Разделы презентаций


Система оподаткування та види податків та особиста підприємницька стратегія та

Содержание

План.1. Види податків, система оподаткування.2. Особиста підприємницька стратегія та її єфективність.3. Вибір підприємницької ідеї.4. Визначення місця розташування підприємства5. Фінансування підприємництва та формування організаційної структури підприємства

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Система оподаткування та види податків та особиста підприємницька стратегія та

її єфективність

Система оподаткування та види податків та особиста підприємницька стратегія та її єфективність

Слайд 2План.
1. Види податків, система оподаткування.
2. Особиста підприємницька стратегія та її

єфективність.
3. Вибір підприємницької ідеї.
4. Визначення місця розташування підприємства
5. Фінансування підприємництва

та формування організаційної структури підприємства
План.1. Види податків, система оподаткування.2. Особиста підприємницька стратегія та її єфективність.3. Вибір підприємницької ідеї.4. Визначення місця розташування

Слайд 3 "Податок - це тягар, який накладається державою у формі

закону, що передбачає і його розмір, і порядок сплати".

Адам Сміт.Слайд 4Податок — обов'язковий, індивідуально безоплатний платіж, що стягується органами державної влади різних

рівнів з юридичних осіб і фізичних осіб з метою фінансового забезпечення діяльності держави й (або) муніципальних утворень

Податок — обов'язковий, індивідуально безоплатний платіж, що стягується органами державної влади різних рівнів з юридичних осіб і фізичних осіб з метою фінансового забезпечення

Слайд 7


Податкова система – це сукупність загальнодержавних і місцевих податків, зборів

та інших обов`язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів,

а також принципи і методи їх стягнення.
Система оподаткування - це нормативно визначені платники податків, їхні обов'язки та права, об'єкти оподаткування, види податків; зборів і платежів, а також порядок їх стягнення.
Система оподаткування характеризується її елементами - суб'єкт, об'єкт оподаткування, податкова ставка, джерело сплатиПодаткова система – це сукупність загальнодержавних і місцевих податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджетів і

Слайд 8Суб'єкти оподаткування - це платники (фізичні чи юридичні особи), які

безпосередньо сплачують податки.
Об'єкт оподаткування - це доходи (прибуток), додана

вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб, інші об'єкти, визначені законодавством про оподаткування.

Суб'єкти оподаткування - це платники (фізичні чи юридичні особи), які безпосередньо сплачують податки. Об'єкт оподаткування - це

Слайд 9Особиста підприємницька стратегія та її єфективність

Стратегічне

планування – це різновид планування, який полягає у розробці маркетингової

стратегії фармацевтичного підприємства, тобто це управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між зусиллями фармацевтичної фірми її потенційними можливостями і шансами у сфері маркетингу
Особиста підприємницька стратегія та її єфективність    Стратегічне планування – це різновид планування, який полягає

Слайд 10На першому етапі формулюється місія і візія фармацевтичного підприємства -

відповідно основна ціль, чітко виражена причина існування фірми та бачення,

ідея щодо образу її майбутнього.

На першому етапі формулюється місія і візія фармацевтичного підприємства - відповідно основна ціль, чітко виражена причина існування

Слайд 11Схематична модель стратегічного планування фармацевтичного маркетингу

Схематична модель стратегічного планування фармацевтичного маркетингу

Слайд 12Єфективність стратегічного планування

Основна перевага стратегічного планування полягає в більшому

ступені обґрунтованості планових показників, у більшій вірогідності реалізації запланованих сценаріїв

розвитку подій.
Єфективність стратегічного планування Основна перевага стратегічного планування полягає в більшому ступені обґрунтованості планових показників, у більшій вірогідності

Слайд 13 Можна виділити такі переваги стратегічно орієнтованих організацій:
зменшення до

мінімуму негативних наслідків змін, що відбуваються, а також факторів "не-

визначеності майбутнього".
можливість ураховувати об'єктивні (зовнішні та внутрішні) фактори, що формують зміни, зосередитись на вивченні цих факторів;
можливість зробити організацію більш керованою, оскільки за наявності системи стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті результати з поставленими цілями, конкретизованими у вигляді планових завдань;
Можна виділити такі переваги стратегічно орієнтованих організацій: зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, що відбуваються, а

Слайд 14створення середовища, що сприяє активному керівництву і протидіє тенденціям, які

можуть призвести лише до пасивного реагування на зміну ситуації;

можливість об'єднати рішення керівників усіх рівнів управління, пов'язаних зі стратегією;
можливість встановлення системи стимулювання для розвитку гнучкості та пристосованості організації та окремих її підсистем до змін.
створення середовища, що сприяє активному керівництву і протидіє тенденціям, які можуть призвести лише до пасивного реагування на

Слайд 15
Вибір підприємницької ідеї
Підприємницька ідея — конкретне цілісне знання про доцільність

і можливість здійснювати певний вид підприємницької діяльності, а також чітке

усвідомлення мети такої діяльності, шляхів і засобів її досягнення. 

Вибір підприємницької ідеї Підприємницька ідея — конкретне цілісне знання про доцільність і можливість здійснювати певний вид підприємницької діяльності,

Слайд 16
Передумовою втілення ідеї зі створення власного бізнесу є моделювання майбутньої ситуації.

Насамперед зазначимо, що "модель" сприймається нами як копія, форма, схема,

що відбиває основні властивості та якісні ознаки реального об´єкта У спрощеному вигляді. З цього можна зробити висновок, що моделювання майбутньої підприємницької діяльності – це чітке уявлення про послідовні кроки роботи зі створення і подальшого розвитку бізнесу.

Передумовою втілення ідеї зі створення власного бізнесу є моделювання майбутньої ситуації. Насамперед зазначимо, що

Слайд 17
Таким першим кроком в організації підприємницької діяльності виступає ґрунтовне ознайомлення з чинним

законодавством та ринковою кон´юнктурою. На цій основі з´являється можливість всебічного

врахування існуючих правових та економічних обмежень для створюваного підприємства.

Таким першим кроком в організації підприємницької діяльності виступає ґрунтовне ознайомлення з чинним законодавством та ринковою кон´юнктурою. На цій основі

Слайд 18Інформація, необхідна для організації власного бізнесу, може бути отримана двома шляхами:

Перший шлях – це самостійне дослідження ринкової кон´юнктури. Його

складовими виступають вивчення товарних і ресурсних ринків, коливань попиту і пропозиції на них, зміни цін товарів. Крім того, аналізується макроекономічне середовище, вивчається мотивація учасників ринкових відносин. Головним напрямком цих досліджень має стати комплексне вивчення ринку, динаміки його складових, потенційної і реальної ємності.
Інформація, необхідна для організації власного бізнесу, може бути отримана двома шляхами:   Перший шлях – це самостійне дослідження

Слайд 19 Другий шлях організації інформаційного забезпечення майбутнього бізнесу

– звернутися за допомогою до спеціалізованих консалтингових фірм. На практиці

доведено, що другий спосіб ефективніший. Але обмеженість ресурсів закриває його для багатьох підприємців-початківців. Зазвичай можуть мати місце одночасне використання власної інформативної бази і дані спеціалізованих фірм.
Таким чином, генерування підприємницької ідеї – складний процес, управління яким повинно враховувати зміст цілей та завдань, що виникають на кожному етапі.
Другий шлях організації інформаційного забезпечення майбутнього бізнесу – звернутися за допомогою до спеціалізованих консалтингових

Слайд 20Визначення місця розташування підприємства
До стратегічних питань підприємництва відноситься

вибір місця розташування суб'єкта бізнесу - підприємства.

Місцем розташування підприємства-є те

місце, де знаходяться його виробничі, торговельні та інші підрозділи, які найбезпосереднішим чином впливають на отримання доходів.

Визначення місця розташування підприємства  До стратегічних питань підприємництва відноситься вибір місця розташування суб'єкта бізнесу - підприємства.Місцем

Слайд 21На вибір місця знаходження підприємства впливають такі основні фактори:
- витрати на

транспортування матеріалів, сировини, комплектуючих, товарів тощо;
- витрати на заробітну плату

в місці знаходження підприємства;
- витрати на оренду приміщень (або побудову нових);
- відрахування за діючою системою оподаткування з місці розташування підприємства;
-вплив інфраструктури тощо.

На вибір місця знаходження підприємства впливають такі основні фактори:- витрати на транспортування матеріалів, сировини, комплектуючих, товарів тощо;- витрати

Слайд 22Забезпечення розвитку підприємств передбачає проведення фінансування його операцій. Вони здійснюються

як в межах звичайної, так і надзвичайної діяльності.
Класифікація видів

діяльності підприємства:
Забезпечення розвитку підприємств передбачає проведення фінансування його операцій. Вони здійснюються як в межах звичайної, так і надзвичайної

Слайд 23Фінансова діяльність підприємства – це діяльність, результатом якої є зміна

обсягів і складу власного та позикового капіталів підприємства.

Фінансова діяльність підприємства – це діяльність, результатом якої є зміна обсягів і складу власного та позикового капіталів

Слайд 24До фінансової діяльності належать такі операції:
надходження до власного

капіталу ,що спричинюють зростання його обсягів;
одержання позик (коштів, що надходять

внаслідок розміщення позик, векселів, облігацій); виплачені дивіденди (суми дивідендів, виплачених грошовими коштами);
інші надходження та платежі (викуп власних акцій, виплати орендної плати з фінансової оренди та ін.).

До фінансової діяльності належать такі операції:  надходження до власного капіталу ,що спричинюють зростання його обсягів;одержання позик

Слайд 25Для фінансування розвитку підприємництва використовуються внутрішні та зовнішні джерела.
Джерела фінансування

діяльності підприємства:

Для фінансування розвитку підприємництва використовуються внутрішні та зовнішні джерела.Джерела фінансування діяльності підприємства:

Слайд 26Дякую за увагу!

Дякую за увагу!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика