Разделы презентаций


Реабілітація дітей з розумовими вадами презентация, доклад

Содержание

«розумова відсталість» позначає недієздатність в області сприйняття, мислення і пам'яті. Зазначена нездатність, у свою чергу, уповільнює розвиток у дитини навичок руху, навчання й мови

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Реабілітація дітей з розумовими вадами

Реабілітація дітей з розумовими вадами

Слайд 2

«розумова відсталість» позначає недієздатність в області сприйняття,

мислення і пам'яті. Зазначена нездатність, у свою чергу, уповільнює розвиток

у дитини навичок руху, навчання й мови
«розумова відсталість» позначає недієздатність в області сприйняття, мислення і пам'яті. Зазначена нездатність, у свою

Слайд 3 Oлігофренія і деменція
Олігофренія (від грец. olygos - малий, phren

- розум) - особлива форма психічного недорозвитку, яка виникає внаслідок

різних причин: патологічної спадковості, хромосомних аберацій (від лат. aberratio --спотворення, ломка), родовой патології, органічного ураження центральної нервової системи у внутрішньоутробному періоді або на самих ранніх етапах постнатального розвитку.

(Термін «олігофренія» був введений в XIX ст. німецьким психіатром Е. Крепеліном). 
Oлігофренія і деменція  Олігофренія (від грец.

Слайд 4 Oлігофренія і деменція
Деменція (від лат. Dementia - безумство, слабоумство)

- стійке ослаблення пізнавальної діяльності, що приводить до зниження критичності,

ослаблення пам'яті, сплощення емоцій. Деменція носить прогредієнтності характер, тобтоспостерігається повільне прогресування хворобливого процесу.

У дитячому віці деменція може виникнути в результаті органічних захворювань мозку при шизофренії, епілепсії, запальних захворюванняхмозку (менінгоенцефалітах), а також внаслідок травм мозку (струсів і ударів).
Oлігофренія і деменція  Деменція (від лат.

Слайд 5Міжнароднa класифікація легкa (IQ в межах 40-69)

важкa (IQ в межах 20 - 34)
помірнa (IQ в межах 35-49)  глибокa (IQ нижче 20)
Міжнароднa класифікація легкa (IQ в межах 40-69)

Слайд 6У вітчизняній психіатрії виділяють 3 групи етіологічних факторів розумової відсталості. 
Перша

група - неповноцінність генеративних клітин батьків,спадкові захворювання батьків, патологія ембріогенезу. 

Друга

група - патологія внутрішньоутробного розвитку (впливу інфекцій,інтоксикацій, травм).

Третя група - пологова травма і постнатальні ураження центральної нервової системи.
У вітчизняній психіатрії виділяють 3 групи етіологічних факторів розумової відсталості. Перша група - неповноцінність генеративних клітин батьків,спадкові захворювання

Слайд 7Легка розумова відсталість:
найлегша форма розумової відсталості,
розлади зорового і слухового

сприйняття,
порушення спостережливості,
порушення в розрізнянні головних властивостей предметів і явищ,
порушення в

тривалому запам'ятовуванні логічно зв'язаного змісту,
малий словниковий запас.
Легка розумова відсталість:найлегша форма розумової відсталості, розлади зорового і слухового сприйняття,порушення спостережливості,порушення в розрізнянні головних властивостей предметів

Слайд 8проблеми з концентрацією уваги на предметі,
проблеми утворення абстракціїних понять,
повільний темп

мовлення,
в загальному дитина з помірним рівнем навчання,
збережена механічна пам‘ять.

Розумова

відсталість помірна:
проблеми з концентрацією уваги на предметі,проблеми утворення абстракціїних понять,повільний темп мовлення,в загальному дитина з помірним рівнем навчання,збережена

Слайд 9Розумова відсталість значна:


Відсутність спостереження, не сприйняття оточуючої дійсності,
Домінує

увага мимовільна,зосереджена на предметах, які привертають інтерес,
Відсутність вміння користуватися навичками

читання, письма, рахування,
Мова складається з простих речень,
Бувають збудженні,апатичні.

Розумова відсталість значна:Відсутність спостереження, не сприйняття оточуючої дійсності,  Домінує увага мимовільна,зосереджена на предметах, які привертають інтерес,Відсутність

Слайд 10Розумова відсталість глибока:


відсутність спостережливості,
запам‘ятовування та навчання не можливе,
оперує 2

– 3 виразами, розуміє кілька простих наказів,
відсутність інтелекту і мислення,
в

результаті навчання може навчитися повідомляти про фізіологічні потреби.
Розумова відсталість глибока:відсутність спостережливості, запам‘ятовування та навчання не можливе,оперує 2 – 3 виразами, розуміє кілька простих наказів,відсутність

Слайд 11 Методи і форми соціалізації дітей з затримкою психічного розвитку

Методи і форми соціалізації дітей з затримкою психічного розвитку

Слайд 12Навчання та виховання дитини з розумовою відсталістю
Конституція

України у ст. 53 гарантує всім громадянам право на освіту.

Закон України "Про охорону дитинства" у ст. 26 "Захист прав дітей-інвалідів та дітей із вадами розумового та фізичного розвитку" стверджує, що

"дискримінація дітей-інвалідів та дітей із вадами розумового або фізичного розвитку забороняється. Держава сприяє створенню дітям-інвалідам та дітям із вадами розумового або фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку...".
Навчання та виховання дитини з розумовою відсталістю   Конституція України у ст. 53 гарантує всім громадянам

Слайд 13 Реабілітація в родині

Реабілітація в родині

Слайд 14Інтелектуальний розвиток
Фізичний розвиток
Поведінка
Незалежне функціонування
Соціалізація

Реабілітація і стимуляція
Емоційний контакт

Інтелектуальний розвитокФізичний розвитокПоведінка Незалежне функціонуванняСоціалізація Реабілітація і стимуляціяЕмоційний контакт

Слайд 15Реабілітація

Реабілітація

Слайд 16Реабілітація дітей з розумовими вадами
Цілі реабілітації:
зменшити негативні наслідки викликані

нерухомістю
нервово-м'язової активації ураженої частини тіла
поліпшення здорових частин тіла, щоб більшою

мірою, взяли на себе компенсуючi функції
розвиток фізіологічних функцій, порушених хворобою

Результати в реабілітації впливають на професійнe та соціальнe функціонування людей з обмеженими можливостями
Реабілітація дітей з розумовими вадами Цілі реабілітації:зменшити негативні наслідки викликані нерухомістюнервово-м'язової активації ураженої частини тілаполіпшення здорових частин

Слайд 17МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
Цей процес лікування, спрямований на поліпшення здоров'я людей, хворих

фізично і психічно, щоб вони могли вести найбільш активний спосіб

життя і бути незалежним
методи медичнoї реабілітації використовуються для того, щоб максимізувати оздоровлення організму і запобігти поглибленню отриманих дефектів
МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯЦей процес лікування, спрямований на поліпшення здоров'я людей, хворих фізично і психічно, щоб вони могли вести

Слайд 18
Медична реабілітація:


Терапевтичне лікування,
Кінезітерапія,
Фізіотерапія,
Психотерапія,
Фізкультура,
Заняття з логопедом,
Задоволення соціальних

потреб,
Орієнтація професійна.

Медична реабілітація:Терапевтичне лікування, Кінезітерапія, Фізіотерапія, Психотерапія, Фізкультура,Заняття з логопедом,Задоволення соціальних потреб,Орієнтація професійна.

Слайд 19МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Метод Петьо
Кондуктивна педагогіка
Кондуктивна педагогіка базується переважно

на освітній моделі втручання та об'єднує педагогічні та реабілітаційні цілі

в одній програмі. Ця концепція спрямована на те, щоб допомогти дітям з руховими порушеннями набути «ортофункції», що визначається як здатність брати участь і функціонувати у суспільстві незважаючи на свою неповносправність.
Кондуктивна педагогіка базується на ідеї, що нервова система, незважаючи на своє пошкодження, все ж таки має можливості до формування нових нервових зв'язків.

МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ  Метод Петьо Кондуктивна педагогікаКондуктивна педагогіка базується переважно на освітній моделі втручання та об'єднує педагогічні

Слайд 20
«Нейро-розвиткова терапія»
Згідно Бобат, моторні проблеми при церебральних паралічах

виникають внаслідок ураження центральної нервової системи. При цьому порушується розвиток

постуральних антигравітаційних механізмів, сповільнюється і спотворюється нормальний моторний розвиток дитини.
Нейро-розвитковий підхід Бобатів був спрямований на сенсомоторні компоненти м’язового тонусу, рефлексів, патологічних рухових моделей, постурального контролю, органів почуттів, сприйняття і пам’яті – тобто на ті компоненти, що найбільш ймовірно порушуються при ураженні центральної нервової системи.

Метод NDT- Бобат-терапія

«Нейро-розвиткова терапія» Згідно Бобат, моторні проблеми при церебральних паралічах виникають внаслідок ураження центральної нервової системи. При

Слайд 21
Принципом Войта-терапії є вплив не тільки на рухову сферу, а

й на все тіло — на сенсорну, вегетативну і психічну

системи. При проведенні терапії спостерігаються зміни частоти пульсу, дихання і кров'яного тиску.
Основне завдання методики — формування рухових навичок, що відповідають віку дитини. Для вирішення цього завдання використовують рефлекси повзання і повороту. Їх основні феномени впливають на управління тілом в цілому, його вертикалізація і можливість руху вперед.

Методика Войта

Принципом Войта-терапії є вплив не тільки на рухову сферу, а й на все тіло — на сенсорну,

Слайд 22Можна використовувати також інші методи реабілітації :
Методика Фая
Методика Дамана
Методика Шерборне
Методика

Кепхарта
Хіпотерапія
Методика Кніла
Методика Монтесорі
Meтодика Бліса

Можна використовувати також інші методи реабілітації :Методика ФаяМетодика ДаманаМетодика ШерборнеМетодика КепхартаХіпотерапіяМетодика КнілаМетодика МонтесоріMeтодика Бліса

Слайд 23 Дякую за увагу☺

Дякую за увагу☺

Теги

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика