Разделы презентаций


Банк портфеліндегі бағалы қағаздар түрлері және есебінің ұйымдастырылу тәртібі

сатуға арналған бағалы қағаздар - бұл делдалдың маржасы немесе қысқа мерзімді баға ауытқуы нәтижесінде табысты алу мақсатында алынған бағалы қағаздар. Егер де оларды сатып алу себептеріне байланыссыз, құрылымы нақты болашақта табыс

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Банк портфеліндегі бағалы қағаздар түрлері және есебінің ұйымдастырылу тәртібі

Банк портфеліндегі бағалы қағаздар түрлері және есебінің ұйымдастырылу тәртібі

Слайд 2сатуға арналған бағалы қағаздар - бұл делдалдың маржасы немесе қысқа

мерзімді баға ауытқуы нәтижесінде табысты алу мақсатында алынған бағалы қағаздар.

Егер де оларды сатып алу себептеріне байланыссыз, құрылымы нақты болашақта табыс алуға ұмтылуын білдіретін қоржынның бір бөлігі болып табылса, құнды қағаздарды саудаға арналған деп жіктеу керек.

өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар — тұрақты немесе анықталган төлеммен байланысты қаржы активтері және өтеу мерзімі тұрақты болып табылатын бағалы қағаздар.

Банк оларды өтеу мерзімі келгенге дейін ұстайды. Сатуға арналған қолда бар кұнды қағаздар, бұлар төмендегілерге жатпайтын кұнды қағаздар саудаға арналған кұнды қағаздар.

Капиталға салынғаң құнды қағаздар.

«Қаржы құралдары: тану және бағалау» 39-ҚЕХС сәйкес ¥лттық банк бағалы қағаздарды есептеу бойынша ұсыныстар жасаған. Осыған сәйкес бағалы қағаздар қаржы активтері болып табылады және үш санатқа бөлінеді:

сатуға арналған бағалы қағаздар - бұл делдалдың маржасы немесе қысқа мерзімді баға ауытқуы нәтижесінде табысты алу мақсатында

Слайд 3Сатуға арналған бағалы қағаздар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздарды

ең алғаш тану кезінде нақты шығындар бойынша бағаланады. Мәміле жасау

кезіндегі шығындар осы бағалы қағаздарды алғашқы тану кезіндегі кұнға жатқызылады.
Сатуға арналған бағалы қағаздар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздарды ең алғаш тану кезінде нақты шығындар бойынша

Слайд 4Бағалы қағаздардың әділ құны мәміле құнына немесе басқа нарық бағасына

байланысты. Егер нарықтық бағаны сенімділіктің жеткілікті деңгейімен анықтау мүмкін болмаса,

онда әділдік құны барлық болашақ төлемдер немесе ақша түсімдері сомасы ретінде есептеледі. Сондай-ақ бағалы қағаздардың әділ құнын бағалаудың басқа да әдістері қолданылуы мүмкін, оның ішінде ағымдағы әділ құнын анықтаудың негізі оны жүргізу уакытынан бастап есептілік күніне дейін айтарлықтай экономикалық шартта өзгерістер болмаған кездегі ең соңғы мәміле бағасы болады.
Бағалы қағаздардың әділ құны мәміле құнына немесе басқа нарық бағасына байланысты. Егер нарықтық бағаны сенімділіктің жеткілікті деңгейімен

Слайд 5Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар ең алғаш тану кезінде оларды

алуға жұмсалатын нақты шығындар бойынша бағаланады. Мәмілені жасау кезіндегі жұмсалған

шығындар оларды алғаш тану кезіндегі бағалы қағаздар құнына енгізіледі. Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздардың кейінгі бағалануы пайыздың тиімді мөлшерлемесі әдісін қолданумен амортизациялық шығын жүзеге асырылады, себебі бұл бағалы қағаздарға әділ құн бойынша бағалау қолданылмайды. Сатуға арналған және сатуға жарамды қағаздарды кейінгі бағалау әділ құн бойынша жүзеге асады.
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар ең алғаш тану кезінде оларды алуға жұмсалатын нақты шығындар бойынша бағаланады. Мәмілені

Слайд 61) саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша - табыстар мен шығыстар

шотында;
2) сатуға жарамды бағалы қағаздар бойынша - табыстар мен шығыстар

шотында немесе осы бағалы қағаздарды сату кезіндегі табыстар мен шығыстар шотына қайта бағалау нәтижелерін ауыстырумен байланысты капитал шотында.

Осы бағалы қағаздардың әділ құнын қайта бағалау нәтижесі келесілерден байқалады:

1) саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша - табыстар мен шығыстар шотында;2) сатуға жарамды бағалы қағаздар бойынша -

Слайд 7Егер бағалы қағаздың номиналы валютада болса, онда сыйақы валютада есептеледі:
шығындар

сомасына:
Дт 1858 «Банктің шетел валютасы бойынша валюталық қысқа позициясы»

2858 «Банктің шетел валютасы бойынша валюталық ұзақ позициясы»
Кт 2730 «Айналысқа шығарылған езге бағалы қағаздар бойынша еептелген шығыстар»; және бір уақытта есептелген шығындар сомасына теңге бойынша жазылу жасалынады:
Дт 5301 «Айналысқа шығарылған облигациялар бойынша сый-
ақы төлеуге байланысты шығыстар»
Кт 1859 «Шетел валютасының теңгемен корсетілген қарсы құны (валюталық ұзақ позиция)»
2859 «Шетел валютасының теңгемен корсетілген қарсы құны (валюталық қысқа позициясы)».
Егер бағалы қағаздың номиналы валютада болса, онда сыйақы валютада есептеледі:шығындар сомасына: Дт 1858 «Банктің шетел валютасы бойынша

Слайд 8Есептелген сыйақыны төлеу бағалы қағаздарда керсетілген мерзімде жүзеге асырылады. Көп

жағдайларда әрбір жарты жыл сайын жүргізіледі:
Дт 2730 «Айналысқа

шығарылған езге бағалы қағаздар
бойынша есептелген шығыстар»
Кт 1050 «Корреспоңдентік шот».
Есептелген сыйақыны төлеу бағалы қағаздарда керсетілген мерзімде жүзеге асырылады. Көп жағдайларда әрбір жарты жыл сайын жүргізіледі:Дт 2730

Слайд 9Банктің есеп саясатына сәйкес ай сайын/ күн сайын сыйақымен айналысқа

шығарылған пайыздық облигациялар бойынша сыйакы есептеледі. Бұл кезде келесі бухгалтерлік

жазба жасалады:
Дт 5301 «Айналысқа шығарылған облигациялар бойынша сыйақы толеуге байланысты шығыстар»
Кт 2730 «Айналысқа шығарылған өзге бағалы қағаздар бойынша есептелген шығыстар»
Банктің есеп саясатына сәйкес ай сайын/ күн сайын сыйақымен айналысқа шығарылған пайыздық облигациялар бойынша сыйакы есептеледі. Бұл

Слайд 10Назарларыңызға рахмет!
E.E.M.

Назарларыңызға рахмет!E.E.M.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика