tüberküloz başta olmak üzere fırsatçı enfeksiyonlar pnömotorakspulmoner hipertansiyonkor pulmonale ve solunum yetmezliği

Слайд 88Prognoz
Prognoz tamamen erken tanı, maruziyetin azaltılması veya sonlandırılmasına bağlıdır. İlk

tanı konulduğunda kalıcı fonksiyonel etkilenme derecesi ne kadar az ise

yaşam kalitesi ve süresinin etkilenme derecesi de o kadar az olacaktır.
Duyarlılık
Sigara içenler, atopisi ve altta yatan akciğer hastalığı olanlar, solunumsal maruziyetlerden daha çok zararlanırlar.
Bu nedenle işe giriş muayenelerinin amaca uygun şekilde yapılması oldukça önemlidir.
Hasta Bilgilendirme
MAH düşünülen olgularda tanının yasallaşması sürecinin başlatılması gerekir. Bunun için kişi meslek hastalığı yasal tanı koyma yetkisi olan merkezlere yönlendirilmelidir.
Ön tanının kesinleşmesi halinde ise meslek hastalıkları havuzuna dahil edilmesi sağlanmış olur.
PrognozPrognoz tamamen erken tanı, maruziyetin azaltılması veya sonlandırılmasına bağlıdır. İlk tanı konulduğunda kalıcı fonksiyonel etkilenme derecesi ne

Слайд 89Önleme
Önlenebilir hastalıkların başında MAH gelmektedir.
Daha iş yeri kurulurken gerekli

mühendislik önlemlerin alınması, ortamda gaz ve tozlar gibi zararlıların olmaması

MAH’nın oluşumunu engelleyici birincil korunma yöntemidir
ÖnlemeÖnlenebilir hastalıkların başında MAH gelmektedir. Daha iş yeri kurulurken gerekli mühendislik önlemlerin alınması, ortamda gaz ve tozlar

Слайд 90SİLİKOZ

SİLİKOZ

Слайд 91Komplikasyonlar
SFT anormallikleri, yıllık değerlendirme gerekebilir
Kronik bronşit, KOAH, PAH, Kor pulmonale
Enfeksiyonlar;


Akut bronşit, pnömoni, mikobakteriyel, fungal enfeksiyonlar.

KomplikasyonlarSFT anormallikleri, yıllık değerlendirme gerekebilirKronik bronşit, KOAH, PAH, Kor pulmonaleEnfeksiyonlar; Akut bronşit, pnömoni, mikobakteriyel, fungal enfeksiyonlar.

Слайд 92Akciğer kanseri: Kristal silikanın kuvars ve kriztobalit formları kansereojendir (IARC

1997).
Ekstrapulmoner silikoz; Karaciğer, dalak, böbrekler, kemik iliği ve toraks dışı

lenf bezlerinde silikotik nodüller gösterilmiştir.
Pulmoner alveoler proteinozis
Otoimmün hastalıklar: Skleroderma, SLE, RA, otoimmün hemolitik anemi, dermatomyozit, kronik böbrek hastalığı, RA, Wegener granülomatozu,
Dişlerde aşınmaya bağlı bozulmalar
Akciğer kanseri: Kristal silikanın kuvars ve kriztobalit formları kansereojendir (IARC 1997).Ekstrapulmoner silikoz; Karaciğer, dalak, böbrekler, kemik iliği

Слайд 93Hasta bilgilendirme
Sigara bırakmanın önemi,
Akciğer kanseri riskinde artış; özellikle sigara içenlerde,
Tüberküloz

riskinde artış,
Solunum enfeksiyonları riskinde artış; pnömokok aşısı ve yıllık grip

aşısı gerekliliği,
Maluliyetle ilgili hukuki haklar konularında hastalar bilgilendirilmelidir
Hasta bilgilendirmeSigara bırakmanın önemi,Akciğer kanseri riskinde artış; özellikle sigara içenlerde,Tüberküloz riskinde artış,Solunum enfeksiyonları riskinde artış; pnömokok aşısı

Слайд 94Önleme
İşyeri ortam ölçümleri ve çalışanların kişisel maruziyet ölçümleri yapılarak risk

değerlendirmesi yapılmalıdır.
İşyerinde gerekli teknik ve mühendislik önlemleri alınmalıdır. Çalışanların

sağlık gözetimi yapılmalıdır.
Önlemeİşyeri ortam ölçümleri ve çalışanların kişisel maruziyet ölçümleri yapılarak risk değerlendirmesi yapılmalıdır. İşyerinde gerekli teknik ve mühendislik

Слайд 95KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKONYOZU (KİP)

KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKONYOZU (KİP)

Слайд 96İnorganik kömür tozlarının inhalasyon sonucu akciğerlerde birikmeleri ve sonu fibrozisle

bitecek bir doku reaksiyonuna yol açması ile oluşan bir akciğer

hastalığıdır.
Yavaş gelişir, 10 yıldan erken görülmez. Daha düşük maruziyetlerde bu süre daha uzundur.
Kömür madeninde çalışanlarda KİP dışında havayolu hastalıkları başta olmak üzere diğer bazı hastalıklar da gelişebildiği gibi KİP de kömür madeni dışında çalışanlarda da görülebilmektedir.
Grafit madenciliği ve değirmenciliği, karbon ve karbonlu elektrot üretimi de riskli mesleklerdir.
İnorganik kömür tozlarının inhalasyon sonucu akciğerlerde birikmeleri ve sonu fibrozisle bitecek bir doku reaksiyonuna yol açması ile

Слайд 97Klinik
Hastalık,radyolojik görünümündeki yaygınlık ve şiddetine bağlı olarak iki şekilde görülebilir;

Basit KİP ve komplike KİP.
Erken dönemde KİP’de klinik bulgu

ya hiç yoktur ya da nonspesifiktir; bu dönemde havayolu etkilenmesi bulguları görülebilir.
Hastalık ilerledikçe efor dispnesi ve kuru öksürük, KOAH veenfeksiyon varlığında balgam semptomları eklenir.
Komplike pnömokonyozda semptomlar daha belirgindir
KlinikHastalık,radyolojik görünümündeki yaygınlık ve şiddetine bağlı olarak iki şekilde görülebilir; Basit KİP ve komplike KİP. Erken dönemde

Слайд 98ASBESTİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

ASBESTİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Слайд 99Asbestli çimento üretimi, tavan kaplama, duvar kaplama, yanmaz kumaş, fren

ve debriyaj balataları, conta yapımı
Gemi yapım ve tamiri; tank ve

boru yapım ve tamiri.
İnşaat sektörü; çatı ve yanmaz bölümlerin yapımında kesme, taşlama.
Asbest içeren eski binaların, enerji santrallerinin yenilenmesi, sökülmesi
Otomobil yapımı, tamiri
İzolasyon işleri; fırınlarda vs.
Elektrikçiler, marangozlar, döşemeciler
Asbestli çimento üretimi, tavan kaplama, duvar kaplama, yanmaz kumaş, fren ve debriyaj balataları, conta yapımıGemi yapım ve

Слайд 100Klinik
Benign patolojiler:
Tekrarlayan benign plevral effüzyonlar, plevral kalınlaşma, plaklar, kalsifikasyonlar,

asbestoz, yuvarlak atelektazi vb. Asbestoz asbest pnömokonyozudur.
Bilateral, diffüz, öncelikle alt

arka akciğer alanlarını tutma eğilimindedir. Nefes darlığı ve öksürük vardır. Kronik bronşite de neden olur. Ellerin ve önkolların palmar ve dorsal yüzlerinde kalınlaşma ve hiperkeratozla seyreden, maruziyetten uzaklaşmakla düzelen asbest siğillerinden söz edilmiştir.
 Malign patolojiler:
Malign mezotelyoma ve akciğer başta olmak üzere diğer kanserlerdir.
Mezotelyoma; Plevra ve diğer seröz zarların malign tümörüdür. Çoğu zaman asbest maruziyeti ile ilişkilidir. Nadiren periton ve perikardda da görülür. Akciğer kanseri, larenks kanseri, GİS kanserleri(özofagus, mide, kolon) gibi.
KlinikBenign patolojiler: Tekrarlayan benign plevral effüzyonlar, plevral kalınlaşma, plaklar, kalsifikasyonlar, asbestoz, yuvarlak atelektazi vb. Asbestoz asbest pnömokonyozudur.Bilateral,

Слайд 102Önleme
Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre; işyeri

havasındaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değerinin

0,1 lif/cm'ü geçmemesi gerekmektedir.
Ancak mühendislik önlemleri sürdürülmelidir.
ÖnlemeAsbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre; işyeri havasındaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı

Слайд 103İNSAN YAPIMI SENTETİK LİFLER (Man Made Fibers-MMF)’E BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI

İNSAN YAPIMI SENTETİK LİFLER  (Man Made Fibers-MMF)’E BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI

Слайд 104Asbest’in insan sağlığı üzerine ciddi etkilerinin olduğunun anlaşılmasından sonra, bunun

yerini alabilecek ancak zararlı olmayacak yeni alternatiflere yönelim oluşmuştur.
Bu

amaçla kaya, cüruf, kaolin ve camdan köken alan amorf silikatlar sentetik olarak işlenip mineral lifler elde edilmiştir.
Asbest’in insan sağlığı üzerine ciddi etkilerinin olduğunun anlaşılmasından sonra, bunun yerini alabilecek ancak zararlı olmayacak yeni alternatiflere

Слайд 105Klinik
SML’lere kısa süreli maruziyet cild, göz ve solunum yollarında irritasyona

neden olur.
Cild: Cam yünü ve taş yünü lifleri cilde mekanik

irritasyon yaparak ince, nokta şeklinde, kaşıntılı eriteme neden olur.
Kısa cam lifleri cilde saplanarak geçici kaşıntıdan ağrılı yanmaya kadar değişen etkilere neden olabilir.
Bakteriyel enfeksiyonlar eklenebilir. Duyarlı bireylerde ürtiker görülebilir. Maruziyet devam ettikçe bunlar kaybolur.
Özellikle ilk temasla birlikte ciltte dermatit bulgusu olmadan çok rahatsız edici, dinmeyen kaşıntılar görülmektedir.
Maruziyetin devam etmesiyle bu kaşıntılar birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelebilmektedir.
Göz irritasyonu
Solunum yolu etkileri akut ÜSY irritasyonundan bronşektazi, pnömoni, kronik bronşit ve astıma kadar değişebilir.
Kanser: Beraberinde asbest maruziyeti olmadıkça mezotelyomaya yol açtığını gösteren bir bulguya rastlanmamıştır. Farenks, larenks, ağız boşluğu ve mesane kanserinin arttığına dair kuşkular da vardır.
KlinikSML’lere kısa süreli maruziyet cild, göz ve solunum yollarında irritasyona neden olur.Cild: Cam yünü ve taş yünü

Слайд 106SİDEROZ

SİDEROZ

Слайд 107Metalik demir veya demir oksit tozlarına maruziyetle gelişen benign bir

pnömokonyozdur.
Çoğunlukla kaynakçılarda, demir oksit dumanları nedeniyle, sık görülen sideroz

diğer saf benign pnömokonyozlarda olduğu gibi genellikle fibrozis ve fonksiyonel etkilenme yapmaz.
Madencilik, dökümcülük, çelik üretimi, demiroksit üretimi, zımpara taşı üretimi, maruziyete neden olan işlerdir
Metalik demir veya demir oksit tozlarına maruziyetle gelişen benign bir pnömokonyozdur. Çoğunlukla kaynakçılarda, demir oksit dumanları nedeniyle,

Слайд 108Ancak, benign olmasına rağmen, bazen saf siderozda da semptomlar ve

restriksiyon, komplians azalması gibi fonksiyonel değişiklikler görülebilir.
Klinik ve radyolojik

bulgular arasında korelasyon yoktur.
Bazı olgularda hava yolu etkilemesi sonucunda kronik bronşit, KOAH da tablosu gelişebilir.
Ancak, benign olmasına rağmen, bazen saf siderozda da semptomlar ve restriksiyon, komplians azalması gibi fonksiyonel değişiklikler görülebilir.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика