Разделы презентаций


КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Содержание

План:Загальна характеристика інституту президентаПорядок обрання Президента УкраїниФункції і повноваження Президента УкраїниІмпічмент Президента

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Лекція 17
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Лекція 17КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Слайд 2
План:
Загальна характеристика інституту президента
Порядок обрання Президента України
Функції і повноваження Президента

України
Імпічмент Президента


План:Загальна характеристика інституту президентаПорядок обрання Президента УкраїниФункції і повноваження Президента УкраїниІмпічмент Президента

Слайд 3


Загальна характеристика інституту президента


Загальна характеристика інституту президента

Слайд 4 Президент
— це, як правило, одноособовий виборний глава держави в

країнах з республіканською формою правління, який обирається її громадянами або

парламентом на 4—7 років.
Президент  	 — це, як правило, одноособовий виборний глава держави в країнах з

Слайд 5 Інститут президентства
— це система правових норм, направлених на регулювання

суспільних відносин, змістом яких є діяльність президента України як їх

суб'єкта
Інститут президентства  — це система правових норм, направлених на регулювання суспільних відносин, змістом

Слайд 6Президент обирається
громадянами відповідних держав шляхом прямих або непрямих виборів.

Прямі

вибори більше характерні для держав з президентською (за винятком США

та Індонезії) або напівпрезидентською формами правління (Росія, Франція, Бразилія, Мексика).

У більшості парламентських республік (Греція, Ізраїль, Чехія, Словаччина) президент обирається непрямими виборами: парламентом (його влада вважається похідною від парламенту) або виборщиками, які обираються населенням або спеціальними колегіями, до яких входять представники суб'єктів федерації або адміністративно-територіальних одиниць (ФРН, Індія, Пакистан, Італія).

Президент обирається громадянами відповідних держав шляхом прямих або непрямих виборів.Прямі вибори більше характерні для держав з

Слайд 7Заяви та звернення
- акти ненормативного характеру, які містять заклики

до парламентів, інших вищих органів інших країн здійснити певні дії

(або утриматися від здійснення певних дій) з метою підтримання миру, подальшого розвитку дво- та багатосто-ронніх відносин, усунення джерел ускладнення міжнародного становища в цілому чи двосторонніх відносин.
Заяви та звернення - акти ненормативного характеру, які містять заклики до парламентів, інших вищих органів інших

Слайд 8Основні цензи щодо президентів
громадянство відповідної держави (причому у США, Колумбії,

Монголії президент повинен мати громадянство за народженням, а не в

результаті натуралізації);
проживання на її території протягом певного часу (не менше 10—15 років);
певне володіння громадянськими і політичними правами;
досягнення певного віку (мінімально допустимий — 25 років).
Основні цензи щодо президентів громадянство відповідної держави (причому у США, Колумбії, Монголії президент повинен мати громадянство за

Слайд 9Обмежень балотування на посаду президента:
не більше двох разів за своє

життя;
не більше двох разів поспіль;
особа може обиратися лише один раз

(деякі країни Латинської Америки);
немає обмежень (Франція).

Обмежень балотування на посаду президента: не більше двох разів за своє життя;не більше двох разів поспіль;особа

Слайд 10 Статус президента
У парламентській республіці президент є лише главою держави

і виконує функції переважно представницького характеру. Міністри та уряд у

цілому не підпорядковані та не відповідальні перед ним (Італія, ФРН).
Президент здійснює свої повноваження через інститут контрасигнатури, тобто акти президента діють лише за умови скріплення їх підписом прем'єр-міністра або міністра, відповідального за виконання цього акта.

Статус президента У парламентській республіці президент є лише главою держави і виконує функції переважно представницького

Слайд 11 Статус президента
У президентських республіках президент є главою держави і

главою виконавчої влади одночасно (США, Бразилія). Йому підпорядковані міністри як

у випадку, коли вони складають уряд, так і у випадку, коли колегіального органу вони не утворюють.
Посада прем'єр-міністра у таких державах є символічною або взагалі відсутня, фактичним керівником уряду є сам президент.

Статус президента У президентських республіках президент є главою держави і главою виконавчої влади одночасно (США,

Слайд 12 Статус президента
Президенти держав зі змішаною формою правління наділяються конституціями

широкими правами в галузі виконавчої влади та іншими повноваженнями (нормотворчими,

координаційними тощо).
У цих державах президент посідає становище над традиційними гілками влади як координатор щодо органів державної влади, держави, суспільства.
Повнота влади президента залежить від розстановки політичних сил.

Статус президента Президенти держав зі змішаною формою правління наділяються конституціями широкими правами в галузі виконавчої

Слайд 13Президент України (ст. 102)
є главою держави і виступає від

її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України,

додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Президент України (ст. 102) є главою держави і виступає від її імені.Президент України є гарантом державного суверенітету,

Слайд 14


2. Порядок обрання Президента України
2. Порядок обрання Президента України

Слайд 15 Президент України
обирається громадянами України на основі загального, рівного і

прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років

(ст.103).

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування

Слайд 16 Президентом України
може бути обрано громадянина України, який досяг 35

років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх

перед днем виборів років та володіє державною мовою.
Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки поспіль.
не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. (ст.103)

Президентом України може бути обрано громадянина України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в

Слайд 17 Вибори Президента України
Чергові вибори проводяться в останню неділю останнього

місяця п'ятого року повноважень Президента .
У разі дострокового припинення

повноважень Президента вибори проводяться в період 90 днів з дня припинення повноважень.
Порядок проведення виборів Президента України встановлено Законом України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 № 474-XIV.
Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та повторними.
Вибори Президента України Чергові вибори проводяться в останню неділю останнього місяця п'ятого року повноважень Президента .

Слайд 18 Етапи виборчого процесу
утворення територіальних виборчих округів;
утворення виборчих дільниць;
утворення територіальних

та дільничних виборчих комісій;
формування списків виборців, їх перевірка та уточнення;
висування

та реєстрація кандидатів;
проведення передвиборної агітації;
голосування у день виборів Президента України;
підрахунок голосів та встановлення підсумків голосування і результатів виборів Президента.

Етапи виборчого процесу утворення територіальних виборчих округів;утворення виборчих дільниць;утворення територіальних та дільничних виборчих комісій;формування списків

Слайд 19 Обраним
у день виборів Президентом України вважається кандидат, який одержав

на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у

голосуванні.

Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів

Слайд 20Новообраний Президент України
вступає на пост не пізніше ніж через

30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення

присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.
Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів( ст.104.

Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів

Слайд 21  3.  Функції і повноваження Президента України

  3.  Функції і повноваження Президента України

Слайд 22Загальні функції Президента України
забезпечення єдності державної влади;
представництво держави;
забезпечення державного

суверенітету та національної безпеки України;
забезпечення реалізації основних прав і свобод

громадян;
установча;
нормотворча;
кадрова;
керівництво зовнішньополітичною діяльністю.

Загальні функції Президента України забезпечення єдності державної влади;представництво держави;забезпечення державного суверенітету та національної безпеки України;забезпечення реалізації основних

Слайд 23Повноваження Президента України
державне будівництво;
нормотворча діяльність;
забезпечення конституційної законності;
повноваження у галузі

оборони і національної безпеки;
реалізація гарантій щодо забезпечення прав і свобод

громадян;
зовнішня політика і міжнародні відносини;
нагородна політика.

Повноваження Президента України державне будівництво;нормотворча діяльність;забезпечення конституційної законності;повноваження у галузі оборони і національної безпеки;реалізація гарантій щодо

Слайд 24Повноваження Президента щодо державного будівництва
Установчі - створення, реорганізації та ліквідації

органів державної влади (п. 23 ч. 1 ст. 106 КУ

ПУ утворює суди порядку);
Номінаційні - формування персонального складу державних органів (ст. 106 вносить у ВРУ подання про призначення Прем'єр-міністра, Міністра оборони; Міністра закордонних справ; призначає на посаду та звільняє з посади за згодою ВРУ Генерального прокурора, голову СБУ.
Процедурні - існування процедури формування органів державної влади (п. 7 ч. 1 ст. 106 Президент призначає позачергові вибори до ВРУ).


Повноваження Президента щодо державного будівництва Установчі - створення, реорганізації та ліквідації органів державної влади (п. 23 ч.

Слайд 25Повноваження Президента щодо нормотворчої діяльності
право законодавчої ініціативи (ч. 1 ст.

93). Законопроекти, визначені Президентом як невідкладні, розглядаються ВРУ позачергово;
право вето

(ст. 94; п. 30 ч. 1 ст. 106 КУ). Президент позбавлений права накладати вето на закони про внесення змін до КУ;
підписання та обнародування законів (промульгація) (ст. 94, п. 29 ч. 1 ст. 106 КУ);
призначати та проголошувати всеукраїнський референдум (п. 6 ч. 1 ст. 106 Конституції України).


Повноваження Президента щодо нормотворчої діяльності право законодавчої ініціативи (ч. 1 ст. 93). Законопроекти, визначені Президентом як невідкладні,

Слайд 26Повноваження Президента щодо конституційної законності
звертається до Конст. Суду України (ч.

2 ст. 150 Конституції України);
зупиняє дію актів КМУ з мотивів

невідповідності КУ з одночасним зверненням до КСУ щодо їх конституційності (п.15 ч.1 ст.106);
скасовує акти Ради міністрів АРК (п. 16 ч. 1 ст. 106 );
скасовує рішення голів місцевих держадмініст. що суперечать КУ та ЗУ (ч. 8 ст. 118 КУ);
має право на відкладальне вето.
приймає рішення про введення в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного стану (п. 21ч.1ст.106КУ).


Повноваження Президента щодо конституційної законності звертається до Конст. Суду України (ч. 2 ст. 150 Конституції України);зупиняє дію

Слайд 27Повноваження Президента щодо оборони та нац. безпеки
є Верховним Головнокомандувачем ЗСУ;

призначає та звільняє з посад вище командування ЗСУ, інших військових

формувань(п.17ч.1 ст.106);
очолює Раду нац. безпеки і оборони України (п. 18 ч. 1 ст. 106 КУ);
вносить до ВРУ подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання ЗСУ (п. 19 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
Приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні (п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України).


Повноваження Президента щодо оборони та нац. безпеки є Верховним Головнокомандувачем ЗСУ; призначає та звільняє з посад вище

Слайд 28Повноваження Президента щодо забезпечення прав і свобод громадян
з ними пов'язані

всі повноваження глави держави. У вузькому розумінні до цих повноважень

належать ухвалення рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні; здійснення помилування (пункти 26, 27 ч. 1 ст. 106 Конституції України).


Повноваження Президента щодо забезпечення прав і свобод громадян з ними пов'язані всі повноваження глави держави. У вузькому

Слайд 29Нормативні акти Президента
видає укази і розпорядження, які є обов'язковими

до виконання на території України.
Укази — це рішення Президента, що

мають нормативний характер, тобто містять загальні правові приписи невизначеному колу суб'єктів, розраховані на довготривале і багаторазове застосування (нормативні, ненормативні) .
Розпорядження — це владний акт Президента, виданий у межах його компетенції, що має обов'язкову силу для фізичних та юридичних осіб, яким його адресовано (тривалої дії, разові).


Нормативні акти Президента видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.Укази —

Слайд 30Послання та подання Президента
Відповідно до п. 2 ч. 1

ст. 106 КУ Президент звертається з посланнями до народу та

з щорічними і позачерговими посланнями до ВРУ про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Президент має право вносити конституційні подання про відповідність Конституції НПА (статті 150, 151 КУ).


Послання та подання Президента Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 106 КУ Президент звертається з

Слайд 31консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби Президента
(п.

28 ч. 1 ст. 106 Конституції України).
Секретаріат Президента України

- постійно діючий орган.
Постійний представник Президента на ЧАЕС (Указ від 01.08.2001 р. № 573/2001);
Повноважний Представник Президента з питань додержання прав та свобод людини і громадянина (Указ від 05.04.2007 р. № 276/2007);
Представництво Президента в АРК.

консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби Президента (п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції України).

Слайд 324. Дострокове припинення повноважень Президента

4. Дострокове припинення повноважень Президента

Слайд 33Повноваження Президента
Президент, на час виконання повноважень користується правом недоторканності

(ч.1 ст.105).
Президент виконує свої повноваження до вступу на пост

новообраного Президента України.
Повноваження Президента припиняються достроково у разі:
відставки;
неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
усунення з поста в порядку імпічменту;
смерті. (ст.108).

Повноваження Президента Президент, на час виконання повноважень користується правом недоторканності (ч.1 ст.105). Президент виконує свої повноваження до

Слайд 34Відставка Президента
набуває чинності з моменту проголошення ним особисто

заяви про відставку на засіданні ВРУ (ст. 109 Конституції України).
Неможливість

виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлено на засіданні ВРУ і підтверджено рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання ВСУ — за зверненням ВРУ і медичного висновку (ст. 110).

Відставка Президента набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні ВРУ (ст. 109

Слайд 35Імпічмент (ст.111)
Президента може бути усунено з поста ВРУ в порядку

імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
питання

про усунення Президента ініціюється більшістю від конституційного складу ВРУ.
Для проведення розслідування ВРУ створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу включаються спец. прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні ВРУ.

Імпічмент (ст.111)Президента може бути усунено з поста ВРУ в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради

Слайд 36Виконання обов'язків
У разі дострокового припинення повноважень Президента (ст.108, 109,

110, 111 КУ) виконання обов'язків Президента до обрання і вступу

на пост нового Президента покладається на Голову ВРУ. Голова ВРУ в період виконання ним обов'язків Президента не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 ч. 1 ст. 106 Конституції України (ст. 112 КУ).

Виконання обов'язків У разі дострокового припинення повноважень Президента (ст.108, 109, 110, 111 КУ) виконання обов'язків Президента до

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика