Разделы презентаций


Радиобиология 7

Содержание

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Системи клітинного захисту. ● Система білків теплового шоку. ● СОС-система, репараційні молекулярні механізми.● Антиоксидантна система клітини ● Пострадіаційне відновлення клітин.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1д.б.н., професор кафедри біофізики Мартинюк Віктор Семенович
Київ
2014
© В.С. Мартинюк
mavis

ННЦ «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ»


Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РАДІОБІОЛОГІЯ

д.б.н., професор кафедри біофізики Мартинюк Віктор СеменовичКиїв2014© В.С. МартинюкmavisННЦ «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ» Київського національного університету імені Тараса ШевченкаРАДІОБІОЛОГІЯ

Слайд 2© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Системи клітинного захисту.
● Система білків теплового

шоку.
● СОС-система, репараційні молекулярні механізми.
● Антиоксидантна система клітини

Пострадіаційне відновлення клітин.


© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Системи клітинного захисту. ● Система білків теплового шоку. ● СОС-система, репараційні молекулярні механізми.● Антиоксидантна

Слайд 3© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Моделі виживання клітин.

Крива виживаності для слабощільного

іонізуючого випромінювання.

D0 – інактивуюча доза (на кожний об'єкт припадає одне

влучення), при якій кількість живих клітин зменшується в е раз, є показни.
Dq – доза, що повязана зі здадтністю клітин до репарації.
n – показник здатності клітин до виживання.

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Моделі виживання клітин. Крива виживаності для слабощільного іонізуючого випромінювання.D0 – інактивуюча доза (на кожний

Слайд 4© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Моделі виживання клітин.


Крива виживаності для низьких

доз випромінювання.


Пояснення немонотонної залежності пов'язано з недостатньою активністю системи репарації,

для повної активації якої необхідний більший рівень ушкодження.
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Моделі виживання клітин. Крива виживаності для низьких доз випромінювання.Пояснення немонотонної залежності пов'язано з недостатньою

Слайд 5© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Система клітинного захисту

Система захисту білків (система шаперонів).

Система

захисту ДНК (система репарації і SOS-репарації).

Система захисту від активних

форм кисню (антиоксидантна система).

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Система клітинного захистуСистема захисту білків (система шаперонів).Система захисту ДНК (система репарації і SOS-репарації). Система

Слайд 6© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Система шаперонів (білків теплового шоку).

Шаперони (chaperones) –

це клас білків, головна функція яких полягає у відновленні правильної

нативной третинної або четвертинної структури білків, а також в утворенні і дисоціації білкових комплексів .

Шаперони є в усіх живих організмах.

Механізм їх дії базується на нековалентному приєднанні до білків і їх «розплітання» з використанням енергії гідролізу АТФ.

Багато шаперонів є білками теплового шоку, тобто білками, експресія яких активується у відповідь на клітинний стрес.

HSP33, HSP60, HSP70, HSP90, HSP100, GroES, GrpE, DnaJ, убіквітин.
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Система шаперонів (білків теплового шоку).Шаперони (chaperones) – це клас білків, головна функція яких полягає

Слайд 7© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Система білків теплового шоку.


© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Система білків теплового шоку.

Слайд 8© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Система білків теплового шоку.


Hsp104
Hsp70
https://www.bcm.edu/research/labs/tsai/?PMID=2101

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Система білків теплового шоку. Hsp104 Hsp70https://www.bcm.edu/research/labs/tsai/?PMID=2101

Слайд 9© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Деградацію білків раніше вважали ймовірним процесом, але це

окремий алгоритмічний процес.
В клітині деградація білків відбувається завдяки убіквітин-залежному протеолізу.
Які

білки розщеплюються:
Дефектні білки: мутантні і частково денатуровані.
Білки-регулятори.

Деградація відбувається у два етапи:
Ковалентне приєднання до поліпептидного ланцюгу пошкодженого білка поліубіквітинового ланцюгу (приєднання мітки)
Розщеплення міченого білка 26S-протеасомою.

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯДеградацію білків раніше вважали ймовірним процесом, але це окремий алгоритмічний процес.В клітині деградація білків відбувається

Слайд 10© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Убіквітин – це специфічний поліпептид, що складається з

76 амінокислотних залишків.

Приєднання цього поліпептиду до пошкоджених білків відбувається за

допомогою трьох ферментів – Е1, Е2 і Е3.
Фермент Е1 – активує убіквітин: відбувається АТФ-залежне формування макроергічного зв'язку між С-кінцем убіквітину і цистеїном ферменту Е1.
Активований убіквітин переноситься на амінокислотний залишок цистеїну ферменту Е2. Існує декілька форм Е2.
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯУбіквітин – це специфічний поліпептид, що складається з 76 амінокислотних залишків.	Приєднання цього поліпептиду до пошкоджених

Слайд 11© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
3. Перенос убіквітину з білка Е2 на пошкоджений

білок за допомогою ферменту Е3, який є убіквітин-лігазою. Перенос убіквітину

відбувається з утворенням ковалентнного амідного зв'язку між лізином білка-мішені і С-кінцем убіквітину (у випадку приєднання першої молекули убіквітину), або між лізином-48 убіквітину, що приєднався раніше, і С-кнцем наступної молекули убіквітину.

!!! На рівні взаємодії Е3 з білком-мішенню відбувається розпізнавання структурного мотиву, що забезпечує специфічність протеолізу. В нативних білках цей структурний мотив є скритим і недоступним для взаємодії з Е3. Він відкривається при частковій денатурації білку внаслідок ймовірній дії факторів або спрямованої (запрограмованої) фізичної або хімічної модифікації.
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ3. Перенос убіквітину з білка Е2 на пошкоджений білок за допомогою ферменту Е3, який є

Слайд 12© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ

Слайд 13© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ

Слайд 14© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ

Слайд 15© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● СОС-система, репараційні молекулярні механізми.


Репарація

ДНК

Пряма репарація (безпосереднє виправлення хімічної структури нуклеотидів).

Ексцизійна репарація
азотистих основ

(видалення пошкодженого нуклеотиду і заміна на правильний).
нуклеотидів (видалення пошкодженого нуклеотиду разом з сусідніми заміна на правильні).

3. Місметч-репарація (виправлення неправильних некомплементарних пар нуклеотидів)

4. Репарація розривів

http://www.cellbiol.ru/book/export/html/67

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● СОС-система, репараційні молекулярні механізми. Репарація ДНКПряма репарація (безпосереднє виправлення хімічної структури нуклеотидів).Ексцизійна репарація

Слайд 16© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● СОС-система, репараційні молекулярні механізми.


Ексцизійна

репарація ДНК (вирізання нуклеотидів)

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● СОС-система, репараційні молекулярні механізми. Ексцизійна репарація ДНК (вирізання нуклеотидів)

Слайд 17© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● СОС-система, репараційні молекулярні механізми.


SOS-система

- захисна система, яка активується у відповідь на пошкодження ДНК,

що відбулися в клітинному циклі і не були усунуті при репарації ДНК.

Система включає в себе білок RecA (Rad51 у еукаріот). Білок RecA активується при наявності розривів ДНК і інактивує репрессор LexA і, що забезпечує запуск SOS-системи.
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● СОС-система, репараційні молекулярні механізми. SOS-система - захисна система, яка активується у відповідь на

Слайд 18© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● СОС-система, репараційні молекулярні механізми.


Рекомбінаційна

репарація ДНК

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● СОС-система, репараційні молекулярні механізми. Рекомбінаційна репарація ДНК

Слайд 19© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
Система фотоліаз
Jiang Li, Zheyun Liu, Chuang Tan, Xunmin

Guo, Lijuan Wang, Aziz Sancar & Dongping Zhong Dynamics and

mechanism of repair of ultraviolet-induced (6–4) photoproduct by photolyase // Nature 466, 887–890 (12 August 2010) doi:10.1038/nature09192

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯСистема фотоліазJiang Li, Zheyun Liu, Chuang Tan, Xunmin Guo, Lijuan Wang, Aziz Sancar & Dongping

Слайд 20© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Неферментативна антиоксидантна система


© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Неферментативна антиоксидантна система

Слайд 21© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Неферментативна антиоксидантна система© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Неферментативна антиоксидантна система

Слайд 22© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Неферментативна антиоксидантна система


© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Неферментативна антиоксидантна система

Слайд 23© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Неферментативна антиоксидантна система


© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Неферментативна антиоксидантна система

Слайд 24© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Неферментативна антиоксидантна система


© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Неферментативна антиоксидантна система

Слайд 25© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Неферментативна антиоксидантна система


© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Неферментативна антиоксидантна система

Слайд 26© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Неферментативна антиоксидантна система


Фізико-хімічний механізм

протекторної дії вітаміну Е

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Неферментативна антиоксидантна система Фізико-хімічний механізм протекторної дії вітаміну Е

Слайд 27© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Неферментативна антиоксидантна система


Альфа-каротин
Бета-каротин


Асксантин

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Неферментативна антиоксидантна система Альфа-каротинБета-каротинАсксантин

Слайд 28© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Неферментативна антиоксидантна система


© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Неферментативна антиоксидантна система

Слайд 29© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Антиоксидантна система


© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Антиоксидантна система

Слайд 30© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Ферментативна антиоксидантна система


© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Ферментативна антиоксидантна система

Слайд 31© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Ферментативна антиоксидантна система


SOD 1

(cytoplasmic) SOD 2 (mitochondial)

SOD 3 (extracellular)

Супероксиддисмутаза (СОД, SOD )

M(n+1)-SOD + O2− ? Mn+-SOD + O2
Mn+-SOD + O2− + 2H+ ? M(n+1)-SOD + H2O2.

M = Cu (n=1) ; Mn (n=2) ; Fe (n=2) ; Ni (n=2).

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Ферментативна антиоксидантна система SOD 1 (cytoplasmic)  SOD 2 (mitochondial)

Слайд 32© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Ферментативна антиоксидантна система


Каталаза

H2O2 +

Fe(III)-E ? H2O + O=Fe(IV)-E(.+)

H2O2 + O=Fe(IV)-E(.+) ? H2O +

Fe(III)-E + O2


Каталаза може каталізувати окиснення органічних сполук, т.ч. Проявляти властивості пероксидази:

H2O2 + H2R ? 2H2O + R
© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Ферментативна антиоксидантна система КаталазаH2O2 + Fe(III)-E ? H2O + O=Fe(IV)-E(.+)H2O2 + O=Fe(IV)-E(.+) ?

Слайд 33© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Ферментативна антиоксидантна система


© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Ферментативна антиоксидантна система

Слайд 34© В.С. Мартинюк

РАДІОБІОЛОГІЯ
● Пострадіаційне відновлення клітин.


Клітини здатні

відновлюватись після радіаційного ураження.

Виділяють відновлення від потенційно летальних і від

сублетальних ушкоджень. Потенційно летальні ушкодження виникають в клітинах, що знаходяться у стані спокою. Сублетальні ушкодження розвиваються в клітинах, що знаходяться на стадії підготовки до клітиннного поділу або в процесі мітозу.

Відновлення після сублетальних доз спостерігається при розподілу летальної дози на фракції. Вважається, що для репарації ушкоджень часовий інтервал між фракціями має складати приблизно 6 годин.

Відновлення знижується при зростанні дози, ЛПЕ, зменшення часу між фракціями опромінення.

© В.С. МартинюкРАДІОБІОЛОГІЯ● Пострадіаційне відновлення клітин. Клітини здатні відновлюватись після радіаційного ураження.Виділяють відновлення від потенційно летальних

Слайд 35Дякую за увагу

Дякую за увагу

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика