Разделы презентаций


Презентация на тему Kvant mexanikası 2

Презентация на тему Kvant mexanikası 2 из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 16 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Bakı Dövlət Universiteti

Fizika fakültəsi

Nəzəri fizika kafedrası

Azərbaycan Respublikası

Müəllim:
f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

Kvant mexanikası


Слайд 2
Текст слайда:


Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası
Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası «Kosmik plazma və heliogeofiziki problemlər» şöbəsi

Bakı Dövlət Universiteti Nəzəri fizika kefadrası


Kvant mexanikası

Mühazirə: İmpuls momenti operatoru, məxsusi funksiyası və məxsusi qiyməti

Mirnamik Bəşirov
f.r.e.n., dosent

mbashirov01@mail.ru


Слайд 3
Текст слайда:


BDU
Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası
2020

İmpuls momenti operatoru

KVANT MEXANİKASI

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

Resursu dinləmədən öncə mühazirədən müvafiq materialın oxunulması tövsiyə olunur


Слайд 4
Текст слайда:

Fəzanın bircinsliyi impuls operatorunun analitik ifadəsinin tapılmasına və qapalı sistemin impulsunun saxlanma qanununa gətirir.
Fəza izotropluq xassəsinə də malikdir ki, bu halda onda bütün istiqamətlər eyni hüquqludur. Fəzanın izotropluğu qapalı sistemin fiziki xassələrinin ixtiyari fırlanmaya görə invariant qalmasında büruzə verir: qapalı sistem istənilən ox ətrafında ixtiyari bucaq qədər döndükdə, onun Hamilton operatoru dəyişmir, yəni fırlanmaya görə invariant qalır.

Sistemin koordinat başlanğıcı ətrafında sonsuz kiçik dönmə operatorunu tapmaqla və bu operatorun Hamilton operatoru ilə kommutasiya etməsi şərtindən impuls momenti operatorunun aşkar ifadəsini tapa bilərik. Hərəkət miqdarı momentinin aşkar ifadəsini uyğunluq prinsipindən də almaq olar.


BDU
Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası
2020

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov


Слайд 5
Текст слайда:


BDU
Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası
2020

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

Impuls momentinin təyininə görə

Uyğun kəmiyyətlərə operator qarşı qoysaq

İmpuls momenti operatorunun uyğun proyeksiyaları belə təyin olunacaq

İmpuls momenti operatorunun kvadratı isə

İmpuls momentinin proyeksiyalarının komutasiyası

aşağıdakı kimi təyin edə bilərik:


Слайд 6
Текст слайда:


BDU
Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası
2020

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

Komutasiyanın hədlərini hesablasaq alarıq:

Bilirik ki,

Nəticədə alarıq:

Proyeksiyalar üçün müvafiq olaraq


Слайд 7
Текст слайда:


BDU
Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası
2020

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

Digər komutasiyanı tapaq:

Bilirik ki,

Digər proyeksiyalar üçün

Beləliklə


Слайд 8
Текст слайда:


BDU
Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası
2020

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

İmpuls momentlərinin proyeksiyalarından aşağıdakı kombinasiyaları quraq:

Onların impuls momentinin proyeksiyası və bir biri ilə komutasiyasını tapaq.

Bilirik ki,

komutasiya etdiyindən


Слайд 9
Текст слайда:


BDU
Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası
2020

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

Verilmiş operatorların

sferik koordinat sistemində ifadələrini təyin edək.

Dekart koordinat sistemi ilə sferik koordinatlar arasında

Hal funksiyası kimi

və onun törəmələrini tapaq

operatorun

hal funksiyasına təsirini tapaq

Beləliklə sfrik koordinat sistemində


Слайд 10
Текст слайда:


BDU
Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası
2020

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

Digər törəmələri də təyin etmək olar:


Слайд 11
Текст слайда:


BDU
Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası
2020

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

Nəticədə alarıq:

İmpuls momenti kvadratı operatorunun aşkar şəkli belə olacaq:


Слайд 12
Текст слайда:


BDU
Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası
2020

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

İmpuls momentinin z proyeksiyası və kvadratı komutasiya etdyindən eyni hal funksiyasına malik olacaqlar.

=0


kəmiyyətləri uyğun olaraq


operatorlarının

hal funksiyasıdır. Onu iki funksiyanın hasili kimi göstərə bilərik

Lz operatorunun aşkar şəklini nəzərə alsaq:

Məxsusi qiymətləri


Слайд 13
Текст слайда:


BDU
Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası
2020

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

Beləliklə

Normallaşma şərtinə görə


m=0, 1, 2, ...


Слайд 14
Текст слайда:


BDU
Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası
2020

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

m-maqnit kvant ədədi, l-isə orbital kvant ədədi adlanır.

Y sferik funksiya adlanır. Normallaşma xüsusiyyətinə malikdir.

Hər iki operatorun hal funksiyası eyni olacaq

Lejandr polinomu adlanır.

Hərəkət miqdarı momenti kvadratının qiymətləri cırlaşmışdır, yəni l-in hər bir verilmiş qiymətinə m-in qiyməti ilə fərqlənən (2l+1) sayda

funksiyası uyğun gəlir


Слайд 15
Текст слайда:


Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası
Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
«Kosmik plazma və heliogeofiziki problemlər» şöbəsi
Bakı Dövlət Universiteti Nəzəri fizika kefadrası

Kvant mexanikası

Mühazirə: İmpuls momenti operatoru, məxsusi funksiyası və məxsusi qiyməti

Mirnamik Bəşirov
f.r.e.n., dosent

mbashirov01@mail.ru


BDU
Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası
2020


Слайд 16
Текст слайда:


BDU
Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası
2020

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ
TƏŞƏKKÜR EDİRƏM


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика