Разделы презентаций


Авторлық құқық объект i лері және олардың түрлері презентация, доклад

Презентация на тему Авторлық құқық объект i лері және олардың түрлері из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 49 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Авторлық құқық объектiлері және олардың түрлері

Презентация мақсаты авторлық құқықтың теориялық және тәжірибелік жағдайын зерттеу


Слайд 2
Текст слайда:

Қолданылтын әдебиеттер тізімі.

Нормативтік актілер:
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 24 июля 1971 г.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.
Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г.
Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 г.
Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.
Евразийская Патентная Конвенция от 19 сентября 1994 г.
Организация Объединенных Наций «Многосторонняя конвенция об избежании двойного налогообложения выплат авторского вознаграждения» от 13 декабря 1979 г.


Слайд 3
Текст слайда:

Негізгі әдебиеттер

Т.Л. «Интеллектуальная собственность в рыночной системе экономики»//Банки Казахстана. 2002 г. № 1
БарлоАкенова у Д.П. «Интеллектуальная собственность в Интернет». – М.: «Мост», 2000 г.
Березовская И. «Инфоинтел»//Мир Интернет.1999 г. № 3
Близнец И.А. «Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы». – М.: «Юристъ», 2001 г.
Бороухин А.Е. «Информация и интеллектуальная собственность». – Омск: «Юрист», 2000 г.
Капица С.П. «Интернет изменит контуры права»// Эксперт-Интернет. 2000 г. № 3
Каудыров Е.Т. «Система правовой охраны объектов интеллектуальной собственности»//Европейское сообщество. 2001 г. № 1
Каудыров Т.Е. «Об особенности провоотншений между провообладателями и пользователями объектов промышленной собственности»// Материалы республиканской научно-практической конференции по проблемам охраны прав интеллектуальной собственности. – А. 2001 г.Слайд 4
Текст слайда:

Интеллектуалдық меншікке саласын зерттеуші басты авторлар

Сергеев А.П., Близнец И.А., Леонтьев К.Б., Петровский И.С., Бороухин А.Е., Покровский И.А., Богуславский М.М., Каудыров Е.И., Сансызбаев А., Барлоу Д.П., Гальперин Д.В., т.б. шетел мен отандық авторлардың еңбектерін қарастырыңыз.


Слайд 5
Текст слайда:

50-тарау. Авторлық құқық

  971-бап. Авторлық құқықпен қорғалатын туындылар (авторлық құқық объектiлерi)  972-бап. Авторлық құқық объектiлерiнiң түрлерi  973-бап. Авторлық қатынастарды құқықтық реттеу  974-бап. Авторлық құқық объектiлерi болып табылмайтын туындылар  975-бап. Ресми құжаттардың, мемлекеттiк рәмiздер мен белгiлердiң жобаларына құқық  976-бап. Авторлық құқықты қорғау белгiсi  977-бап. Автордың жеке мүлiктiк емес құқықтары  978-бап. Автордың мүлiктiк құқықтары  979-бап. Туындыны сақтауға беру  980-бап. Қазақстан Республикасының аумағында авторлық құқықтың қолданылуы  981-бап. Авторлық құқықтың қолданыла бастауы  982-бап. Авторлық құқықтың қолданылу мерзiмi  983-бап. Туындының қоғам игiлiгiне ауысуы  984-бап. Авторлық құқықтарды басқару


Слайд 6
Текст слайда:

Автор - шығармашылық
еңбегімен ғылым,
әдебиет,
өнер туындысын
жасаған
жеке тұлға


Слайд 7
Текст слайда:

Авторлық құқық –
автордың жеке мүліктік
емес және мүліктік құқықтары қорғайтын заң саласы


Слайд 8
Текст слайда:

Авторлық құқық және (немесе) сабақтас құқықтар объектiсiнiң контрафактiлiк данасы – жасалуы, таратылуы немесе өзгедей пайдаланылуы осы Заңның ережелерiне не Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың нормаларына орай авторлық құқықтың және (немесе) сабақтас құқықтардың бұзылуына әкеп соғатын туындының, жазылған орындаушылықтың, фонограмманың, эфирлiк және кәбiлдiк хабар тарату ұйымдары хабарының данасы. Құқық иеленушiнiң рұқсатынсыз құқықтарды басқару туралы ақпараты жойылған немесе өзгертiлген не авторлық құқық пен сабақтас құқықтарды қорғаудың техникалық құралдарын айналып өтуге мүмкiндiк беретiн заңсыз пайдаланылатын құрылғылардың көмегiмен жасалған авторлық құқық және (немесе) сабақтас құқықтар объектiлерi де контрафактiлiк болып танылады.


Слайд 9
Текст слайда:

Авторлық шарт – нысанасы бір немесе бірнеше авторлық құқық объектілерін пайдалануға мүліктік құқықтарды беру болып табылатын шарт. Авторлық шарт лицензиялық шарттың бір түрі болып табылады.


Слайд 10
Текст слайда:

Авторлық құқық мақсатына, мазмұны мен маңызына, сондай-ақ берiлу әдiсi мен нысанына қарамастан, шығармашылық еңбектiң нәтижесi болып табылатын ғылым, әдебиет және өнер туындыларына қолданылады.


Слайд 11
Текст слайда:

 Авторлық құқықпен қорғалатын туындыларға құқықтарды мемлекеттік тіркеуді (бұдан әрі – мемлекеттік тіркеу) уәкілетті орган автордың (авторлардың) немесе құқық иеленушінің өтінішін алған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде жүргізеді.


Слайд 12
Текст слайда:

Авторлық құқық мақсатына, мазмұны мен маңызына, сондай-ақ берiлу әдiсi мен нысанына қарамастан, шығармашылық еңбектiң нәтижесi болып табылатын ғылым, әдебиет және өнер туындыларына қолданылады.


Слайд 13
Текст слайда:

Авторлық құқық дегеніміз не?

Авторлық құқық – бұл азаматтық құқықтың бір бөлігі, санаткерлiк меншiк саласында ғылым, әдебиет және өнер туындыларын, қойылымдарды, орындаушылықты, фонограммаларды, эфирлiк және кабельдiк хабар тарату ұйымдарының хабарларын (сабақтас құқықтар) жасауға және пайдалануға байланысты туындайтын қатынастары реттейдi.

Авторлық құқық - автордың жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтарын қорғаудың техникалық құралы - туындыларға немесе сабақтас құқықтар объектілеріне қол жеткізуді бақылайтын, автор, сабақтас құқықтар иесі немесе өзге де айрықша құқықтар иесі туындыларға немесе сабақтас құқықтар объектілеріне қатысты рұқсат етпеген іс-әрекеттерді жүзеге асыруды болғызбайтын не шектейтін техникалық (бағдарламалық-техникалық) құрылғы немесе оның компоненттері

Слайд 14
Текст слайда:

Авторлық құқық объектiлері және түрлері

Авторлық құқық объектілерінің қатарына құқықтар мен міндеттер неге бағытталғанына байланысты анықталады.

6-бап 1 бөлім шығармашылық еңбектiң нәтижесi болып табылатын ғылым, әдебиет және өнер туындыларына қолданылады


6-бап 1 бөлім Авторлық құқық белгiлi бiр объективтi түрге ие болған: жазбаша ауызша үнжазба немесе бейнежазба бейнелеу


Слайд 15
Текст слайда:

1) жазбаша (қолжазба, машинкаға басылған, нотаға жазылған және сол сияқты);


Слайд 16
Текст слайда:

2) ауызша (көпшiлiк алдында айтушылық, көпшiлiк алдында орындаушылық


Слайд 17
Текст слайда:

Авторлық еңбек иелері


Слайд 18
Текст слайда:

3) үнжазба немесе бейнежазба (механикалық, сандық, магниттiк, оптикалық және сол сияқты);


Слайд 19
Текст слайда:

4) бейнелеу (сурет, нобай, көркемсурет, жоспар, сызба, кино, телебейне - немесе фотокадрлар және сол сияқты);


Слайд 20
Текст слайда:

5) көлемдi - кеңiстiктi (мүсiн, үлгi, макет, ғимарат, және сол сияқты);


Слайд 21
Текст слайда:

өзге де нысанда жария болған да (жарияланған, жарыққа шыққан, баспадан шыққан, көпшiлiк алдында орындалған, көпшiлiк алдында көрсетiлген), жарияланбаған да туындыларға қолданылады.


Слайд 22
Текст слайда:

Объектiлерi болып табылатын туындылар

1) әдеби туындылар

Әдебиеттер — кез келген жазбаша текстегі жазбалар.


Слайд 23
Текст слайда:

2) драмалық және музыкалық-драмалық туындылар;

Драмалық туындылар – сақнада орындауға арналған. көркем туындылар,


Слайд 24
Текст слайда:

3) сценарий туындылары


Слайд 25
Текст слайда:

4) Хореография пантомима туындылары;

Хореогра́фия, хореографи́калық өнер (көне.-греч. χορεία — би, и γράφω — жазу) — би өнері деген мағына береді.


Слайд 26
Текст слайда:

4) пантомима туындылары

Пантоми́ма (көне.-грек. παντόμῑμος(pantomimos)) — сөзсіз адам тәнінің пластикасы деген мағына береді.


Слайд 27
Текст слайда:

5) мәтiнi бар немесе мәтiнi жоқ музыкалық туындылар

Музыкалық шығармалар


Слайд 28
Текст слайда:

6 дыбыс-бейнежазу туындылары;


Слайд 29
Текст слайда:

7) кескiндеме, мүсiндеме, графика және бейнелеу өнерiнiң басқа да туындылары;

Мүсiндеме (лат. sculptura, от sculpo — кесем, кескіндеймін) — қатты және жұмсақ заттардан жасалатын бейнелеу өнері.


Слайд 30
Текст слайда:

  Бейнелеу өнерiнiң басқа да туындылары;


Слайд 31
Текст слайда:

Графика өнерi;


Слайд 32
Текст слайда:

8) қолданбалы өнер туындылары;
Слайд 33
Текст слайда:

9) сәулет, қала құрылысы және бау-саябақ өнерi туындылары;


Слайд 34
Текст слайда:

Саябақ өнері


Слайд 35
Текст слайда:

10) суретке түсiру туындылары және суретке түсiруге орайлас әдiстермен жасалған туындылар;


Слайд 36
Текст слайда:

11) карталар, жоспарлар, нобайлар, безендiрулер және географияға, топография мен басқа ғылымдарға қатысты үш өлшемдi туындылар;


Слайд 37
Текст слайда:

12) ЭЕМ-ге арналған бағдарламалар;


Слайд 38
Текст слайда:

13) өзге де туындылар.

Заң бұнымен жалпы тізімді шектемейді.


Слайд 39
Текст слайда:

Авторлық құқық объектiлерiне сонымен қатар мыналар да жатады: 1) туынды шығармалар (аудармалар, өңделген дүниелер, аннотациялар, рефераттар, түйiндер, шолулар, инсценировкалар, музыкалық өңдеулер және басқа да ғылым, әдебиет пен өнер шығармаларын өңдеулер);


Слайд 40
Текст слайда:

2)жинақтар (энциклопедиялар, антологиялар, деректер базалары) және материалдарының iрiктелуi және (немесе) орналасуы жағынан шығармашылық еңбектiң нәтижесi болып табылатын басқа да құрама туындылар.


Слайд 41
Текст слайда:

976-бап. Авторлық құқықты қорғау белгiсi
      1. Айрықша авторлық құқық иесi өз құқықтары туралы мәлiмдеу үшiн туындының әрбiр данасына салынған және үш элементтен:        1) қоршауға алынған латынша "С" әрпiнен;        2) айрықша авторлық құқықтар иесiнiң есiмiнен (атауынан);        3) туындының бiрiншi жарияланған жылынан тұратын авторлық құқықты қорғау белгісін пайдалануы мүмкін.        2. Егер өзге дәлел болмаса, қорғау белгiсiнде көрсетiлген адам айрықша авторлық құқықтың иесi болып саналады.


Слайд 42
Текст слайда:


Авторлық құқық объектiлерi болмайтын туындылар
1) ресми құжаттар (заңдар, сот шешiмдерi, заң әкiмшiлiк, сот сипатындағы және дипломатиялық сипаттағы өзге де мәтiндер), сондай-ақ олардың ресми аудармалары;
 
2) мемлекеттiк нышандар мен белгiлер (жалаулар, елтаңбалар, ордендер, ақша белгiлерi және өзге де мемлекеттiк нышандар мен белгiлер);

3) халық шығармашылығы туындылары;
 
4) оқиғалар мен фактiлер туралы ақпараттық сипаттағы хабарлар.


Слайд 43
Текст слайда:

 985-бап. Сабақтас құқықтардың объектiлерi
      Сабақтас құқықтар қойылымдарға, орындаушылыққа, фонограммаларға, эфирлiк және кабельдiк хабар таратушы ұйымдардың хабарларына, олардың мақсатына, мазмұны мен маңызына, сондай-ақ олардың көрсетiлу әдiстерi мен нысандарына қарамастан қолданылады.


Слайд 44
Текст слайда:

Қолданылтын әдебиеттер тізімі.

Нормативтік актілер:
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 24 июля 1971 г.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.
Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г.
Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 г.
Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.
Евразийская Патентная Конвенция от 19 сентября 1994 г.
Организация Объединенных Наций «Многосторонняя конвенция об избежании двойного налогообложения выплат авторского вознаграждения» от 13 декабря 1979 г.


Слайд 45
Текст слайда:

Негізгі әдебиеттер

Т.Л. «Интеллектуальная собственность в рыночной системе экономики»//Банки Казахстана. 2002 г. № 1
БарлоАкенова у Д.П. «Интеллектуальная собственность в Интернет». – М.: «Мост», 2000 г.
Березовская И. «Инфоинтел»//Мир Интернет.1999 г. № 3
Близнец И.А. «Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы». – М.: «Юристъ», 2001 г.
Бороухин А.Е. «Информация и интеллектуальная собственность». – Омск: «Юрист», 2000 г.
Капица С.П. «Интернет изменит контуры права»// Эксперт-Интернет. 2000 г. № 3
Каудыров Е.Т. «Система правовой охраны объектов интеллектуальной собственности»//Европейское сообщество. 2001 г. № 1
Каудыров Т.Е. «Об особенности провоотншений между провообладателями и пользователями объектов промышленной собственности»// Материалы республиканской научно-практической конференции по проблемам охраны прав интеллектуальной собственности. – А. 2001 г.Слайд 46
Текст слайда:

Интеллектуалдық меншікке саласын зерттеуші басты авторлар

Сергеев А.П., Близнец И.А., Леонтьев К.Б., Петровский И.С., Бороухин А.Е., Покровский И.А., Богуславский М.М., Каудыров Е.И., Сансызбаев А., Барлоу Д.П., Гальперин Д.В., т.б. шетел мен отандық авторлардың еңбектерін қарастырыңыз.


Слайд 47
Текст слайда:

Назар аударғандарыңызға
рахмет!


Слайд 48
Текст слайда:

Тақырып бойынша сұрақтар:

Авторлық құқық интеллектуалдық меншік құқығының институты ретінде
Суьъективтік авторлық құқық
Авторлық лицензиялық шарттың түсінігі.
Сабақтас құқықтар
Авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау
Патент құқығы объектісінің түсінігі
Өнертабыстың түсінігі және белгілері
Пайдалы модельдің түсінігі және белгілері
Өндірістік үлгінің түсінігі және белгілері
Патентік құқықтың субъектілері
Слайд 49
Текст слайда:

Түйін

«Авторлық және сабақтас құқықтар туралы» Заңының 6 бабының 1 пунктіне сәйкес «авторлық құқық мақсатына, мазмұны мен маңызына, сондай-ақ берілу әдісі мен нысанына қарамастан, шығармашылық еңбектің нәтижесі болып табылатын ғылым, әдебиет және өнер туындыларына қолданылады». Субъективтік авторлық құқық дегеніміз ол екі тығыз байланысты мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтардан тұратын, комплекстік азаматтық құқығы.
Авторлық құқық айқындалған (определенный) және заңмен белгіленген мерзімнің ішінде әрекет етеді.Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика