Разделы презентаций


Загальні положення про госуслугі презентация, доклад

Презентация на тему Загальні положення про госуслугі из раздела Юриспруденция. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 8 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Загальні положення про послуги

Миронюк Карина
Група 11-3


Слайд 2
Текст слайда:

Договір про надання послуг — це договір, за яким одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст.901 ЦК).


Слайд 3
Текст слайда:

У статті 177 ЦК серед видів об'єктів виділені послуги як самостійний об'єкт цивільних правовідносин. Велику групу серед підприємницьких договорів становлять договори про надання послуг. Головна особливість цієї групи договорів, на відміну від договорів про виконання робіт, полягає в тому, що надання послуги невіддільне від діяльності особи-послугонадавача.


Слайд 4
Текст слайда:

До підприємницьких договорів про надання юридичних і фактичних послуг належать транспортні договори (перевезення вантажу, буксирування, транспортного експедирування, експлуатації під'їзних колій тощо), доручення, комісії, консигнації, зберігання, факторингу, страхування, банківської гарантії, на розрахунково-касове обслуговування тощо. У деяких із зазначених договорів можуть міститися, крім надання послуг, елементи інших договорів (поставки, підряду, майнового найму тощо), тому такі договори розглядаються як змішані.


Слайд 5
Текст слайда:

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.


Слайд 6
Текст слайда:

У разі неможливості виконати договір про надання послуг, що виникла не з вини виконавця, замовник зобов'язаний виплатити виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він зобов'язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.


Слайд 7
Текст слайда:

Збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем у разі наявності його вини у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором. Виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом.


Слайд 8
Текст слайда:

Стаття 907. Розірвання договору про надання послуг

Договір про надання послуг може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови від договору, в порядку та на підставах, встановлених цим Кодексом, іншим законом або за домовленістю сторін.

Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг визначаються домовленістю сторін або законом.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика