Разделы презентаций


Презентация на тему Закономірності та принципи навчання

Содержание

Закономірності Це стійкі, суттєві зв’язки, що повторюються і реалізація яких дозволяє добитися ефективних результатів у розвитку і формуванні особистості

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Тема 1. Закономірності та принципи навчання

Тема 1. Закономірності та принципи навчання

Слайд 2Закономірності
Це стійкі, суттєві зв’язки, що повторюються і реалізація

яких дозволяє добитися ефективних результатів у розвитку і формуванні особистості

Закономірності  Це стійкі, суттєві зв’язки, що повторюються і реалізація яких дозволяє добитися ефективних результатів у розвитку

Слайд 3Принципи навчання
Це основоположні ідеї, вимоги до організації і здійснення навчального

процесу
Правила навчання – це окремі вимоги до викладання
правила
правила
правила
правила
правила

Принципи навчанняЦе основоположні ідеї, вимоги до організації і здійснення навчального процесуПравила навчання – це окремі вимоги до

Слайд 4Основні закономірності
Обумовленість навчання суспільними потребами
Залежність навчання від умов, в яких

воно відбувається
Взаємозалежність процесів навчання, освіти, виховання і розвитку особистості
Єдність процесів

викладання і учіння
Взаємозалежність завдань, змісту, форм і методів навчання
Основні закономірностіОбумовленість навчання суспільними потребамиЗалежність навчання від умов, в яких воно відбуваєтьсяВзаємозалежність процесів навчання, освіти, виховання і

Слайд 5Принципи навчання
Цілеспрямованість:
Взаємозв’язок перспективної та конкретної мети
Наявність чітко усвідомленого завдання і

реалізація мети навчання в ході навчально-виховної діяльності

Принципи навчанняЦілеспрямованість:Взаємозв’язок перспективної та конкретної метиНаявність чітко усвідомленого завдання і реалізація мети навчання в ході навчально-виховної діяльності

Слайд 6Науковість
розкриття
причинно-наслідкових
зв’язків явищ, процесів,
подій

Науковістьрозкриттяпричинно-наслідковихзв’язків явищ, процесів, подій

Слайд 7проблема
пізнавальна задача, завдання
проблемна ситуація
проблемні запитання

проблемапізнавальна задача, завданняпроблемна ситуаціяпроблемні запитання

Слайд 8Наочність
Види наочностей:
Зображальні засоби (картини, репродукції, макети, муляжі)

Схематичні засоби (карти, схеми,

малюнки, діаграми, графіки)
Звукотехнічні та екранні засоби (звукові записи, кінофільми, діафільми,

проектори, комп’ютери, цифрові фотоапарати, відеокамери і т. п.)
НаочністьВиди наочностей:Зображальні засоби (картини, репродукції, макети, муляжі)Схематичні засоби (карти, схеми, малюнки, діаграми, графіки)Звукотехнічні та екранні засоби (звукові

Слайд 9Зв’язок теорії і практики
Розуміння учнями теоретичних положень для розв’язання практичних

завдань
Підготовка учнів до правильного використання теоретичних знань у практичній дійсності

Зв’язок теорії і практикиРозуміння учнями теоретичних положень для розв’язання практичних завданьПідготовка учнів до правильного використання теоретичних знань

Слайд 10Свідомість і активність
Види активності: зовнішня і внутрішня
Шляхи
Створення ділової атмосфери
Мобілізація уваги,

волі і мислення
Розуміння мети роботи
Формування пізнавальних мотивів
Різноманітність діяльності
Контроль за виконанням

завдань
Своєчасна допомога
Формування почуття обов’язку та впевненості у своїх силах
Свідомість і активністьВиди активності: зовнішня і внутрішняШляхиСтворення ділової атмосфериМобілізація уваги, волі і мисленняРозуміння мети роботиФормування пізнавальних мотивівРізноманітність

Слайд 11Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів
Побудова навчального процесу в залежності

від загального розвитку дитини та
рівня її підготовленості
до засвоєння знань,
формування

вмінь
і навичок (доступність
та посильність)
Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнівПобудова навчального процесу в залежності від загального розвитку дитини тарівня її підготовленостідо

Слайд 12Систематичність і послідовність
Системність у роботі вчителя і учня
Осмислення учнями

логіки і системи в змісті засвоюваних знань
Привчання до щоденної навчальної

праці
Постійний контроль і самоконтроль
Систематичність і послідовністьСистемність у роботі вчителя і учня Осмислення учнями логіки і системи в змісті засвоюваних знаньПривчання

Слайд 13Міцність і циклічність навчання
Запам’ятовування нового матеріалу в поєднанні з

пройденим
Активізація учнів
Виділення головних ідей
Повторення за допомогою інноваційних методик
Самостійна робота
Трактування раніше

засвоєних знань з нової точки зору
Міцність і циклічність навчання Запам’ятовування нового матеріалу в поєднанні з пройденимАктивізація учнівВиділення головних ідейПовторення за допомогою інноваційних

Слайд 14Єдність освітніх, виховних і розвиваючих функцій

освітня

виховна

розвиваюча
Знання
Вміння
Навички
Способи
діяльності
Досвід
творчої
діяльності

Духовний
розвиток
Формування
якостей і
властивостей
особистості

Мислення
Пам’ять
Уява
Увага
Воля
Характер
Почуття
Емоції

Єдність освітніх, виховних і розвиваючих функційосвітнявиховнарозвиваючаЗнанняВмінняНавичкиСпособи діяльностіДосвідтворчоїдіяльностіДуховнийрозвитокФормуванняякостей і властивостейособистостіМисленняПам’ятьУяваУвагаВоляХарактерПочуттяЕмоції

Слайд 15Емоційність навчання
Основне завдання
керування формуванням почуттів у учнів
Сприяти появі почуттів,

що активізують процес пізнання
Запобігати появі почуттів, що гальмують процес пізнання
Емоційність

викладу навчального матеріалу

Емоційність навчанняОсновне завдання керування формуванням почуттів у учнівСприяти появі почуттів, що активізують процес пізнанняЗапобігати появі почуттів, що

Слайд 16Оптимізація навчання
Вибір найбільш оптимального варіанту
із ряду можливих, який в

даних умовах забезпечить
максимально можливу
ефективність вирішення
завдань освіти, виховання

і розвитку школярів при
раціональних витратах часу
і зусиль вчителя і учня
Оптимізація навчанняВибір найбільш оптимального варіанту із ряду можливих, який в даних умовах забезпечить максимально можливу ефективність вирішення

Слайд 17Принципи навчання в національній школі
Гуманістичний характер навчання
Навчання на загальнолюдських цінностях
Навчання

на кращих традиціях, звичаях і обрядах народу України
Навчання моралі і

вірувань пращурів
Навчання в навіюванні, заохоченні, спонуканні
Принципи навчання в національній школіГуманістичний характер навчанняНавчання на загальнолюдських цінностяхНавчання на кращих традиціях, звичаях і обрядах народу

Слайд 18Принципи освіти
Доступність усіх форм і типів навчальних закладів
Рівність

умов для повної реалізації здібностей
Гуманізація, демократизація
Органічний зв’язок зі світовою та

національною історією, культурою
Незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій
Науковий, світський характер
Інтеграція з наукою і виробництвом
Взаємозв’язок з освітою інших країн
Гнучкість і прогностичність системи освіти
Єдність і наступність
Безперервність і різноманітність
Поєднання державного управління і громадського самоврядування
Принципи освіти Доступність усіх форм і типів навчальних закладів Рівність умов для повної реалізації здібностейГуманізація, демократизаціяОрганічний зв’язок

Слайд 19Які принципи навчання відображені в цих приказках ?
Що голова, то

й розум
(врахування індивідуальних особливостей)
Краще раз

побачити, ніж сто раз почути
(наочність)
Хто думає, той і розум має
(свідомість і активність)
Які принципи навчання відображені в цих приказках ?Що голова, то й розум    (врахування індивідуальних

Слайд 20Не все одразу дається, а потроху та помалу, то зробиш

користі чимало
(систематичність і послідовність)
Книжка вчить, як

на світі жить
(зв’язок теорії і практики)
Повторення – мати навчання
(міцність і циклічність)
Наука в ліс не веде, а з лісу виводить
(науковість)
Не все одразу дається, а потроху та помалу, то зробиш користі чимало    (систематичність і

Слайд 21Не поговоривши з головою, не роби руками
(зв’язок теорії

і практики)
Який зріст - така й сила, які літа –

такий розум
(вікові особливості)
Під лежачий камінь вода не тече
(свідомість і активність)
Причина сірості – нудне моралізування
(емоційність)
Не поговоривши з головою, не роби руками  (зв’язок теорії і практики)Який зріст - така й сила,

Слайд 22Не все дитині в рот клади,
В

руки не давай,
Де взяти – поясни,

шукати заставляй
(проблемність)
Людей питай, а свій розум май
(свідомість і активність)
Що в молодості навчишся, то в старості, як знайдеш
(міцність і циклічність)
Хто що вміє, то і діє
(зв’язок теорії і практики)
Не все дитині в рот клади,    В руки не давай,    Де

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика