Разделы презентаций


Презентация на тему Самостійна робота на тему: “Класифікація й основні типи організаційних культур”

Презентация на тему Презентация на тему Самостійна робота на тему: “Класифікація й основні типи організаційних культур” из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 15 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Самостійна робота  на тему: “Класифікація й основні типи організаційних культур” Виконала:студентка групи ФК-10-3Соловйова Катерина
Текст слайда:

Самостійна робота на тему: “Класифікація й основні типи організаційних культур”

Виконала:
студентка групи ФК-10-3
Соловйова Катерина


Слайд 2
У теорії організації організаційну культуру поділяють на дві великі відносно самостійні частини:Матеріальна культура — це вся сфера
Текст слайда:

У теорії організації організаційну культуру поділяють на дві великі відносно самостійні частини:

Матеріальна культура — це вся сфера матеріальної діяльності та її результати. До неї належать: знаряддя і засоби праці, речі, матеріально-предметна діяльність, матеріально-предметні відносини, штучне середовище, соціальні організації.
Духовна культура — це цілісна система, що включає всі види, форми і рівні суспільної свідомості, освіти та виховання, релігії, науки, моральності. Вона включає: сенс, цінності, соціальні норми, соціальні орієнтири, ритуали, вірування, знання.

Наявний поділ організаційної культури за галузями професійної діяльності на інженерну, управлінську, організаційну, фінансову.


Слайд 3
Розрізняють культуру елітарну, народну і масовуЕлітарна культура створюється привілейованою частиною суспільства або на її замовлення професійними творцями
Текст слайда:

Розрізняють культуру елітарну, народну і масову

Елітарна культура створюється привілейованою частиною суспільства або на її замовлення професійними творцями та включає витончене мистецтво, класичну музику і літературу.
Народна культура — результат діяльності анонімних творців, що не мають професійної підготовки, вона має колективний характер (міфи, легенди, оповіді, пісні і танці).
Масова культура носить загальнодоступний характер і не виражає вишуканих смаків аристократії та інтелігенції.


Слайд 4
Організаційну культуру поділяють на суб'єктивну та об'єктивнуСуб'єктивна організаційна культура — це припущення, що поділяються працівниками, віра і
Текст слайда:

Організаційну культуру поділяють на суб'єктивну та об'єктивну

Суб'єктивна організаційна культура — це припущення, що поділяються працівниками, віра і очікування, а також групове сприйняття організаційного оточення з його цінностями, нормами та ролями, що існують поза особою. Сюди включають такі елементи: героїв організації, міфи, історії про організацію та її лідерів, організаційні табу, обряди і ритуали, мову спілкування. Суб'єктивна організаційна культура є базою для формування управлінської культури, тобто стилів керівництва, технології ухвалення управлінських рішень, характеру взаємин керівника і колективу співробітників, професіоналізму, чіткості роботи апарату управління.
Об'єктивна організаційна культура — це, зазвичай, матеріальне зовнішнє оточення організації: будівля, її архітектура, забарвлення, місце розташування, устаткування і меблі, кольори і обсяг простору, зручності, кімнати прийому, оснащення робочих місць. Все це так або інакше відображає цінності, яких дотримується певна організація.
Обидва ці аспекти організаційної культури активно взаємодіють один з одним. Проте суб'єктивний аспект організаційної культури здійснює більший вплив на формування як загальних рис культури, так і специфічних її відмінностей у різних людей і різних організацій.


Слайд 5
Харіс і Моран пропонують розглядати конкретну організаційну культуру на основі десяти характеристик:усвідомлення себе та свого місця в
Текст слайда:

Харіс і Моран пропонують розглядати конкретну організаційну культуру на основі десяти характеристик:

усвідомлення себе та свого місця в організації;
комунікаційна система та мова спілкування;
зовнішній вигляд, одяг і представлення себе на роботі;
що і як їдять люди, звички та традиції в цій сфері;
усвідомлення часу, ставлення до нього і його використання;
взаємини між людьми;
цінності та норми;
віра в щось, ставлення або прихильність до чого-небудь;
процес розвитку працівника і навчання;
трудова етика та мотивування.


Слайд 6
американський дослідник Уільям Оучі виділив три основних види організаційної культури:1.  Ринкова культура, яка характеризується переважно вартісними відносинами
Текст слайда:

американський дослідник Уільям Оучі виділив три основних види організаційної культури:

1.  Ринкова культура, яка характеризується переважно вартісними відносинами і орієнтацією на прибуток. Основні цінності: конкурентоспроможність і продуктивність. Головна задача менеджерів – підвищувати продуктивність діяльності організації, вести її до результатів і прибутків;
2.  Бюрократична культура, основана на перевазі регламентів, правил і процедур (джерелом влади є посада членів організації). Організаційна культура – формалізована і структурована. Довгострокові плани компанії полягають в забезпеченні стабільності, передбачені і рентабельні. Діями людей керують формальні правила і офіційна політика. Ключовими цінностями успіху вважаються чіткий розподіл повноважень із ухвалення рішень, стандартні процедури, механізми контролю і обліку;
3.  Кланова культура, яка доповнює попередню; її основу складають внутрішні цінності організації, джерелом влади тут є традиції. Культура прийнята всіма співробітниками. Вони діляться: цінностями і цілями, згуртованістю, співучастю і відчуттям організації як “ми”.


Слайд 7
Одна з найбільш відомих типологій управлінських культур дана  С. Хонда. Кожному з типів він присвоїв ім’я відповідного
Текст слайда:

Одна з найбільш відомих типологій управлінських культур дана  С. Хонда. Кожному з типів він присвоїв ім’я відповідного олімпійського бога


Слайд 8
Культура влади
Текст слайда:

Культура влади або Зевса. Її істотний момент – особиста влада, джерелом якої є володіння ресурсами. Організації, які використовують таку культуру, мають жорстку структуру, високий рівень централізації управління, невелику кількість правил і процедур, подавляється ініціатива робітників, здійснюється жорсткий контроль над усіма. Успіх залежить від кваліфікації керівника і своєчасного виявлення проблем, що дозволяє швидко приймати і реалізовувати рішення. Така культура характерна для молодих комерційних структур. Рольова культура або культура Аполлона. Це бюрократична культура, яка основана на системі правил і інструкцій. їй властиве чітке розподілення прав, обов’язків і відповідальності між робітниками управління. вона негнучка і перешкоджає нововведенням, тому малоефективна в умовах змін. джерелом влади тут є посада, а не особиста якість керівника. така управлінська культура властива великим корпораціям і державним організаціям.


Слайд 9
Культура задачі або Афіни. Ця культура пристосована до управління в екстремальних умовах
Текст слайда:

Культура задачі або Афіни. Ця культура пристосована до управління в екстремальних умовах і у ситуаціях, які постійно змінюються, тому основна увага тут приділяється швидкості рішення проблеми. вона основана на співробітництві, колективній розробці ідей і загальних цінностях. влада покоїться на знаннях, компетентності, професіоналізмі і володінні інформацією. це перехідний тип управлінської культури, який здатен перерости в один з попередніх. він властивий проектним або венчурним організаціям. Культура особистості або Діоніса. Вона пов’язана з емоціональним початком і основана на творчих цінностях, які об’єднують людей не для вирішення службових задач, а для досягнення індивідуальних цілей. вирішення задач приймаються на основі узгодження, тому влада носить координаційний характер.


Слайд 10
Типи культур по Харрісону (Harrison, 1972)Орієнтовані на владуОрієнтовані на людинуОрієнтовані на завданняОрієнтовані на роліАкцент на особистих якостях,
Текст слайда:

Типи культур по Харрісону (Harrison, 1972)

Орієнтовані на владу

Орієнтовані на людину

Орієнтовані на завдання

Орієнтовані на ролі

Акцент на особистих якостях, а не досвіді. Конкурентні культури.

Погоджені культури, що відкидають контроль керівництва.

Акцент на компетентності. Динамічні.

Акцент на прихильності букві закону, законності й бюрократії.


Слайд 11
Типи культур по Хенді (Handy, 1981)Культура влади:Культура із владним центром, звідки здійснюється контроль. Відсутність правил і процедур.
Текст слайда:

Типи культур по Хенді (Handy, 1981)

Культура влади:
Культура із владним центром, звідки здійснюється контроль. Відсутність правил і процедур. Атмосфера конкурентна (орієнтована на владу) і політична.
Рольова культура:
Керування за допомогою таких формальних інструментів, як процедури, правила, посадові інструкції. Роль більш важлива, ніж людина. Влада ґрунтується на посаді.
Культура задачі:
Культура, метою якої є підбір людей, здатних вирішити те або інше завдання. Вплив більшою мірою базується на досвіді й знаннях, ніж на займаній посаді або особистій владі. Заохочується робота в командах. Адаптивна культура.
Культура особистості:
Культура, у якій центральним пунктом є особистість. Організації існують тільки для того, щоб служити й допомагати своїм працівникам.


Слайд 12
Типи культур по Шейну (Schein, 1985)Культура владиКультура, при якій влада зосереджена в руках декількох людей і заснована
Текст слайда:

Типи культур по Шейну (Schein, 1985)

Культура влади
Культура, при якій влада зосереджена в руках декількох людей і заснована на їхніх здатностях. Має тенденцію до підприємництва.

Рольова культура
Культура, при якій влада збалансована між лідером і бюрократичною культурою. Навколишнє середовище, як правило, стабільне. Ролі й правила строго визначені.

Підтримуюча культура
Культура, при якій люди вносять свій внесок у спільну справу з почуття прихильності й солідарності. Взаємовідносини характеризуються довірою й взаємністю.

Культура досягнень
Культура, при якій робиться акцент на мотивації й прихильності. Високо цінуються дія, ентузіазм, порив.


Слайд 13
Типи культур по Уільямсу та ін. (Williams et al, 1989)Орієнтація на владу. Контроль за середовищем. Особи, наділені
Текст слайда:

Типи культур по Уільямсу та ін. (Williams et al, 1989)

Орієнтація на владу. Контроль за середовищем. Особи, наділені владою, прагнуть підтримувати абсолютний контроль над підлеглими.
Рольова орієнтація. Організації підкреслюють прихильність букві закону, законність і бюрократію. Важливе значення мають ієрархія й статус.
Орієнтація на задачу. Організації акцентують увагу на виконанні задачі. Основою авторитету є відповідні знання й компетентність.
Орієнтація на людей. Організація існує, насамперед, для того, щоб служити своїм членам. Передбачається, що окремі члени будуть впливати один на одного, показуючи приклад і допомагаючи.


Слайд 14
Залежно від взаємодії організації з зовнішнім середовищем, її розмірів і структури французький дослідник М. Бурке запропонував вісім
Текст слайда:

Залежно від взаємодії організації з зовнішнім середовищем, її розмірів і структури французький дослідник М. Бурке запропонував вісім основних типів організаційних культур.

1.  Культура «оранжереї»  –  характерна для державних підприємств, яких не дуже хвилює зовнішнє середовище. Персонал підприємства майже немотивований, що відповідає бюрократизму та анонімності відносин.
2.  Збирачі «колосків»  –  це переважно невеликі підприємства, стратегія яких залежить від фортуни. Як правило, такі організації знаходяться в непростому оточенні і не можуть мотивувати повною мірою персонал.
3.  Культура «городу»  –  типова модель для французьких підприємств, із пірамідальною структурою управління. Такі підприємства намагаються зберегти домінуючі позиції на ринку. При цьому використовуються наявні моделі господарювання з мінімальними змінами. Мотивація персоналу - низька.


Слайд 15
4.  Культура «саду»  –  дещо видозмінений під впливом американських новацій варіант культури «городу», який має місце на
Текст слайда:

4.  Культура «саду»  –  дещо видозмінений під впливом американських новацій варіант культури «городу», який має місце на великих підприємствах. 5.  Культура «великих плантацій», що мають три-чотири рівні управління. Характерною рисою таких організацій є постійні новації в пристосуванні до зовнішнього середовища, гнучкість роботи персоналу. 6.  Культура «ліани» – це зведений до мінімуму управлінський персонал, широке застосування інформаційних технологій, орієнтація на вимоги ринку, висока відповідальність на всіх рівнях, що забезпечує значний ступінь мотивації персоналу. 7.  Модель «косяк риби»  –  це підприємства, яким властиві висока маневровість та гнучкість відносно змін ринкової кон'юнктури. 8.  Культура «мандруючої орхідеї»  –  типова модель для різного роду рекламних агенцій і консультаційних фірм, котрі, вичерпавши можливості одного ринку, переходять до іншого. Мета  –  запропонувати єдиний свого роду товар. Ступінь мотивації - низький.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика