Разделы презентаций


Презентация на тему МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Презентация на тему Презентация на тему МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 35 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
МОДУЛЬ 2.ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ПО ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІНАХТема 3.ПЕДАГОГІЧНІ КОНФЛІКТИІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Текст слайда:

МОДУЛЬ 2.
ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ПО ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІНАХ


Тема 3.
ПЕДАГОГІЧНІ КОНФЛІКТИ
І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ


Слайд 2
План 4.1. Поняття конфлікту. Характеристика стадій його протікання.4.2. Специфічні особливості педагогічного конфлікту.4.3. Характеристика стратегій поведінки в
Текст слайда:

План

4.1. Поняття конфлікту. Характеристика стадій його протікання.

4.2. Специфічні особливості педагогічного конфлікту.

4.3. Характеристика стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях.


Слайд 3
Література Аверченко Л. К. Управление общением: Теория и практика для социального работника: Учебное пособие. – М.:
Текст слайда:

Література

Аверченко Л. К. Управление общением: Теория и практика для социального работника: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. – 216 с.
Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и родителей. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с.
Коваленко О. Е., Брюханова Н. О., Калініченко Т. В. Комунікативні процеси у педагогічній діяльності: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів інж.-пед. спеціальностей. – Харків: ВПП «Контраст», 2008. – 112 с.
Лысенко С. А., Калиниченко Т. В. Коммуникативные процессы в педагогической деятельности: учебное пособие. – Харьков: УИПА, 2011. – 59 с.
Ладанов И. Д. Управление стрессом. – Москва: Профиздат, 1989. – 144с.
Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3-х кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с.
Никифоров Г. С. Самоконтроль человека. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1989. – 192с.
Скотт Дж. Г. Конфликты. Пути их преодоления. – К.: Внешторгиздат, 1991.


Слайд 4
4.1. Поняття конфлікту. Характеристика стадій його протікання
Текст слайда:

4.1. Поняття конфлікту. Характеристика стадій його протікання


Слайд 5
У педагогічному спілкуванні нерідко виникають проблемні або конфліктні ситуації, які негативно впливають на результати навчально-виховної діяльності, знижують
Текст слайда:

У педагогічному спілкуванні нерідко виникають проблемні або конфліктні ситуації, які негативно впливають на результати навчально-виховної діяльності, знижують рівень взаємин і здоров'я їх учасників.

Конфліктна взаємодія провокується інцидентом (лат. – неприємний випадок, подія).


Слайд 6
Конфлікт - 	 це зіткнення протилежне направлених, несумісних одна з одною тенденцій, окремо узятих епізодів в свідомості,
Текст слайда:

Конфлікт -

це зіткнення протилежне направлених, несумісних одна з одною тенденцій, окремо узятих епізодів в свідомості, в міжосоистысних взаємодіях і взаєминах індивідів або груп людей, пов'язане з негативними емоційними переживаннями
(за А. В. Петровським)


Слайд 7
Схема структури конфлікту
Текст слайда:

Схема структури конфлікту


Слайд 8
Параметри класифікації конфліктів За категорією учасників: міжособові («вертикальний», «горизонтальний»); конфлікт з групою (організацією); конфлікт зі світом (глобальний);
Текст слайда:

Параметри класифікації конфліктів

За категорією учасників: міжособові («вертикальний», «горизонтальний»); конфлікт з групою (організацією); конфлікт зі світом (глобальний); конфлікт з самим собою – один з найбільш трагічних (глобальний).

За приналежністю до стадій протікання : потенційний; актуальний.

За способом взаємодії: прямій (безпосередній); непрямій (опосередкований).


Слайд 9
Параметри класифікації конфліктівЗа характером взаємозв'язків між комунікантами: особові і ділові. Особові конфлікти обумовлені несумісністю етико-психологічних норм. Ділові
Текст слайда:

Параметри класифікації конфліктів

За характером взаємозв'язків між комунікантами: особові і ділові.

Особові конфлікти обумовлені несумісністю етико-психологічних норм.

Ділові конфлікти пов'язані із загальною наочною діяльністю.


Слайд 10
Параметри класифікації конфліктівЗа характером взаємозв'язків між комунікантами: особові і ділові. Особові конфлікти обумовлені несумісністю этико-психологических норм. Ділові
Текст слайда:

Параметри класифікації конфліктів

За характером взаємозв'язків між комунікантами: особові і ділові. Особові конфлікти обумовлені несумісністю этико-психологических норм. Ділові конфлікти пов'язані із загальною наочною діяльністю.

За результативністю: конструктивний стабілізуючий; деструктивний


Слайд 11
Деструктивний конфлікт –	такий, що не приводять до позитивного вирішення конфліктної ситуації, а ускладнює стосунки, породжує неприязнь між
Текст слайда:

Деструктивний конфлікт –

такий, що не приводять до позитивного вирішення конфліктної ситуації, а ускладнює стосунки, породжує неприязнь між людьми і дискомфорт.


Слайд 12
Конструктивний конфлікт –	такий, в якому опоненти змогли вирішити гостру ситуацію і прийти до позитивного рішення. Таке управління
Текст слайда:

Конструктивний конфлікт –

такий, в якому опоненти змогли вирішити гостру ситуацію і прийти до позитивного рішення.

Таке управління конфліктом є професійне, воно може слугувати основою для оновлення ідей, планів, змісту спілкування.


Слайд 13
Стадії протікання конфліктів і можливі шляхи їхнього запобігання або дозволу: Стадія формування протиріч (потенційна) – прихована стадія,
Текст слайда:

Стадії протікання конфліктів і можливі шляхи їхнього запобігання або дозволу:

Стадія формування протиріч (потенційна) – прихована стадія, яка характеризується формуванням протилежних інтересів, цінностей, норм, назріванням конфлікту. Можливе розпізнавання конфлікту і рішення його мирним шляхом.


Слайд 14
Стадії протікання конфліктів і можливі шляхи їхнього запобігання або дозволу:Стадія усвідомлення конфліктної ситуації – характеризується вірним або
Текст слайда:

Стадії протікання конфліктів і можливі шляхи їхнього запобігання або дозволу:

Стадія усвідомлення конфліктної ситуації – характеризується вірним або невірним розумінням суті конфлікту, своїх інтересів, переходом потенційного конфлікту в актуальний.

Стадія конфліктних дій (актуальна) – характеризується загостренням розбіжностей; наростанням ворожості і агресивності; активними діями, спрямованими на блокування прагнень і дій опонента.


Слайд 15
Стадії протікання конфліктів і можливі шляхи їхнього запобігання або дозволу:стадія вирішення або ліквідації конфлікту – стадія, на
Текст слайда:

Стадії протікання конфліктів і можливі шляхи їхнього запобігання або дозволу:

стадія вирішення або ліквідації конфлікту – стадія, на якій опоненти вибирають одну з таких програм спілкування:

• зниження напруги в стосунках, пошук шляхів рішення або ліквідації конфлікту (конструктивне рішення);

• збереження конфліктної ситуації (деструктивне рішення).


Слайд 16
Риси характеру й особливості поведінки конфліктних людей неадекватна (перш за все, завищена) самооцінка; прагнення до домінування;консерватизм поглядів;надмірна
Текст слайда:

Риси характеру й особливості поведінки конфліктних людей

неадекватна (перш за все, завищена) самооцінка;

прагнення до домінування;

консерватизм поглядів;

надмірна принциповість і прямолінійність, педантизм;

певний набір емоційних якостей із знаком «мінус»: тривожність, агресивність, упертість, дратівливість і ін.


Слайд 17
Як вважав відомий німецький психіатр К. Леонгард, у 20-45 % людей деякі риси характеру настільки загострені (акцентуйовані),
Текст слайда:

Як вважав відомий німецький психіатр К. Леонгард, у 20-45 % людей деякі риси характеру настільки загострені (акцентуйовані), що при певних обставинах вони можуть привести до конфліктів і нервових зривів.


Слайд 18
Акцентуація характеру –	гіпертрофований (перебільшений) розвиток окремих рис в протилежність іншим, внаслідок чого погіршується взаємодія з навколишніми людьми,
Текст слайда:

Акцентуація характеру –

гіпертрофований (перебільшений) розвиток окремих рис в протилежність іншим, внаслідок чого погіршується взаємодія з навколишніми людьми, загострюються конфлікти.

К. Леонгард виділяє 12 основних акцентуацій, які приводить до типових конфліктів

Психопатія – хворобливе перекручування характеру (зі збереженням інтелекту людини), у результаті якого різко зростає соціальна загроза з боку психопата.
Слайд 19
Акцентуації характерів і можливі конфліктні ситуації
Текст слайда:

Акцентуації характерів і можливі конфліктні ситуації


Слайд 20
Акцентуації характерів і можливі конфліктні ситуації
Текст слайда:

Акцентуації характерів і можливі конфліктні ситуації


Слайд 21
Акцентуації характерів і можливі конфліктні ситуації
Текст слайда:

Акцентуації характерів і можливі конфліктні ситуації


Слайд 22
Акцентуації характерів і можливі конфліктні ситуації
Текст слайда:

Акцентуації характерів і можливі конфліктні ситуації


Слайд 23
Акцентуації характерів і можливі конфліктні ситуації
Текст слайда:

Акцентуації характерів і можливі конфліктні ситуації


Слайд 24
У молодому віці часто зустрічається “нестійкий” тип акцентуацій (відсутність почуття обов’язку, схильність до розваг, нерозбірливість у знайомствах
Текст слайда:

У молодому віці часто зустрічається “нестійкий” тип акцентуацій (відсутність почуття обов’язку, схильність до розваг, нерозбірливість у знайомствах й ін.).


Слайд 25
4.2. Специфічні особливості педагогічного конфлікту
Текст слайда:

4.2. Специфічні особливості педагогічного конфлікту


Слайд 26
Педагогічний конфлікт  (від лат. Conflictus – зіткнення) –конфлікт, що виникає в системі “педагог – учень”
Текст слайда:

Педагогічний конфлікт (від лат. Conflictus – зіткнення) –

конфлікт, що виникає в системі “педагог – учень”


Слайд 27
Причини педагогічних конфліктів професійні, педагогічні, трудові проблемні ситуації, розбіжності;оцінка діяльності учня, сприйнята ним як несправедлива;прояв з боку
Текст слайда:

Причини педагогічних конфліктів

професійні, педагогічні, трудові проблемні ситуації, розбіжності;

оцінка діяльності учня, сприйнята ним як несправедлива;

прояв з боку педагога брутальності, приниження, байдужості, лицемірства, висловлення образливого жарту й ін.


Слайд 28
Основні форми конфліктної поведінки учнів:відкрита конфронтація – порушення дисципліни, грубість, неправда; спокійне протистояння – незгода, критика дій;пасивний
Текст слайда:

Основні форми конфліктної поведінки учнів:

відкрита конфронтація – порушення дисципліни, грубість, неправда;

спокійне протистояння – незгода, критика дій;

пасивний протест – ігнорування вимог, образа, прогули.


Слайд 29
Рекомендації й правила поведінки в умовах конфлікту:Потрібно пам'ятати, що в умовах конфлікту у людини домінує не розум,
Текст слайда:

Рекомендації й правила поведінки в умовах конфлікту:

Потрібно пам'ятати, що в умовах конфлікту у людини домінує не розум, а емоції, які можуть привести до афекту.

Дотримуйтесь багатоальтернативного підходу до вирішення проблем і, відстоюючи власну позицію, поставте собі питання «Хіба я ніколи не помиляюся?».

Усвідомте значущість конфлікту для себе, поставивши питання: «Що буде, якщо вихід не буде знайдений?» Це допоможе перенести центр уваги із стосунків і емоцій на вирішення проблеми.

Якщо Ви і Ваш співбесідник роздратовані і агресивні, потрібно понизити внутрішню емоційну напругу. Краще помовчати самому, а не вимагати цього від опонента.


Слайд 30
Рекомендації й правила поведінки в умовах конфлікту:Звужуйте “майданчик” конфлікту. Говорите тільки про об'єкт суперечки, а не про
Текст слайда:

Рекомендації й правила поведінки в умовах конфлікту:

Звужуйте “майданчик” конфлікту. Говорите тільки про об'єкт суперечки, а не про особисті якості опонента, не згадуйте інші конфліктні ситуації.

Орієнтуйтеся на позитивні і якнайкращі якості в опонентові. Цим Ви і його зобов'язуватимете ставати і бути краще.

Запропонуєте опонентові стати на Ваше місце, запитавши: «Якби Ви були на моєму місці, щоб Ви зробили?» Це усуне його настрій на критику, відверне від емоцій і направить думки на обдумування ситуації.


Слайд 31
Рекомендації й правила поведінки в умовах конфлікту:Не перебільшуйте свої досягнення і не демонструйте свою значущість, а знайдіть
Текст слайда:

Рекомендації й правила поведінки в умовах конфлікту:

Не перебільшуйте свої досягнення і не демонструйте свою значущість, а знайдіть слова похвали, подяки для співбесідника.

Не пред'являйте звинувачень і не приписуйте тільки партнерові відповідальність за конфліктну ситуацію. Як відомо, в конфлікті немає правих, а винні обидві сторони.

Незалежно від результатів вирішення конфлікту, прагніть не зруйнувати добрі взаємини.


Слайд 32
Підказки для уникнення конфліктів 1. Прагніть стримувати себе. 2. Не відразу вступайте в полеміку. 3. Поміняйте об'єкт
Текст слайда:

Підказки для уникнення конфліктів

1. Прагніть стримувати себе.

2. Не відразу вступайте в полеміку.

3. Поміняйте об'єкт обговорення, запропонуйте нові аспекти бачення проблеми.

Використовуйте гумор.

Повертайте провокаційні ситуації, підступні задуми на свою користь.


Слайд 33
4.3. Характеристика стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях
Текст слайда:

4.3. Характеристика стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях


Слайд 34
Стратегія взаємодії – 	стиль поведінки людини в певній ситуації спілкування 	Вона визначається двома складовими: – мірою задоволення
Текст слайда:

Стратегія взаємодії –

стиль поведінки людини в певній ситуації спілкування

Вона визначається двома складовими:

– мірою задоволення власних інтересів, досягненням своїх цілей;

– мірою, якою людина дорожить взаєминами з іншою стороною.


Слайд 35
Психологами К. У. Томасом Р. К. Кільменном були запропоновані наступні стратегії поводження в конфлікті: конкуренція, ухилення, пристосування,
Текст слайда:

Психологами К. У. Томасом Р. К. Кільменном були запропоновані наступні стратегії поводження в конфлікті: конкуренція, ухилення, пристосування, компроміс, співпраця (рис. 4.1).

Жодна з цих стратегій не може вважатися за кнайкращу або універсальну при вирішенні конфліктів. Фахівець повинен уміти застосовувати кожну із стратегій поведінки залежно від конфліктної ситуації, обставин, характеру поведінки опонента і власних цілей.

Отже, залежно від типологічних особливостей особистості, її виховання, рівня освіти, кожний з контактантів віддає перевагу одній або декільком близьким стратегіям поведінки в конфліктній ситуації.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика