Разделы презентаций


Оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Содержание

План теми

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Слайд 2План теми

План теми

Слайд 3Спрощена система оподаткування: огляд
Спрощену систему використовують близько двох третин активних

суб’єктів господарювання

Це малий бізнес: хоча ССО використовує більшість підприємців та

підприємств, їх дохід становить лише 6% доходу всіх суб’єктів господарювання

Роль спрощеної системи в економіці є значно більшою, ніж частка цих суб’єктів в доходах

Вплив ССО на економіку є як позитивним, так і негативним
Спрощена система потребує удосконалення
Спрощена система оподаткування: оглядСпрощену систему використовують близько двох третин активних суб’єктів господарюванняЦе малий бізнес: хоча ССО використовує

Слайд 4Спрощена система оподаткування: основні факти
У 2014 році в Україні було

1,2 млн платників єдиного податку (ЄП)
1 040 тис. ФОП
152 тис.

юридичних осіб
Не весь малий бізнес використовує ССО
половина юр. осіб, які є малими підприємствами, використовують загальну систему
Спрощена система оподаткування: основні фактиУ 2014 році в Україні було 1,2 млн платників єдиного податку (ЄП)1 040

Слайд 5Спрощена система оподаткування: основні факти
У 2011-2013 кількість платників ЄП зростала,

у 2014 році вона різко впала
значною мірою це пов’язано зі

втратою територій
Найбільше зменшилася кількість ФОП-платників першої та другої групи
на 34% та 22% відповідно
Спрощена система оподаткування: основні фактиУ 2011-2013 кількість платників ЄП зростала, у 2014 році вона різко впалазначною мірою

Слайд 6Спрощена система оподаткування: галузі

Спрощена система оподаткування: галузі

Слайд 7Спрощена система оподаткування: особливості
Високий поріг входу до системи
наприклад, типова

ставка єдиного податку для підприємців першої групи та мінімальний ЄСВ

становлять 137,8 грн та 303,16 грн на місяць відповідно
Висока межа виходу з системи
граничний річний дохід на рівні 5 млн грн
в інших країнах переважно до 100 тис. дол. США на рік
Невелика кількість порівняно низьких ставок ЄП
в Україні: 4 базові ставки (величини двох з них встановлюються регіонами)
інші країни: система індикаторів для оцінки доходу
Широка сфера застосування
інші країни: більше обмежень на види діяльності
Спрощена система оподаткування: особливостіВисокий поріг входу до системи наприклад, типова ставка єдиного податку для підприємців першої групи

Слайд 8До пит.
№1
Юридичні особи можуть обирати одну з двох систем оподаткування:

загальну для підприємств або спрощену. Фізичні особи − суб’єкти малого

підприємництва − можуть обирати з трьох систем оподаткування: загальної для підприємців («доходи» - «документально підтверджені витрати» = «об’єкт оподаткування», який оподатковується податком з доходів фізичних осіб) та трьох спрощених, що буде розглянуто в цій темі.
До пит.№1Юридичні особи можуть обирати одну з двох систем оподаткування: загальну для підприємств або спрощену. Фізичні особи

Слайд 9Спрощена система оподаткування: недоліки
Зменшує прозорість господарської діяльності та може сприяти

збільшенню тіньової економіки
можливості для заниження власного доходу
сприяння у заниженні доходу

підприємствам, що використовують загальну систему оподаткування
Створює диспропорції в оподаткуванні
капітал перетікає в сектори, де серед іншого більше можливостей мінімізувати податки, а не в найбільш ефективні сектори
ССО є фактором скорочення сплати ЄСВ
Спрощена система оподаткування: недолікиЗменшує прозорість господарської діяльності та може сприяти збільшенню тіньової економікиможливості для заниження власного доходусприяння

Слайд 10Спрощена система оподаткування: недоліки
Різні ефективні ставки оподаткування доданої вартості для

підприємств з різним рівнем матеріальних витрат
Не заохочує підприємства переходити на

загальну систему оподаткування за інших рівних умов
навпаки, частина підприємств перейшла з загальної системи на спрощену
Не охоплює всіх самозайнятих
3,6 млн самозайнятих в Україні (Держстат, 2013) при 1 млн зареєстрованих ФОП, що використовують ССО
Спрощена система оподаткування: недолікиРізні ефективні ставки оподаткування доданої вартості для підприємств з різним рівнем матеріальних витратНе заохочує

Слайд 11Застосування касових апаратів: вигоди
Застосування касових апаратів ускладнює заниження виручки (боротьба

з «тінню»)
→ допомагає усунути недобросовісну конкуренції між підприємцями
→ сприяє підвищенню

продуктивності в економіці
→ є важливим фактором зростання добробуту
Полегшується захист прав споживачів
Застосування касових апаратів: вигодиЗастосування касових апаратів ускладнює заниження виручки (боротьба з «тінню»)→ допомагає усунути недобросовісну конкуренції між

Слайд 12Питання для обговорення
Спрощена система оподаткування чи спрощення оподаткування для всіх?
Що

робити зі спрощеною системою оподаткування?
скасувати
зберегти
модифікувати
Чому бізнес критично ставиться до касових

апаратів?
зайві витрати грошей та часу
проблеми з обліком товарів на рівні мікропідприємств
інструмент підвищення прозорості та розвитку бізнесу
Питання для обговоренняСпрощена система оподаткування чи спрощення оподаткування для всіх?Що робити зі спрощеною системою оподаткування?скасуватизберегтимодифікуватиЧому бізнес критично

Слайд 13Спрощена система оподаткування
Займатися підприємницькою діяльністю на спрощеній системі оподаткування (при

відповідності певним критеріям) можна:
►обравши даний тип системи оподаткування під

час або відразу після реєстрації ФОП
►перейшовши із загальної системи оподаткування на спрощену пізніше

При реєстрації ФОП:
►при подачі документів державному реєстратору під час реєстрації ФОП слід подати заяву про вибір спрощеної системи оподаткування як додаток до реєстраційної картки
►для щойно зареєстрованих ФОП при виборі 1 або 2 групи платника ЄП ФОП необхідно подати відповідну заяву до кінця місяця, в якому відбувалась державна реєстрація
►при виборі 3 платників ЄП заяву слід подати протягом 10 днів з моменту державної реєстрації
►якщо заяву в зазначений період подано не було, то ФОП автоматично вважається таким, що здійснює діяльність на загальній системі оподаткування
►перехід із загальної системи оподаткування на спрощену є можливим лише один раз на календарний рік. При цьому заявку потрібно подати не пізніше, ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого планується перехід.

Спрощена система оподаткуванняЗайматися підприємницькою діяльністю на спрощеній системі оподаткування (при відповідності певним критеріям) можна: ►обравши даний тип

Слайд 14Вибір спрощеної системи оподаткування
►Для 1 і 2 груп платників ЄП

зареєстровані ФОП, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна

реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки ЄП, встановленої для даних груп, вважаються платниками ЄП з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулася державна реєстрація.

►Для 3 групи: новостворені ФОП, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та ставки ЄП, встановленої для даної групи, вважаються платниками ЄП з дня їх державної реєстрації
Вибір спрощеної системи оподаткування►Для 1 і 2 груп платників ЄП зареєстровані ФОП, які до закінчення місяця, в

Слайд 15Підтвердження реєстрації ФОП і платника ЄП
З 1 січня 2014 р.

було скасовано свідоцтво платника ЄП та свідоцтво платника ПДВ. Додатково

тепер (за необхідності) ФОП може отримати від податкового органу Витяг з Реєстру платників податків
►На даний момент статус платника ЄП може підтверджуватися випискою з реєстру платників ЄП. Вона повинна бути видана ФОП (вислана рекомендованим листом з описом) не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації
►Для цього ФОП потрібно подати заяву до податкової інспекції
►Даний витяг безкоштовно надається протягом двох робочих днів після отримання запиту
►Отримання такого Витягу не є обов'язковим для платника ЄП, у зв'язку з наявністю єдиного державного порталу про реєстрацію платників податків, де в режимі on-line опублікована актуальна інформація про всіх ФОП. Адреса порталу http://minrd.gov.ua/mr/
Підтвердження реєстрації ФОП і платника ЄПЗ 1 січня 2014 р. було скасовано свідоцтво платника ЄП та свідоцтво

Слайд 17До пит.
№1

До пит.№1

Слайд 18До пит.
№1

До пит.№1

Слайд 19До пит.
№1
До пит. 2

До пит.№1До пит. 2

Слайд 20До пит.
№2

До пит.№2

Слайд 21До пит.
№2

До пит.№2

Слайд 22До пит.
№2
Алгоритм переходу на спрощену систему оподаткування
Крок 7
 
отримуємо Свідоцтво платника

єдиного податку протягом 10 днів після подання заяви

До пит.№2Алгоритм переходу на спрощену систему оподаткуванняКрок 7 отримуємо Свідоцтво платника єдиного податку протягом 10 днів після подання

Слайд 23До пит.
№1
Умови переходу на загальну систему оподаткування
До пит. 2

До пит.№1Умови переходу на загальну систему оподаткуванняДо пит. 2

Слайд 24До пит. 3

До пит. 3

Слайд 25До пит.
№1
Суб’єкти малого підприємництва третьої і четвертої груп,
які можуть

обрати ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотки
До пит. 3

До пит.№1Суб’єкти малого підприємництва третьої і четвертої груп, які можуть обрати ставку єдиного податку у розмірі 3

Слайд 26До пит.
№3

До пит.№3

Слайд 27До пит.
№3
Порядок визнання доходів

До пит.№3Порядок визнання доходів

Слайд 28До пит.
№3
До
пит. 3

До пит.№3До пит. 3

Слайд 29Для платників єдиного податку четвертої групи
Об’єкт оподаткування: площа с/г угідь,

земель водного фонду, що перебуває у власності с/г товаровиробника або

надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди (292.1)

База оподаткування: нормативна грошова оцінка з урахуванням Кіндексації
- 1 га с/г угідь,
- 1га ріллі земель водного фонду в АР Крим, області (292.2)

Розмір ставок податку з 1 га с/г угідь, земель водного фонду для с/г товаровиробників залежить від категорії земель, їх розташування (у % від бази оподаткування) (293.1)

Базовий податковий період:
календарний рік (294.1)

Порядок нарахування: самостійно за станом на 1 січня, до 20 лютого подають податкову декларацію органу ДПС за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки (295.9.1)

Сплата: щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталудо місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки (295.9.2)

Платник податку: с/г товаровиробники, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній звітний рік не менше 75%, відсутня недоїмка. (301)
Не сплачує: податок на прибуток підприємств, земельний податок*, збір за спец.використання води, збір за впровадження деяких видів діяльності. (308)
*крім земельного податку за землю, що не використовуються для с/г товаровиробництва

Для платників єдиного податку четвертої групиОб’єкт оподаткування: площа с/г угідь, земель водного фонду, що перебуває у власності

Слайд 30Ставки податку
Відсоток суми податку на кожен квартал
Для платників

єдиного податку четвертої групи

Ставки податку Відсоток суми податку на кожен квартал Для платників єдиного податку четвертої групи

Слайд 35Ставки податку
Відсоток суми податку на кожен квартал
Для платників

єдиного податку четвертої групи

Ставки податку Відсоток суми податку на кожен квартал Для платників єдиного податку четвертої групи

Слайд 36До пит.
№1
Особливості ведення обліку доходів та витрат суб’єктами малого підприємництва,

які знаходяться на спрощеній системі оподаткування

До пит.№1Особливості ведення обліку доходів та витрат суб’єктами малого підприємництва, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування

Слайд 37Застосування РРО

Застосування РРО

Слайд 40Відповідальність за порушення правил роботи на єдиному податку

Відповідальність за порушення правил роботи на єдиному податку

Слайд 41Відповідальність за порушення правил роботи на єдиному податку

Відповідальність за порушення правил роботи на єдиному податку

Слайд 42Відповідальність за порушення правил роботи на єдиному податку

Відповідальність за порушення правил роботи на єдиному податку

Слайд 43Відповідальність за порушення правил роботи на єдиному податку

Відповідальність за порушення правил роботи на єдиному податку

Слайд 44Відповідальність за порушення правил роботи на єдиному податку

Відповідальність за порушення правил роботи на єдиному податку

Слайд 45Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) Ставки
Базою для нарахування ЄСВ є сума,

яка визначається платниками ЄП самостійно, але не менше мінімальної заробітної

плати та не більше максимальної величини бази для нарахування ЄСВ, встановленої у відповідному місяці (25 прожиткових мінімумів)

►Ставка ЄСВ становить 22% від бази для нарахування, що включає обов'язкову участь у пенсійному страхуванні та страхуванні на випадок безробіття

►З січня 2016 пo квітень = 1378 * 0,22 = 303,16 гривен. У травні-листопаді 2016 = 1450 * 0,22 = 319,00 гривен. В грудні 2016: = 1550 * 0,22 = 341 гривна.

Підприємці на загальній системі тепер сплачують єдиний внесок за попередній рік до 10 лютого 2016 року, за 2016 рік - дo 10 лютого 2017p.

Підприємці на єдиному податку спачують внесок за кожний квартал до 20 числа наступного місяця, тобто до 20 січня за 4 квартал 2015 р та поквартально за 2016 рік : дo 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня та 20 січня 2017 р відповідно (тoбто останній день - 19 число).
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) СтавкиБазою для нарахування ЄСВ є сума, яка визначається платниками ЄП самостійно, але не

Слайд 46Умовно-типовий приклад
розрахунку платежів до бюджету для підприємців.
Підприємці А

і В займаються роздрібною торгівлею.  
Дохід підприємця А за звітний

квартал склав 9 000 грн (за січень, лютий і березень по 3 000 грн). Витрати підприємця А за квартал склали 7 800 грн, за кожен місяць кварталу по 2 600 грн.
Дохід підприємця В за звітний квартал склав 120 000 грн, у тому числі за кожен місяць кварталу по 40 000 грн. Витрати підприємця В за квартал склали 90 000 грн (за кожен місяць по 30 000 грн).
Мінімальна заробітна плата встановлена до грудня 2015 року у розмірі 1218 грн; ставка єдиного соціального внеску 34,7% для підприємця за себе; прожитковий мінімум – 1218 грн.
Визначити: податкове навантаження на підприємців за всіх можливих систем оподаткування.
Умовно-типовий приклад розрахунку платежів до бюджету для підприємців. Підприємці А і В займаються роздрібною торгівлею.  Дохід підприємця

Слайд 47Рішення: Підприємець платник єдиного податку третьої групи (ставка 5%, без ПДВ) Для

підприємця А податкове навантаження за квартал 450,00 + 1 267,95

=1 717,95 грн, у тому числі:
- розмір єдиного податку за квартал складає 9 000 грн. Х 5% = 450 грн
- Єдиний соціальний внесок в розмірі мінімального страхового платежу за квартал (1218,00 Х 34,7%) Х 3 місяці = 422,65 грн Х 3 місяці = 1 267,95 грн. Для підприємця В податкове навантаження за квартал 6 000 + 1 267,95 = 7 267,95 грн, у тому числі:
- розмір єдиного податку за квартал складає 120 000 грн Х 5% = 6000 грн.
Єдиний соціальний внесок в розмірі мінімального страхового платежу за квартал
= 1 267,95 грн.  

Підприємець платник єдиного податку третьої групи (ставка 3% з ПДВ)
Для підприємця А: розмір єдиного податку за квартал складає 7500,00 грн. Х 3% = 225,00 грн. (оскільки підприємець є платником ПДВ, то сума ПДВ до складу доходу не включається).  Єдиний соціальний внесок в розмірі мінімального страхового платежу за квартал (1218,00 * 34,7%)*3 місяці = 1 267,95 грн. Податок на додану вартість до сплати в бюджет (9 000-7800)/6 = 200,00 грн.
Всього за квартал податкове навантаження підприємця А складає 225,00 + 1 267,95 + 200,00= 1 692,95 грн.
Для підприємця В: розмір єдиного податку за квартал складає 100 000,00 грн. * 3% = 3000 грн. Єдиний соціальний внесок в розмірі мінімального страхового платежу за квартал (1218,00 * 34,7%)*3 місяці = 1 267,95 грн. Податок на додану вартість до сплати в бюджет (120000-90000)*1/6 = 5 000,00 грн. Всього за квартал платник єдиного податку сплатить 3000+1 267,95+5 000= 9 267,95 грн.
Рішення: Підприємець платник єдиного податку третьої групи (ставка 5%, без ПДВ) Для підприємця А податкове навантаження за

Слайд 48Рішення (продовження):
Підприємець на загальній системі оподаткування і платник

податку на додану вартість.
Для підприємця А: ПДФО= (9000-7800)*5/6*0,15=1000*0,15=150 (базою оподаткування

є чистий дохід за квартал відповідно до п.177.3 ПКУ, для платників ПДВ суми податку на додану вартість до складу витрат та доходів не включаються.) ПДВ (9000-7800)*1/6=200 грн.    Єдиний соціальний внесок в розмірі мінімального страхового платежу за квартал (1218,00 * 34,7%)*3 місяці = 1 267,95 грн. Всього за квартал підприємець на загальній системі оподаткування сплатить 150+200+1 267,95 =1 617,95 грн.

Для підприємця В:  Чистий дохід складає (120 000-90 000)*5/6=25 000 грн; ПДФО= ((120000-90000)*5/6)*0,15=25000*0,15=3750 грн; ПДВ = (120000-90000)*1/6=5000. Єдиний соціальний внесок квартал = 17*1218*34,7% = 7 184,98 грн. Всього за квартал підприємець на загальній системі сплатить 3 750+5 000+7 184,98 =15 934,98 грн.

ВИСНОВОК: За заданих умов підприємцю А вигідніше обрати загальну систему оподаткування. Проте, незважаючи на мінімальне податкове навантаження, у підприємця А виникне необхідність вести облік і документально підтверджувати свої витрати. Тож, зважаючи на невелику різницю у розмірах податкового навантаження, можливо йому краще обрати одну зі спрощених систем оподаткування.
Для підприємця В найменше податкове навантаження за спрощеної системи оподаткування (ставка 5%). Проте якщо є необхідність у реєстрації платника ПДВ, то йому необхідно обрати спрощену систему оподаткування за ставкою 3%.

Рішення   (продовження):Підприємець на загальній системі оподаткування і платник податку на додану вартість.Для підприємця А: ПДФО=

Слайд 49Три основні помилки, які допускають підприємці 1,2 і 3 групи

Три основні помилки, які допускають підприємці 1,2 і 3 групи

Слайд 50Поширені помилки при виборі КВЕД

Поширені помилки при виборі КВЕД

Слайд 51Поширені помилки при виборі КВЕД

Поширені помилки при виборі КВЕД

Слайд 52Відсутність первинних документів

Відсутність первинних документів

Слайд 53Готівковий чи безготівковий розрахунок?

Готівковий чи безготівковий розрахунок?

Слайд 54Готівковий чи безготівковий розрахунок?

Готівковий чи безготівковий розрахунок?

Слайд 55Готівковий чи безготівковий розрахунок?

Готівковий чи безготівковий розрахунок?

Слайд 56Успіхів у навчанні !

Успіхів у навчанні !

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика